Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ΚΥΣΑΤΣ Ημερίδα Πρωτοπορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ΚΥΣΑΤΣ Ημερίδα Πρωτοπορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλαίσια Ενίσχυσης της Απασχολησιμότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού της Ευρώπης
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ΚΥΣΑΤΣ Ημερίδα Πρωτοπορίας «Η Ευρώπη και Εγώ: Ευκαιρίες εκπαίδευσης, απασχόλησης, συμμετοχής» 6 Νοεμβρίου 2008

2 Παρουσίαση Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας Στρατηγική της Λισαβόνας
52 χώρες Στρατηγική της Λισαβόνας Διαδικασία της Μπολόνια Οδηγία 2005/36/ΕΚ 46 χώρες 27 χώρες

3 Στρατηγική της Λισαβόνας
Απασχολησιμότητα - Κοινωνική Συνοχή Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

4 Απασχολησιμότητα Η ικανότητα ενός ατόμου να έχει απασχόληση
Εξαρτάται από τη γνώση, τις δεξιότητες και στάσεις του ατόμου Επιπρόσθετα, οι κανόνες και τα θέσμια της αγοράς εργασίας έχουν καθοριστικό ρόλο

5 Κύρια Μηνύματα αναφορικά με την Απασχολησιμότητα
Το ένα τρίτο του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) έχει χαμηλού επιπέδου προσόντα Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τα ποσοστά του ανθρώπινου δυναμικού ηλικίας ετών με προσόντα ανώτατης εκπαίδευσης: Το υψηλότερο ποσοστό το έχει η Κύπρος: 29.7% Το χαμηλότερο ποσοστό το έχει η Ρουμανία: 9.9% Μόνο 10 χώρες μέλη υπερβαίνουν το 25% ΗΠΑ και Ιαπωνία: 40%, Ρωσία: 55% Εκτιμάται ότι το 2015, το 30% των εργασιών θα απαιτούν προσόντα ανώτατης εκπαίδευσης

6 Κεντρικός Δείκτης Προόδου
Ποσοστό πληθυσμού με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα Οι τρεις χώρες με τη μεγαλύτερη πρόοδο κατά την περίοδο είναι η Ιρλανδία, Κύπρος και Μάλτα Οι χώρες που έχουν υψηλά καταρτισμένο και προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό, είναι σε καλύτερη θέση να αναπτύξουν ή/και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες και να προωθήσουν αλλαγές

7 Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να προσαρμοστούν
ως προς τις νέες ικανότητες που απαιτούνται για τις νέες θέσεις εργασίας

8 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
Η ανάπτυξη και αναγνώριση της γνώσης και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των ατόμων, του ανταγωνισμού, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Επιπρόσθετα, διευκολύνει τη διακρατική κινητικότητα για σκοπούς μάθησης και απασχόλησης

9 Σκοπός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, το οποίο θα λειτουργεί ως εργαλείο μετάφρασης ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα προσόντων και των επιπέδων τους, τόσο για προσόντα γενικής και ανώτατης εκπαίδευσης, όσο και για προσόντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η ενίσχυση της διαφάνειας, συγκρισιμότητας και αλληλοαναγνώρισης (portability) των προσόντων των πολιτών

10 Συμβολή Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
Στους ευρύτερους στόχους για την προαγωγή της δια βίου μάθησης και της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, της κινητικότητας και της κοινωνικής ένταξης Στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συσχέτισης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης Στη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στην τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση, οδηγώντας επίσης στην εγκυροποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέσω εμπειρίας

11 Συστάσεις προς τις Χώρες Μέλη
Συσχέτιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μέχρι το 2010 Χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων στον ορισμό και την περιγραφή προσόντων Προώθηση της εγκυροποίησης μη-τυπικής και άτυπης μάθησης σύμφωνα με τις κοινές Ευρωπαϊκές αρχές για τη διασφάλιση ποιότητας

