Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2 Τί είναι οι συνιστώσες δυνάμεις και τί η συνισταμένη;
Στόχοι μαθήματος Τί είναι οι συνιστώσες δυνάμεις και τί η συνισταμένη; Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Σε ποιές περιπτώσεις μπορώ να υπολογίσω το μέτρο της συνισταμένης δύναμης; Πώς αναλύω δυνάμεις;

3 Αν δύο δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται σε ένα σώμα (συνιστώσες), τότε αυτές οι δύο δυνάμεις μπορούν να αντικατασταθούν από μια τρίτη Fο (συνισταμένη) F2 F1

4 Όταν ενα σώμα είναι ακίνητο (ισορροπεί)
Αν δύο δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται σε ένα σώμα (συνιστώσες), τότε αυτές οι δύο δυνάμεις μπορούν να αντικατασταθούν από μια τρίτη Fο (συνισταμένη) Όταν ενα σώμα είναι ακίνητο (ισορροπεί) ποιά είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό; Ισχύει το ίδιο γαι τις συνιστώσες δυνάμεις; Fολ. F2 F1

5 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F2 = 4Ν F1 = 6Ν F3 = 3Ν

6 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος Α) Τοποθετώ το κάθε βέλος στο τέλος του προηγούμενου. Το τελικό διάνυσμα αρχίζει από την αρχή του πρώτου και καταλήγει στο τέλος του τελευταίου. F2 = 4Ν F1 = 6Ν F3 = 3Ν

7 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος Α) Τοποθετώ το κάθε βέλος στο τέλος του προηγούμενου. Το τελικό διάνυσμα αρχίζει από την αρχή του πρώτου και καταλήγει στο τέλος του τελευταίου. F2 = 4Ν F1 = 6Ν F3 = 3Ν

8 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος Β) Προσθέτω τα μέτρα των δυνάμεων, προς τα δεξιά θετικές και προς τα αριστερά αρνητικές. F2 = 4Ν F1 = 6Ν F3 = 3Ν Fολ = F1 +F2 +F3 = 6Ν + 4Ν +3Ν = 13Ν

9 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F2 = 4Ν F1 = 5Ν F3 = 6Ν

10 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F2 = 4Ν F1 = 5Ν F3 = 6Ν

11 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F2 = 4Ν F1 = 5Ν F3 = 6Ν Fολ = F1 - F2 - F3 = 5Ν - 4Ν - 6Ν = - 5Ν

12 Ασκήσεις F2 = 7Ν F2 = 10Ν F1 = 5Ν F3 = 4Ν F1 = 8Ν F3 = 4Ν

13 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1 F2

14 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1 F2

15 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1 F2

16 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Fο F1 F2

17 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
Fο F1 F2

18 Ασκήσεις F1 F1 F2 F2 F1 F2

19 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1 F2 F3

20 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1 F2 F3

21 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1 F2 F3

22 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1,2 F1 F2 F3

23 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1,2 F1 F2 Fολ F3

24 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1,2 F1 F2 Fολ F3

25 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;
F1,2 F1 F2 Fολ F3

26 Ασκήσεις F1 F2 F3 F2 F3 F1

27 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους

28 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους
F1 = 3 Ν F2 = 4 Ν

29 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους
Fο F1 = 3 Ν F2 = 4 Ν

30 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους
Fο γ F1 = 3 Ν β F2 = 4 Ν

31 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους
Fο γ F1 = 3 Ν β α2=β2+γ2 F2 = 4 Ν

32 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους
Fο γ F1 = 3 Ν β α2=β2+γ2 F2 = 4 Ν

33 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους
Fο γ F1 = 3 Ν β α2=β2+γ2 F2 = 4 Ν

34 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους
Fο = 5 Ν γ F1 = 3 Ν β α2=β2+γ2 F2 = 4 Ν

35 Το μέτρο της συνισταμένης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους δύναμης( με γνώσεις Μαθηματικών Β Γυμνασίου) α Fο = 5 Ν γ F1 = 3 Ν β α2=β2+γ2 φ F2 = 4 Ν

36 Άσκηση F1 = 6 Ν F2 = 8 Ν

37 Το βέλος της συνισταμένης το σχεδιάζω
Ανακεφαλαίωση Αν δύο δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται σε ένα σώμα (συνιστώσες), τότε αυτές οι δύο δυνάμεις μπορούν να αντικατασταθούν από μια τρίτη Fο (συνισταμένη). Το βέλος της συνισταμένης το σχεδιάζω α) είτε βάζοντας τα επιμέρους βέλη το ένα πίσω από το άλλο β) είτε φέρνοντας τις παράλληλες και σχηματίζοντας τη διαγώνιο Το μέτρο της συνισταμένης μπορεί να βρεθεί α) αν οι δυνάμεις βρίσκονται στην ίδια ευθεία β) αν οι δυνάμεις είναι μεταξύ τους κάθετες

38 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6

39 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). Fo

40 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo x

41 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo x

42 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo x

43 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy x Fx

44 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

45 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

46 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

47 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

48 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

49 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

50 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

51 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

52 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

53 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

54 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy φ x Fx

55 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). Fo F2 F1

56 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo F2 x F1

57 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo F2 x F1

58 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy F2 Fx x F1

59 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo Fy F2 φ Fx x F1

60 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y y Fo Fy F2 φ Fx x x F1

61 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y y Fo Fy F2 φ Fx x x F1

62 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y y Fo Fy F2 Fx1 φ Fx x x Fy1 F1

63 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y y Fo Fy F2 Fx1 φ Fx x x φ Fy1 F1

64 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y y Fo Fy F2 Fy2 Fx1 φ Fx x Fx2 x φ Fy1 F1

65 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y y Fo Fy F2 Fy2 Fx1 φ θ Fx x Fx2 x φ Fy1 F1

66 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). Fo x

67 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fo x

68 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fy Fo Fx x

69 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F1 και F2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F0, ασκώ τις F1 και F2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). y Fy Fo φ Fx x

70 Άσκηση 7 Ερωτήσεις Επανάληψης: Α) Σε ένα σώμα ασκούνται 3 δυνάμεις (πράσινες). Αναλύστε τις σε οριζόντιο σύστημα αξόνων. Β) Αναλύστε τις 2 δυνάμεις (κόκκινες) στο σύστημα αξόνων που σας δίνεται. ημ30°=1/2 συν30°= ημ60°= συν60°=1/2 Γ) Αν ο άξονας x σχηματίζει με την F1 γωνία φ=30° και με την F2 γωνία θ=60° να υπολογίσετε τα μέτρα των συνιστωσών δυνάμεων. F1 F2 F3 y F1 =2Ν F2 =3Ν x


Κατέβασμα ppt "3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google