Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 59η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών 31/10 – 1/11/2008

2 Οι συναντήσεις που αφορούν το Επιχειρ
Οι συναντήσεις που αφορούν το Επιχειρ. Πρόγραμμα <<Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> έγιναν: /7/2008 Μυτιλήνη 18-19/9/2008 Λίμνη Πλαστήρα (Καρδίτσα) Έκτακτη Συνεδρίαση Συνόδου των Πρυτάνεων (αίθ. Κωστής Παλαμάς – Αθήνα) πραγματοποιήθηκε στις 06/10/2008 με ορισμό Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση>> (Έρευνα) 1. Καθ. κ. Β. Αναστασόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών 2. Καθ. κ. Δ. Ασημακόπουλος, Αντιπρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 3. Καθ. κ. Ι. Γεροθανάσης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 4. Καθ. κ. Ι. Γρυσπολάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης 5. Καθ. κ. Σ. Πανάς, Αντιπρύτανης ΑΠΘ 6. Καθ. κ. Ι. Πολύζος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ 7. Καθ. κ. Π. Τσίρης, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου /10/2008 Electra Palace – Αθήνα 23/10/2008 (αιθ. Κωστής Παλαμάς – Αθήνα)

3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 29/10/2008

4 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 29/10/2008

5 Το ΕΚΤ θα συγχρηματοδοτήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Μ.Ε. (από σύνολο Δημόσιας Δαπάνης Μ.Ε.)  Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΤΠΑ Προβλέπεται η αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας (Αρθ ΓΚ), δηλαδή η χρηματοδότηση, εντός ορίου 10% των πόρων του ΑΠ, δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας. Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων είναι ο εξοπλισμός των εργαστηρίων στην ανώτατη εκπαίδευση των κέντρων έρευνας και καινοτομίας κ.α.

6 Άξονες προτεραιότητας
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας (ανά κατηγορία Περιφερειών) Οι ειδικοί στόχοι είναι: Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας: 10: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

7 Ειδικός Στόχος: 10.1. και 11.1 και 12.1 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό Δράσεις: και και Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (ΠΕΝΕΔ, Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ) Ειδικοί στόχοι του άξονα 10.1. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι: Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (ΠΕΝΕΔ, Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ). Δράσεις προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό. – ενίσχυση Κέντρων Αριστείας.

8 10.2. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ. Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι: Ανάπτυξη, αναμόρφωση και θεματικός προσανατολισμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΜΣ) προσαρμοσμένων στις προκλήσεις της επιστήμης της οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

9

10 Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες
Οι Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) ποσοτικοποιούνται στον πίνακα που ακολουθεί με τη χρήση δεικτών εκροών (Ε) και αποτελεσμάτων (Α). Αντίστοιχα, η τιμή στόχος αναφέρεται στην καθαρή αναμενόμενη τιμή επίτευξης στο τέλος της νέας προγραμματικής περιόδου (2015) και δεν περιλαμβάνει την τιμή βάσης.

11 Τιμή βάσης / Συγκριτική τιμή αναφοράς
ΑΠ-ΕΣ Είδος δείκτη Τίτλος δείκτη Τιμή βάσης / Συγκριτική τιμή αναφοράς Περίοδος Αναφοράς Πηγή Τιμή στόχος 2015 10-ΕΣ1 Ε Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας 1.383 2007 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ / ΓΓΕΤ 1.300 (1)(2) Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων 2.789 2.600 (1)(2) Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα 6.464 6.400 (2) Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό 136 ΓΓΕΤ 140 10-ΕΣ2 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται 228 ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ 180(1) Α Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων 27% (1) Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών 9,5% 30,0%

12 Προώθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων δράσεων
Στον Άξονα Προτεραιότητας οι δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καινοτομικό χαρακτήρα για τα δεδομένα στο χώρο της παιδείας και της δια βίου μάθησης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης είναι:  η ανάπτυξη του διεθνούς ρόλου και χαρακτήρα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών σε επιστήμες αιχμής και  η υποστήριξη της έρευνας στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, με ανάδειξη διεθνών συνεργασιών και ερευνητικών πρωτοβουλιών.

