Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβάλλον-Πολιτισμός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβάλλον-Πολιτισμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβάλλον-Πολιτισμός
ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΖΕΠ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Περιβάλλον-Πολιτισμός Μέντορας: Φουντούλη Καλλιόπη Νεοεισερχόμενη εκπαιδευτικός: Ομήρια Μιννίκουρη

2 Η Αειφόρος-Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική της Σχολικής Μονάδας, είχε αρχίσει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ο σχεδιασμός της ολοκληρώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό έγινε μια αρχική διερεύνηση των ζητημάτων που θα μπορούσαν να μελετηθούν και εντοπίστηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούσαν το Νηπιαγωγείο μας και την πόλη, στην οποία βρίσκεται. Ο σχεδιασμός της Α.Π.Ε.Π. έγινε σε συντονισμό με την επισκέπτρια νηπιαγωγό(2 ημέρες), ώστε να υπάρξει συμμετοχή με ιδέες και εισηγήσεις για την επιλογή των ζητημάτων μελέτης και για την επιλογή τόσο των εκπαιδευτικών στόχων όσο και των στόχων που αφορούσαν τη σχολική μονάδα και την πόλη μας.

3 Ζήτημα/Πρόβλημα στο οποίο δόθηκε έμφαση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά:
Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε ανά τρίμηνο με τα ακόλουθα ζητήματα: 1. Γνωριμία με το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής γύρω από το Νηπιαγωγείο μας και γενικότερα της γειτονιάς μας, της κοινότητάς μας, της πόλης μας 2. Γνωριμία με μύθους, παραδόσεις και παραδοσιακά τραγούδια που αναδεικνύουν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του 3. Συνειδητοποίηση της προστασίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας 4. Καλλιέργεια συμπεριφορών εκτίμησης και σεβασμού κατά τις επισκέψεις μας σε χώρους σχετικούς με την πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά 5. Η διατήρηση και η ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών χώρων και μνημείων της πόλης και η αξιοποίηση της κληρονομιάς τους ως παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης με γνώμονα την αειφορία

4 Το συγκεκριμένο θέμα επιλέγηκε αβίαστα από τις Νηπιαγωγούς και τα παιδιά μετά από διαπίστωση ότι τα παιδιά δεν γνώριζαν την πολιτιστική αξία της περιοχής στην οποία διαμένουν και στην οποία βρίσκεται το Νηπιαγωγείο μας ενώ γνωρίζουν όλα τα μαγαζιά της εμπορικής περιοχής Η διακίνηση στην περιοχή μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση των γονιών με κόμιστρα λεωφορείων αφού όλες οι αποστάσεις μπορούν να καλυφθούν με τα πόδια, σε μικρό χρονικό διάστημα

5 Σκοπός: Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της εντός των τειχών Λευκωσίας, του ρόλου της στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της πόλης και ο επαναπροσδιορισμός της ως χώρου πολιτισμού, αλλά και τουριστικής αξιοποίησης σε μια πόλη που αναπτύσσεται και αλλάζει.

6 Στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα για τα παιδιά, αλλά μόνο για μας τις νηπιαγωγούς, οι οποίες έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα γνωστικά αντικείμενα σαν εργαλεία μάθησης των οποίων οι στόχοι θα μπορούσαν να διαφοροποιούνται από τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών Έτσι μέσα από τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία θέσαμε στον ολόχρονο προγραμματισμό μας και στα οποία κυριαρχούσε η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, επικοινωνίας, διαλόγου, κριτικής σκέψης και το παιχνίδι, προέκυψε η διασύνδεση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα άλλων ενοτήτων:

