Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας Παρουσίαση: Φλώρα Παπανικόλα Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου Διευθύντρια: Ελένη Παπανικόλα Φλεβάρης 2012 H δική μας πρόταση…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας Παρουσίαση: Φλώρα Παπανικόλα Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου Διευθύντρια: Ελένη Παπανικόλα Φλεβάρης 2012 H δική μας πρόταση…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας Παρουσίαση: Φλώρα Παπανικόλα Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου Διευθύντρια: Ελένη Παπανικόλα Φλεβάρης 2012 H δική μας πρόταση… Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2 1.Θεωρητική ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης 2.Πρακτικά παραδείγματα από τη δράση των τάξεων 3.Πρακτικά παραδείγματα από δράσεις με όλο το Σχολείο 4.Οργανωμένη δεκαπενθήμερη δράση όλου του Σχολείου 5.Τελική δράση/Αξιολόγηση Δομή παρουσίασης

3  Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο το Β΄εξάμηνο του 2012  Υπό έμφαση στόχος σχολικής χρονιάς  Περίοδος εφαρμογής των Ν.Α.Π. με βάση μια νέα φιλοσοφία  Ενασχόληση με το θέμα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σχολικών χρονιών  Προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν (κυρίως φολκλορικού χαρακτήρα…) Α. Εντοπισμός θέματος ή προβλήματος Δομή ανάπτυξης Σχεδίου δράσης

4 Δυνατότητες  Σταθερότητα προσωπικού για 3 χρόνια  Ανοικτό κλίμα και ισχυρή θετική κουλτούρα  Αλληλεπίδραση, συνεργασία μεταξύ των μελών  Έμπειρο, ικανό προσωπικό  Προϋπάρχουσα γνώση στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης  Πολύ καλή συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς Β. Ανάλυση περιβάλλοντος

5 Αδυναμίες  Πολύ ευρεία ενότητα /ανάγκη για εξειδίκευση  Έλλειψη οργανωμένου υποστηρικτικού υλικού για τα παιδιά του δημοτικού  Έλλειψη παραδειγματικών διδακτικών ενοτήτων  Αντιστάσεις από τις προϋπάρχουσες διδακτικές εμπειρίες του προσωπικού που είχαν άλλες κατευθύνσεις  Περιορισμένη επιμόρφωση Β. Ανάλυση περιβάλλοντος (συνέχεια)

6  Καταρτισμός συντονιστικών επιτροπών  Εμπλοκή Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου  Εμπλοκή ειδικών για το θέμα  Συνεργασία με άλλους εταίρους Γ. Οργανωτική δομή

7  Ιανουάριος-Φεβρουάριος: Σχεδιασμός Σχεδίου Δράσης  Απρίλιος-Μάιος: Εφαρμογή  Ιούνιος: Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση/ Επανασχεδιασμός για το Α΄τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς Δ. Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων

8 Σκοπός: Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση του θέματος, να αναπτυχθούν οι ατομικές ικανότητες και κλίσεις των παιδιών, με έμφαση στην κριτική, δημιουργική σκέψη και στην ενεργό πολιτότητα. Ε. Στρατηγικός σκοπός/στόχοι

9 Στόχοι : Οι μαθητές  να γνωρίσουν τις πολλαπλές ταυτότητές τους (Κύπριοι, Έλληνες, Ευρωπαίοι, χριστιανοί..).  να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (χώρες, ύμνος, σημαία όργανα, λειτουργία, ιστορία…).  να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε.  να εντοπίσουν τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ε.Ε. για την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης, της ισότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αειφόρου ανάπτυξης.  να αντιληφθούν ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει στη βάση της προώθησης των αρχών και των πολιτικών που εφαρμόζει η Ε. Ε.

10  να αναπτύξουν μέσα στο Σχολείο δράσεις που να αφορούν:  στην ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων  στη συνοχή της μαθητικής κοινότητας  στην αλληλεγγύη-συνεργασία  στην ισότητα ανάμεσα σε όλα τα παιδιά  στο σεβασμό των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού  στη στήριξη των ευπαθών ομάδων παιδιών του Σχολείου  στην αειφόρο ανάπτυξη του Σχολείου. Στόχοι (συνέχεια):

11  Θεωρητική κατάρτιση-Πληροφόρηση εκπαιδευτικών σε ατομικό επίπεδο και συλλογή υλικού (από Υ.Π.Π., διάφορες ιστοσελίδες- http://europa.eu/, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά…) http://europa.eu/  Παρουσίαση υλικού/ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων/συζήτηση σε συνεδρία προσωπικού  Συνεργασία των εκπαιδευτικών αδελφών τμημάτων για προγραμματισμό ενοτήτων/παραγωγή υλικού 1. Στ. Ανάπτυξη Στρατηγικής

12  Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού  Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη  Η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια  Ένα ταξίδι στην Ε.Ε.-Ενότητα στην πολυμορφία  Πρώτος προγραμματισμός(δεκαπενθήμερα) για την Ε.Ε.  Αειφόρος-Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική του Σχολείου 2. Στ. Ανάπτυξη Στρατηγικής (συνέχεια)

