Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για τo Πρόγραμμα ICT τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για τo Πρόγραμμα ICT τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 για τo Πρόγραμμα ICT τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής και επισημάνσεις για την προετοιμασία πρότασης Παρουσίαση: Μ. Κουτροκόη Εθνικό Σημείο Επαφής Τμήμα Στρατηγικής & Ανάπτυξης ΕΚΤ/ΕΙΕ Ιωάννινα, 20 Μαρτίου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

3 Δράσεις ΕΚΤ Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ), Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ) Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ), Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ) Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα-Τεχνολογία- Καινοτομία Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα-Τεχνολογία- Καινοτομία Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και άλλα ανταγωνιστικά Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS Δικτύωση/Προώθηση συνεργασιών σε Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο, Βαλκάνια (συντονισμός/συμμετοχή στα έργα Euro- MEDANet, Euro-MEDANet2, ERA-MED, PROMEDAccess, ERA- WESTBALKAN, ERA-WESTBALKAN+, ASBIMED, Rusera-EXE, NIS-NEST, Ideal-ist, EASIER, SMEs go Lifesciences, SMEs go Health), Matching Tool Δικτύωση/Προώθηση συνεργασιών σε Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο, Βαλκάνια (συντονισμός/συμμετοχή στα έργα Euro- MEDANet, Euro-MEDANet2, ERA-MED, PROMEDAccess, ERA- WESTBALKAN, ERA-WESTBALKAN+, ASBIMED, Rusera-EXE, NIS-NEST, Ideal-ist, EASIER, SMEs go Lifesciences, SMEs go Health), Matching Tool

4 Η αλυσίδα πληροφόρησης και υποστήριξης Ιδέα: Βάσεις δεδομένων, Εθνικό Σημείο Επαφής Ιδέα: Βάσεις δεδομένων, Εθνικό Σημείο Επαφής Πρόταση έργου: Εθνικό Σημείο Επαφής Πρόταση έργου: Εθνικό Σημείο Επαφής Υλοποίηση έργου: Εθνικό Σημείο Επαφής Υλοποίηση έργου: Εθνικό Σημείο Επαφής Ερευνητικά αποτελέσματα ( Αξιοποίηση, Σύνδεση με αγορά ) : Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Ερευνητικά αποτελέσματα ( Αξιοποίηση, Σύνδεση με αγορά ) : Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας

5 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο  Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Ενέργεια Ενέργεια Κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες»  Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες» Ερευνητικές υποδομές Ερευνητικές υποδομές Περιφέρειες γνώσης Περιφέρειες γνώσης Ερευνητικό δυναμικό Ερευνητικό δυναμικό Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα eContentplus Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα eContentplus Προηγούμενα προγράμματα: 6 ο ΠΠ, 5 ο ΠΠ, PASR, eContent, ASIA IT&C, κ.ά.

6 Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα ICT τα ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Στόχοι: Στόχοι: Ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ Ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων Ε&Τ της ΕΕ Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων Ε&Τ της ΕΕ Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-Χρήστες: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δημόσιος τομέας & Τοπική Αυτοδιοίκηση Ομάδες-Χρήστες: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δημόσιος τομέας & Τοπική Αυτοδιοίκηση Διεύρυνση των oμάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών.

7 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων/σεμιναρίων σε συνεργασία με άλλους φορείς (Αθήνα, Περιφέρεια, διεθνείς εκδηλώσεις) Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων/σεμιναρίων σε συνεργασία με άλλους φορείς (Αθήνα, Περιφέρεια, διεθνείς εκδηλώσεις) Ενημερωτικές δράσεις (ειδικός δικτυακός τόπος, Οδηγός για το ΠΠ, περιοδικό, enewsletter, φυλλάδια, δελτία τύπου κ.ά) Ενημερωτικές δράσεις (ειδικός δικτυακός τόπος, Οδηγός για το ΠΠ, περιοδικό, enewsletter, φυλλάδια, δελτία τύπου κ.ά) Υποστήριξη για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης) Υποστήριξη για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης) Έλεγχος προτάσεων- prescreening (οικονομικά στοιχεία, τεχνικά Έλεγχος προτάσεων- prescreening (οικονομικά στοιχεία, τεχνικάχαρακτηριστικά) Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων Εθνική Δικτύωση: ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Ερ. Ιδρύματα, Επιχειρήσεις,Σύνδεσμοι φορέων, Τεχνολογικά Πάρκα Εθνική Δικτύωση: ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Ερ. Ιδρύματα, Επιχειρήσεις,Σύνδεσμοι φορέων, Τεχνολογικά Πάρκα Διεθνής Δικτύωση/Συμπληρωματικές δράσεις: Συντονισμός ή συμμετοχή σε 14 υποστηρικτικές δράσεις Διεθνής Δικτύωση/Συμπληρωματικές δράσεις: Συντονισμός ή συμμετοχή σε 14 υποστηρικτικές δράσεις Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ

8 Δικτύωση Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο Συμπληρωματικές Δράσεις Συντονισμός/συμμετοχή σε έργα με δράσεις συμπληρωματικές εκείνων του ΕΣΕ Συντονισμός/συμμετοχή σε έργα με δράσεις συμπληρωματικές εκείνων του ΕΣΕ Δικτύωση με “key players” σε ευρωπαϊκό επίπεδο Δικτύωση με “key players” σε ευρωπαϊκό επίπεδο Συνεργασία με σημαντινούς φορείς σε χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, Αξιοποίηση εργαλείων (Β/Δ, κ.ά.) για εξεύρεση δυνητικών εταίρων και «matching» του προφίλ φορέων Συνεργασία με σημαντινούς φορείς σε χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, Αξιοποίηση εργαλείων (Β/Δ, κ.ά.) για εξεύρεση δυνητικών εταίρων και «matching» του προφίλ φορέων Συνεργασία με 403 φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο: κράτη-μέλη της ΕΕ, υποψήφια και συνδεδεμένα κράτη, Μεσογειακές χώρες, Μ. Ανατολή, κράτη Δυτ. Βαλκανίων, τη Ρωσία και τις Χώρες της Μαύρης Θάλασσας !!! Συνεργασία με 403 φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο: κράτη-μέλη της ΕΕ, υποψήφια και συνδεδεμένα κράτη, Μεσογειακές χώρες, Μ. Ανατολή, κράτη Δυτ. Βαλκανίων, τη Ρωσία και τις Χώρες της Μαύρης Θάλασσας !!!

9 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: ΑΠΘ, Παν/μιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ε.Μ.Π., Παν/μιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Παν/μιο Πάτρας, Παν/μιο Ιωαννίνων, Παν/μιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Παν/μιο Αιγαίου, ΤΕΙ κλπ. Ερευνητικοί και Τεχνολογικούς φορείς, Τεχνολογικά Πάρκα και άλλοι φορείς: ΕΒΕΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΚΕΤΑ, ΕΤΑΚΕΙ Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, ΤΕΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΠΠΕ, Τεχνόπολις Θεσ/νίκης, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΕΛ, ΕΔΕΤ ΑΕ κλπ. Δημόσιος Τομέας: ΓΓΕΤ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Διαχειριστικές Αρχές, ΕΦΕΤ, Νοσοκομεία, ΕΑΒ κλπ. Δίκτυα Βιβλιοθηκών: Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών Ε& Τ, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κλπ. Δικτύωση: Εθνικό επίπεδο

10 Δικτύωση: Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο Θεματικά δίκτυα και Έργα Δίκτυο: Εθνικών Σημείων Επαφής Δίκτυο: Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας Δίκτυο: SMEs-go-life Science Δίκτυο: Ideal-ist Δίκτυο: EASIER Δίκτυο: Ανταποκριτών της CORDIS ΕΡΓΑ: Euro-MEDANET, Euro-MEDANET2, ERA-MED, ASBIMED, PROMEDAcess ΕΡΓΑ: ERA- WESTBALKAN, ERA- WESTBALKAN+ ΕΡΓΑ: NIS-NEST, RUSERA-EXE

11 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Ενδεικτικοί δείκτες αποτίμησης: 2002 -2006 Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 8.200 αιτήματα Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 8.200 αιτήματα Λίστες επικοινωνίας για θέματα Ε&Τ: 5300 αποδέκτες Λίστες επικοινωνίας για θέματα Ε&Τ: 5300 αποδέκτες Διοργάνωση εκδηλώσεων: 43 εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες με περισσότερους από 2.800 συμμετέχοντες Διοργάνωση εκδηλώσεων: 43 εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες με περισσότερους από 2.800 συμμετέχοντες EKT/NCP δικτυακός τόπος EKT/NCP δικτυακός τόπος (http://www.ekt.gr/ncpfp6, http://www.ekt.gr/fp7 ): >1050 σελίδες (http://www.ekt.gr/ncpfp6, http://www.ekt.gr/fp7 ): >1050 σελίδες e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.000 αποδέκτες e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.000 αποδέκτες Περιοδικό «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» (HIRC), 4.500 αποδέκτες Περιοδικό «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» (HIRC), 4.500 αποδέκτες 1.380 αναζητήσεις συνεργασιών με > 618 εγκεκριμένα έργα (250 έργα στη φάση υλοποίησης) 1.380 αναζητήσεις συνεργασιών με > 618 εγκεκριμένα έργα (250 έργα στη φάση υλοποίησης) Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα Έκδοση Οδηγού για το 6ο ΠΠ: > από 4.000 χρήστες στο διαδίκτυο Έκδοση Οδηγού για το 6ο ΠΠ: > από 4.000 χρήστες στο διαδίκτυο Στατιστικά στοιχεία της εθνικής συμμετοχής στο 6ο ΠΠ Στατιστικά στοιχεία της εθνικής συμμετοχής στο 6ο ΠΠ Ανάπτυξη Forum συζητήσεων στο δικτυακό τόπο Ανάπτυξη Forum συζητήσεων στο δικτυακό τόπο

