Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΔΡΑΣΕΙΣ GIS ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΔΡΑΣΕΙΣ GIS ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΔΡΑΣΕΙΣ GIS ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2004

2 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόταση της ΟΕ4 «Κινητές και ασύρματες εφαρμογές στις Μεταφορές και την Εφοδιαστική» Υπηρεσία Ψηφιακής Χαρτογράφησης/απεικόνισης γεωγραφικών δεδομένων Βασικές ανάγκες σε γεοχωρικά δεδομένα: Ψηφιακός χάρτης της Ελλάδας (μικρή κλίμακα) Οδικό δίκτυο όλων των τάξεων Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους Ψηφιακά υπόβαθρα αστικών περιοχών (μεγάλη κλίμακα) Φορείς που έχουν και διαθέτουν γεοχωρικά δεδομένα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΣΥΕ, ΥΠΕΘΑ–ΓΥΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

3 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Στόχος της ΚτΠ: Εθνική Υποδομή Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) Η εθνική χωρική υποδομή περικλείει την πολιτική διάθεσης, τους περιορισμούς των συμμετεχόντων οργανισμών, τα δεδομένα, την τεχνολογία, τα πρότυπα διαλειτουργικότητας, τους μηχανισμούς επικαιροποίησης και τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης - εθνικό και Περιφερειακό/τοπικό, τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα

4 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Οφέλη που προκύπτουν από την ΕΥΓΕΠ Άμεσα: Εξυπηρέτηση του πολίτη Η άμεση πρόσβαση και χρήση ποιοτικά αναβαθμισμένης και έγκυρης γεοχωρικής πληροφορίας Η σταδιακή καθιέρωση εταιρικών σχέσεων μεταξύ Δημοσίων Φορέων, Πανεπιστημίων και Ιδιωτικού Τομέα ως αποτέλεσμα της ανάγκης για αύξηση διαθεσιμότητας των δεδομένων Η αναβάθμιση και τεκμηρίωση της ποιότητας των δεδομένων Έμμεσα: Οικονομίες Κλίμακας Η ορθολογική διαχείριση δεδομένων και παραγωγή νέων, που συνεπάγεται μείωση των επικαλύψεων και βελτίωση της διαλειτουργικότητας Η μείωση του κόστους δημιουργίας/απόκτησης ψηφιακής γεωγραφικής πληροφορίας

5 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΥΓΕΠ 1.Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής Διάθεσης Πληροφοριών και διαδικασία συγκρότησης ΕΥΓΕΠ - αρχές και στόχοι 2.Καταγραφή Ψηφιακών και Αναλογικών Χωρικών Δεδομένων 3.Δημιουργία Μεταδεδομένων και Οντολογίας (Σημασιολογίας) Δεδομένων 4.Ψηφιοποίηση Αναλογικών Δεδομένων 5.Δημιουργία Κέντρου Οργάνωσης και Διάθεσης Χωρικών Πληροφοριών - Κ.Ο.Δ. Χ. Π. (Data Clearinghouse). 6.Επιλογή προτύπων διαλειτουργικότητας 7.Υλοποίηση ΕΥΓΕΠ

6 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Υπουργείο Γεωργίας: 7.000.000 ΕΥΡΩ Οργάνωση και Διάχυση Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αγροτικού Τομέα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΓΥΣ: 4.065.000 ΕΥΡΩ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Διάχυσης Γεωγραφικής Πληροφορίας και Δημιουργία Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ΥΠΕΧΩΔΕ: 5.000.000 ΕΥΡΩ Δημιουργία Ψηφιακών Γεωγραφικών Δεδομένων, Δημιουργία Μεταδεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης, Υλοποίηση Δικτυακού Κόμβου για την Παροχή Υπηρεσιών και την Εξυπηρέτηση του Πολίτη Μέσω Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενταγμένα έργα

7 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επόμενα Βήματα 1.Εφαρμογές GIS στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (15 ΜΕΥΡΩ) Σύστημα διαχείρισης συλλογής απορριμμάτων Σύστημα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση) Οδηγός πόλης στο διαδίκτυο Σύστημα διαχείρισης θεμάτων σχετικά με την κυκλοφορία / συγκοινωνίες Σύστημα χαρτογράφησης ηχορύπανσης σε αστικούς χώρους 2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (110 ΜΕΥΡΩ)

8 Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Σ. ΤΣΙΓΑΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ www.infosociety.gr ΔΡΑΣΕΙΣ GIS ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google