Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IST-1999-11133 - CULTIVATE-EU Τί είναι: Συνοδευτικό μέτρο του προγράμματος IST, υπαγόμενο στην Kεντρική Δράση ΙII, στον τομέα «Ψηφιακή Κληρονομιά και Πολιτιστικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IST-1999-11133 - CULTIVATE-EU Τί είναι: Συνοδευτικό μέτρο του προγράμματος IST, υπαγόμενο στην Kεντρική Δράση ΙII, στον τομέα «Ψηφιακή Κληρονομιά και Πολιτιστικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IST-1999-11133 - CULTIVATE-EU Τί είναι: Συνοδευτικό μέτρο του προγράμματος IST, υπαγόμενο στην Kεντρική Δράση ΙII, στον τομέα «Ψηφιακή Κληρονομιά και Πολιτιστικό Περιεχόμενο» Στοχεύει: Στην δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Ανθρωποδικτύου ενημέρωσης & υποστήριξης υποβολής προτάσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά»

2 Βασικά στοιχεία έργου Διάρκεια: 36 μήνες (Φεβ.2000-Ιαν.2002) Συμμετοχή: 15 μέλη από 12 χώρες Ε.Ε. και το Ισραήλ Συντονισμός: Deutsches Bibliotekinstitut (DBI), DE Ιστοσελίδα: http://www.cultivate-eu.orghttp://www.cultivate-eu.org

3 Συντονισμός για την Ελλάδα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) Κατερίνα Χατζοπούλου – Ειδικός σύμβουλος υφυπουργού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Δρ. Εύη Σαχίνη – Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης

4 Ο ρόλος του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα IST): Παροχή υποδομών υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης χρηστών για το πρόγραμμα IST (Ιστοσελίδες εθνικού κόμβου, εκδηλώσεις πληροφόρησης/ενημέρωσης, καθοδήγηση) Εστίαση στον ευρύτερο χώρο του Πολιτισμού και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ 1.Δημιουργία ευρωπαϊκού portal για την προώθηση της συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων στο πρόγραμμα IST (Information Society Technologies) – τομέας «Ψηφιακή Κληρονομιά και Πολιτιστικό Περιεχόμενο» και σύνδεση με Εθνικούς κόμβους 2.Ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο για τις εκάστοτε Ε.Ε. πρωτοβουλίες καθώς και τα αποτελέσματα των έργων 3.Διευκόλυνση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Κοινοτικών, Εθνικών αρχών, ινστιτούτων, επαγγελματικών φορέων και άλλων συναφών με το θέμα οργανισμών 4.Ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών ανάπτυξης και χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών για την πολιτιστική κληρονομιά σε κάθε χώρα-μέλος 5.Καθοδήγηση πιθανών εταίρων στην υποβολή προτάσεών τους

6 Δημιουργία Ανθρωποδικτύου για το έργο CULTIVATE με την υποστήριξη ομάδας εργασίας, καταγραφή προτεραιοτήτων και διάδοση πληροφόρησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο Ενημέρωση και διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας ή/και καινοτόμων εφαρμογών του τομέα «Ψηφιακή Κληρονομιά και Πολιτιστικό Περιεχόμενο» για χρήση στον Ελληνικό χώρο Διευκόλυνση εθνικών και διεθνών συνεργασιών Στόχοι Εθνικού κόμβου

7 Δημιουργία Ελληνικής Ιστοσελίδας για το έργο Cultivate, με σύνδεση σε βασικούς εθνικούς κόμβους ενημέρωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά (http://www.ekt.gr/cultivate)http://www.ekt.gr/cultivate Ενημέρωση δυνατοτήτων που παρέχονται από άλλους εταίρους του προγράμματος, όπως: –Πρόσβαση στο Cultivate Interactive Magazine (UKOLN) –Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση ψηφιοποιημένων εντύπων της Ε.Ε. (CL-ILRT) –Ενημέρωση για νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και σχετικές δραστηριότητες ενημέρωσης (Information Days, conferences, workshops κ.α.) (EDBI) –Δημιουργία ηλεκτρονικών λιστών συζήτησης (discussion lists) και ανταλλαγής απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων (CL-ILRT) Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου

8 Ειδικότερα για την Ελλάδα θα επιδιωχθούν : - H δημοσίευση σημαντικών θεμάτων σχετικά με την «Ψηφιακή Κληρονομιά και Πολιτιστικό Περιεχόμενο» στο περιοδικό του ΕΚΤ και άλλα περιοδικά - Η δημοσίευση λίστας επιτυχών έργων στον χώρο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με ελληνική συμμετοχή (σε συνεργασία με το Εθνικό Εστιακό Σημείο για το πρόγραμμα IST) - Η απευθείας σύνδεση με τις σελίδες αναζήτησης συνεργασιών του Ideal-ist σε σχέση με τις Γραμμές Δράσης του έργου - Υποστήριξη υποβολής προτάσεων - Ενημέρωση για άλλες παρεμφερείς πρωτοβουλίες, όπως το Digicult, MEDICIS ή έργα όπως το DELOS κ.α.


Κατέβασμα ppt "IST-1999-11133 - CULTIVATE-EU Τί είναι: Συνοδευτικό μέτρο του προγράμματος IST, υπαγόμενο στην Kεντρική Δράση ΙII, στον τομέα «Ψηφιακή Κληρονομιά και Πολιτιστικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google