12 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
Αποτελείται από 8 επίπεδα Κάθε επίπεδο ορίζεται από ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων (σε σχέση με γνώση, δεξιότητες και ικανότητες) που σχετίζονται με προσόντα του επιπέδου αυτού, σε οποιοδήποτε σύστημα προσόντων

13 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
Επίπεδο 1: Γνώση: Βασική γενική γνώση Δεξιότητες: Βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση απλών εργασιών Ικανότητα: Εργασίας ή εκπαίδευσης κάτω από άμεση εποπτεία σε ένα δομημένο περιβάλλον Επίπεδα 5-8 αντιστοιχούν στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση: Επίπεδο 5: προσόντα μικρού κύκλου Επίπεδο 6: προσόντα 1ου κύκλου (πτυχιακά προσόντα) Επίπεδο 7: προσόντα 2ου κύκλου (προσόντα επιπέδου Master) Επίπεδο 8: προσόντα 3ου κύκλου (διδακτορικά προσόντα)

14 Επίπεδο 6 Γνώση: Δεξιότητες: Ικανότητα:
Προχωρημένη γνώση ενός πεδίου σπουδών ή εργασίας, που να περιλαμβάνει κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών Δεξιότητες: Προχωρημένες δεξιότητες, που να επιδεικνύουν μαεστρία και καινοτομία, οι οποίες απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε ένα εξειδικευμένο πεδίο σπουδών ή εργασίας Ικανότητα: Διαχείρισης σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη λήψεως-αποφάσεων σε ένα απρόβλεπτο χώρο εργασίας ή σπουδών Ανάληψης ευθύνης για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων ή ομάδων

15 Επίπεδο 7 Γνώση: Δεξιότητες: Ικανότητα:
Πολύ εξειδικευμένη γνώση, μέρος της οποίας αποτελεί γνώση αιχμής ενός πεδίου σπουδών ή εργασίας, ως η βάση για καινοτόμο σκέψη ή/και έρευνα Κριτική αντίληψη των θεμάτων γνώσης ενός πεδίου και των διασυνδέσεών του με άλλα πεδία Δεξιότητες: Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που απαιτούνται στην έρευνα ή/και την καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη νέας γνώσης και διαδικασιών και την ενοποίηση γνώσης από διαφορετικά πεδία Ικανότητα: Διαχείρισης και μετασχηματισμού πλαισίων εργασίας ή σπουδών, τα οποία είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις Ανάληψης ευθύνης για συμβολή στην επαγγελματική γνώση και πρακτικές ή/και την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων

16 Επίπεδο 8 Γνώση: Δεξιότητες: Ικανότητα:
Γνώση στο πιο προχωρημένο επίπεδο ενός πεδίου σπουδών ή εργασίας και στο σημείο διασύνδεσης με άλλα πεδία Δεξιότητες: Οι πιο προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων έρευνας ή/και καινοτομίας και την επέκταση και επανορισμό υφιστάμενης γνώσης ή επαγγελματικής πρακτικής Ικανότητα: Επίδειξης ουσιαστικής αυθεντίας, καινοτομίας, αυτονομίας, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ακεραιότητας και συνεχούς δέσμευσης για την ανάπτυξη νέων ιδεών και διεργασιών για επέκταση των ορίων δεδομένης εργασίας ή σπουδών περιλαμβανομένης της έρευνας

17 Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Οι πολιτικές και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας πρέπει να καλύπτουν όλα τα επίπεδα του ΕΠΠ Πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής διαχείρισης των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση, σε τακτά διαστήματα, από εξωτερικά σώματα ή φορείς παρακολούθησης, των ιδρυμάτων, των προγραμμάτων σπουδών τους και των εσωτερικών μηχανισμών τους για τη διασφάλιση ποιότητας Τα εξωτερικά σώματα ή φορείς για τη διασφάλιση ποιότητας πρέπει επίσης να υπόκεινται σε αξιολόγηση σε τακτά διαστήματα Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο αναφοράς, τα δεδομένα, τη διεργασία και τα αποτελέσματα (“Input-Process-Output”) με έμφαση στα αποτελέσματα, ειδικά τα μαθησιακά αποτελέσματα

