Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι οι συνιστώσες δυνάμεις και τί η συνισταμένη;  Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι οι συνιστώσες δυνάμεις και τί η συνισταμένη;  Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

2 Στόχοι μαθήματος  Τί είναι οι συνιστώσες δυνάμεις και τί η συνισταμένη;  Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία;  Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;  Σε ποιές περιπτώσεις μπορώ να υπολογίσω το μέτρο της συνισταμένης δύναμης;  Πώς αναλύω δυνάμεις;

3 Αν δύο δυνάμεις F 1 και F 2 ασκούνται σε ένα σώμα (συνιστώσες), τότε αυτές οι δύο δυνάμεις μπορούν να αντικατασταθούν από μια τρίτη F ο (συνισταμένη) F1F1 F2F2

4 Όταν ενα σώμα είναι ακίνητο (ισορροπεί) ποιά είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε αυτό; Ισχύει το ίδιο γαι τις συνιστώσες δυνάμεις; F1F1 F2F2 F ολ.

5 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F 1 = 6Ν F 2 = 4Ν F 3 = 3Ν

6 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος Α) Τοποθετώ το κάθε βέλος στο τέλος του προηγούμενου. Το τελικό διάνυσμα αρχίζει από την αρχή του πρώτου και καταλήγει στο τέλος του τελευταίου. F 1 = 6Ν F 2 = 4Ν F 3 = 3Ν

7 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος Α) Τοποθετώ το κάθε βέλος στο τέλος του προηγούμενου. Το τελικό διάνυσμα αρχίζει από την αρχή του πρώτου και καταλήγει στο τέλος του τελευταίου. F 1 = 6Ν F 2 = 4Ν F 3 = 3Ν

8 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος Β) Προσθέτω τα μέτρα των δυνάμεων, προς τα δεξιά θετικές και προς τα αριστερά αρνητικές. F 1 = 6Ν F 2 = 4Ν F 3 = 3Ν F ολ = F 1 +F 2 +F 3 = 6Ν + 4Ν +3Ν = 13Ν

9 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F 1 = 5Ν F 2 = 4Ν F 3 = 6Ν

10 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F 1 = 5Ν F 2 = 4Ν F 3 = 6Ν

11 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται στην ίδια ευθεία; Κάθε φορά που πρέπει να συνθέσω δυνάμεις, χρειάζεται να βρώ δύο πράγματα. Α) τη μορφή του νέου διανύσματος (το βέλος) Β) το μέτρο του νέου διανύσματος F 1 = 5Ν F 2 = 4Ν F 3 = 6Ν F ολ = F 1 - F 2 - F 3 = 5Ν - 4Ν - 6Ν = - 5Ν

12 Ασκήσεις F 1 = 5Ν F 2 = 7Ν F 3 = 4Ν F 1 = 8Ν F 3 = 4Ν F 2 = 10Ν

13 F2F2 F1F1 Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία;

14 F2F2 F1F1

15 F2F2 F1F1

16 FοFο F2F2 F1F1

17 FοFο F2F2 F1F1

18 Ασκήσεις F2F2 F1F1 F2F2 F1F1 F2F2 F1F1

19 F2F2 F1F1 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία; F3F3

20 F2F2 F1F1 F3F3

21 F2F2 F1F1 F3F3

22 F2F2 F1F1 F3F3 F 1,2

23 F2F2 F1F1 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία; F3F3 F ολ F 1,2

24 F2F2 F1F1 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία; F3F3 F ολ F 1,2

25 F2F2 F1F1 Πώς προσθέτω περισσότερες από δύο δυνάμεις (διανύσματα) που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία; F3F3 F ολ F 1,2

26 Ασκήσεις F2F2 F1F1 F2F2 F1F1 F3F3 F3F3

27 Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους

28 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους

29 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν FοFο Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους

30 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν FοFο Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους α β γ

31 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν FοFο Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους α β γ α 2 =β 2 +γ 2

32 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν FοFο Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους α β γ α 2 =β 2 +γ 2

33 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν FοFο Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους α β γ α 2 =β 2 +γ 2

34 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν F ο = 5 Ν Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους α β γ α 2 =β 2 +γ 2

35 F 2 = 4 Ν F 1 = 3 Ν F ο = 5 Ν φ Το μέτρο της συνισταμένης μπορεί να βρεθεί μόνο αν οι δύο δυνάμεις είναι κάθετες μεταξύ τους δύναμης( με γνώσεις Μαθηματικών Β Γυμνασίου) α β γ α 2 =β 2 +γ 2

36 Άσκηση F 2 = 8 Ν F 1 = 6 Ν

37 Ανακεφαλαίωση Αν δύο δυνάμεις F 1 και F 2 ασκούνται σε ένα σώμα (συνιστώσες), τότε αυτές οι δύο δυνάμεις μπορούν να αντικατασταθούν από μια τρίτη F ο (συνισταμένη). Το βέλος της συνισταμένης το σχεδιάζω α) είτε βάζοντας τα επιμέρους βέλη το ένα πίσω από το άλλο β) είτε φέρνοντας τις παράλληλες και σχηματίζοντας τη διαγώνιο Το μέτρο της συνισταμένης μπορεί να βρεθεί α) αν οι δυνάμεις βρίσκονται στην ίδια ευθεία β) αν οι δυνάμεις είναι μεταξύ τους κάθετες

38 Ερωτήσεις Επανάληψης: Ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6

39 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo

40 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y

41 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y

42 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y

43 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx

44 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

45 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

46 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

47 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

48 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

49 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

50 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

51 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

52 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

53 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

54 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

55 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo F1F1 F2F2

56 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y F1F1 F2F2

57 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y F1F1 F2F2

58 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx F1F1 F2F2

59 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ F1F1 F2F2

60 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ F1F1 x y F2F2

61 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ F1F1 x y F2F2

62 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ F1F1 x y F y1 F2F2 F x1

63 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ F1F1 x y φ F2F2 F y1 F x1

64 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ F1F1 x y φ F2F2 F y1 F x1 F y2 F x2

65 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ F1F1 x y φ F2F2 F y1 F x1 F y2 F x2 θ

66 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x

67 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y

68 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx

69 Ανάλυση δυνάμεων Αν έχω μια δύναμη F 0, μπορώ αυτή τη δύναμη να την αναλύσω σε δύο άλλες δυνάμεις F 1 και F 2 κάθετες μεταξύ τους. Έτσι, αντί να ασκήσω την F 0, ασκώ τις F 1 και F 2 και έχω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ορίζω σύστημα ορθογωνίων αξόνων (μπορεί να είναι κάθετο ή όχι). FoFo x y FyFy FxFx φ

70 Ερωτήσεις Επανάληψης: Α) Σε ένα σώμα ασκούνται 3 δυνάμεις (πράσινες). Αναλύστε τις σε οριζόντιο σύστημα αξόνων. Β) Αναλύστε τις 2 δυνάμεις (κόκκινες) στο σύστημα αξόνων που σας δίνεται. ημ30°=1/2 συν30°= ημ60°= συν60°=1/2 Γ) Αν ο άξονας x σχηματίζει με την F 1 γωνία φ=30° και με την F 2 γωνία θ=60° να υπολογίσετε τα μέτρα των συνιστωσών δυνάμεων. F1F1 F2F2 F3F3 F 1 =2Ν F 2 =3Ν y x Άσκηση 7


Κατέβασμα ppt "3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Στόχοι μαθήματος  Τί είναι οι συνιστώσες δυνάμεις και τί η συνισταμένη;  Πώς προσθέτω δυνάμεις (διανύσματα) που βρίσκονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google