Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ζήτημα στο οποίο δόθηκε έμφαση κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 Ανάγκη για μείωση της τροχαίας κυκλοφορίας εντός των περιοχών και προώθηση της ποδηλασίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ζήτημα στο οποίο δόθηκε έμφαση κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 Ανάγκη για μείωση της τροχαίας κυκλοφορίας εντός των περιοχών και προώθηση της ποδηλασίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ζήτημα στο οποίο δόθηκε έμφαση κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 Ανάγκη για μείωση της τροχαίας κυκλοφορίας εντός των περιοχών και προώθηση της ποδηλασίας, του περπατήματος και των μέσων μαζικής μεταφοράς ως αειφόρα μέσα διακίνησης προς το σχολείο και την ευρύτερη περιοχή

3 Σκοπός Η μελέτη των κυκλοφοριακών συνηθειών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, πολυδιάστατης και μακρόπνοης κυκλοφοριακής πολιτικής, η οποία να αποδίδει ίση σημασία σε όλα τα διαθέσιμα μέσα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον

4 Θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος στις οποίες εμπίπτει το ζήτημα διερεύνησης Μέσα Μεταφοράς Αστική Ανάπτυξη Ενέργεια Παραγωγή και κατανάλωση

5

6 Προσδοκίες από την εκπαιδευτικό  Να αφυπνίσουμε τα παιδιά να γίνουν ενεργοί πολίτες και να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες για λήψη αποφάσεων ως ένα από τα αναφαίρετα δικαιώματά τους.  Να ξεφύγουν από τα βιβλία και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός αειφόρου σχολείου.

7 Προσδοκίες ως μέντορας  Να εμψυχώσω την εκπαιδευτικό για το θαυμάσιο έργο που κάνει  Να κατανοήσει ότι πέρα από τη γνώση, τα παιδιά πρέπει να κατακτήσουν και αξίες: της αλληλεγγύης της κοινωνικής δικαιοσύνης της οικολογικής βιωσιμότητας της υπευθυνότητας  Να προωθήσει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και να βρίσκουν λύσεις μέσα από τη διαδικασία της συμμετοχής

8 Αποφασίσαμε…  Το θέμα μας «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» 1 ο μάθημα: εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 2 ο μάθημα: βιοκαύσιμα 3 ο μάθημα: ανανεώσιμες - μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σύνδεση με την ατμοσφαιρική ρύπανση  να αντιμετωπιστεί διαθεματικά  να αξιοποιήσουμε τις διδακτικές στρατηγικές που συνάδουν με τη φύση και τους στόχους της ΠΕ/ΕΑΑ

9 Στοχεύσαμε….  Ταυτόχρονα με τις γνώσεις να υπάρχει και ο προβληματισμός για το τι κάνουμε εμείς, ώστε να πάψουμε να είμαστε θεατές.  Να καλλιεργήσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό τις αειφόρες αξίες

10 Προσπαθήσαμε….  Το 1 ο μάθημα να γίνει διαθεματικά  Να διεξαχθεί ολοκληρωμένα σε μία μέρα  Οι δραστηριότητες να επιτευχθούν μέσα από: βιτεάκια, πείραμα, επίδειξη πειράματος, διαδραστικό παιχνίδι, παιχνίδι προσομοίωσης, καταιγισμό ιδεών, εννοιολογικό χάρτη, διερευνητική συζήτηση, μοντελοποίηση  Η προσέγγιση του θέματος να είναι μέσα από το τοπικό τους περιβάλλον

11 Μαθήματα στα οποία εφαρμόσθηκε  Φυσικές Επιστήμες  Μαθηματικά  Γεωγραφία  ΠΕ/ΕΑΑ  Ελληνικά

12 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  Μελέτη των επιπτώσεων της αυξημένης χρήσης μηχανοκίνητων μέσων στο περιβάλλον (ατμοσφαιρική ρύπανση, κλιματική αλλαγή, κατανάλωση ενέργειας), σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο  Μελέτη πηγών και αποθηκών διοξειδίου του άνθρακα και συνειδητοποίηση της σημασίας της ισορροπίας ανάμεσά τους για διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης

13  Συνειδητοποίηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο  Απόκτηση δεξιοτήτων επιστημονικής διερεύνησης, πειραματισμού, κριτικής σκέψης, διατύπωσης υποθέσεων, ανάλυσης δεδομένων, επιχειρηματολογίας, διατύπωσης συμπερασμάτων κ.ά. σε θέματα που αφορούν το διοξείδιο του άνθρακα

14 Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν το ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα στη ζωή μας με απώτερο στόχο την ερμηνεία διαφόρων φαινομένων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης σχετικών με αυτό προβλημάτων

15 Αφόρμηση

16 Ο κύκλος του άνθρακα

17 Πηγές και αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα

18 Πειραματική ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα

19

20 Εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα

21 1. Τι μπορώ να κάνω στο σπίτι μου για να μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα; 2. Τι μπορώ να κάνω στο σχολείο μου για να μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα; 3. Τι μπορώ να κάνω στις διακοπές μου για να μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα; 4. Τι μπορώ να κάνω στις μεταφορές μου για να μειώσω τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα; 5. Τι μπορώ να κάνω για να διαδώσω το μήνυμα για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα; 6. Γράψε όσε λέξεις σου έρχονται στο μυαλό και έχουν σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. (Οι λέξεις θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή χάρτη εννοιών). Δραστηριότητα τύπου καρουζέλ

22 Διαδρομή που κάνει ο κάθε μαθητής για το σχολείο και συνεισφορά του σε CO2

23 Αυτοκίνητο μικρού μεγέθους Αυτοκίνητο μεσαίου μεγέθους Αυτοκίνητο μεγάλου μεγέθους Αυτοκίνητο 4Χ4ΒανΛεωφορείο 40 γραμ.50 γραμ.200 γραμ.300 γραμ.250 γραμ. 90 γραμ. Εκπομπές διοξειδίου ανά χιλιόμετρο σε γραμμάρια Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ένα λεωφορείο μεταφέρει κατά μέσο όρο 30 επιβάτες, ενώ ένα αυτοκίνητο 3 εώς 4.

24 Η Ευρώπη δείχνει θορυβημένη από τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η Ε.Ε έχει συγκαλέσει τους υπουργούς περιβάλλοντος των 27 χωρών μελών για να προτείνουν μέτρα μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα σ΄ότι αφορά τις οδικές μεταφορές. Οι μαθητές αντιπροσωπεύουν χώρες της Ε.Ε. Η Κύπρος έχει την προεδρία το επόμενο εξάμηνο. Συναντιούνται για να συμφωνήσουν για τις κοινές τους θέσεις σ’ ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παιχνίδι ρόλων

25 Διαπιστώσαμε … Ένα χαρούμενο και ζωντανό κλίμα στην τάξη γιατί όλα τα παιδιά συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες Ένα αέρα αυτοπεποίθησης να διακατέχει τα παιδιά όπου σε παιχνίδι ρόλων άκουγαν και σέβονταν την άποψη του συμμαθητής τους αλλά ταυτοχρόνως δεν κόμπιαζαν να εκφέρουν και τη δική τους άποψη Ένα έντονο ενδιαφέρον και ένα σοβαρό προβληματισμό γύρω από το θέμα γιατί αφορούσε το τοπικό τους περιβάλλον

26 Συνεργασία…  Σχέσεις συναδελφικές  Σεβασμός  Ενθουσιασμός  Κοινό όραμα  Αγάπη προς το περιβάλλον  Συνεχής αναζήτηση για αποδοτικότερη εφαρμογή της ΠΕ/ΕΑΑ στη σχολική ζωή

27 ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ  Ήταν μόνο ένα μικρό κίνητρο, για να «το ψάξουμε» περαιτέρω.  Βάλαμε ένα λιθαράκι στις σκέψεις των παιδιών γύρω από την έννοια «ποιότητα ζωής»


Κατέβασμα ppt "Ζήτημα στο οποίο δόθηκε έμφαση κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 Ανάγκη για μείωση της τροχαίας κυκλοφορίας εντός των περιοχών και προώθηση της ποδηλασίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google