Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή

2  Η πορεία αυτοματοποίησης των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, χωρίζεται σε 2 περιόδους.  1η περίοδος – ΕΠΕΑΕΚ Ι (αρχές ‘90)  2η περίοδος – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Ολοκλήρωση 2008)

3  Στην παρούσα εργασία επισημαίνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιογραφικοί μας κατάλογοι σήμερα,  με βάση τα ποσοτικά στοιχεία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν (αλλά και προκύπτουν) από την πλήρη λειτουργία του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4  Αναλυτικά: - Στατιστικά στοιχεία 47 ελληνικών βιβλιοθηκών μελών του ΣΚΕΑΒ (Βιβλιοθήκες ανά κατηγορία, πρόγραμμα αυτοματοποίησης, μορφότυπο MARC) - Στατιστικά στοιχεία βιβλιογραφικών εγγραφών στις 3 εκδόσεις του ΣΚΕΑΒ (αριθμός, αύξηση, μέσος όρος εγγραφών, μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κλπ.) - Αριθμός προβληματικών – κομμένων εγγραφών από ΣΚΕΑΒ (λόγοι, κομμένες ανά πρόγραμμα, ανά MARC, ανά βιβλιοθήκη κλπ.) - Συμπεράσματα και προοπτική ΣΚΕΑΒ

5

6

7

8

9 Συμπεράσματα: 1)Πολυμορφία συστημάτων 2)Μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων ADVANCE, που έχει σταματήσει την ανάπτυξή του 3)Μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων του ΑΒΕΚΤ στα ΤΕΙ, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα-απαιτήσεις δικτύωσης βιβλιοθηκών και μεγάλων βάσεων δεδομένων 4)Κυριαρχεί σχεδόν απόλυτα το UNIMARC (τόσο στο ΣΚΕΑΒ όσο και στο σύνολο των ελληνικών βιβλιοθηκών), καθιστώντας δύσκολη ως αδύνατη οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής format 5)Υπάρχει πρόβλημα με το character set των συστημάτων αυτοματισμού

10 Στόχος: Η μετάβαση στην νέα γενιά πληροφοριακών συστημάτων αυτοματισμού βιβλιοθηκών 1)με δυνατότητα ταυτόχρονης υποστήριξης διαφορετικών MARC 2)Με δυνατότητα ταυτόχρονης και ενιαίας υποστήριξης βιβλιογραφικών και ψηφιακών βάσεων ενός ιδρύματος 3)Με υποστήριξη UNICODE κωδικοποίηση χαρακτήρων 4)Με δυνατότητα υποστήριξης μοντέλων συνεργατικής καταλογογράφησης

11 1 η έκδοση 38 βιβλιογραφικές βάσεις. – Τέλος 2004 – Αρχές 2007 2 η έκδοση 45 βιβλιογραφικές βάσεις. – Οκτώβρης 2007 3 η έκδοση 46 βιβλιογραφικές βάσεις. – Μάιος 2008 Δεν έχουν στείλει δεδομένα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΤΕΙ Καβάλας – ΤΕΙ Λάρισας Δεν έχουν αναπτύξει συλλογή: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

12

13

14

15

16 1) 150.000 νέες εγγραφές εισάγονται το χρόνο στις βιβλιοθήκες του ΣΚΕΑΒ 2) Ενίσχυση συλλογών βιβλιοθηκών Τ.Ε.Ι. και νεοσύστατων Α.Ε.Ι. 3) Συνδρομή μεγάλων βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., στην ανάπτυξη και εμπλουτισμό συλλογών βιβλιοθηκών μικρών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 4)Απαραίτητη η χρήση του Δικτύου Διαδανεισμού, κυρίως για την ενίσχυση των χρηστών των μικρών βιβλιοθηκών του ΣΚΕΑΒ αλλά και γεωγραφικών περιοχών της χώρας με λίγες ή μικρές βιβλιοθήκες

17 Σχεδόν 100.000 εγγραφές διορθώθηκαν και εντάχθηκαν στον ΣΚΕΑΒ σε διάστημα 6 μηνών, μεταξύ 2 ης και 3 ης έκδοσης Κομμένες Εγγραφές 1 ης έκδοσης Κομμένες Εγγραφές 2 ης έκδοσης Κομμένες Εγγραφές 3 ης έκδοσης

18 Διορθώθηκαν 71.475 εγγραφές Διορθώθηκαν 19.673 εγγραφές Διορθώθηκαν 10.173 εγγραφές Διορθώθηκαν 2.370 εγγραφές

19

20

21 Α) Μέσω ΣΚΕΑΒ διορθώθηκε μεγάλο μέρος των προβληματικών εγγραφών Β) Το τελευταίο εξάμηνο (χρονικό διάστημα μεταξύ των δυο εκδόσεων του ΣΚΕΑΒ), ο αριθμός αύξησης των εγγραφών λόγω διορθώσεων ήταν 100.000 περίπου, ενώ λόγω νέων καταλογογραφήσεων γύρω στις 75.000. Γ) Η διόρθωση των 335.000 προβληματικών εγγραφών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του ΣΚΕΑΒ Δ) Η εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την ποιότητα και την πληρότητα των εγγραφών μέσα από την στατιστική τους ανάλυση είναι ο κύριος στόχος για την περαιτέρω συνέχεια της εργασίας της ομάδας του ΣΚΕΑΒ.

22

23

24 Συμπεράσματα: Α) Οι βιβλιογραφικές εγγραφές των Ελληνικών Βιβλιοθηκών διαμοιράζονται σε πέντε διαφορετικά βιβλιοθηκονομικά συστήματα, στα οποία η ανταλλαγή τους δυσχεραίνεται λόγω των τεχνικών ασυμβατοτήτων. Β) Το σύστημα ADVANCE παρουσιάζει το μικρότερο αριθμό σφαλμάτων λόγω της πολύχρονης χρήσης του και της απόλυτης συμβατότητας με το σύστημα του ΣΚΕΑΒ. Γ) Η δημιουργία και η λειτουργία ενός Κεντρικού Συστήματος Καταλογογράφησης, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί εφικτό πια τεχνικά στόχο.

25

26 1)Καθιέρωση εξαμηνιαίων εκδόσεων – ανανεώσεων ΣΚΕΑΒ 2)Ενσωμάτωση νέων βάσεων στο ΣΚΕΑΒ 3)Τυποποίηση οδηγιών copy cataloging - Διοργάνωση σεμιναρίων & έκδοση οδηγιών 4)Ενίσχυση και επέκταση συστήματος διαδανεισμού υλικού 5)Αναδιοργάνωση του Portal του ΣΚΕΑΒ με παροχή νέων υπηρεσιών 6)Ενίσχυση της εργασίας των Διαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης 7)Δημιουργία E-class μαθημάτων για τελικούς χρήστες (Προπτυχιακών Φοιτητών κτλ) - Ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας (Information Literacy Programs). 8)Δημιουργία e- Help-desk για τα μέλη σε θέματα βιβλιογραφικών πηγών 9)Συνεργασία με άλλα δίκτυα βιβλιοθηκών (ΕΚΤ, Δημόσιες, Δημοτικές, Ιδιωτικούς Φορείς κτλ.)

27 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Μπράττης Παντελής, Κουής Δημήτριος, Ευθυμίου Φωτεινή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google