13 Κατηγορίες Πράξεων 1. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ : Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. Ενδεικτικά προτείνονται1200 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 48 Μ ευρώ. 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων μέσω της υλοποίησης διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ενδεικτικά προτείνονται1266 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 190 Μ ευρώ 3. ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της διϊδρυματικής και διεπιστημονικής έρευνας και καινοτομίας των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με δυνατότητα συμμετοχής ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω προγράμματος βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αριστείας. Ενδεικτικά προτείνονται 130 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 80 Μ ευρώ. 4. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας νέων μελών ΔΕΠ και ΕΠ που διορίστηκαν εντός πενταετίας από την προκήρυξη των προγραμμάτων. Ενδεικτικά προτείνονται 1500 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39 Μ ευρώ. 5. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση της εφαρμοσμένης μεταδιδακτορικής έρευνας στα ΤΕΙ. Ενδεικτικά προτείνονται 90 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, προϋπολογισμού 9 Μ ευρώ. 6. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ. Ενδεικτικά προτείνονται 210 προγράμματα, ευρώ ανά πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 67,2 Μ ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 – 6 = 433,2 Μ ευρώ

14 Κατηγορία Πράξεων: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος προγράμματα, προϋπολογισμού 48 Μ ευρώ Ομάδα στόχου/ Ωφελούμενοι Υποψήφιοι Διδάκτορες Αντικείμενο: Υποστήριξη Μεταπτυχιακής έρευνας που αποβλέπει στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Ρήτρα Ευελιξίας: Δυνατότητα αξιοποίησης ρήτρας ευελιξίας 10% (Αρθ ΓΚ) για εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: Περιεχόμενο Προτάσεων: Αντικείμενο: Υποστήριξη Διδακτορικής Έρευνας. Ωφελούμενοι: 1200 Υποψήφιοι Διδάκτορες. Διάρκεια: 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Τελικό Παραδοτέο: Διδακτορική Διατριβή ή/και δημοσιεύσεις. Επιλέξιμες Δραστηριότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: Υποτροφία ΥΔ για διάστημα 3 ετών για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. (36 Μήνες * 900 €/μήνα = €) Υποχρεωτικό βοηθητικό διδακτικό έργο του ΥΔ στο πλαίσιο Τμήματος. Δράσεις προμήθειας αναλωσίμων αναγκαίων για τη διεξαγωγή της έρευνας. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (πχ. συμμετοχή σε Συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, έκδοση μονογραφιών μη-χρηματοδοτούμενων από άλλη πηγή και χωρίς εμπορική διάθεση, κλπ.). Δράσεις συμπλήρωσης της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού του Τμήματος ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόμενης διατριβής. Δράσεις προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού και συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια του ΥΔ και του ΕΥ. Μετακινήσεις του ΥΔ για παρακολούθηση σεμιναρίων σχετιζόμενων με το θέμα της διδακτορικής διατριβής Μετακινήσεις του ΥΔ για συνεργασία με εξωιδρυματικό μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή /και με σχετική ερευνητική ομάδα. Δείκτες Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής έρευνας: 1200 Χρονοδιάγραμμα Α΄ Φάση: , 600 προγράμματα Β΄ Φάση: 2012 – 2014, 600 προγράμματα

15 Κατηγορία Πράξεων: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ομάδα στόχου/ Ωφελούμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Μέλη ΔΕΠ στο πλαίσιο ενός ιδρύματος και μεταπτυχιακοί φοιτητές Αντικείμενο: Υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας Ρήτρα Ευελιξίας: Δυνατότητα αξιοποίησης ρήτρας ευελιξίας 10% (Αρθ ΓΚ) για εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: Περιεχόμενο Προτάσεων: Αντικείμενο: Υποστήριξη Έρευνας μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτόρων και μετακλιτών ερευνητών εξωτερικού. Ωφελούμενοι: Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές Επιστημονικός Υπεύθυνος, μόνο μια πρόταση υπεύθυνος Μέλη ΔΕΠ τμημάτων του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ιδρύματος Ερευνητές υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό Διάρκεια: 3 έτη. Επιλέξιμες Δραστηριότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: Αμοιβή Μεταδιδάκτορα για διάστημα 3 ετών για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας. Άλλες δαπάνες Αμοιβές μελών ΔΕΠ και άλλων ερευνητών Δράσεις προμήθειας αναλωσίμων αναγκαίων για τη διεξαγωγή της έρευνας. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (πχ. συμμετοχή σε Συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, έκδοση μονογραφιών μη-χρηματοδοτούμενων από άλλη πηγή και χωρίς εμπορική διάθεση, κλπ.). Δράσεις συμπλήρωσης της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού του Τμήματος ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της μεταδιδικτορικής έρευνας. Δράσεις προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού και συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια των μελών της ερευνητικής ομάδας. Μετακινήσεις μελών της ερευνητικής ομάδας για παρακολούθηση σεμιναρίων σχετιζόμενων με το θέμα της μεταδιδακτορικής διατριβής Κεντρικές δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης, συντονισμού, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δείκτες Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων μεταδιδακτορικής : 1000 Χρονοδιάγραμμα Α΄ Φάση: , 500 προγράμματα Β΄ Φάση: , 500 προγράμματα