12 Προετοιμασία πρότασης Ενότητα Β (Part B) Η ενότητα Β πρέπει να συντάσσεται με τρόπο που να «απαντά» στα κριτήρια Περίληψη Scientific and Technical quality Στόχοι Στόχοι State of the art State of the art Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία Implementation (Υλοποίηση), Περιγραφή κοινοπραξίας και διαχείρισης του έργου, Περιγραφή κοινοπραξίας και διαχείρισης του έργου, Κατανομή προϋπολογισμού μεταξύ των εταίρων και μεταξύ των WP του έργου και ανθρώπινοι πόροι του έργου Κατανομή προϋπολογισμού μεταξύ των εταίρων και μεταξύ των WP του έργου και ανθρώπινοι πόροι του έργου Σύντομη περιγραφή κάθε εταίρου και σύντομο βιογραφικό των ατόμων που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο έργο Σύντομη περιγραφή κάθε εταίρου και σύντομο βιογραφικό των ατόμων που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο έργο Να είναι σαφής η εμπειρία του Συντονιστή σε έργα συναφή με το αντικείμενο Να είναι σαφής η εμπειρία του Συντονιστή σε έργα συναφή με το αντικείμενο Πλήρης αιτιολόγηση της συμμετοχής εταίρων (εφ΄όσον) υπάρχουν από τρίτες χώρες –INCO Πλήρης αιτιολόγηση της συμμετοχής εταίρων (εφ΄όσον) υπάρχουν από τρίτες χώρες –INCO Υπεργολαβία ΥπεργολαβίαImpact Αντίκτυπος Αντίκτυπος Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αντίκτυπος και Σε επίπεδο ευρύτερο της κοινοπραξίας) Η προστιθέμενη αξία του έργου για τους ευρωπαίους πολίτες Work Packages του έργου Work Packages του έργου Διαγράμματα : PERT και GANTT Διαγράμματα : PERT και GANTT Περιορισμός: Μέγιστος αριθμός σελίδων ή λέξεων

13 10 Χρήσιμες επισημάνσεις 1. Μην επικεντρώνεται την προσπάθεια σας στην ανάπτυξη ενός μόνο κριτηρίου, συνήθως στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία 2. Μην γράφετε πάρα πολλά, σεβαστείτε τον μέγιστο αριθμό σελίδων ή λέξεων 3. Μην γράφετε λίγα 4. Υποβάλλετε την πρόταση σας εγκαίρως, και υποβάλλετε περισσότερες από μια φορές 5. Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια. 6. Το WP που αφορά τη διαχείριση του έργου (Management) είναι WP1. Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader για τη διαχείριση του έργου 7. Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι. 8. Δεν υπάρχουν αυτονόητα 9. Μην αφήνετε τους αξιολογητές να καταλάβουν γιατί είναι «καλή η πρόταση», εξηγείστε γιατί είναι «καλή η πρόταση» 10. Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη.

14 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ www.ekt.gr/fp7

15 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας κα Μ. Κουτροκόη Ενέργεια Ενέργεια κ. Α. Γυπάκης Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες κα Μ. Σαμαρά, και κ. H. Scott Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες» Δράσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας κα Μ. Κουτροκόη, κα Χρ. Πασκουάλ, κα Γ. Μαζιώτη Ειδικό Πρόγραμμα « Ικανότητες» Ερευνητικές Υποδομές Ερευνητικές Υποδομές κα Μ. Κουτροκόη Περιφέρειες της Γνώσης Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό Ερευνητικό Δυναμικό κα. Γ. Τζένου, κα. Α. Καραχάλιου Εθνικό Σημείο Επαφής για ICT Policy Support Programme of the CIP FP Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα eContentplus Μ. Κουτροκόη e-mail: fp7@ekt.gr, http://www.ekt.gr/fp7

16 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Χρήσιμες διευθύνσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/ict_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/ict_en.html Αναζήτηση Συνεργασιών http://www.ideal-ist.net http://www.ideal-ist.net http://www.eti-easier.org http://www.eti-easier.org Εθνικό Σημείο Επαφής http://www.ekt.gr http://www.ekt.gr http://www.ekt.gr/fp7 http://www.ekt.gr/fp7 http://www.ekt.gr/ncpfp6 http://www.ekt.gr/ncpfp6 http://www.ekt.gr/research http://www.ekt.gr/research http://cordis.europa.eu/greece http://cordis.europa.eu/greece Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής Helpdesk για ευρωπαϊκά ΠΠ Τηλ.:210 7273925 (κ. Γ. Μαζιώτη) Email: ncp@ekt.gr

17 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ευχαριστώ Πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Για τo Πρόγραμμα ICT τα Προγράμματα Πλαίσιο και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google