Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (1821-1823)(1821-1823)(1821-1823)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (1821-1823)(1821-1823)(1821-1823)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (1821-1823)(1821-1823)(1821-1823)

2 ΜΑΧΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣ Ὁ Διάκος (κάθε στίχος ε ἰ ς διπλο ῦ ν) Πηδάει ἡ φωτι ὰ κι ο ἱ σο ῦ βλες ἕ τοιμες κι α ὐ τ ὸ ς ὁ λόρθος στέκει. Πεθαίνει ἀ ρνούμενος τ ὸ θάνατο κα ὶ λευτερι ὰ φωνάζει. Ἐ λευθερι ὰ γι ὰ σένα χάνομαι, μ ὰ θ ὰ ‘ρθο ῦ ν πίσω μου ἄ λλοι. Στρατο ὶ ο ἱ γιοί μου κα ὶ τ ὰ ἐ γγόνια μου κα ὶ θ ὰ σ ὲ λευτερώσουν. Μ ὴ ν κλα ὶ ς κυρ ὰ κι ἐ γ ὼ θ΄ ἀ ναστηθ ῶ κα ὶ θ ὰ σ΄ ἁ ρπάξω πάλε. Θ ὰ σπ ῶ τ ὶ ς ἁ λυσίδες τ ῆ ς σκλαβι ᾶ ς θ ὰ καταλυ ῶ τ ὰ κάστρα. Λίγοι ε ἴ μαστε κι ἀ λίμονο στ ὴ γ ῆ ς ἂ ν ξοφληθε ῖ ἡ γενιά μας. Στρατο ὶ ο ἱ γιοί μου κα ὶ τ ὰ ἐ γγόνια μου κα ὶ θ ὰ σ ὲ λευτερώσουν. Ὁ Διάκος (κάθε στίχος ε ἰ ς διπλο ῦ ν) Πηδάει ἡ φωτι ὰ κι ο ἱ σο ῦ βλες ἕ τοιμες κι α ὐ τ ὸ ς ὁ λόρθος στέκει. Πεθαίνει ἀ ρνούμενος τ ὸ θάνατο κα ὶ λευτερι ὰ φωνάζει. Ἐ λευθερι ὰ γι ὰ σένα χάνομαι, μ ὰ θ ὰ ‘ρθο ῦ ν πίσω μου ἄ λλοι. Στρατο ὶ ο ἱ γιοί μου κα ὶ τ ὰ ἐ γγόνια μου κα ὶ θ ὰ σ ὲ λευτερώσουν. Μ ὴ ν κλα ὶ ς κυρ ὰ κι ἐ γ ὼ θ΄ ἀ ναστηθ ῶ κα ὶ θ ὰ σ΄ ἁ ρπάξω πάλε. Θ ὰ σπ ῶ τ ὶ ς ἁ λυσίδες τ ῆ ς σκλαβι ᾶ ς θ ὰ καταλυ ῶ τ ὰ κάστρα. Λίγοι ε ἴ μαστε κι ἀ λίμονο στ ὴ γ ῆ ς ἂ ν ξοφληθε ῖ ἡ γενιά μας. Στρατο ὶ ο ἱ γιοί μου κα ὶ τ ὰ ἐ γγόνια μου κα ὶ θ ὰ σ ὲ λευτερώσουν.

3 Από το δημοτικό τραγούδι ο ΔΙΑΚΟΣ αντλούμε τις εξής πληροφορίες Από το δημοτικό τραγούδι ο ΔΙΑΚΟΣ αντλούμε τις εξής πληροφορίες  Πηδάει ἡ φωτι ὰ κι ο ἱ σο ῦ βλες ἕ τοιμες κι α ὐ τ ὸ ς ὁ λόρθος στέκει. Μιλάει για το σούβλισμα του ΔΙΑΚΟΥ.  Πεθαίνει ἀ ρνούμενος τ ὸ θάνατο κα ὶ λευτερι ὰ φωνάζει. Ἐ λευθερι ὰ γι ὰ σένα χάνομαι, μ ὰ θ ὰ ‘ρθο ῦ ν πίσω μου ἄ λλοι. Μιλάει για την γενναιότητα του ΔΙΑΚΟΥ στη μάχη.  Λίγοι ε ἴ μαστε κι ἀ λίμονο στ ὴ γ ῆ ς ἂ ν ξοφληθε ῖ ἡ γενιά μας. Μας πληροφορεί ότι οι Έλληνες ήταν λίγοι.