7 1. Δάσος: ενημέρωση για τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο δάσος και στον άνθρωπο (περιαστικό δάσος Αθαλάσσας) 2. Ενέργεια: κατανόηση της σημασίας και της συμβολής της ενέργειας στη βελτίωση /διευκόλυνση της ζωής του ανθρώπου 3. Νερό: παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων χρήσεων του νερού στη ζωή του ανθρώπου (οικιακή, γεωργική, βιομηχανική, τουριστική) 4. Απορρίμματα: ευαισθητοποίηση σε θέματα καθαριότητας κοινών χώρων(σχολική αυλή, πεζοδρόμια, δρόμοι) και συνειδητοποίηση του ότι η καθαριότητα είναι πρώτα υπόθεση ατομική και μετά κοινωνική 5. Αστική ανάπτυξη: - συνειδητοποίηση της ανάγκης του ανθρώπου να ζει, να συνυπάρχει, να δημιουργεί με άλλους ανθρώπους - ανάπτυξη ενδιαφέροντος και αισθημάτων εκτίμησης και σεβασμού για τη γειτονιά, την κοινότητα, την πόλη τους συμμετοχή σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στη γειτονιά, στην κοινότητα, στην πόλη τους - εισήγηση τρόπων βελτίωσης του περιβάλλοντος της πόλης, της γειτονιάς, του σχολικού χώρου

8 6. Παραγωγή και κατανάλωση: - γνωριμία με τα τοπικά προϊόντα της χώρας μας γνωριμία με τρόπους και διαδικασίες παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων - συνειδητοποίηση της ανάγκης για παραγωγή και κατανάλωση τοπικών/εγχώριων προϊόντων 7. Έδαφος: γνωριμία με παραδοσιακά εργαλεία, αγγεία κι άλλα σκεύη και συνειδητοποίηση της σημασίας της χρήσης των πετρωμάτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων(κούζες, χειρομύλι, γουδοχέρι κ.ά) 8. Μέσα μεταφοράς: γνωριμία με παραδοσιακά μέσα μεταφοράς και σύγκρισή τους με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς 9. Φτώχια: γνωριμία με βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού 10. Τουρισμός: -γνωριμία με την περιοχή τους και παρατήρηση στοιχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τουριστικά - γνωριμία με διάφορους τουριστικούς προορισμούς στον τόπο μας, μέσα από την αξιοποίηση των προσωπικών βιωμάτων και των περιγραφών των παιδιών(παραθαλάσσιες-ορεινές περιοχές) - συζήτηση για τη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουμε κατά την επίσκεψή μας σε ένα χώρο κι αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων τουριστικής συμπεριφοράς(δημιουργία κώδικα) 11. Βιοποικιλότητα: παρατήρηση της πολιτισμικής ποικιλότητας ανάμεσα στα παιδιά και συσχετισμός με τη βιολογική ποικιλότητα στη φύση

9 Πυρηνικές έννοιες και Λεξιλόγιο που χρησιμοποιήσαμε κατά την εφαρμογή του προγράμματος της Α.Π.Ε.Π.
Αειφόρος ανάπτυξη Έθιμα Εμβληματικά είδη Ήθη Θρησκεία Ιστορία Κέντρο χειροτεχνίας Κουλτούρα Λαϊκά παραμύθια Λαογραφία Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς Μνημεία φυσικής κληρονομιάς Μύθοι Παράδοση Παραδοσιακά εδέσματα Παραδοσιακά επαγγέλματα Παραδοσιακοί χοροί Πολιτισμική ταυτότητα Όξινη βροχή Πολιτισμός Πολιτιστικά μνημεία Πολιτιστικά στοιχεία Πολιτιστική εκδήλωση Πολιτιστική κληρονομιά Πολιτιστική ταυτότητα Πολιτιστικό περιβάλλον Πολιτιστικός χώρος Πολιτότητα Σύγχρονος τρόπος ζωής Τοπικά εργαστήρια Τοπικές καλλιέργειες Τοπική γνώση Τουρισμός Φυσική κληρονομιά Φυσικό κάλλος Φυσιογνωμία

10

11

12

13 Στοιχεία συναντήσεων Χώρος: Νηπιαγωγείο Ημερομηνία: 2/5/12 Ημερομηνία: 9/5/12 Ημερομηνία: 16/5/12 Σκοπός συνάντησης ΝΕ με μέντορα Ενημέρωση για σχεδιασμό μαθημάτων σε σχέση με το θέμα πολιτισμός-περιβάλλον με το οποίο ασχοληθήκαμε τα 2 τελευταία χρόνια στα πλαίσια των οικολογικών σχολείων. Ενημέρωση για σχεδιασμό μαθημάτων σε σχέση με το θέμα η γειτονιά μας από πολιτιστική άποψη. Στη συνάντηση ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την πορεία των μαθημάτων. Στα πλαίσια του περιπάτου στη γειτονιά και των επισκέψεων μας σε μέρη που αναδεικνύουν την πολιτιστική ανάπτυξη της γειτονιάς του σχολείου μας , έγινε χαρτογράφηση των όσων είδαμε και παρατηρήσαμε στις επισκέψεις (άνθρωποι, κάτοικοι ,τουρίστες) και αναδύθηκε το θέμα του τουρισμού.  Ενημέρωση για σχεδιασμό μαθημάτων σε σχέση με το θέμα του τουρισμού στο γενικότερο πλαίσιο του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

