Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A. Fillon Mars 2006 1 Laoriste sigmatique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A. Fillon Mars 2006 1 Laoriste sigmatique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A. Fillon Mars Laoriste sigmatique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006

2 2 Laoriste sigmatique augment + rad. du présent + suff. -σα- + désinence - λυ - σα - λυ - σα- ς - λυ - σ- ε (ν) - λ - σα- μεν - λ - σα- τε - λυ - σα- ν

3 A. Fillon Mars Laoriste sigmatique Nous connaissons lindicatif… λυσα λυσας λυσε(ν) λσαμεν λσατε λυσαν Ajoutons le participe λσας, λσαντος λσασα, λυσσης λσαν, λσαντος …et linfinitif λσαι Retrouvez laoriste sigmatique dans le précis de grammaire :

4 A. Fillon Mars Incidents Quand σ- rencontre… γ, κ, χ (ou ττ) les deux (ou trois) consonnes forment un ξ Phonétiques (1)…

5 A. Fillon Mars Quand σ- rencontre… β, π, ou φ les deux consonnes forment un ψ Incidents Phonétiques (2) …

6 A. Fillon Mars Incidents Quand σ- rencontre… δ, τ, θ ou ζ la deuxième consonne sefface au profit de σ Phonétiques (3) …

7 A. Fillon Mars Phonétiques (4) … Quand σ- rencontre… λ, μ, ν ou ρ … il disparaît … mais sa disparition est « compensée » par lallongement de la voyelle du radical… Incidents γγλλω (*-γγελ-σα) γγειλα

8 A. Fillon Mars Faisons le point ! γ, κ, χ (et ττ) ξ σ + β, π, φ ψ δ, τ, θ, ζ σ λ, μ, ν, ρ + « allongement compensatoire »

9 A. Fillon Mars Et les verbes contractes ? La voyelle du radical sallonge devant le suffixe –σα- de laoriste : αη ποιω / ποησα τιμω / τμησα εη ο ωδηλω / δλωσα


Κατέβασμα ppt "A. Fillon Mars 2006 1 Laoriste sigmatique Laoriste actif Le temple de Poséidon, Cap Sounion A. Fillon Mars 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google