Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυκλάδες 2014-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Διάκριση Ρόλων μεταξύ πολιτών – επιχειρήσεων-φορέων- δημόσιας διοίκησης-τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυκλάδες 2014-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Διάκριση Ρόλων μεταξύ πολιτών – επιχειρήσεων-φορέων- δημόσιας διοίκησης-τοπικής αυτοδιοίκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κυκλάδες 2014-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Διάκριση Ρόλων μεταξύ πολιτών – επιχειρήσεων-φορέων- δημόσιας διοίκησης-τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Χάρης Μουρκάκος, Δ/ντης Ανάπτυξης ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Επιμελητήριο Κυκλάδων, Ερμούπολη - Σύρος Σύρος 9/5/2014

2 Τι είναι το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ;; (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας) Η ΑΑΝΕΛ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, το επιχειρησιακό σχέδιο της οποίας, εγκρίθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ- ΞΦΓ), την Παρασκευή 13/12/2013 για να εφαρμοσθεί στους (πρώην) Νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων Σκοπός της ΑΑΝΕΛ είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (Συλλογή- Μεταφορά-Ανάκτηση) που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Διαχειριστές, Μονάδες) και η ενημέρωση της δημόσιας διοίκησης και των διαχειριστών ΑΕΚΚ για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την νομοθεσία.

3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

5 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

6 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

7 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

8 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Ν. 4042/12 Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος Ν.2939/2001 ΚΥΑ 36259/10 Ν. 3854/2010 Άλλο Νομικό πλαίσιο Άλλο Νομικό πλαίσιο Άλλο Νομικό πλαίσιο Άλλο Νομικό πλαίσιο Άλλο Νομικό πλαίσιο

9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

10 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

11 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

12 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

13 ΚΥΚΛΑΔΕΣ

14 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

15 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

16 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

17 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

18 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 17 04 04 ψευδάργυρος 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 17 04 06 κασσίτερος 17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 17 05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες μπάζα εκσκαφών 17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 0503 17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01 17 09 02 17 09 03 17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 17 01 01 σκυρόδεμα 17 01 02 τούβλα 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06 17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 17 02 01 ξύλο 17 02 02 γυαλί 17 02 03 πλαστικό 17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων στο ση μείο 17 03 01 17 04 μέταλλα συμπεριλαμβανομένων και των κραμάτων τους 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 17 04 02 αλουμίνιο 17 04 03 μόλυβδος

19 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 702.22440.51418.803 ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1.345.00282.30432.489 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 21.625.000 1.760.6351.870.086 Ετήσιος Μέσος Όρος Παραγωγής ΑΕΚΚ (tns) 2004 - 2010

20 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ (tns)ΑΝΑΚΤΗΣΗ (%) ΕΚΚΑΤΕΚ 2014 35.1112.026940100%92%85% 2015 70.2224.0511.880100%92%85% 2016 175.55610.1294.701100%92%85% 2017 280.89016.2067.521100%92%85% 2018 316.00118.2318.462100%92%85% 2019 421.33524.30911.282100%92%85% ΕΤΟΣ201420152016201720182019 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ51025404560 (% του ετήσιου μέσου όρου 2004-2010) ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ –ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΕΚΚ 2014-2019

21 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΕΚΚ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Συμβεβλημένες Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ ΟΤΑΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Ονομαστική Δυναμικότητα Παραγωγής (tn/έτος) Σχέση Συνεργασίας με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Δημήτριος Πέτσας Δήμος Άνδρου Άδεια Λειτουργίας 4613/20-11-2012 (ΑΔΑ:Β4ΣΗ7ΛΞ-Λ91) 40.000 ΑΑΝΕΛ (Σύμβαση) Γεώργιος Δρόσος Δήμος Σικίνου Άδεια Λειτουργίας 1662/25-4-2012 (ΑΔΑ:Β4ΩΧ7ΛΞ-ΓΘΟ) 12.000 ΑΑΝΕΛ (Σύμβαση) Νικόλαος & Νικήτας Γιαννακός Ο.Ε Δήμος Αμοργού Άδεια Λειτουργίας 143/10-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ6Ν7ΛΞ-77Λ) 40.000 ΑΑΝΕΛ (Σύμβαση)

