Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

  γαθ  ς  νθρωπος  κ το   γαθο  θεσαυρο   κβάλλει  γαθά. κα   παγγ  λλομεν  μ  ν τ  ν ζω  ν τ  ν α  ώνιον. "Y nosotros os anunciamos.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "  γαθ  ς  νθρωπος  κ το   γαθο  θεσαυρο   κβάλλει  γαθά. κα   παγγ  λλομεν  μ  ν τ  ν ζω  ν τ  ν α  ώνιον. "Y nosotros os anunciamos."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2   γαθ  ς  νθρωπος  κ το   γαθο  θεσαυρο   κβάλλει  γαθά. κα   παγγ  λλομεν  μ  ν τ  ν ζω  ν τ  ν α  ώνιον. "Y nosotros os anunciamos la vida eterna". 1 Juan 1:2 τ  δ  χάρισμα το  θεο  ζω  α  ώνιος. Romanos 6:23

3 Πολλ  ν στρουθίων διαφ  ρετε  με  ς..  κ το  πληρώματος α  το   με  ς πάντες  λάβομεν. πίετε 1  ξ α  το  πάντες.

4

5 μακάριοι ο  καθαρο  τ  καρδί   Εσεσθε 1 ο  ν  με  ς τ  λειοι  ς  πατ  ρ  μ  ν  ο  ράνιος τ  λειός  στιν. π  σα γραφ  θεόπνευστος 1 κα   φ  λιμος.

6

7 κα   με  ς χαρ  σμα  χετε  π  το   γίου  πατ  ρ  μ  ν... δώσει 1  γαθ  το  ς α  το  σιν 2 α  τόν  κε  νος -η -ον Pro. demost. ese, él, ella (lejos) 265  ξ  ρχομαι (-  ρχ,  λθ) Yo salgo, voy fuera 218 θ  λω (θελ-) Yo deseo, quiero 209

8

9 πολλ  παρεκάλεσα α  τ  ν  να  λθ  πρ  ς  μ  ς

10 Ο  δείς δύναται δυσ  κυρίοις δουλεύειν.

11  αβεν το  ς πτ   ρτους.


Κατέβασμα ppt "  γαθ  ς  νθρωπος  κ το   γαθο  θεσαυρο   κβάλλει  γαθά. κα   παγγ  λλομεν  μ  ν τ  ν ζω  ν τ  ν α  ώνιον. "Y nosotros os anunciamos."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google