14 Περιεχόμενο συνάντησης ΝΕ με μέντορα
Στη συνάντηση ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την πορεία των μαθημάτων. Αποφασίστηκε περίπατος στη γειτονιά και ιδεοθύελλες με τα πιο κάτω θέματα: -τι περιμένω να δω στον περίπατο -τι είδα στον περίπατο -τι μου άρεσε -τι δεν μου άρεσε -τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω κάτι που δεν μου άρεσε Στα πλαίσια του περιπάτου στη γειτονιά που ήδη έχει προηγηθεί καταλήξαμε σε χαρτογράφηση εννοιών ( μουσεία , μαγαζιά, άνθρωποι, εκκλησίες , αυτοκίνητα, σκουπίδια)

15 Προβλήματα που εντοπίστηκαν
Δεν υπήρχαν προβλήματα κατά τις συναντήσεις μας γιατί τα θέματα είχαν συζητηθεί και αποφασιστεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής του σχολείου. Γενικότεροι προβληματισμοί Τα παιδιά είναι όλα αλλόγλωσσα , παιδιά οικονομικών μεταναστών και ενώ διαμένουν στην Λευκωσία δεν γνωρίζουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής.

16

17 Κοινωνικό πλαίσιο • Επιδιώξαμε τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, γονέων, τοπικών αρχών και άλλων προσώπων που μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη του ζητήματος. • Αξιοποιήσαμε παππούδες και γιαγιάδες της γειτονιάς για τη συγκέντρωση πληροφοριών και υλικού για τη μελέτη του ζητήματος. • Επιδιώξαμε συνεργασία με τις τοπικές εφημερίδες και τους τοπικούς ραδιοσταθμούς για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και για προβολή της εργασίας των παιδιών.

18 Ρόλος του μέντορα Ήταν καθοδηγητής, ακροατής, σύμβουλος, υποστηρικτής γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούσα να αποταθώ για διευκρινίσεις, συμβουλές και ανταλλαγή απόψεων. Με εφοδίασε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες , γνώσεις και υλικό για να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Με υποστήριξε σε όλη την διάρκεια των μαθημάτων. Σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στο ΝΕ & το μέντορα Το κλίμα επικοινωνίας ήταν φιλικό και συνεργατικό εφόσον ανταλλάξαμε απόψεις χωρίς ανταγωνισμό. Υπήρχε ενθουσιασμός επειδή ήταν κάτι καινούριο που εμπεριείχε θέματα που αφορούν όλους και είναι ουσιώδη και σημαντικά στο έργο μας.

19 Όφελος που προκύπτει για το ΝΕ από τη συνεργασία σε επαγγελματικό επίπεδο
Ήρθα σε επαφή και εξοικειώθηκα με νέες διδακτικές στρατηγικές , οι οποίες βοηθούν ώστε να εντάξω περιβαλλοντικά θέματα σε ένα συλλογικό πλαίσιο της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκω.

20 Θέμα μαθήματος : Πολιτισμός και περιβάλλον Θέμα μαθήματος : Tουρισμός
Πηγές-Εργαλεία και Μέσα για την προετοιμασία των μαθημάτων: Διαδίκτυο , φωτογραφικό υλικό, ένθετο περιοδικό από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», το περιοδικό«πρωτεύουσα», το βιβλίο «τα μουσεία της Λευκωσίας». Πώς αξιοποιήσατε τα διάφορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος Στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα για τα παιδιά, αλλά μόνο για μας τις νηπιαγωγούς, οι οποίες έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα γνωστικά αντικείμενα σαν εργαλεία μάθησης των οποίων οι στόχοι θα μπορούσαν να διαφοροποιούνται από τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών

21 Επίσης επιδιώκουμε τη έρευνα δράσης και την μελέτη πεδίου.
Διαφορές στην οργάνωση του συγκεκριμένου μαθήματος σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας Στο νηπιαγωγείο εργαζόμαστε διαθεματικά σε όλα τα θέματα εφαρμόζοντας σχέδια εργασίας και εννοιολογικούς χάρτες με τεχνική καταιγισμού ιδεών με μορφή αράχνης . Επίσης επιδιώκουμε τη έρευνα δράσης και την μελέτη πεδίου.