22 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΕΚΚ ΜΕΧΡΙ 2019

23 Πως θα λειτουργήσει όμως, η «ανακύκλωση στα μπάζα»;; Ποιος είναι ο ρόλος των Πολιτών, της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επαγγελματιών του κλάδου;;

24

25 ΠΟΛΙΤΕΣ Οι Πολίτες είναι ο ασφαλέστερος και αποτελεσματικότερος κρίκος στην αλυσίδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Έχουν την δύναμη να υποχρεώσουν Δημόσια Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση – Επαγγελματίες του κλάδου, να συμμορφωθούν με την νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση των ΑΕΚΚ μπορούν να υποχρεώσουν τον επαγγελματία που μισθώσουν για να συλλέξει – μεταφέρει τα ΑΕΚΚ που παράγονται από μια ανακαίνιση, να τα μεταφέρει νομίμως σε Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ, απλά απαιτώντας από τον συλλέκτη μεταφορέα να δηλώσει εγγράφως και ενυπόγραφα (Υπεύθυνη Δήλωση) την δέσμευσή του να το κάνει. Η ΑΑΝΕΛ εφαρμόζει στοχευμένο πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης συγκεκριμένων Ομάδων-Στόχων και σύντομα θα παρουσιάσει μετρήσιμα αποτελέσματα.

26 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΟΙ) Οι δήμοι έχουν κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το εάν οι Δήμοι είναι ή δεν είναι, υπόχρεοι διαχειριστές. ΕΙΝΑΙ όταν: •Εκτελούν τεχνικές εργασίες με αυτεπιστασία •Γίνονται κάτοχοι ΑΕΚΚ μετά από ειδοποίηση των δημοτών τους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όταν: •Αναθέτουν το τεχνικό έργο σε εργολάβο •Δεν έχουν ούτε μια ειδοποίηση από δημότη να συλλέξουν ΑΕΚΚ Σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ (Νόμος 3854/2010 - Άρθρο 5 Παράγραφος 1) να συνεργασθούν με τα εγκεκριμένα συστήματα και να προβούν στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες, προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του συστήματος. Ενδεικτικά υποχρεούνται να συνεργασθούν στα ακόλουθα: 1)Ένταξη της νομικής συμμόρφωσης των Αναδόχων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, στις συμβάσεις ανάθεσης έργου. 2)Άδειες διάθεσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση κάδου συλλογής ΑΕΚΚ 3)Άδεια εκσκαφής οδού 4)Γραφεία δόμησης

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει σημαντικό ρόλο στην εναλλακτική διαχείριση καθώς αδειοδοτεί περιβαλλοντικά (ΠΠΔ) τεχνικά έργα Β κατηγορίας και δημοπρατεί - επιβλέπει δημόσιες συμβάσεις τεχνικών έργων. 1)Ένταξη υποχρέωσης εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στις αποφάσεις έκδοσης περιβαλλοντικών όρων. 2) Επικαιροποίηση Περιβαλλοντικών Όρων ως προς την υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 3) Παρέμβαση προς τους αναδόχους υλοποιούμενων έργων για την άμεση νομική τους συμμόρφωση.

28 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1)Ρητή υποχρέωση συνεργασίας κατόχων αδειών συλλογής – μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (ΕΚΑ 17) με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. 2)Ένταξη υποχρέωσης εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 3)Απόρριψη κάθε σύμβασης/τιμολογίου/απόφασης ΟΤΑ Α Βαθμού που δεν περιέχει όρο για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ. 4)Επικαιροποίηση Περιβαλλοντικών Όρων ως προς την υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. 5)Παρέμβαση προς τους αναδόχους υλοποιούμενων έργων για την άμεση νομική τους συμμόρφωση.

