Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

2 ΕΣΠΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
- Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, της ποιότητας ζωής και την προσέλκυση επενδύσεων. - Σημαντική θέση κατέχουν η ολοκλήρωση έργων, οι λειτουργικές διασυνδέσεις των μεταφορών (δίκτυα), η βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη ολοκληρωμένων έργων, καθώς και η ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 13 (για τις υποδομές) : Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας. Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»(ΕΠ-ΕΠ) Υποδομές κυρίως σε Λιμάνια του Δ.Δ.Μ. της χώρας (ακολουθεί αναλυτική αναφορά) ΑΠΟ ΤΑ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Λιμενικές υποδομές σε κύρια και περιφερειακά λιμάνια ( μώλοι, κρηπιδώματα, εκβαθύνσεις, διαμορφώσεις χερσαίων χώρων κλπ) Υποδομές τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων ΑΠΟ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Παρεμβάσεις βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών (Καταφύγια τουριστικών σκαφών) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

4 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠ-ΕΠ)
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠ-ΕΠ) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠ-ΕΠ)
Το ΕΠ-ΕΠ αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της περιόδου Περιλαμβάνει παρεμβάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στους παρακάτω Τομείς: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το ΕΠ-ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής Το ύψος της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος σήμερα ανέρχεται σε εκατ. Ευρώ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ-ΕΠ (σχετικός με την ανάπτυξη λιμένων)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ-ΕΠ (σχετικός με την ανάπτυξη λιμένων) Η βελτίωση του συστήματος θαλάσσιων μεταφορών με την ανάπτυξη κατάλληλων λιμενικών υποδομών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για μεταφορά εμπορευμάτων. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ολοκλήρωση των λιμενικών υποδομών των κύριων λιμένων της χώρας που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΠ-ΕΠ παρεμβάσεις αποσκοπούν σε : Αύξηση της χωρητικότητας των λιμένων για την κάλυψη της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης. Εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης υποδομής τους για την ταχύτερη εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας / υψηλών ταχυτήτων (ενδεικτικά : προστασία ποδός κρηπιδοτοίχων, νέου τύπου προσκρουστήρες για διευκόλυνση του ελλιμενισμού πλοίων με υψηλά έξαλα τμήματα, δέστρες ικανής ελκτικής δυνάμεως, νέες «οδοντωτές» διατάξεις κρηπιδωμάτων ή διατάξεις προβλητών για πλαγιοπρυμνοδέτηση πλοίων της ακτοπλοΐας κλπ). Βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών προσβάσεων των λιμένων. Κυκλοφοριακή διαρρύθμιση των εισόδων και χερσαίων χώρων λιμένων Κατασκευή σύγχρονων σταθμών επιβατών εσωτερικού (ακτοπλοΐας) και εξωτερικού (κρουαζιέρας, Ζώνες Schengen και μη) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

7 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ-ΕΠ (σχετικοί με την ανάπτυξη λιμένων)
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ-ΕΠ (σχετικοί με την ανάπτυξη λιμένων) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ’ (Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ) : ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Θ’ (Χρηματοδότηση ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) : ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠ-ΕΠ (ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) Η συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των Αξόνων Προτεραιότητας Γ’ και Θ’ για την κατασκευή λιμενικών υποδομών ανέρχεται σε 124 εκατ. €, δηλαδή αντιστοιχεί στο 3% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (4.353 εκατ. €) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΠ-ΕΠ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΠ-ΕΠ) Αρχική απόφαση έγκρισης ΕΠ-ΕΠ Ε(2007) 5436/ Συγχρηματοδοτούμενη Δημοσια Δαπάνη (EU+GR) Κοινοτική Συνδρομή Αμιγώς Εθνικοί Πόροι (Εσοδα κλπ) (στήλη 11α) Συνολική Δημόσια Δαπάνη Σύνολο ΕΠ-ΕΠ 74,36% Αξονας Γ- Λιμάνια (ΕΤΠΑ) 75,00% Αξονας Θ- Λιμάνια (Τ.Σ.) 69,46% Σύνολο πόρων για Λιμάνια 1η Τροποποίηση απόφασης έγκρισης ΕΠ-ΕΠ Ε(2011) 6985/ 85,00% 3% Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

