Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Πηγή Κόρμαλη ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Πηγή Κόρμαλη ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Πηγή Κόρμαλη ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

2 AΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Χημικοί ρυπαντές Φυσικοί ρυπαντές Μικροβιολογικοί κίνδυνοι Περιβαλλοντική ρύπανση (PCBs,Dioxins) Χημικές ουσίες χρησιμοποιούμενες στην παραγωγή τροφίμων (φυτοφάρμακα,κτηνιατρικά φάρμακα)

3 Τα φυτοφάρμακα και οι περισσότεροι των μεταβολιτών τους είναι: τοξικά και επικίνδυνα μολύνουν τους φυσικούς πόρους, καταστρέφουν την ευαίσθητη ισορροπία του οικοσυστήματος επηρρεάζουν άμεσα η έμμεσα την ανθρώπινη υγεία

4

5 Ημερήσια επιτρεπτή δόση γεωργικού φαρμάκου (ADI Acceptable Daily Intake): είναι η ποσότητα του φυτοφαρμάκου που λαμβανόμενη καθημερινά και καθ΄όλη την διάρκεια ζωής δεν φαίνεται να επιφέρει αξιολογήσιμες επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία.Ο υπολογισμός του ADI βασίζεται σε τοξικολογικά τέστ σε πειραματόζωα και σε επιδημιολογικές μελέτες.Μετράται σε μονάδες mg/Kg σώματος/ημέρα και συνήθως είναι 100 φορές μικρότερη από το επίπεδο το οποίο θεωρείται ασφαλές από τοξικολογικής πλευράς. Ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων (MRL Maximum Residue Level): είναι οι μέγιστες συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων και των τοξικών μεταβολιτών τους που μπορεί να υπάρχουν σε ένα τρόφιμο σαν συνέπεια της γεωργικής πρακτικής. Εκφράζονται σε μονάδες mg/Kg τροφίμου.

6 Αποδεκτή Ημερήσια Δόση για τον άνθρωπο (ΑDI) Ορθή Γεωργική Πρακτική (GAP) Πειράματα Υπολειμμάτων Προτεινόμενα Ανώτατα ‘Ορια Υπολειμμάτων Εκτίμηση κινδύνων διατροφικής λήψης (Dietary intake risk assessement) Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ MRLs

7 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

8 CODEX MRLs Εναρμόνιση MRLs

9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΩΝ MRLs WORKING GROUP OF THE STANDING COMMITTEE ON PLANT HEALTH (SCPH) http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm Οδηγία: 91/414 (EEC) διάθεση, χρήση,έλεγχος φυτοπροστατευτικών προιόντων,προστασία καταναλωτή, χρήστη, περιβάλλοντος Οδηγίες : 76/895 EEC, 86/362 EEC, 86/363 EEC, 90/642 EEC, 93/58 EEC Ανώτατα όρια MRLs σε φρούτα/λαχανικά, δημητριακά,προιόντα ζωικής προέλευσης και τσάι

10 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Monitoring Programms Επιβολή ορίων Εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού σε υπολείμματα φυτοφάρμακων στα τρόφιμα

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αναλυτικά εργαστήρια οφείλουν: να εφαρμόζουν Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας για υπολειμματικές αναλύσεις φυτοφαρμάκων να συμμετέχουν σε διεργαστηριακές δοκιμές αναγνωρισμένες η οργανωμένες από την Ευρωπαική Ένωση (EU, FAPAS,CHECK κ.α) να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO 17025 από τον Ιανουάριο 2002 (παλαιότερο EN 45001)

12 QUALITY CONTROL PROCEDURES FOR PESTICIDE RESIDUES ANALYSIS Document N o SANCO/10476/2003, 5/2/2004 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ Επικύρωση σε δύο επίπεδα συγκεντρώσεων Ευαισθησία Ακρίβεια -Επαναληψιμότητα Ορθότητα- Μέση ανάκτηση

13

14 http://www.ukas.org/testing/schedules/Actual/2060TestPerm05.pdf Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Γ.Χ.Κ διατηρεί σύστημα ελέγχου ποιότητας επικυρωμένες μεθόδους είναι διαπιστευμένο από τον Φορέα Διαπίστευσης UKAS

15 Αναλυτικές μέθοδοι εφαρμοζόμενοι στο εργαστήριο υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο Γ.Χ.Κ Εκχύλιση με οργανικούς διαλύτες Clean up GC-ECD organochlorine pesticides pyrethroids GCHPLC NPD,FPD organophosphates esters triazines GC-MSD, GC-ITDMS acidic herbicides UV-DAD pyrethroids FLD Carbamates Ταυτοποίηση GC-MSD, GC-ITDMS, HPLC/MS/MS

16 Αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα Πολυυπολειμματικές μέθοδοι: αναλύουν ταυτόχρονα πολλούς αναλύτες σε διαφορετικά υποστρώματα Απλές υπολειμματικές μέθοδοι : αναλύουν μεμονωμένα φυτοφάρμακα Πίνακας : Συνήθεις παρεμβολές στις αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

