Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δράσεις του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Εθνικής συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε&ΤΑ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Ημερίδα για την προπαρασκευαστική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δράσεις του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Εθνικής συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε&ΤΑ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Ημερίδα για την προπαρασκευαστική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δράσεις του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Εθνικής συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε&ΤΑ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Ημερίδα για την προπαρασκευαστική δράση για την Ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα της ασφάλειας Αθήνα, 6 Απριλίου 2005 Δράσεις του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Εθνικής συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε&ΤΑ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Ημερίδα για την προπαρασκευαστική δράση για την Ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα της ασφάλειας Αθήνα, 6 Απριλίου 2005

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας.  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ (1)  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και για άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με μεσογειακές και βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ) Έργα: Euro-MEDANet, Euro-MEDANet2, ERA-WESTBALKAN, ASBIMED  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Δραστηριότητες ΕΚΤ (2)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης: Ελληνικές βάσεις δεδομένων, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Διεθνείς βάσεις δεδομένων, Ηλεκτρονικά περιοδικά, Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο  Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο & Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες: Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ), Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ, Δικτύωση βιβλιοθηκών,Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

5 Συντονιστής Συντονιστής : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ Εταίροι Εταίροι:  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ( μεταλλουργία )  ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ( πυρίμαχα-κεραμικά )  ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ( Υποστήριξη ΜΜΕ )  ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. (ένδυση-υφαντουργία)  ΕΤΑΤ Α.Ε. (τρόφιμα) Συνεργάτες Συνεργάτες:  Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης  Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης  Παν/μιο Κρήτης  Συνεργάζεται με όλους τους ακαδημιακούς και τεχνολογικούς φορείς της Ελλάδας Δραστηριότητες ΕΚΤ (3) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας- IRC HELLENIC

6 Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Αποστολή: Αποστολή: Η προώθηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, καθώς και η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την επίτευξη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας Στόχοι  Μεταφορά τεχνολογίας από και προς την Ελλάδα  Διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  Ενίσχυση της ικανότητας εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών των ελληνικών ΜΜΕ  Προώθηση διεθνών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της καινοτομίας: Χρηματοδοτικοί πόροι, Start up, Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων Πεπραγμένα περιόδου 2002-2004  18 συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας  Διοργάνωση-συνδιοργάνωση 29 διεθνών ημερίδων μεταφοράς τεχνολογίας  8 ε πιχειρηματικές Αποστολές  Προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 43 ΕU και 16 από έργα με εθνική χρηματοδότηση  Automatic matching tool (Υπηρεσία Αυτόματης Πληροφόρησης για νέες τεχνολογίες) >380 χρήστες  υποστήριξη > 3000 ΜΜΕ/φορείς  2004-2005: 11 συμφωνίες διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας  2003-2004: 2 ο IRC σε ευρωπαϊκό επίπεδο

7 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και άλλα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ Στόχοι  Αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών-φορέων στα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ  Διεύρυνση των Ομάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-στόχοι: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ, δημόσιος τομέας & τοπική αυτοδιοίκηση Συνεργασίες  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Υπουργείου Ανάπτυξης  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Εθνικοί Εκπρόσωποι  Πανεπιστήμια (ΑΠΘ, Ιωαννίνων, ΔΠΘ, κλπ), Ερευνητικά Ιδρύματα (ΙΤΕ), ΤΕΕ  Δίκτυα της ΕΕ  Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής  Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (IRCs Network)  CORDIS  Δίκτυο Idealist  Euro-Info Centres  IPR-Helpdesk

8 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και άλλα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ Δραστηριότητες ενημέρωσης και υποστήριξης  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 4.850 αιτήματα  Διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, και ενημερωτικών εκστρατειών: > από 45 εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες (Δεκ.2002 – Δεκ.2004)  Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού: e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.000 αποδέκτες περιοδικό: «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία» 4.500 αποδέκτες  Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ: > από 2.000 χρήστες στο διαδίκτυο  Ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόμβου: >α πό 1.000 ιστοσελίδες (http://www.ekt.gr/ncpfp6)  Ανάπτυξη Forum συζητήσεων στο διαδικτυακό κόμβο

9 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και άλλα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ Συμβουλευτικές Δράσεις  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών:  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών: Συνεργασία με δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο IRC, Ideal-ist, SMEs go Lifesciences, FISh  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης)  Έλεγχος προτάσεων (prescreening)  Υποστήριξη και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους φoρείς για: οικονομικά θέματα, μοντέλα κόστους συμμετοχής, επιλέξιμες δαπάνες και οδηγίες για τη σύνταξη των περιοδικών ή/και ετησίων εκθέσεων των έργων  Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ  Παρακολούθηση και καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και εξαγωγή συμπερασμάτων για περαιτέρω δράσεις