16 Κατηγορία Πράξεων:Φάση
ΘΑΛΗΣ Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας και προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω προγράμματος βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αριστείας. Ομάδα στόχου/ Ωφελούμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Μετακλητοί ερευνητές εξωτερικού, μέλη ΔΕΠ, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Άλλοι Ερευνητές Αντικείμενο: Δημιουργία ερευνητικών ομάδων αριστείας για την υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας Ρήτρα Ευελιξίας: Δυνατότητα αξιοποίησης ρήτρας ευελιξίας 10% (Αρθ ΓΚ) για εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση ευρώ Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: Περιεχόμενο Προτάσεων: Αντικείμενο: Υποστήριξη Έρευνας Ωφελούμενοι: Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι διδάκτορες, Μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και ΕΠ από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ) Μετακαλούμενοι Ερευνητές Εξωτερικού άλλες αμοιβές Μεταπτυχιακών και λοιπών ερευνητών Μέγιστη Διάρκεια: 4 έτη, με ενδιάμεση κρίση του προγράμματος στα δύο έτη για τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τα επόμενα δύο έτη. Επιλέξιμες Δραστηριότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: Αμοιβές Μεταδιδακτόρων Αμοιβή Μετακαλούμενου Ερευνητή Εξωτερικού Αμοιβές Μελών ΔΕΠ και άλλων ερευνητών (ΥΔ, Μεταπτυχιακοί, Ερευνητές, κλπ). Δράσεις προμήθειας αναλωσίμων αναγκαίων για τη διεξαγωγή της έρευνας. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων Δράσεις συμπλήρωσης της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Δράσεις προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού και συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια μελών της ερευνητικής ομάδας. Μετακινήσεις μελών της ερευνητικής ομάδας για παρακολούθηση σεμιναρίων σχετιζόμενων με το θέμα της μεταδιδακτορικής διατριβής Κεντρικές δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης, συντονισμού, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δείκτες Αριθμός προγραμμάτων: 200 Ενδεικτικός ριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό: 50 Χρονοδιάγραμμα Α΄ Φάση : , 100 προγράμματα Β’ Φάση: , 100 προγράμματα

17 Κατηγορία Πράξεων: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας νέων μελών ΔΕΠ που διορίστηκαν από πενταετίας από την προκήρυξη των προγραμμάτων προγράμματα, προϋπολογισμού 40 Μ Ομάδα στόχου/ Ωφελούμενοι Νέα Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ που διορίστηκαν την τελευταία πενταετία πριν την προκήρυξη Αντικείμενο: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων υποστήριξης των νέων μελών ΔΕΠ και ΕΠ που διορίστηκαν την τελευταία πενταετία πριν την προκήρυξη Ρήτρα Ευελιξίας: Δυνατότητα αξιοποίησης ρήτρας ευελιξίας 10% (Αρθ ΓΚ) για εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: Περιεχόμενο Προτάσεων: Αντικείμενο: Υποστήριξη Έρευνας νέων μελών ΔΕΠ / ΕΠ Ωφελούμενοι: Νέα Μέλη ΔΕΠ / ΕΠ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Επιλέξιμες Δραστηριότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: Ενίσχυση για την δημιουργία ερευνητικής υποδομής στα νέα μέλη ΔΕΠ / ΕΠ Δράσεις προμήθειας αναλωσίμων αναγκαίων για τη διεξαγωγή έρευνας. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (πχ. συμμετοχή σε Συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, έκδοση μονογραφιών μη-χρηματοδοτούμενων από άλλη πηγή και χωρίς εμπορική διάθεση, κλπ.). Δράσεις προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού και συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια. Μετακινήσεις για παρακολούθηση σεμιναρίων σχετιζόμενων με το θέμα της έρευνας. Κεντρικές δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης, συντονισμού, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δείκτες Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων: 1500 Χρονοδιάγραμμα Α΄ Φάση: , 750 προγράμματα Β’ Φάση: , 750 προγράμματα