4 ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ Σαράντα Παλληκάρια Σαράντα παλικάρια, ἀ π ὸ τ ὴ Λέ-, ἀ π ὸ τ ὴ Λεβαδιά, Σαράντα Παλληκάρια Σαράντα παλικάρια, ἀ π ὸ τ ὴ Λέ-, ἀ π ὸ τ ὴ Λεβαδιά, Π ᾶ νε γι ὰ ν ὰ πατήσουνε τ ὴ ν Τροπο- βρ ὲ τ ὴ ν Τροπολιτσά. Π ᾶ νε γι ὰ ν ὰ πατήσουνε τ ὴ ν Τροπο- βρ ὲ τ ὴ ν Τροπολιτσά. Στ ὸ δρόμο πο ὺ πηγαίνανε, γέροντα, βρ ὲ γέροντα ἀ παντο ῦ ν. Στ ὸ δρόμο πο ὺ πηγαίνανε, γέροντα, βρ ὲ γέροντα ἀ παντο ῦ ν. Γειά σου χαρά σου γέρο, καλ ῶ ς τα, τά- καλ ῶ ς τα, τ ὰ παιδιά. Γειά σου χαρά σου γέρο, καλ ῶ ς τα, τά- καλ ῶ ς τα, τ ὰ παιδιά. Πο ῦ πάτε παλικάρια, πο ῦ π ᾶ τε ὀ ρέ- πο ῦ π ᾶ τε ὀ ρ ὲ παιδιά; Πο ῦ πάτε παλικάρια, πο ῦ π ᾶ τε ὀ ρέ- πο ῦ π ᾶ τε ὀ ρ ὲ παιδιά; Π ᾶ με γι ὰ ν ὰ πατήσουμε τ ὴ ν Τροπο-, βρ ὲ τ ὴ ν Τροπολιτσά. Π ᾶ με γι ὰ ν ὰ πατήσουμε τ ὴ ν Τροπο-, βρ ὲ τ ὴ ν Τροπολιτσά.

5 Από το δημοτικό τραγούδι ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ αντλούμε τις εξής πληροφορίες Από το δημοτικό τραγούδι ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ αντλούμε τις εξής πληροφορίες  Μας πληροφορεί ότι οι Έλληνες στην αρχή του ξεσηκωμού αντί να διασπαστούν σε πολλά σημεία συγκέντρωσαν όλες τις δυνάμεις τους στην πολιορκία της Τριπολιτσάς που αποτελούσε το σημαντικότερο στρατιωτικό κέντρο της νότιας Ελλάδας.

6 ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ (στη μελωδία του ¨Σε είδα να κλαδεύεις ) (στη μελωδία του ¨Σε είδα να κλαδεύεις ) Για μας παιχνίδι ο πόλεμος και το ντουφέκι γλέντι (2) Για μας παιχνίδι ο πόλεμος και το ντουφέκι γλέντι (2) Τα βόλια που σφυρίζουνε δε σκιάζουν το λεβέντη. (2) Τα βόλια που σφυρίζουνε δε σκιάζουν το λεβέντη. (2) Κι είναι χαρά πατρίδα μου για σε να πολεμήσω. (2) Κι είναι χαρά πατρίδα μου για σε να πολεμήσω. (2) Και τη ζωή που μου ‘δωσες να σου τη δώσω πίσω. (2) Και τη ζωή που μου ‘δωσες να σου τη δώσω πίσω. (2) Ένας στρατός με μια καρδιά, με μια φωνή θα πούμε: (2) Ένας στρατός με μια καρδιά, με μια φωνή θα πούμε: (2) «Ελεύθεροι πεθαίνουμε κι δούλοι εμείς δε ζούμε» (2) «Ελεύθεροι πεθαίνουμε κι δούλοι εμείς δε ζούμε» (2)

7 Από το δημοτικό τραγούδι ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ αντλούμε τις εξής πληροφορίες Από το δημοτικό τραγούδι ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ αντλούμε τις εξής πληροφορίες  Για μας παιχνίδι ο πόλεμος και το ντουφέκι γλέντι. Μας μιλάει για την γενναιότητα των ελλήνων στη μάχη.  Κι είναι χαρά πατρίδα μου για σε να πολεμήσω. Μας δείχνει τον πατριωτισμό των ελλήνων.  Ένας στρατός με μια καρδιά, με μια φωνή θα πούμε. Μας πληροφορεί για την ενότητα των ελλήνων.  Ελεύθεροι πεθαίνουμε κι δούλοι εμείς δε ζούμε. Μας πληροφορεί για τον χαμό πολλών ελλήνων και ότι οι έλληνες προτιμούσαν το θάνατο από την δουλεία.


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (1821-1823)(1821-1823)(1821-1823)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google