Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή
Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή ξγυφγηκξμγηκ

2 Εισαγωγή Η πορεία αυτοματοποίησης των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, χωρίζεται σε 2 περιόδους. 1η περίοδος – ΕΠΕΑΕΚ Ι (αρχές ‘90) 2η περίοδος – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Ολοκλήρωση 2008)

3 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επισημαίνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιογραφικοί μας κατάλογοι σήμερα, με βάση τα ποσοτικά στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν (αλλά και προκύπτουν) από την πλήρη λειτουργία του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4 Εισαγωγή Αναλυτικά: Στατιστικά στοιχεία 47 ελληνικών βιβλιοθηκών μελών του ΣΚΕΑΒ (Βιβλιοθήκες ανά κατηγορία, πρόγραμμα αυτοματοποίησης, μορφότυπο MARC) Στατιστικά στοιχεία βιβλιογραφικών εγγραφών στις 3 εκδόσεις του ΣΚΕΑΒ (αριθμός, αύξηση, μέσος όρος εγγραφών, μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κλπ.) Αριθμός προβληματικών – κομμένων εγγραφών από ΣΚΕΑΒ (λόγοι, κομμένες ανά πρόγραμμα, ανά MARC, ανά βιβλιοθήκη κλπ.) Συμπεράσματα και προοπτική ΣΚΕΑΒ

5 Παρουσίαση των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στον ΣΚΕΑΒ

6 Ολοκληρωμένα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

7 Ολοκληρωμένα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

8 Μορφότυπος MARC

9 Ολοκληρωμένα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών
Συμπεράσματα: Πολυμορφία συστημάτων Μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων ADVANCE, που έχει σταματήσει την ανάπτυξή του Μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων του ΑΒΕΚΤ στα ΤΕΙ, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα-απαιτήσεις δικτύωσης βιβλιοθηκών και μεγάλων βάσεων δεδομένων Κυριαρχεί σχεδόν απόλυτα το UNIMARC (τόσο στο ΣΚΕΑΒ όσο και στο σύνολο των ελληνικών βιβλιοθηκών), καθιστώντας δύσκολη ως αδύνατη οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής format Υπάρχει πρόβλημα με το character set των συστημάτων αυτοματισμού

10 Ολοκληρωμένα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών
Στόχος: Η μετάβαση στην νέα γενιά πληροφοριακών συστημάτων αυτοματισμού βιβλιοθηκών με δυνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης διαφορετικών MARC Με δυνατότητα ταυτόχρονης και ενιαίας υποστήριξης βιβλιογραφικών και ψηφιακών βάσεων ενός ιδρύματος Με υποστήριξη UNICODE κωδικοποίηση χαρακτήρων Με δυνατότητα υποστήριξης μοντέλων συνεργατικής καταλογογράφησης

11 Ανάλυση στατιστικών στοιχείων των εκδόσεων του ΣΚΕΑΒ
1η έκδοση 38 βιβλιογραφικές βάσεις. – Τέλος 2004 – Αρχές 2007 2η έκδοση 45 βιβλιογραφικές βάσεις. – Οκτώβρης 2007 3η έκδοση 46 βιβλιογραφικές βάσεις. – Μάιος 2008 Δεν έχουν στείλει δεδομένα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΤΕΙ Καβάλας – ΤΕΙ Λάρισας Δεν έχουν αναπτύξει συλλογή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

12 Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ 2ης και 3ης Έκδοσης

13 Μεγαλύτερες βιβλιογραφικές βάσεις

14 Εγγραφές ανά κατηγορία βιβλιοθηκών

15 Κατανομή συνολικού αριθμού εγγραφών ανά γεωγραφική περιοχή

16 Συμπεράσματα για βιβλιογραφικές εγγραφές
1) νέες εγγραφές εισάγονται το χρόνο στις βιβλιοθήκες του ΣΚΕΑΒ 2) Ενίσχυση συλλογών βιβλιοθηκών Τ.Ε.Ι. και νεοσύστατων Α.Ε.Ι. 3) Συνδρομή μεγάλων βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., στην ανάπτυξη και εμπλουτισμό συλλογών βιβλιοθηκών μικρών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Απαραίτητη η χρήση του Δικτύου Διαδανεισμού , κυρίως για την ενίσχυση των χρηστών των μικρών βιβλιοθηκών του ΣΚΕΑΒ αλλά και γεωγραφικών περιοχών της χώρας με λίγες ή μικρές βιβλιοθήκες