17 Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων Στήλες διαφορετικής πολικότητας GC-MSD, ITD, LC/MS/MS (τουλάχιστον 3 ιόντα) Σε περίπτωση που η ποσότητα του ανιχνευθέντος φυτοφαρμάκου είναι μεγαλύτερη του MRL τότε η επιβεβαίωση οφείλει να είναι ποιοτική και ποσοτική Σε περίπτωση παρουσίας ενός νέου, μη τυπικού φυτοφαρμάκου απαιτείται ποιοτική πληροφόρηση Θετικά αποτελέσματα απαιτούν επιπρόσθετη ενίσχυση για να γίνουν αποδεκτά

18 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

19

20 ΚΑΤΗΡΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ

21 Φυτοφάρμακα προσδιοριζόμενα και φυτοφάρμακα ευρεθέντα  σύμφωνα με τις εφαρμοθείσες μεθόδους στο Πρόγραμμα Ελέγχου 2003-2004

22 Συνολικά αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε κατηγορίες τροφίμων την χρονική περίοδο 2003- 2004 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (135 δείγματα) No residue found Residue found under MRLs Residue found over MRLs

23 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ( 127 δείγματα ) No residue found Residue found under MRLs Residue found over MRLs

24 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (36 δείγματα ) No residue found Residue found under MRLs Residue found over MRLs

25 No residue found Residue found under MRLs Residue found over MRLs ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (60 δείγματα)

26 No residue found Residue found under MRLs Residue found over MRLs ΜΕΛΙ (81 δείγματα)

27 No residue found Residue found under MRLs Residue found over MRLs Συνολικά αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε κατηγορίες τροφίμων την χρονική περίοδο 2003- 2004 Σύνολο δειγμάτων: 439

28 Φυτοφάρμακα που ευρέθησαν κάτω/πάνω από MRLs στο πρόγραμμα Ελέγχου 2003-2004

29

30 FENTHION MW 278 FENOXON, SULFOXIDE 262 294 ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ FENTHION- ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ SULFONE 310 Fenthion Fenthion sulfoxide Fenthion sulfone Fenoxon OLIVE OIL Total Fenthion = 1mg/kg (ppm)

31 GC-FPD Chromatogram of olive oil sample GC-NPD Chromatogram of olive oil

32 Fenthion sulfoxide, Mass spectrum GC-MSD ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

33 Fenthion sulfone Fenthion

34 ΜΕΝΤΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ GC-FPD CHLORPYRIFOS-ET, ME Πρότυπο ογανοφωσφορικών Δείγμα Μέντας

35 ΜΕΝΤΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, GC-MSD ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΝΤΑΣ, ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕ ΑΚΕΤΟΝΗ- ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΟΡ4

36

37 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ π- διχλωροβενζολίου σε μέλια p-DCB-GC/MS 50g + 200ml H2O+ 2ml NaOH 10% +3ml n-Hexane + IS D4-pDCB Απόσταξη:στιβάδα n-Hexane+1,2-DCB GC-MS

38 Χρωματογράφημα σε full scan mode των π-διχλωρο- βενζολίου και d4-π- διχλωροβενζολίου σε μέλι Χρωματογράφημα σε sim mode των π-διχλωρο- βενζολίου και d4- π- διχλωροβενζολίου σε μέλι

39 Full scan spectrum of d4-p- DCB Full scan spectrum of p- DCB

40 SIM χρωματογραφή- ματα του p- dichlorobenzene

41 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Προσδιορισμός : Αντιβιοτικά Νέα φυτοφάρμακα Πολικές Ιονικές Μη πτητικές Με μεγάλο μοριακό βάρος Θερμικά ασταθείς LC/MS/MS

42 Μέθοδος Προσδιορισμού Chloramphenicol με LC/MS/MS σε μέλι Chloramphenicol (CAP) : αντιβιοτικό απαγορευμένο στην Ευρωπαική Ένωση ευρέως χρησιμοποιούμενο στην Ασία 5g + 10ml H2O+ 30ml Όξεικού Αιθυλεστέρα + IS D5-CAP SPE (OASIS HLB) LC/MS/MS

43 D5 CAP 326 157 326 262 CAP 321 152 321 257 ESI LC/MS/MS

44 ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεταπτυχιακοί φοιτητές E. Μποτίτση, Π. Κόρμαλη Σ. Κόντου A. Μουρκόγιαννη Π.Κουτσούμπα Β. Κουλουμπός Ι. Βασσιλάκης Μ. Σταύρακα Π. Μπούρου Μ.Κουτούγερα Χ.Φροσύνη A. Χισκιά ΕΚΕΦΕ -Δημόκριτος Δέσποινα Τσίπη


Κατέβασμα ppt "ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Πηγή Κόρμαλη ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google