29 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΕΚΚ 1)Υποχρέωση εφοδιασμού με Άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, με ενσωμάτωση κωδικών της κατηγορίας 17 κατά ΕΚΑ. 2)Υποχρέωση έγγραφης νομικής δέσμευσης με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΕΚΚ 1)Ιδιωτικές ή/και Δημοτικές επενδύσεις 2)Υποχρέωση έγγραφης νομικής δέσμευσης με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 3)Επιδότηση ανά τόνο εισερχομένου ΑΕΚΚ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕΚΚ (Κατασκευαστές, υπεργολάβοι, τεχνικές εταιρείες) 1)Υποχρέωση εφαρμογής εναλλακτικής διαχείρισης και ευθύνη νομικής συμμόρφωσης, που δεν παύει εξ ολοκλήρου με την μεταβίβασή της σε συλλέκτη Μεταφορέα. 2)Ανάληψη κόστους εναλλακτικής διαχείρισης

30 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 10 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΒΟΥΝΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

31 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Κύριος χώρος (τ.μ) Αύλιος Χώρος (τ.μ) ΑΕΚΚ Κύριος χώρος ΑΕΚΚ Αύλιος χώρος (tns) Σύνολο ΑΕΚΚ μ2tnsμ2tnsμ2tns 1 40,7030,4- - - - - - 2 20,127,00- - - - - - 3 35,00- - - - - - 4 44,25-- - - - - - 5 20,285,85- - - - - - 6 35,6512,79- - - - - - 7 151,0029,20- - - - - - 8 11,443,90- - - - - - 9 23,2850,00- - - - - - 10 31,609,36- - - - - - 11 19,32- - - - - - 12 47,30- - - - - - 13 22,50-- - - - - - - - - - - - Σ407,82250,1232652275150401672

32 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εργοτάξιο κατεδάφισης Συλλογή ΑΕΚΚ σε Bigbags Φόρτωση και μεταφορά σε λιμάνι αναχώρησης Εκφόρτωση οχημάτων μεταφοράς - Σε αναμονή φόρτωσης πλωτού μέσου Φόρτωση πλωτού μέσου - θαλάσσια μεταφορά Άφιξη σε λιμάνι εκφόρτωσης - εκφόρτωση - Σε αναμονή φόρτωσης οχημάτων μεταφοράς Φόρτωση οχημάτων μεταφοράς μεταφορά προς Μονάδα Ανάκτησης Είσοδος στην Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ

33 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργασίες Στάδια123456789 Εμπλεκόμενοι Έκδοση απόφασης για εντολή αμετάκλητης εφαρμογής Πρωτοκόλλων κατεδάφισης Σχέδιο Διαχείρισης ΑΕΚΚ Ανάδοχος Κατεδάφισ ης Οργάνωση εργοταξίου – Μέτρα Ασφαλείας – Ασφάλιση εργασιών Διαλογή στην πηγή – Διαχωρισμό ς αποβλήτων σύμφωνα με Σχέδιο Διαχείρισης ΑΕΚΚ Διακριτή απομάκρυν ση Επικίνδυνων Αποβλήτων Συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημ ένη Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ Έκδοση Πιστοποιητι κού Εναλλακτική ς Διαχείρισης και Νομοθετική ς Συμμόρφωσ ης Έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής ως προς την Νομοθετική Συμμόρφωση του Ιδιοκτήτη και την ορθή διαχείριση των αποβλήτων της κατεδάφισης Αποκεντρωμέν η Διοίκηση Αιγαίου ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ιδιοκτήτης

34 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

36 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Κυκλάδες 2014-2019 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ Διάκριση Ρόλων μεταξύ πολιτών – επιχειρήσεων-φορέων- δημόσιας διοίκησης-τοπικής αυτοδιοίκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google