17 Ποιοτικά στοιχεία εγγραφών ΣΚΕΑΒ
Κομμένες Εγγραφές 1ης έκδοσης Κομμένες Εγγραφές 2ης έκδοσης Κομμένες Εγγραφές 3ης έκδοσης Σχεδόν εγγραφές διορθώθηκαν και εντάχθηκαν στον ΣΚΕΑΒ σε διάστημα 6 μηνών, μεταξύ 2ης και 3ης έκδοσης

18 Κομμένες εγγραφές ΣΚΕΑΒ
Διορθώθηκαν εγγραφές Διορθώθηκαν 19.673 εγγραφές Διορθώθηκαν 10.173 εγγραφές Διορθώθηκαν 2.370 εγγραφές

19 Κομμένες εγγραφές ανά βιβλιοθήκη

20 Κομμένες εγγραφές ανά βιβλιοθήκη

21 Συμπεράσματα για κομμένες εγγραφές
Α) Μέσω ΣΚΕΑΒ διορθώθηκε μεγάλο μέρος των προβληματικών εγγραφών Β) Το τελευταίο εξάμηνο (χρονικό διάστημα μεταξύ των δυο εκδόσεων του ΣΚΕΑΒ), ο αριθμός αύξησης των εγγραφών λόγω διορθώσεων ήταν περίπου, ενώ λόγω νέων καταλογογραφήσεων γύρω στις Γ) Η διόρθωση των προβληματικών εγγραφών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του ΣΚΕΑΒ Δ) Η εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την ποιότητα και την πληρότητα των εγγραφών μέσα από την στατιστική τους ανάλυση είναι ο κύριος στόχος για την περαιτέρω συνέχεια της εργασίας της ομάδας του ΣΚΕΑΒ.

22 Στατιστικά στοιχεία εγγραφών ΣΚΕΑΒ ανά σύστημα αυτοματισμού

23 Στατιστικά στοιχεία εγγραφών ΣΚΕΑΒ ανά σύστημα αυτοματισμού

24 Στατιστικά στοιχεία εγγραφών ΣΚΕΑΒ ανά σύστημα αυτοματισμού
Συμπεράσματα: Α) Οι βιβλιογραφικές εγγραφές των Ελληνικών Βιβλιοθηκών διαμοιράζονται σε πέντε διαφορετικά βιβλιοθηκονομικά συστήματα, στα οποία η ανταλλαγή τους δυσχεραίνεται λόγω των τεχνικών ασυμβατοτήτων. Β) Το σύστημα ADVANCE παρουσιάζει το μικρότερο αριθμό σφαλμάτων λόγω της πολύχρονης χρήσης του και της απόλυτης συμβατότητας με το σύστημα του ΣΚΕΑΒ. Γ) Η δημιουργία και η λειτουργία ενός Κεντρικού Συστήματος Καταλογογράφησης, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί εφικτό πια τεχνικά στόχο.

25 Στατιστικά Στοιχεία εγγραφών ΣΚΕΑΒ ανά Μορφότυπο MARC

26 Μελλοντικός Σχεδιασμός
Καθιέρωση εξαμηνιαίων εκδόσεων – ανανεώσεων ΣΚΕΑΒ Ενσωμάτωση νέων βάσεων στο ΣΚΕΑΒ Τυποποίηση οδηγιών copy cataloging - Διοργάνωση σεμιναρίων & έκδοση οδηγιών Ενίσχυση και επέκταση συστήματος διαδανεισμού υλικού Αναδιοργάνωση του Portal του ΣΚΕΑΒ με παροχή νέων υπηρεσιών Ενίσχυση της εργασίας των Διαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης Δημιουργία E-class μαθημάτων για τελικούς χρήστες (Προπτυχιακών Φοιτητών κτλ) - Ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας (Information Literacy Programs). Δημιουργία e- Help-desk για τα μέλη σε θέματα βιβλιογραφικών πηγών Συνεργασία με άλλα δίκτυα βιβλιοθηκών (ΕΚΤ, Δημόσιες, Δημοτικές, Ιδιωτικούς Φορείς κτλ.)

27 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google