18 Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
6. Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Σαφείς και μετρήσιμους στόχους Κατάλληλους πόρους Συνεπείς μεθόδους αξιολόγησης, που συνδέουν την αυτοαξιολόγηση με την εξωτερική αξιολόγηση Μηχανισμούς ανατροφοδότησης και διαδικασίες βελτίωσης Ευρέως προσβάσιμα αποτελέσματα αξιολόγησης 7. Απαιτείται συντονισμός όλων των πρωτοβουλιών σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 8. Η διασφάλιση ποιότητας είναι μία συνεργατική διεργασία, η οποία εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους

19 Διαδικασία της Μπολόνια
Εναρμόνιση των Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης – Διάκριση Κύκλων Εργαλεία Αναγνώρισης Προσόντων και Περιόδων Φοίτησης ECTS, Diploma Supplement Διαπανεπιστημιακά Προσόντα Πλαίσιο Προσόντων για τον ΕΕΧΑΕ Πρότυπα και Κατευθύνσεις για τη Διασφάλιση Ποιότητας Κοινωνική Διάσταση

20 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων)
Δεν είναι απλά ένα σύστημα πιστωτικών μονάδων, αλλά ένα σύστημα όπου υπάρχει ισχυρή σύζευξη ανάμεσα στα Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (learning outcomes), και το Συνολικό Φόρτο Εργασίας (workload) των διδασκομένων για την επίτευξη των μαθησιακών αυτών αποτελεσμάτων

21 Ορισμός Μαθησιακών Αποτελεσμάτων που δίνεται στον Οδηγό Χρήσης του ECTS
Μαθησιακά αποτελέσματα είναι προτάσεις αναφορικά με το τι ένας διδασκόμενος αναμένεται να μάθει, να κατανοήσει ή/και να είναι σε θέση να επιδείξει μετά την ολοκλήρωση μίας διεργασίας μάθησης

22 Κύρια Ερώτηση που τίθεται σε ένα Απόφοιτο
Προηγουμένως: «Τί έκανες για να αποκτήσεις το δίπλωμά σου;» Τώρα: «Τί μπορείς να κάνεις τώρα που έχεις αποκτήσει το δίπλωμά σου;»

23 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)
Αναπτύχθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την ΟΥΝΕΣΚΟ Είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στην παρουσίαση του προσόντος με εύκολα κατανοητό τρόπο, και τη συσχέτιση του προσόντος εντός του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο χορηγήθηκε

24 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για το Παράρτημα Διπλώματος
Κάλυψη διαπανεπιστημιακών και διασυνοριακών προσόντων Επίπεδο προσόντος Εάν υπάρχει Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, τοποθέτηση του προσόντος εντός του πλαισίου αυτού Μετάφραση φόρτου εργασίας σε ECTS credits Περιεχόμενο και Επιτευχθέντα Αποτελέσματα Μαθησιακά αποτελέσματα, όπου υπάρχουν Σταδιακά θα καταστούν η καθοριστική βάση για την αξιολόγηση προσόντων Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Προσβάσεις που παρέχει το προσόν

25 Πλαίσιο Προσόντων για τον ΕΕΧΑΕ
Πρώτος Κύκλος – ECTS credits Δεύτερος Κύκλος – ECTS credits Τρίτος Κύκλος

