Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π.Θ Δήμητρα Σ. Παπαδοπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Χρήστος Γ. Καρυδάς. Επιστημονικός Συνεργάτης, Δρ. Γεωπονίας Ιωάννης Ι. Γήτας. Δρ. Γεωγραφίας, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Αθήνα Νοέμβριος 2010

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε ποικιλία αμπέλου οινοπαραγωγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εδαφοκλιματικές παραμέτρους μιας περιοχής και συγκεκριμένα με: 1. Το μικροκλίμα της περιοχής 2. Το έδαφος, υπέδαφος, ανάγλυφο εδάφους

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το μικροκλίμα αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα διαφοροποίησης των κρασιών μιας περιοχής (επιτραπέζια, ποιοτικά) 2. Το έδαφος, υπέδαφος, ανάγλυφο εδάφους δίνει τον χαρακτήρα των κρασιών (την ιδιότητα στο κρασί να ξεχωρίζει από άλλα ιδίου τύπου)

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνώση αυτή επιτρέπει στους παραγωγούς:  να παράγουν καλύτερης ποιότητας προϊόν σε παραδοσιακές οινοπαραγωγικές περιοχές,  να επεκτείνουν την παραγωγή σε νέες αμπελουργικές περιοχές.

5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Climate and other site factors for vineyard development, Michigan State University, Dr. Jeff Andersen Modeling of Vineyard Landscapes with GIS Application, Odessa State Agraria University, Olga Shaposnikova

6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να γίνει ποσοτική συσχέτιση των εδαφοκλιματικών και τοπογραφικών παραμέτρων με τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών αμπέλου οινοποίησης, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

7 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Περιοχή Μελέτης βρίσκεται στο Νομό Δράμας, ο οποίος είναι γνωστός για την ιστορία και την παράδοση στα ποιοτικά κρασιά, με πολλές διακρίσεις των τοπικών οίνων σε διεθνείς διαγωνισμούς. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με άλλες όμορες περιοχές που σκοπεύουμε να μελετήσουμε μελλοντικά (π.χ Ν.Ξάνθης)

8 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Ορθοφωτογραφίες 2007 (Χαρτογραφικό υπόβαθρο από Server Κτηματολογίου A.E.) 2. Δορυφορικές εικόνες από Google Earth (ψηφιοποίηση αμπελώνων με φωτοερμηνεία) 3. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM 30m) (εξαγωγή κλίσεων- εκθέσεων-υψομέτρων) 4. Εδαφοκλιματικά δεδομένα (πηγή: Οινοποιοί μέσω ερωτηματολογίων) 5. Χαρακτηριστικά ποικιλιών (πηγή: Οινοποιοί μέσω ερωτηματολογίων) 6. Τοπογραφικά διαγράμματα (πηγή: Οινοποιοί) 7. Κατάλογος επιτρεπόμενων-προτεινόμενων ποικιλιών ανά Νομό Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Γεωργίας Ξάνθης)

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λόγω καθυστέρησης συγκέντρωσης του συνόλου των δεδομένων από τους Οινοπαραγωγούς Η ανάλυση που ακολουθεί είναι προβλεπόμενη Τα αποτελέσματα είναι τα προσδοκόμενα

10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανάπτυξη ερωτηματολογίων Βάση βιβλιογραφική ανασκόπηση (εντοπισμός χαρακτηριστικών ποικιλίας, εδάφους, τοπογραφίας, μικροκλίματος που επιδρούν στην ποιότητα του παραγόμενου οίνου) Επιβεβαίωση ή απόρριψη των παραπάνω για την περιοχή μελέτης Ψηφιοποίηση αμπελώνων με φωτοερμηνεία στην περιοχή μελέτης (Google Earth Pro) Επίσκεψη στο πεδίο (Οινοποιία)

11 ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12 Προβλεπόμενη ανάλυση Χωρική ανάλυση Χωρική παρεμβολή, π.χ. εδαφοκλιματικών Ταξινόμηση ποικιλιών βάση ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων Συσχέτιση (θετική/αρνητική/ουδέτερη) εδαφοκλιματικών δεδομένων με ποσοτικά/ποιοτικά στοιχεία ποικιλιών Ανάλυση παλινδρόμησης για την ανεύρεση προτύπων (μοντέλων) πρόβλεψης

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Συσχέτιση: Άγονα εδάφη -> Χαμηλή στρεμματική απόδοση -> Υψηλή ποιότητα οίνου (θετική συσχέτιση) Γόνιμα εδάφη-> Υψηλή στρεμματική απόδοση -> Χαμηλή ποιότητα οίνου (αρνητική συσχέτιση) Μεγάλο υψόμετρο -> μείωση περιόδου ωρίμανσης σταφυλιού-> επιλογή ποικιλιών ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο ωρίμανσης (ουδέτερη συσχέτιση) Ανάλυση παλινδρόμησης για την ανεύρεση προτύπων (μοντέλων) πρόβλεψης. Ορίζοντας π.χ τις εξής παραμέτρους για το γεωτεμάχιο: Ph=7,5 Έδαφος = πετρώδες Μέγιστη θερμοκρασία ημέρας = 18 °C Κλίση=ΝΑ κ.λ.π

14 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χάρτες κατανομής των ποικιλιών Περιγραφικά πρότυπα (μοντέλα) βάση των οποίων θα εντοπίζουμε θέσεις στις οποίες θα μπορούν να εγκατασταθούν συγκεκριμένες ποικιλίες

15 Προοπτικές Εφαρμογή προτύπων (μοντέλων) σε όμορες περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά όπως είναι ο Ν. Ξάνθης Εφαρμογή αποτελεσμάτων σε παραδοσιακές ελληνικές ποικιλίες π.χ Παμίδι (έχουν πάψει να υπάρχουν -> πού θα μπορούσαν να επαναφυτευθούν)

16 Ευχαριστίες (1) Οινοπαραγωγούς Ν.Δράμας  Κτήμα Παυλίδη  Κτήμα Τέχνη Οίνου  Κτήμα Μιχαηλίδη  Κτήμα Γέννημα Ψυχής  Chateau Nico Lazaridi Οινοπαραγωγούς Ν.Ξάνθης  Κτήμα Σγουρίδη Για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, την πολύτιμη συνεργασία και την παροχή δεδομένων βάση των οποίων θα υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εργασία.

17 Ευχαριστίες (2) Την Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Ξάνθης για τις πληροφορίες που αφορούν τον κατάλογο των επιτρεπόμενων και προτεινόμενων ποικιλιών ανά περιοχές της Ελλάδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google