10 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης για PASR (1)  Discussion Forum για PASR Ανοικτό βήμα δημόσιας συζήτησης και καταγραφής απόψεων: Σύνθεση και αξιοποίηση των προτάσεων από τους κ.κ. Εθνικούς εκπροσώπους PASRhttp://www.ekt.gr/forum  Στοχευμένη λίστα αποδεκτών/χρηστών e-mail:Pasr@ekt.gr  Διακίνηση αναζητήσεων και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων

11 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης για PASR (2) Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων: 10 Χρήσιμες επισημάνσεις  Μελετείστε τα βασικά έγγραφα καθώς και τα έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο του PASR αλλά και προγραμμάτων που έχουν συναφείς δράσεις (πχ. IST)  Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader για τη διαχείριση του έργου  Το WP που αφορά τη διαχείριση του έργου (Management) είναι WP1  Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι.  Δεν υπάρχουν αυτονόητα  Πρέπει να σέβεστε το μέγιστο αριθμό λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ  Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια  Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη.  Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί εγκαίρως στην ΕΕ  Επικοινωνείστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) πριν είναι πολύ αργά!!!

12 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης για PASR (3) Χρήσιμες επισημάνσεις για συμμετοχή ως εταίρος για PASR  Συμπληρώνετε και στέλνετε την φόρμα Α2  Ενημερώνετε για το κόστος του ανθρωπομήνα (Man/month rate)  Στέλνετε την περιγραφή του φορέα/οργανισμού (έως 1 σελίδα) και τουλάχιστον 2 συνοπτικά βιογραφικά

13 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης για PASR (4) Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών  Βιομηχανική έρευνα: έως 75%  Δραστηριότητες προανταγωνιστικής ανάπτυξης: 50%  Διαχείριση (Managerial cost): 100% αλλά δεν θα υπερβαίνει το 7% της χρημ. συνεισφοράς της ΕΕ  Συνολική συνεισφορά της ΕΕ μικρότερη ή ίση με 75% Έργα για δραστηριότητες υποστήριξης  Έως 75% Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών  Διαχείριση (Managerial cost): 100% αλλά δεν θα υπερβαίνει το 10% της χρημ. συνεισφοράς της ΕΕ

14 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης για PASR (5) 10 Συχνά λάθη στη σύνταξη και υποβολή πρότασης  Η κοινοπραξία είναι μη επιλέξιμη (προβληματική σύσταση): Να διασφαλιστούν συνέργιες και συνεργασίες με τον Δημόσιο Τομέα και τους τελικούς χρήστες  Η πρόταση δεν είναι πλήρης (όλα τα έντυπα Α και Β)  Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο στόχο/στόχους της πρόσκλησης  Η πρόταση εστιάζεται σε αμιγώς εθνικούς στόχους/δραστηριότητες  Η πρόταση υποβάλλεται καθυστερημένα  Έχει επιλεγεί λάθος τύπος έργου για την πρόταση (π.χ. πρόταση με ερευνητικά στοιχεία δεν πρέπει να υποβληθεί σαν SSA)  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως όλα τα πεδία του μέρους Α  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως ή σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία του μέρους B  Η πρόταση δεν είναι πλήρως ή σωστά εστιασμένη ή οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες  Η πρόταση είναι ελλιπής ως προς την επιστημονική ή τεχνολογική αριστεία

15 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για 6 ο ΠΠ

16 Δικτυακός τόπος «Έρευνα και Καινοτομία» (www.ekt.gr/research)

17 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Χρήσιμες Διευθύνσεις  http://www.ekt.gr  http://www.ekt.gr/forum  http://www.cordis.lu/security/home.html  http://www.cordis.lu/security/partners.htm  http://europa.eu.int/comm/enterprise/security/index_en.htm  http://www.cordis.lu/greece/

18 Προπαρασκευαστική δράση για την Ευρωπαϊκή έρευνα για την ασφάλεια (PASR) Επικοινωνία Εθνικοί Εκπρόσωποι Δρ Μαρία ΔάληΚαθ. Γ. Πάγκαλος ΥΠΕΘΑΑΠΘ Τηλ: 210 7466 408 Τηλ: 2310 9959 85 e-mail: dpicop@otenet.gr e-mail: infolab.gen@auth.gr _________________________________ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης κα Μ. Κουτροκόη κα Μ. Κουτροκόη Tηλ.: 210 7273 917 Tηλ.: 210 7273 917 e-mail:pasr@ekt.gr, ncp@ekt.gr e-mail:pasr@ekt.gr, ncp@ekt.gr Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήναhttp://www.ekt.gr

19 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "Δράσεις του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Εθνικής συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε&ΤΑ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Μ. Κουτροκόη Ημερίδα για την προπαρασκευαστική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google