13  Έναρξη εφαρμογής ενοτήτων/Συντρέχουσα αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση/Ανταλλαγή απόψεων/ Ανασχεδιασμός Αποτέλεσμα Ανάπτυξη της πολιτικής «Η οπτική της γνωριμίας με την Ευρώπη μέσα από τις εφαρμογές του αναλυτικού προγράμματος» 3. Στ.Ανάπτυξη Στρατηγικής (συνέχεια)

14 Α΄ τάξη Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και παραγωγή γραπτού λόγου με την ανάπτυξη ενοτήτων με θεματικές που αφορούν στην Ευρώπη Αρχικές δραστηριότητες με το φακό και όχι μόνο… στις διάφορες τάξεις

15 Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Το δέντρο των ευρωπαϊκών γλωσσών Οι σημαίες των χωρών σε μορφή ανθρώπων Ο πολιτιστικός χάρτης της Κύπρου

16 Β΄τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Γνωριμία με τα παραδοσιακά παιχνίδια του τόπου μου και χωρών της Ευρώπης

17 Γ΄τάξη: Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης Επισκέψεις και συντροφιά σε άτομα τρίτης ηλικίας

18 Ενότητα για τον πόλεμο και την ειρήνη Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

19 Αφίσες για τον εθελοντισμό Δ΄τάξη: Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης Μελέτη εθελοντικών οργανώσεων Επίσκεψη στο ΚΕΠΑ

20 Ενότητα για οδική ασφάλεια

21 Ε΄τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Μελέτη Κυπρίων ζωγράφων/συγγραφέων και σύγκριση με Ευρωπαίους Μελέτη κυπριακής διαλέκτου/ Δημιουργία τσιαττιστών

22 Καθαρισμός παραλίας Μακρόνησου Πρακτική εφαρμογή των πολιτικών της αειφόρου ανάπτυξης και της αλληλεγγύης Επίσκεψη στο γηροκομείο Αυγόρου

23 Στ΄ τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Διασύνδεση λατινικού ονόματος φυτών με το ελληνικό και της λατινικής γλώσσας με τις ευρωπαϊκές/Γνωριμία με αυτές Γνωριμία με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες/ Παρουσιάσεις Ρ.Ρ. Δημιουργία έργων τέχνης

24 Φιλοξενία/συνεργασία με μαθητές του Ειδικού Σχολείου Απόστολος Βαρνάβας Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης και του σεβασμού της διαφορετικότητας

25 Αρχικές δραστηριότητες με το φακό και όχι μόνο… με όλο το Σχολείο Παιχνίδια γνώσεων Γνωριμία με την Ε.Ε. Διάλεξη από λειτουργό της υπηρεσίας Europe Direct σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

26 «Παζαράκια αγάπης» με είδη που φτιάχτηκαν με εθελοντική εργασία από τα παιδιά Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης

27 Η διαφορετικότητα μέσα από τα βιβλία της Φώτως Σκορδά Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης

28 Υιοθέτηση πολιτιστικού μονοπατιού προς ξωκλήσια της κοινότητας Χρήση ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου διακίνησης Διαθεματική ενότητα/Ημερίδα για τα δέντρα Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αειφόρου ανάπτυξης

29 Ημερίδα παραδοσιακών παιχνιδιών του τόπου μας και της Ε.Ε. Γνωριμία με διάφορα αθλήματα χωρών της Ε.Ε. Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων

30 Οργανωμένη δεκαπενθήμερη δράση όλου του Σχολείου Τελική δράση

31 Οργανωμένη δεκαπενθήμερη δράση όλου του Σχολείου 23.4 – 7.5.2012  Εκπαιδευτικοί και μαθητές συμπρογραμματίζουν, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, θεματικές με ποικίλες δραστηριότητες που να αφορούν τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Ευρώπη  Συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα μαθητές- εκπαιδευτικούς-γονείς (ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, παρουσίαση δραστηριοτήτων κ.ά.)  Χρόνος αυτo-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης

32  Ημερίδα για την Ε.Ε. με συμμετοχή μαθητών, γονιών και άλλων εταίρων με:  παρουσίαση αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης  σχετικό δρώμενο, προϊόν της όλης εργασίας  δραστηριότητες υπό μορφή σταθμών για όλα τα παιδιά του Σχολείου Τελική δράση 9.5.2012 - Ημέρα της Ευρώπης

33  Συζήτηση σε συνεδρία προσωπικού των αποτελεσμάτων του Σχεδίου όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν  Ανατροφοδότηση/ Ανασχεδιασμός για το Α΄τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς Ζ. Τελική Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης

34 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υπομονή σας ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ!!!


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας Παρουσίαση: Φλώρα Παπανικόλα Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου Διευθύντρια: Ελένη Παπανικόλα Φλεβάρης 2012 H δική μας πρόταση…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google