26 Πρώτος Κύκλος Ο κάτοχος προσόντος πρώτου κύκλου θα πρέπει να έχει:
αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση σε ένα γνωστικό αντικείμενο, κτίζοντας από τη γενική μέση εκπαίδευση, και σε επίπεδο, το οποίο παρόλο ότι τυπικά στηρίζεται σε βιβλία προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει επίσης στοιχεία ενημέρωσης αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις του αντικειμένου ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής της γνώσης με τρόπο που υποδηλώνει επαγγελματισμό στην εργασία ή ενασχόλησή του, και να έχει αναπτύξει ικανότητες οι οποίες διαφαίνονται μέσω της επινόησης και διατήρησης επιχειρημάτων και της επίλυσης προβλημάτων εντός του αντικειμένου του ικανότητα συλλογής και ερμηνείας σχετικών δεδομένων (συνήθως εντός του γνωστικού του πεδίου) για να διαμορφώνει, με πληροφορημένο τρόπο, κρίσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά θέματα ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών, ιδεών, προβλημάτων και λύσεων, τόσο σε ειδικούς, όσο και σε μη ειδικούς αναπτύξει τις αναγκαίες εκείνες μαθησιακές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προχωρήσει σε περαιτέρω σπουδές, με μεγάλο βαθμό αυτονομίας

27 Δεύτερος Κύκλος Ο κάτοχος προσόντος δεύτερου κύκλου θα πρέπει να έχει:
αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση, η οποία θεμελιώνεται από, και επεκτείνει ή/και ενισχύει αυτήν που τυπικά συνδέεται με την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, και παρέχει τη βάση ή ευκαιρία για πρωτοτυπία σχετικά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή ιδεών, συνήθως στο πλαίσιο έρευνας ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής της γνώσης, και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, σε νέα ή άγνωστα περιβάλλοντα εντός ευρύτερων (ή πολυεπιστημονικών) πεδίων, σχετιζόμενων με το γνωστικό του αντικείμενο ικανότητα ενοποίησης γνώσης και χειρισμού πολυπλοκότητας, και διαμόρφωσης κρίσεων με ελλιπή ή περιορισμένη πληροφορία, οι οποίες όμως αντικατοπτρίζουν κοινωνικές και ηθικές ευθύνες σχετιζόμενες με την εφαρμογή της γνώσης και των κρίσεων του ικανότητα μετάδοσης, με ευφράδεια και σαφήνεια, των συμπερασμάτων του, καθώς επίσης της γνώσης και της λογικής στις οποίες αυτά βασίζονται, τόσο σε ειδικούς, όσο και σε μη ειδικούς αναπτύξει τις αναγκαίες εκείνες μαθησιακές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη μόρφωσή του, με τρόπο που κατά μεγάλο βαθμό θα είναι αυτο-κατευθυνόμενος ή αυτόνομος

28 Τρίτος Κύκλος Ο κάτοχος προσόντος τρίτου κύκλου θα πρέπει να έχει:
αποδεδειγμένη κατανόηση ενός πεδίου, με συστηματικό τρόπο, και μαεστρία στις δεξιότητες και μεθόδους έρευνας του πεδίου αυτού αποδεδειγμένη ικανότητα για τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την προσαρμογή μίας ουσιαστικής διεργασίας έρευνας με επιστημονική επάρκεια συμβάλει μέσω πρωτότυπης έρευνας, η οποία επεκτείνει τα όρια της γνώσης, με την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού συνόλου εργασίας, μέρος του οποίου αξίζει δημοσίευσης (με το σύστημα ανεξάρτητης κρίσης) σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο ικανότητα κριτικής ανάλυσης, αξιολόγησης και σύνθεσης νέων και περίπλοκων ιδεών ικανότητα επικοινωνίας με τους ομόλογούς του, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, και γενικά την κοινωνία αναφορικά με τα πεδία της εμπειρογνωμοσύνης του ικανότητα προώθησης, εντός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πλαισίων, τεχνολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εξελίξεων σε μία κοινωνία της γνώσης

29 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Σύστημα Προσόντων
Επίπεδα Τύποι Προσόντων Συσχετίσεις και Προσβάσεις Σύστημα Προσόντων Συγκεκριμένα Προσόντα και η κατάταξή τους στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

30 QS NQF EQF QS NQF NQF QS QF for EHEA NQF QS

31 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Είναι ένα εργαλείο κατάταξης των προσόντων σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων για τα προσδιοριζόμενα επίπεδα μαθησιακών επιτευγμάτων Στοχεύει στην ενοποίηση και συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων προσόντων, και στη βελτίωση της διαφάνειας, πρόσβασης, εξέλιξης, και ποιότητας των προσόντων σε σχέση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας

32 Πρότυπα και Κατευθύνσεις για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εσωτερική διασφάλιση ποιότητας Εξωτερική αξιολόγηση Αξιολόγηση εξωτερικών φορέων Ευρωπαϊκό Μητρώο Εξωτερικών Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας

33 Υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προτύπων και κατευθύνσεων για τη διασφάλιση ποιότητας
Στάδιο ανάπτυξης συστήματος εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας Επίπεδο συμμετοχής φοιτητών Επίπεδο διεθνούς συμμετοχής

34 Κοινωνική Διάσταση (Ανακοινωθέν της Συνόδου του Λονδίνου – Μάιος 2007)
Κοινωνική Διάσταση (Ανακοινωθέν της Συνόδου του Λονδίνου – Μάιος 2007) «Επιδιώκουμε τον κοινωνικό στόχο όπως το φοιτητικό σώμα, το οποίο εισάγεται, συμμετέχει και ολοκληρώνει επιτυχώς τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα των πληθυσμών μας. Επομένως, προτρέπουμε τη λήψη δράσεων για να διευρυνθεί η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα στη βάση των ίσων ευκαιριών.»

35 Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας
Κριτήρια και Διαδικασίες Κεντρικός Όρος: «Ουσιώδεις Διαφορές» Σκοπός Αναγνώρισης Κώδικας Καλής Πρακτικής για τη Διασυνοριακή Εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακά Προσόντα

36 Ουσιώδεις Διαφορές Σε σχέση με μαθησιακά αποτελέσματα
Αλλά και σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση Γενική ή περιορισμένη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενο επάγγελμα, κτλ

37 Οδηγία 2005/36/ΕΚ Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
Επίπεδα Επαγγελματικών Προσόντων

38 Ουσιαστική Διαφορά και Δοκιμασία Επάρκειας
Ουσιαστική Διαφορά και Δοκιμασία Επάρκειας «Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στο κράτος μέλος υποδοχής, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και ικανότητες που του έλειπαν, ιδίως μέσω δοκιμασίας επάρκειας.»

39 Επίπεδα Επαγγελματικών Προσόντων
Βεβαίωση επάρκειας Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους πλήρους παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα του αυτού επιπέδου Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών και όχι άνω των τεσσάρων ετών πλήρους παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα του αυτού επιπέδου Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών πλήρους παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα του αυτού επιπέδου

40 Τομεακά Επαγγέλματα Ιατρών Νοσοκόμων Μαιών Οδοντιάτρων Κτηνιάτρων
Φαρμακοποιών Αρχιτεκτόνων

41 Europass Βιογραφικό Σημείωμα Παράρτημα Διπλώματος
Χαρτοφυλάκιο Κινητικότητας Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Διαβατήριο Γλωσσών Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου

42 European Commission EURAXESS
Το “portal” του “mobile” ερευνητή Χάρτα του Ερευνητή Προσπάθεια δημιουργίας «ενιαίων» ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων συντάξεων

43 EURAXESS-The European Services Network
EURAXESS Services is a network of more than 200 centres located in 35 European countries. If you are a mobile researcher, EURAXESS Services can assist you and your family in every step of your move, starting in your home country and continuing until you have settled in a new one. This free personalised service is here to remove red tape and make your life easier. You will receive comprehensive, up-to-date information, as well as customised assistance on all matters relating to your professional and daily life. A team of well informed staff is at your disposal across Europe. Find a EURAXESS Services Centre near you. Ask for information and customised assistance on the following topics: accommodation day care and schooling intellectual property rights language courses recognition of qualifications salaries and taxation social and cultural aspects social security, pension rights and healthcare visas work permits

44 Εκπαιδεύοντας για ένα Παγκόσμιο Κόσμο

45 Educating for a Global World


Κατέβασμα ppt "Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ΚΥΣΑΤΣ Ημερίδα Πρωτοπορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google