9 Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠ-ΕΠ)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο 2932/2001, ο συνολικός σχεδιασμός για τις λιμενικές υποδομές της χώρας αποφασίζεται από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένος (ΕΣΑΛ), στης οποίας το έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων Η έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων. 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δικαιούχοι των έργων του ΕΠ-ΕΠ Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών (ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ, Δ/ΝΣΗ Δ4) είναι αρμόδιες για την ωρίμανση (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ) και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης (υποβολή ΤΔΕ, αιτήσεων Μεγάλων Έργων κλπ). Κύριος του έργου είναι κατά περίπτωση ο Οργανισμός Λιμένος, το Λιμενικό Ταμείο κλπ. Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

10 ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ Παρεμβάσεις σε 5 Λιμάνια της χώρας
Στον Άξονα Προτεραιότητας Γ’ (ΕΤΠΑ): “ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ” Περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τέσσερις Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης, σε λιμένες των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις στα λιμάνια Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Μεστών Χίου. Στον Άξονα Προτεραιότητας Θ’ (Τ.Σ.): “ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΙΕΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ” Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο λιμάνι της Μυκόνου Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΠ-ΕΠ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΠ-ΕΠ) ποσά σε ΕΥΡΩ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ συγχρηματοδοτούμενα από ΕΠ-ΕΠ Στόχοι – Προτεινόμενες παρεμβάσεις ΕΠ-ΕΠ Νέος Λιμένας Πατρών (3α τμήμα-Α'Φαση) Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας (Γ1΄ Φάση) Νέος Λιμένας Καβάλας Λιμένας Μεστών Χίου Λιμένας Μυκόνου ΣΥΝΟΛΑ Α) ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Αύξηση χωρητικότητας (ενδεικτικά: κρηπιδώματα, χερσαιοι χώροι, επέκταση μώλου κλπ) Εκσυγχρονισμός της υποδομής για την εξυπηρέτηση πλοίων νέα τεχνολογίας (ενδεικτικά : προστασία ποδός, προσκρουστήρες, δέστρες, οδοντωτές διατάξεις κρηπιδωμάτων κλπ) Bελτίωση των οδικών προσβάσεων στους λιμένες Β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ i) Κυκλοφοριακή διαρρύθμιση εισόδων & χερσαίων χώρων λιμένων ii) Κατασκευή σύγχρονων σταθμών επιβατών (*)Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανά έργο Συγχρηματοδοτούμενη Δημ.Δαπ. ΕΠ-ΕΠ ανα έργο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠ-ΕΠ Συνολική Δ.Δ. Συγχρ. Δ.Δ. Κοιντ.Συνδρομή (85%) (*)Συνολική Δημ. Δαπ.Προηγούμενης Περιόδου (Γ'ΚΠΣ/ΤΣ ΙΙ) ανά έργο Τ.Σ. ΙΙ (*)Συνολική Δημόσια Δαπάνη Γ'ΚΠΣ & ΕΣΠΑ (*) Συνολική Δημόσια Δαπάνη (Επιλέξιμοι & αμιγώς εθνικοί πόροι) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

12 ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ Νέος Λιμένας ΠΑΤΡΩΝ (3α Τμήμα Α’ Φάση) Συνοπτική Περιγραφή έργου Τα έργα του 3ου τμήματος αποτελούν συνέχεια των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω των εργολαβιών του 1ου & 2ου τμήματος του Νέου Λιμένα Πατρών. (έργα Γ’ΚΠΣ) Το έργο του ΕΠ-ΕΠ (3ο τμήμα Α΄Φάσης) περιλαμβάνει : κατασκευή της 5ης νηοδόχου οχηματαγωγών πλοίων μήκους 219μ. περίπου, επέκταση του κυματοθραύστη σε μήκος 210μ. περίπου, δημιουργία συμπληρωματικής χερσαίας ζώνης, συμπληρωματικά έργα οδοποιίας και κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα, υδραυλικά έργα,έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, (χερσαίας ζώνης) και την κατασκευή δύο επιβατικών σταθμών, του Πύργου Ελέγχου και κτιρίου Περιπτέρου Καταστημάτων Πρόοδος έργου Η σύμβαση για την εργολαβία κατασκευής υπογράφηκε τον Μάϊο του 2012 με χρόνο περαίωσης τον Ιανουάριο του 2016. Η υλοποίηση του έργου θα επεκταθεί και στην επόμενη προγραμματική Περίοδο. (Phasing) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

