Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 1 www.mathiteia4u.gov.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 1 www.mathiteia4u.gov.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 1 www.mathiteia4u.gov.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Αρμοδιότητες Υπευθύνων Σχολικών Μονάδων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης Παρασκευή 05 Απριλίου 2013 09:00 – 16:00 Ιωάννης Μπαθιανάκης Στέλεχος ΕΥΕ ΕΔ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2317/19.02.13 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25.02.13)

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 3 2. ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ; ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΕΠΑΣ ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 4 3. ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ; ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 5 4. ΠΟΙΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ; ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 6 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΩΣ 04/04/13 17:00) ΑΠΟ ΤΙΣ 537 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  340 {ΠΟΣΟΣΤΟ 63,3 %} ΑΠΟ ΤΙΣ 537 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  340 {ΠΟΣΟΣΤΟ 63,3 %} ΑΠΟ ΤΑ 345 Ε.Π.Α.Λ.  243{ΠΟΣΟΣΤΟ 70,4 %} ΑΠΟ ΤΑ 345 Ε.Π.Α.Λ.  243{ΠΟΣΟΣΤΟ 70,4 %} ΑΠΟ ΤΙΣ 99 Ε.Π.Α.Σ.  59{ΠΟΣΟΣΤΟ 59,6 %} ΑΠΟ ΤΙΣ 99 Ε.Π.Α.Σ.  59{ΠΟΣΟΣΤΟ 59,6 %} ΑΠΟ ΤΑ 72 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  32{ΠΟΣΟΣΤΟ 44,4 %} ΑΠΟ ΤΑ 72 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  32{ΠΟΣΟΣΤΟ 44,4 %} ΑΠΟ ΤΙΣ 21 Τ.Ε.Ε Β’ ΒΑΘΜ.  6{ΠΟΣΟΣΤΟ 28,6 %} ΑΠΟ ΤΙΣ 21 Τ.Ε.Ε Β’ ΒΑΘΜ.  6{ΠΟΣΟΣΤΟ 28,6 %}

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ http://www.mathiteia4u.gov.gr/ http://www.mathiteia4u.gov.gr/ 3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ http://www.mathiteia4u.gov.gr/ 4.ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ;

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 8 1. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η’ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 2. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ;

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 8. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ; ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ / ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ / ΠΤΥΧΙΟΥ

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 10 8.358 ΜΑΘΗΤΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 537 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.358 / 534 = 15,56 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ {ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ} 9. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ “ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ;

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 11 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 80 ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 80 ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 11. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 210 344 2138 210 344 2138 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 210 344 3945 210 344 3945 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 5 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 801 11 801 82 801 11 801 82 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 1 www.mathiteia4u.gov.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google