Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας
H δική μας πρόταση… Παρουσίαση: Φλώρα Παπανικόλα Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου Διευθύντρια: Ελένη Παπανικόλα Φλεβάρης 2012

2 Δομή παρουσίασης Θεωρητική ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης
Πρακτικά παραδείγματα από τη δράση των τάξεων Πρακτικά παραδείγματα από δράσεις με όλο το Σχολείο Οργανωμένη δεκαπενθήμερη δράση όλου του Σχολείου Τελική δράση/Αξιολόγηση

3 Δομή ανάπτυξης Σχεδίου δράσης
Α. Εντοπισμός θέματος ή προβλήματος Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο το Β΄εξάμηνο του 2012 Υπό έμφαση στόχος σχολικής χρονιάς Περίοδος εφαρμογής των Ν.Α.Π. με βάση μια νέα φιλοσοφία Ενασχόληση με το θέμα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σχολικών χρονιών Προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν (κυρίως φολκλορικού χαρακτήρα…)

4 Β. Ανάλυση περιβάλλοντος
Δυνατότητες Σταθερότητα προσωπικού για 3 χρόνια Ανοικτό κλίμα και ισχυρή θετική κουλτούρα Αλληλεπίδραση, συνεργασία μεταξύ των μελών Έμπειρο, ικανό προσωπικό Προϋπάρχουσα γνώση στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης Πολύ καλή συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς

5 Β. Ανάλυση περιβάλλοντος (συνέχεια)
Αδυναμίες Πολύ ευρεία ενότητα /ανάγκη για εξειδίκευση Έλλειψη οργανωμένου υποστηρικτικού υλικού για τα παιδιά του δημοτικού Έλλειψη παραδειγματικών διδακτικών ενοτήτων Αντιστάσεις από τις προϋπάρχουσες διδακτικές εμπειρίες του προσωπικού που είχαν άλλες κατευθύνσεις Περιορισμένη επιμόρφωση

6 Γ. Οργανωτική δομή Καταρτισμός συντονιστικών επιτροπών
Εμπλοκή Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Εμπλοκή ειδικών για το θέμα Συνεργασία με άλλους εταίρους

7 Δ. Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων
Ιανουάριος-Φεβρουάριος: Σχεδιασμός Σχεδίου Δράσης Απρίλιος-Μάιος: Εφαρμογή Ιούνιος: Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση/ Επανασχεδιασμός για το Α΄τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς

8 Ε. Στρατηγικός σκοπός/στόχοι
Σκοπός: Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση του θέματος, να αναπτυχθούν οι ατομικές ικανότητες και κλίσεις των παιδιών, με έμφαση στην κριτική, δημιουργική σκέψη και στην ενεργό πολιτότητα.

9 Στόχοι: Οι μαθητές να γνωρίσουν τις πολλαπλές ταυτότητές τους (Κύπριοι, Έλληνες, Ευρωπαίοι, χριστιανοί..). να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (χώρες, ύμνος, σημαία όργανα, λειτουργία, ιστορία…). να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε. να εντοπίσουν τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ε.Ε. για την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης, της ισότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αειφόρου ανάπτυξης. να αντιληφθούν ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει στη βάση της προώθησης των αρχών και των πολιτικών που εφαρμόζει η Ε. Ε.

10 Στόχοι (συνέχεια): να αναπτύξουν μέσα στο Σχολείο δράσεις που να αφορούν: στην ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στη συνοχή της μαθητικής κοινότητας στην αλληλεγγύη-συνεργασία στην ισότητα ανάμεσα σε όλα τα παιδιά στο σεβασμό των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού στη στήριξη των ευπαθών ομάδων παιδιών του Σχολείου στην αειφόρο ανάπτυξη του Σχολείου.

11 Στ. Ανάπτυξη Στρατηγικής
1. Θεωρητική κατάρτιση-Πληροφόρηση εκπαιδευτικών σε ατομικό επίπεδο και συλλογή υλικού (από Υ.Π.Π., διάφορες ιστοσελίδες- βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά…) Παρουσίαση υλικού/ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων/συζήτηση σε συνεδρία προσωπικού Συνεργασία των εκπαιδευτικών αδελφών τμημάτων για προγραμματισμό ενοτήτων/παραγωγή υλικού

12 Στ. Ανάπτυξη Στρατηγικής (συνέχεια)
2. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη Η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια Ένα ταξίδι στην Ε.Ε.-Ενότητα στην πολυμορφία Πρώτος προγραμματισμός(δεκαπενθήμερα) για την Ε.Ε. Αειφόρος-Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική του Σχολείου

13 Στ.Ανάπτυξη Στρατηγικής (συνέχεια) Ανάπτυξη της πολιτικής
3. Έναρξη εφαρμογής ενοτήτων/Συντρέχουσα αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση/Ανταλλαγή απόψεων/ Ανασχεδιασμός Αποτέλεσμα Ανάπτυξη της πολιτικής «Η οπτική της γνωριμίας με την Ευρώπη μέσα από τις εφαρμογές του αναλυτικού προγράμματος»