22 Αναμενόμενα αποτελέσματα για τους μαθητές
Συμμετοχή σε δραστηριότητες που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σχολείο ,την γειτονιά, την πόλη τους και την ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την κοινότητα στην οποία ζούνε. Συμμετοχή σε δραστηριότητες που συμβάλουν στο να γνωρίσουν μέρη της περιοχής τους που αξιοποιούνται ή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τουριστικά και να καλλιεργήσουν συμπεριφορές σεβασμού σε χώρους σχετικούς με την πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά. Προσδοκώμενα αποτελέσματα για το ΝΕ Αναμένω να βελτιώσω τις τεχνικές διδασκαλίας , να ενημερωθώ και να γίνω αυτάρκης σε θέματα ΕΑΑ.

23 Εντυπώσεις από την εφαρμογή
(Δυνατά σημεία του μαθήματος) Η τεχνική της μελέτης πεδίου συνέβαλε στη μάθηση μέσα από άμεσες εμπειρίες και πραγματικών καταστάσεων ζωής. Κλίμα στην τάξη Υπήρχε κλίμα ενθουσιασμού με άμεση ανταπόκριση από τα παιδιά επειδή όλες οι δραστηριότητες ήταν βιωματικές .

24 Ανάγκες που εντοπίζετε ότι έχετε ως ΝΕ στην ΕΑΑ:
Περιεχόμενο εννοιών: Λόγω του ότι δεν ήρθα στην συνάντηση του Πεδουλά θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να ενημερωθώ. Οργάνωση μαθησιακής πορείας: Είναι κατανοητό επειδή στα νηπιαγωγεία εργαζόμαστε με αυτήν την μαθησιακή πορεία από χρόνια. Διδακτικό-υποστηρικτικό υλικό: Τα νηπιαγωγεία δεν έχουν διδακτικό-υποστηρικτικό υλικό και θα ήθελα να υπάρχει τράπεζα υλικού για να διευκολυνθούμε στον σχεδιασμό μαθημάτων Συνεργασία με φορείς: Προώθηση της δράσης και της συμμετοχής Εφαρμογή Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ: Στα νηπιαγωγεία δεν έχει εφαρμοστεί. Διδακτικές Τεχνικές: Λόγω του ότι δεν ήρθα στην συνάντηση του Πεδουλά θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να ενημερωθώ. Διαχείριση τάξης: Είναι κατανοητό Δεξιότητες Αξιολόγησης μαθήματος: Χρησιμοποιούμε την ανατροφοδότηση εντυπώσεων και απόψεων από τους γονείς εφόσον τα παιδιά μεταφέρουν αυτά που ήδη έμαθαν στους γονείς τους.

25 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τάξη: 14 πεντάχρονα και 6 τετράχρονα Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 4 σαραντάλεπτα Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: γλώσσα, μαθηματικά, ήσυχες και ελεύθερες δραστηριότητες Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα για τα παιδιά, αλλά μόνο για μας τις νηπιαγωγούς, οι οποίες έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα γνωστικά αντικείμενα σαν εργαλεία μάθησης των οποίων οι στόχοι θα μπορούσαν να διαφοροποιούνται από τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών Πυρηνικές έννοιες: πολιτισμός , περιβάλλον, μέσα μεταφοράς, οικονομικοί μετανάστες, τουρίστες Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: γνωριμία με το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής τους ,της γειτονιάς τους , της πόλης τους εξοικείωση παιδιών με χώρους που συνδέονται με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά συνειδητοποίηση της σημασίας προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μας εισήγηση τρόπων βελτίωσης του περιβάλλοντος της γειτονιάς τους