18 Χρονοδιάγραμμα Α’ Φάση: 2009-2011, 45 προγράμματα
Κατηγορία Πράξεων: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της εφαρμοσμένης μεταδιδακτορικής έρευνας στα ΤΕΙ 90 προγράμματα, προϋπολογισμού 5 Μ ευρώ. Ομάδα στόχου/ Ωφελούμενοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Μέλη ΕΠ στο πλαίσιο ενός ΤΕΙ Αντικείμενο: Υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας στα ΤΕΙ Ρήτρα Ευελιξίας: Δυνατότητα αξιοποίησης ρήτρας ευελιξίας 10% (Αρθ ΓΚ) για εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΤΠΑ Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά Πρόταση Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: Περιεχόμενο Προτάσεων: Αντικείμενο: Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας Ωφελούμενοι: Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, ένας ανά πρόταση Επιστημονικός Υπεύθυνος, υπεύθυνος σε μια μόνο πρόταση. Μέλη ΕΠ τμημάτων του ίδιου ΤΕΙ Διάρκεια: 3 έτη. Επιλέξιμες Δραστηριότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται: Αμοιβή Μεταδιδάκτορα για διάστημα 3 ετών για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας. (36 Μήνες * 2000 €/μήνα = €) Άλλες δαπάνες ύψους € ανά έργο Αμοιβές Δράσεις προμήθειας αναλωσίμων αναγκαίων για τη διεξαγωγή της έρευνας. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (πχ. συμμετοχή σε Συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, έκδοση μονογραφιών μη-χρηματοδοτούμενων από άλλη πηγή και χωρίς εμπορική διάθεση, κλπ.). Δράσεις συμπλήρωσης της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού του Τμήματος ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της μεταδιδικτορικής έρευνας. Δράσεις προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού και συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά. Μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια των μελών της ερευνητικής ομάδας. Μετακινήσεις μελών της ερευνητικής ομάδας για παρακολούθηση σεμιναρίων σχετιζόμενων με το θέμα της μεταδιδακτορικής διατριβής Κεντρικές δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης, συντονισμού, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δείκτες Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων μεταδιδακτορικής έρευνας: 90 Χρονοδιάγραμμα Α’ Φάση: , 45 προγράμματα Β’ Φάση: , 45 προγράμματα

19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Αναγκαιότητα Έγκαιρης Αξιολόγησης των Προτάσεων: Πρέπει να γίνεται έγκαιρη αξιολόγηση των προτάσεων έτσι ώστε να μην μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή έως και την ένταξη των έργων (η διαδικασία αξιολόγησης του Πυθαγόρα ΙΙ έγινε με το συντονισμό επιτροπής Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων και ολοκληρώθηκε εντός τεσσάρων (4) μηνών). Αναγκαιότητα άμεσης χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων: Πρέπει να γίνεται προσπάθεια άμεσης ένταξης των έργων στο ΠΔΕ του ΥΠΕΠΘ, έτσι ώστε να είναι εφικτή η άμεση χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ.

20 Εγκρίσεις Προϋπολογισμών με γενικές κατηγορίες δαπανών: Οι κατηγορίες δαπανών του Γ’ ΚΠΣ ήταν ιδιαίτερα δύσκαμπτες και σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκόλεψαν την ομαλή και απρόσκοπτη πορεία υλοποίησης των έργων. Συγκεκριμένα Δεν υπήρξε η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δαπανών, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης των έργων. Οι αυστηροί κωδικοί λογιστικής του Γ’ ΚΠΣ υποχρέωναν τους τελικούς δικαιούχους να ζητούν συνεχείς τροποποιήσεις έργων, με αποτέλεσμα τη σημαντική διαχειριστική επιβάρυνση τόσο των ίδιων, όσο και των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών, καθώς και τη σημαντική καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων. Μεγάλο ποσοστό των τροποποιήσεων αφορούσαν μόνο τους κωδικούς λογιστικής των αμοιβών (60.00, 61.00, 61.01), χωρίς ουσιαστικό όμως λόγο, καθώς οι διαφορές μεταξύ τους είναι ελάχιστες σε επίπεδο διαχείρισης και αφορούν μόνο τη λογιστική απεικόνιση των δαπανών. Προτείνεται: η ύπαρξη γενικών κατηγοριών δαπανών (όπως Αμοιβές, Αναλώσιμα, Εξοπλισμός, Μετακινήσεις, Λοιπά, Γενικά Έξοδα), μέσω των οποίων να υλοποιείται ο προϋπολογισμός των έργων. Δυνατότητα μεταφοράς ποσών προϋπολογισμού μεταξύ κατηγοριών δαπανών (π.χ. έως 20 %, με ευθύνη των Τελικών Δικαιούχων). Η δυνατότητα αυτή θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το πλήθος των αναγκαίων τροποποιήσεων και το συνακόλουθο διαχειριστικό κόστος. Η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού με τον παραπάνω τρόπο και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