14 Αρχικές δραστηριότητες με το φακό και όχι μόνο… στις διάφορες τάξεις
Αρχικές δραστηριότητες με το φακό και όχι μόνο… στις διάφορες τάξεις Α΄ τάξη Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και παραγωγή γραπτού λόγου με την ανάπτυξη ενοτήτων με θεματικές που αφορούν στην Ευρώπη γφηφγνησνξ

15 Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων
Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Το δέντρο των ευρωπαϊκών γλωσσών Οι σημαίες των χωρών σε μορφή ανθρώπων Ο πολιτιστικός χάρτης της Κύπρου

16 Β΄τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων
Γνωριμία με τα παραδοσιακά παιχνίδια του τόπου μου και χωρών της Ευρώπης

17 Γ΄τάξη: Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης
Γ΄τάξη: Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης Επισκέψεις και συντροφιά σε άτομα τρίτης ηλικίας

18 Ενότητα για τον πόλεμο και την ειρήνη
Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ενότητα για τον πόλεμο και την ειρήνη

19 Δ΄τάξη: Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης
Δ΄τάξη: Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης Μελέτη εθελοντικών οργανώσεων Αφίσες για τον εθελοντισμό Επίσκεψη στο ΚΕΠΑ

20 Ενότητα για οδική ασφάλεια

21 Ε΄τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων
Ε΄τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Μελέτη Κυπρίων ζωγράφων/συγγραφέων και σύγκριση με Ευρωπαίους Μελέτη κυπριακής διαλέκτου/ Δημιουργία τσιαττιστών

22 Καθαρισμός παραλίας Μακρόνησου Επίσκεψη στο γηροκομείο Αυγόρου
Πρακτική εφαρμογή των πολιτικών της αειφόρου ανάπτυξης και της αλληλεγγύης Καθαρισμός παραλίας Μακρόνησου Επίσκεψη στο γηροκομείο Αυγόρου

23 Στ΄ τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων
Στ΄ τάξη: Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Δημιουργία έργων τέχνης Διασύνδεση λατινικού ονόματος φυτών με το ελληνικό και της λατινικής γλώσσας με τις ευρωπαϊκές/Γνωριμία με αυτές Γνωριμία με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες/ Παρουσιάσεις Ρ.Ρ.

24 Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης και
Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης και του σεβασμού της διαφορετικότητας Φιλοξενία/συνεργασία με μαθητές του Ειδικού Σχολείου Απόστολος Βαρνάβας

25 Αρχικές δραστηριότητες με το φακό και όχι μόνο… με όλο το Σχολείο
Αρχικές δραστηριότητες με το φακό και όχι μόνο… με όλο το Σχολείο Γνωριμία με την Ε.Ε. Παιχνίδια γνώσεων Διάλεξη από λειτουργό της υπηρεσίας Europe Direct σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

26 Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης
Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης «Παζαράκια αγάπης» με είδη που φτιάχτηκαν με εθελοντική εργασία από τα παιδιά

27 Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης
Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αλληλεγγύης Η διαφορετικότητα μέσα από τα βιβλία της Φώτως Σκορδά

28 Χρήση ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου διακίνησης
Πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της αειφόρου ανάπτυξης Χρήση ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου διακίνησης Υιοθέτηση πολιτιστικού μονοπατιού προς ξωκλήσια της κοινότητας Διαθεματική ενότητα/Ημερίδα για τα δέντρα

29 Γνωριμία με διάφορα αθλήματα χωρών της Ε.Ε.
Γνωριμία με την ταυτότητά μου και τις ταυτότητες των άλλων Γνωριμία με διάφορα αθλήματα χωρών της Ε.Ε. Ημερίδα παραδοσιακών παιχνιδιών του τόπου μας και της Ε.Ε.

30 Οργανωμένη δεκαπενθήμερη δράση όλου του Σχολείου
Τελική δράση

31 Οργανωμένη δεκαπενθήμερη δράση όλου του Σχολείου 23.4 – 7.5.2012
Οργανωμένη δεκαπενθήμερη δράση όλου του Σχολείου – Εκπαιδευτικοί και μαθητές συμπρογραμματίζουν, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, θεματικές με ποικίλες δραστηριότητες που να αφορούν τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Ευρώπη Συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα μαθητές-εκπαιδευτικούς-γονείς (ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, παρουσίαση δραστηριοτήτων κ.ά.) Χρόνος αυτo-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης

32 Τελική δράση 9.5.2012 - Ημέρα της Ευρώπης
Ημερίδα για την Ε.Ε. με συμμετοχή μαθητών, γονιών και άλλων εταίρων με: παρουσίαση αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης σχετικό δρώμενο, προϊόν της όλης εργασίας δραστηριότητες υπό μορφή σταθμών για όλα τα παιδιά του Σχολείου

33 Ζ. Τελική Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης
Συζήτηση σε συνεδρία προσωπικού των αποτελεσμάτων του Σχεδίου όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν Ανατροφοδότηση/ Ανασχεδιασμός για το Α΄τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς

34 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υπομονή σας
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υπομονή σας ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ!!!


Κατέβασμα ppt "Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google