Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στην Ελλάδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στην Ελλάδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στην Ελλάδα
Αδαμάντιος Σκορδίλης Γενικός Δ/ντής Ε.Ο.ΑΝ. Εσπερίδα <<Προστασία Περιβάλλοντος>> Χανιά 2014

2 Θεσμικό Πλαίσιο α) Νόμος 2939/01 β) Νόμος 3854/2010 γ)Νόμος 4042/12 δ) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010

3 Θεσμικό πλαίσιο Ν .4076/2011(Νέος Οικοδομικός Κώδικας) Ν.4030/2011

4 Στερεά Απόβλητα κοπής μαρμάρων Περίσσεια Σκυροδέματος
Πεδίο Εφαρμογής ΑΕΚΚ Στερεά Απόβλητα κοπής μαρμάρων Περίσσεια Σκυροδέματος

5 Εξαιρούνται Επικίνδυνα ΑΕΚΚ
Υλικά από βιομηχανικές η άλλες περιοχές που έχουν ρυπανθεί σε προηγ. Χρήση. Απόβλητα από εργασίες έρευνας, εξαγωγής επεξεργασίας μεταλλευτικών πόρων ,ορυκτών και εκμετάλλευση λατομείων. Χώμα & φυσικά υλικά εκσκαφών εφόσον θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο που έγινε η εκσκαφή.

6 Εναλλακτική Διαχείριση
Οι εργασίες συλλογής , μεταφοράς, αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης η αξιοποίησης των ΑΕΚΚ ,ώστε μετά την επαναχρησιμοποίηση η αξιοποίηση τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς η να προωθούνται σε άλλες χρήσεις. Η επίχωση σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2011/753/ΕΕ θεωρείται ανάκτηση

7 Υπόχρεοι διαχειριστές
Οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων η ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

8 Υποχρεώσεις διαχειριστών
Α) να διευκολύνουν κατά το σχεδιασμό την αποξήλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων Β) να περιορίσουν τις επικίνδυνες ουσίες. Γ) να αναπτύξουν τις αγορές. Δ) να υποβάλλουν Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Ε) να συμβάλλονται με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να οργανώσουν σύστημα

9 Δημόσια έργα και διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών.
Όχι μέσω συστημάτων Η διαχείριση τους περιλαμβάνεται είτε ως όρος στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ,είτε ως όρος στη σύμβαση ανάθεσης του έργου. Υποβάλλουν ΣΔΑ

10 Δημόσια έργα και ΑΚΚ Υποβάλλουν ΣΔΑ
Η διαχείριση τους περιλαμβάνεται είτε ως όρος στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου είτε ως όρος στη σύμβαση ανάθεσης του έργου Οι διαχειριστές καταθέτουν μετά την αποπεράτωση του έργου στην υπηρεσία που επιβλέπει το έργο βεβαίωση παραλαβής από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης

11 Ως προς τα ιδιωτικά έργα
ΣΔΑ μαζί με άλλα δικαιολογητικά Εγγυητική επιστολή Βεβαίωση παραλαβής ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα.

12 Οργάνωση Συστημάτων απο Διαχειριστές ΑΕΚΚ
Ατομικά Συλλογικά Για την οργάνωση τους απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον Ε.Ο.ΑΝ.

13 Για την έγκριση απαιτείται κατάθεση φακέλου με μελέτη
Για την έγκριση απαιτείται κατάθεση φακέλου με μελέτη Τεχνική-οικονομική υποδομή. Καθορισμός στόχων και μεθόδων. Καθορισμός χρηματικής εισφοράς. Απόδειξη συνεργασίας με μονάδες επεξεργασίας. Διασφάλιση συμμετοχής. Καταβολή ανταποδοτικού τέλους.

14 Στόχοι 50% το 2015 70 % το 2020

15 Κυρώσεις Σύμφωνα με το Νόμο 2939/01 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3854/10. Αστικές Διοικητικές Ποινικές

16 Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας (ΑΝΑΒΕ ΑΕ).
ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ. ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ. Ανακύκλωση Χαλκιδικής ΟΕ. Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΚΚΑ Α.Ε. ΨΑΡΡΑΣ Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΜΚΕ. Ανακύκλωση Αδρανών Ν. Ελλάδας. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ Κρήτης

17 Υπο Αξιολόγηση . Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΣΕΔΑΕΚΚ ΑΜΚΕ Αττικής Βοιωτίας Εύβοιας
Υπο Αξιολόγηση . Θ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΣΕΔΑΕΚΚ ΑΜΚΕ Αττικής Βοιωτίας Εύβοιας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Αττικής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΚΕ RECYCLON DOM Αττικής Βοιωτίας Εύβοιας Ευρυτανίας Φθιώτιδας Φωκίδας Ηρακλείου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΚΕ ΑΝ.Α.ΚΥΚΛ. Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων ΣΑΝΚΑ ΗΛΕΙΑΣ Δυτ. Ελλάδας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. Δ.Α.Β.Ε. Α.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης

18 Μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ

19 Προετοιμασία εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ
Προδιαγραφές και οδηγό σύνταξης και ελέγχου των ΣΔΑ. Πρότυπο σύμβασης ΣΣΕΔ με διαχειριστές Πρότυπο βεβαιώσεων παραλαβής ΑΕΚΚ. Πρότυπο συμβάσεων ΣΣΕΔ με μονάδες επεξεργασίας. Σχεδιασμός διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής ΑΕΚΚ.

20 Οδηγό για την σύνταξη ετήσιων εκθέσεων των Συστημάτων.
Περιεχόμενα βάσης δεδομένων & προδιαγραφές αρχείων -βιβλίων καταγραφής προέλευσης ,ποσότητας, κατηγοριών, τρόπου αξιοποίησης & διάθεσης ΑΕΚΚ που θα τηρούνται από το ΣΣΕΔ. Τροποποίηση του άρθρου 40 του Ν 4030/11 Σε συνεργασία με του ΥΠΕΚΑ/ ΕΟΑΝ με τη ΓΓΔΕ, επεξεργασία νομοθετικών ρυθμίσεων για την ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής της ΚΥΑ στα δημόσια έργα

21 Για μια βιώσιμη ανάπτυξη απαιτείται και μια βιώσιμη Διαχείριση των Αποβλήτων.
Η Ανακύκλωση των ΑΕΚΚ είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

22


Κατέβασμα ppt "Η Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στην Ελλάδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google