21 Οι Κεντρικές Δράσεις Υποστήριξης ανά Ιδρυματική Ενέργεια παρείχαν εξαιρετικά θετικές υπηρεσίες:
στον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, συντονισμό, διαχείριση και εν γένει εξοικονόμηση πόρων των έργων και των διαφόρων υποέργων. Αυτοτελής παρακολούθηση, διαχείριση και αξιολόγηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε διακριτού υποέργου (χρηματοδοτήσεις, τροποποιήσεις ΤΔΕ/Υ, υποβολή μηνιαίων/ τριμηνιαίων δελτίων, κτλ). Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε υποέργο να υλοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμά του, τα ειδικότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει, καθώς και να αξιολογείται αναλόγως.

22 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η επιλογή του υποψηφίου διδάκτορα (Υ.Δ.) θα γίνεται μετά την προέγκριση της πρότασης, με ανοικτές διαδικασίες προκήρυξης των εγκεκριμένων θέσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18/4/2005). Η επιλογή του μεταδιδάκτορα ερευνητή (Μ.Ε.) θα γίνεται μετά από προέγκριση της πρότασης, με ανοικτές διαδικασίες προκήρυξης των εγκεκριμένων θέσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18/4/2005).

23 Παραδοτέα Διδακτορικής Έρευνας
Παραδοτέα Διδακτορικής Έρευνας. Το διδακτορικό δίπλωμα να μην αποτελεί το αναγκαστικό τελικό παραδοτέο του έργου (δηλαδή η λήξη του φυσικού αντικειμένου να μην προϋποθέτει απαραίτητα την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής). Τα παραδοτέα μπορεί να είναι δημοσιεύσεις, τεχνικές αναφορές, απολογιστικές εκθέσεις, κλπ που θα αποτυπώνουν την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου και θα δικαιολογούν το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο των έργων. Ο στόχος της ολοκλήρωσης μιας διδακτορικής διατριβής με ακαδημαϊκά κριτήρια δεν μπορεί να συναρτάται κατ’ ανάγκη με το οικονομικό αντικείμενο του έργου. Το οικονομικό αντικείμενο σχετίζεται άμεσα με τις ερευνητικές δραστηριότητες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία όμως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να οδηγήσει σε διδακτορική διατριβή.

24 Σύνθεση Ερευνητικών Ομάδων
Σύνθεση Ερευνητικών Ομάδων. Στα ερευνητικά έργα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι & ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, σημαντική γραφειοκρατία προέκυψε από τον εξαιρετικά περιοριστικό όρο της πρόσκλησης υποβολής ότι όλοι οι συγγραφείς μιας ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να είναι και μέλη της ερευνητικής ομάδας. Τέτοιου είδους περιορισμοί είναι αντι-ακαδημαϊκοί και δημιουργούν εμπόδια (ίσως και προστριβές) στην επίτευξη του βασικού σκοπού των έργων. Ερευνητικές Συμπράξεις. Στους ειδικότερους όρους των προγραμμάτων, και όπου προβλέπονται συνεργασίες ερευνητικών ομάδων, προτείνεται η εκάστοτε συνεργασία να αποτυπώνεται και στον οικονομικό καταμερισμό προϋπολογισμών των έργων μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικά ιδρύματα (ώστε να εξασφαλίζονται ουσιαστικές συνεργασίες).

25 Οι δράσεις Ηράκλειτος, Δημοσθένης και Αναξαγόρας, μπορούν να προκηρυχθούν άμεσα, με χρονικό ορίζοντα Νοέμβριο 2008 – Ιανουάριο 2009 και ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης/ένταξης έως τον Απρίλιο Η δράση Θαλής μπορεί να προκηρυχθεί τον Απρίλιο – Ιούλιο 2009 με ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης / ένταξης Οκτώβριο 2009 Τα προγράμματα κυρίως αφορούν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές έρευνας Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες Νομικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες Επιστήμες Μηχανικών Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

26 Αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων
Συντονιστική επιτροπή Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων Επιλογή κριτών με βάση: Το διεθνές ερευνητικό κύρος Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου Οι τελικές προτάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια της 59ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών 31/10 – 1/11/2008


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google