26 Σκοπός: Τα παιδιά να γνωρίσουν το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής γύρω από το σχολείο τους(ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους), τις ιδιότητες των ανθρώπων και τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Επιμέρους στόχοι: να ενδιαφερθούν ενεργά για το περιβάλλον γύρω από το νηπιαγωγείο να γνωρίσουν τις ιδιότητες των ανθρώπων γύρω τους(κάτοικοι, επισκέπτες, τουρίστες), να παρατηρήσουν την πολιτισμική ποικιλότητα στο περιβάλλον τους να βρούνε τρόπους για να διατηρήσουν το περιβάλλον καθαρό Διδακτικές Τεχνικές: εργασία πεδίου ,μέθοδος των ιστοριών ,παιγνίδια ρόλων, ηθικό δίλλημα, εννοιολογικός χάρτης Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: φιλμάκια από το διαδίκτυο και από το κανάλι animal planet φωτογραφικό υλικό και φωτογραφική μηχανή Βιντεοκάμερα Οργάνωση της τάξης: τα παιδιά εργάζονται σε 4 ομάδες μικτής ικανότητας

27 Πεδία μελέτης: η αίθουσα του νηπιαγωγείου η περιοχή εντός των τειχών Λευκωσίας Φορείς που θα αξιοποιηθούν: ιερέας και εκκλησιαστική επιτροπή Ιερού Ναού Φανερωμένης Περιγραφή της πορείας εργασίας Αφόρμηση: ένα παιδί ήρθε στην τάξη και μας είπε ότι λίγο έξω από το σχολείο μας υπάρχουν άδεια μπουκάλια μπύρας και δεν του άρεσε καθόλου. Γίνετε μια συζήτηση στην τάξη για το γεγονός και πάμε επί τόπου για να το δούμε όλοι .Κάνουν παρατηρήσεις ότι αλλού είχαν δει σκουπίδια , ότι τα καλάθια σκουπιδιών πολλές φορές είναι καταστρεμμένα κ.α. Μετά από αυτές τι παρατηρήσεις αποφασίζουμε να πάμε ένα περίπατο στην γειτονιά γύρω από το σχολείο μας και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Κάνουμε ένα εννοιολογικό χάρτη με αραχνοειδή μορφή για το τι νομίζουν ότι θα δούμε στον περίπατο. Μετά την μελέτη πεδίου στη περιοχή κάνουμε ακόμα ένα αραχνοειδή εννοιολογικό χάρτη με το τι είδαμε (σπίτια, μαγαζιά ,εκκλησίες, μουσεία, αυτοκίνητα , ανθρώπους) (σκουπίδια , ζώα , μοτοσικλέτες κ.α.) (τουρίστες, κάτοικους, μαγαζάτορες, επισκέπτες)

28 Προβληματιζόμαστε για αυτά που δεν μας άρεσαν στον περίπατο (σκουπίδια, αδέσποτα ζώα,αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια) και γίνετε μια συζήτηση που καταλήγει σε ηθικά διλλήματα (έριξαν σκουπίδια κάτω επειδή το καλάθι εκεί ήταν καταστρεμμένο, έπραξαν σωστά άραγε και γιατί ναι ή όχι) (πάρκαρε το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο και δεν αφήνει χώρο για τους πεζούς που αναγκάζονται να κατέβουν στον δρόμο , έπραξε σωστά η όχι ; ) Παίζουμε παιγνίδια ρόλων αφού πρώτα με τη μέθοδο των ιστοριών δημιουργούμε μια υποθετική κατάσταση με κάποιον που πετά τα σκουπίδια του στον δρόμο και με κάποιον που παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να βελτιώσουμε την περιοχή γύρω από το σχολείο μας . Ομαδοποιούμε τα σκουπίδια που συλλέξαμε Αξιολόγηση του μαθήματος: Γίνετε συντρέχουσα κατά την διάρκεια των μαθημάτων και μέσω ανατροφοδότησης από τους γονείς οι οποίοι γίνονται λήπτες πληροφοριών από τα ίδια τα παιδιά τους.

