Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φύγαμε για αρχαία Αθήνα! Έχει διάλεξη ο Ισοκράτης... Θα μιλήσει:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φύγαμε για αρχαία Αθήνα! Έχει διάλεξη ο Ισοκράτης... Θα μιλήσει:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φύγαμε για αρχαία Αθήνα! Έχει διάλεξη ο Ισοκράτης... Θα μιλήσει:
Ααααααααααα! Πού πάμε;;; Φύγαμε για αρχαία Αθήνα! Έχει διάλεξη ο Ισοκράτης... Θα μιλήσει: Περί Ειρήνης. Ενδιαφέρουσα μου ακούγεται! Πάμε! Κρατηθείτεεεε!!!

2 Μπα! Αυτός είναι ο περίφημος
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Αθήνα π.Χ. Αρχικά έγραφε δικανικούς λόγους. Το 390 π.Χ. ίδρυσε δική του ρητορική σχολή. Λέγεται ότι δεν εκφώνησε ποτέ ο ίδιος τους λόγους του... Μπα! Αυτός είναι ο περίφημος ρητοροδιδάσκαλος;

3 Το Περί Ειρήνης γράφτηκε μάλλον το 356 π. Χ
Το Περί Ειρήνης γράφτηκε μάλλον το 356 π.Χ. και κυκλοφόρησε ως πολιτικό φυλλάδιο. Στόχος του Ισοκράτη είναι να πείσει τους Αθηναίους να συνάψουν ειρήνη με τους συμμάχους που αποστάτησαν από τη Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία (378 π.Χ.), δηλ. τους Ροδίους, τους Κώους και τους Χίους (Συμμαχικός πόλεμος: π.Χ.)

4 Αιτιατική της ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΡΗΜΑ Δοτική προσωπική ἄν ἐξαρκέσειεν Ἆρ’ οὖν ἡμῖν Ρ οἰκοῖμεν εἰ ἀσφαλῶς Επιρρ. προσδ. ΤΡΟΠΟΥ Α τὴν τε πόλιν τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα καὶ Ρ Κατηγορούμενο Αιτιατική της ΑΝΑΦΟΡΑΣ

5 Αιτιατική της αναφοράς Εμπρόθετος προσδιορισμός
ΡΗΜΑ Αιτιατική της αναφοράς τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ ΡΗΜΑ Εμπρόθετος προσδιορισμός του πλησίον καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; ΡΗΜΑ Υ Υ μτχ Υποθετική μτχ Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων Υ απαρ Α τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. Επιρρ. προσδ. τρόπου

6 Κατηγορηματικός προσδιορισμός
Α1 Α2 Υ Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων Ρ ἀπεστέρηκεν∙ Κ Α Ρ καὶ γὰρ ἐποίησεν πενεστέρους (ἡμᾶς) Ρ Α απαρ. Α2 καὶ πολλούς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασεν

7 μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας
Ρ Α καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκεν (ἡμᾶς) Α Ρ καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. Κατηγ/κός προσδ. Αιτιατική του τρόπου ἡμεῖς Α Ρ Ἦν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, [...] Α Ρ Εμπρόθετος προσδ. τρόπου μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, Αντικείμενα μετοχής ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, [...] Χρονική μετοχή

8 Το συντακτικό είναι σαν τα Μαθηματικά...
Κατηγορηματικός προσδ. Εμπρόθ. χρόνου Ρ καθ᾿ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν, πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, [...] ἀδεῶς γεωργοῦντες Τροπικές μετοχές Α καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες Α καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες Ρ Υ Εμπρόθ. αιτίας αἵ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. Καταλάβατε; Το συντακτικό είναι σαν τα Μαθηματικά...

9 ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων,
Α Ρ Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν Κατηγ. προσδ. Β΄ όρος σύγκρισης Α μτχ διπλασίας μὲν ἤ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, Κ Γενική αντικειμενική μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, Κ Ρ ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. Γενική αντικ. Κατηγορηματικές μετοχές

10 Προεξαγγελτική παράθεση
Τὸ δὲ μέγιστον· Α Κ Ρ συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, Τροπικές μετοχές οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους

11 Τελειώσαμε επιτέλους! Ας χαλαρώσω λιγάκι!!! Φύγαμε!!!
Άννα Μαρτιμιανάκη 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου


Κατέβασμα ppt "Φύγαμε για αρχαία Αθήνα! Έχει διάλεξη ο Ισοκράτης... Θα μιλήσει:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google