13 ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

14 ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ Νέος Λιμένας ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Γ1 Φάση) Συνοπτική Περιγραφή έργου Τα έργα της Γ1 Φάσης αποτελούν συνέχεια των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω των εργολαβιών της Α’ και Β’ Φάσης και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ. Το έργο του ΕΠ-ΕΠ (Γ1 Φάση) περιλαμβάνει : Κατασκευή Κρηπιδότοιχου μελλοντικού Ra-Ra μήκους 93,0 μέτρων περίπου (υποδομή κατάλληλη για διακίνηση σιδηροδρομικών φορτίων), νέων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 610,0 μέτρων για την δημιουργία δύο νέων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων, δημιουργία & διαμόρφωση των προβλεπόμενων νέων χερσαίων χώρων, και των αντίστοιχων κτιριακών εγκαταστάσεων (Νότιας Πύλης, κτιρίου Η/Μ εγκαταστάσεων) Επίσης θα υλοποιηθούν έργα βελτίωσης / ανακατασκευής της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας επί μήκους 3,7 χλμ περίπου (Νότια οδός πρόσβασης στο λιμένα). Πρόοδος έργου Η σύμβαση για την εργολαβία κατασκευής υπογράφηκε στις με διάρκεια 54 μήνες. Δόθηκαν δύο διαδοχικές παρατάσεις. Χρόνος περαίωσης Σεπτ.2016. Η υλοποίηση του έργου θα επεκταθεί και στην επόμενη προγραμματική Περίοδο. (Phasing) Καθυστέρησης έκδοσης άδειας έναρξης εργασιών από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. Εκκρεμεί η άδεια απόρριψης βυθοκορημάτων. Αντιδράσεις Δήμου για τμήμα των οδικών έργων. Σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για συμβιβαστική λύση Το έργο του Ταμείου Συνοχής (Β΄φάση) έμεινε ημιτελές λόγω έκπτωσης του αναδόχου (λήξη επιλ. ΤΣ ). Υλοποίηθηκε περίπου το 60%του Φ.Α. Σε εκκρεμότητα η διαδικασία υποκατάστασής του αναδόχου για την συνέχιση-ολοκλήρωση των έργων της Β’φάσης. Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

15 ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

16 ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ Εντάξεις Έργων Εντάχθηκαν 5 έργα συνολικής συχρηματοδοτούμενης Δημ. Δαπάνης 115 εκα.€ Πρόκειται για έργα συνεχιζόμενα «γέφυρες» από την προηγούμενη περίοδο Τα 2 εξ αυτών έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των 181 Έργων Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ Συμβασιοποίηση Υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους εκατ.€ Απορρόφηση Δηλωθείσες Δαπάνες ΟΠΣ εκατ.€ Προβλήματα – Αιτίες καθυστερήσεων Αδειοδοτήσεις – Πλειάδα εμπλεκόμενων φορέων. Οικονομική δυσπραγία αναδόχων. Εκπτώσεις- Διαλύσεις εργολαβιών Κρατικές Ενισχύσεις Θα υποβληθούν σχετικοί φάκελοι στην DG COMP το προσεχές έτος. Απαιτείται επικαιροποίηση των μελετών Κόστους/Οφέλους. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θα υποβληθούν φάκελοι για τα 2 έργα Προτεραιότητας : Λιμένας Πατρών Λιμένας Ηγουμενίτσας Θα ακολουθήσουν οι φάκελοι και για τα μικρότερα λιμάνια (Καβάλας, Μυκόνου, Μεστών ??) Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

17 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»(ΕΠ-ΕΠ) Εντάχθηκαν έργα συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης Δημ.Δαπάνης ύψους 115 εκατ.€ , για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 92 εκατ.€, ΑΠΟ ΤΑ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) (στοιχεία ΟΠΣ ) ύψους 238 εκατ.€ , για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 115 εκατ.€ ΑΠΟ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ύψους 28 εκατ.€ , για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 1,8 εκατ.€ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» Κόνιαρη 15, ΑΘΗΝΑ Τηλ. : Fax : mail : Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google