29 Χρονική Διάρκεια μαθήματος: 4 σαραντάλεπτα Μάθημα-μαθήματα στο οποίο εφαρμόσθηκε: γλώσσα, μαθηματικά, γυμναστική, ήσυχες και ελεύθερες δραστηριότητες Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος:…………………………………………….. Πυρηνικές έννοιες: πολιτισμός , περιβάλλον, μέσα μεταφοράς, οικονομικοί μετανάστες, τουρίστες Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: γνωριμία με το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής γύρω από το σχολείο εξοικείωση παιδιών με χώρους που συνδέονται με την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καλλιέργεια συμπεριφορών εκτίμησης και σεβασμού κατά την επίσκεψη σε χώρους σχετικούς με την πολιτιστική μας κληρονομιά ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης ,επικοινωνίας, διαλόγου Σκοπός: Τα παιδιά να γνωρίσουν το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής γύρω από το σχολείο τους(ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους, μουσεία, εκκλησίες, πλατείες),να αναπτύξουν δεξιότητες σεβασμού για τον πολιτισμό και την ανάδειξη του και να παρατηρήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί (εργαζόμενοι ,επισκέπτες ,τουρίστες) Επιμέρους στόχοι: να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε περιοχή έχει την δική της πολιτιστική κληρονομιά να καλλιεργήσουν στάσεις ορθής συμπεριφοράς και σεβασμού στους χώρους που επισκεπτόμαστε. Διδακτικές Τεχνικές: εργασία πεδίου ,μέθοδος των ιστοριών ,βιβλιογραφική ερεύνα ,παιγνίδια ρόλων, εννοιολογικός χάρτης Μέσα/Υλικά που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση του μαθήματος: φιλμάκια από το διαδίκτυο και από το κανάλι animal planet φωτογραφικό υλικό και φωτογραφική μηχανή βιντεοκάμερα ένθετα περιοδικά, βιβλία Οργάνωση της τάξης: τα παιδιά εργάζονται σε 4 ομάδες μικτής ικανότητας

30 Πεδία μελέτης: η αίθουσα του νηπιαγωγείου η περιοχή εντός των τειχών Λευκωσίας Φορείς που θα αξιοποιηθούν: ιερέας και εκκλησιαστική επιτροπή Ιερού Ναού Φανερωμένης ξεναγοί μουσείων Περιγραφή της πορείας εργασίας (λεπτομερής παρουσίαση της πορείας εφαρμογής του μαθήματος, αφόρμηση-ανάπτυξη του μαθήματος-δραστηριότητες-ανατροφοδότηση) Αφόρμηση: Κατά την διάρκεια του περιπάτου στην περιοχή γύρω από το σχολείο μας παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν μουσεία , πλατείες με αγάλματα, εκκλησίες και τα παιδιά προβληματίστηκαν τι υπάρχει εκεί και γιατί έχει κόσμο που τα επισκέπτεται. Αποφασίστηκαν οι επισκέψεις στο μουσείο αγώνα , στο άγαλμα της ελευθερίας , στο μουσείο της εκκλησίας της Φανερωμένης. Κάναμε έναν εννοιολογικό χάρτη με αραχνοειδή μορφή για το τι νομίζουν ότι θα δούμε στα πιο πάνω μέρη. Μετά την μελέτη πεδίου στα πολιτιστικά μέρη που έγινε αναφορά, κάναμε ακόμα ένα αραχνοειδή εννοιολογικό χάρτη με το τι είδαμε στο καθένα από αυτά τα μέρη. Φτιάξαμε έναν κώδικα σωστή συμπεριφοράς στα μέρη αυτά. Παίξαμε παιγνίδια ρόλων με αφορμή μια ιστορία με την μέθοδο των ιστοριών με ξεναγό και επισκέπτες σε μουσεία. Προβληματιστήκαμε για πολιτιστικά μέρη σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κάναμε βιβλιογραφική έρευνα συλλέγοντας πληροφορίες . Κάναμε μοντελοποίηση με κατασκευές και μακέτες με πολιτιστικά έργα και μνημεία άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών (Παρθενώνας, πύργος της Πίζας ) Αξιολόγηση του μαθήματος: Γίνετε συντρέχουσα κατά την διάρκεια των μαθημάτων και μέσω ανατροφοδότησης από τους γονείς οι οποίοι γίνονται λήπτες πληροφοριών από τα ίδια τα παιδιά τους.

31

32


Κατέβασμα ppt "Περιβάλλον-Πολιτισμός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google