Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΤ/ΕΙΕ - Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Τ(2007-2013) Seventh.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΤ/ΕΙΕ - Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Τ(2007-2013) Seventh."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΤ/ΕΙΕ - Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Τ(2007-2013) Seventh Framework Programme of the Community for research, technological dev. αnd demonstration European activity ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

3 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: ΑΠΘ, Παν/μιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ε.Μ.Π., Παν/μιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Παν/μιο Πάτρας, Παν/μιο Ιωαννίνων, Παν/μιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Παν/μιο Αιγαίου, ΤΕΙ κλπ. Ερευνητικοί και Τεχνολογικούς φορείς, Τεχνολογικά Πάρκα και άλλοι φορείς: ΕΒΕΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΚΕΤΑ, ΕΤΑΚΕΙ Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, ΤΕΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΠΠΕ, Τεχνόπολις Θεσ/νίκης, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΕΛ, ΕΔΕΤ ΑΕ κλπ. Δημόσιος Τομέας: ΓΓΕΤ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Διαχειριστικές Αρχές, ΕΦΕΤ, Νοσοκομεία, ΕΑΒ κλπ. Δίκτυα Βιβλιοθηκών: Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών Ε& Τ, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κλπ. Δικτύωση: Εθνικό επίπεδο

4 Δικτύωση: Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο Θεματικά δίκτυα και Έργα Δίκτυο: Εθνικών Σημείων Επαφής Δίκτυο: ENTERPRISE EUROPE NETWORK Δίκτυο: SMEs-go-life Science Δίκτυο: Ideal-ist Δίκτυο: EASIER Δίκτυο: Ανταποκριτών της CORDIS ΕΡΓΑ: Euro-MEDANET, Euro-MEDANET2, ERA-MED, ASBIMED, PROMEDAcess ΕΡΓΑ: ERA- WESTBALKAN, ERA- WESTBALKAN+ ΕΡΓΑ: NIS-NEST, RUSERA-EXE

5 Δίκτυο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΄Ερευνα – Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα

6 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ www.ekt.gr/fp7 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Helpdesk για ευρωπαϊκά ΠΠ Τηλ.:210 7273925 (κ. Γ. Μαζιώτη) Email: gmazio@ekt.gr

7 Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7 ο ΠΠ Δείκτες αποτίμησης Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 1.800 αιτήματα Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 1.800 αιτήματα Λίστες επικοινωνίας για θέματα Ε&Τ: 5300 αποδέκτες Λίστες επικοινωνίας για θέματα Ε&Τ: 5300 αποδέκτες Διοργάνωση/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα: 25 ενημερωτικές εκδηλώσεις: συνέδρια, ημερίδες με περισσότερους από 2820 συμμετέχοντες Διοργάνωση/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα: 25 ενημερωτικές εκδηλώσεις: συνέδρια, ημερίδες με περισσότερους από 2820 συμμετέχοντες Διοργάνωση/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στη Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Χώρες Μ. Θάλασσας, Δ. Βαλκάνια, Μεσόγειο Διοργάνωση/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στη Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Χώρες Μ. Θάλασσας, Δ. Βαλκάνια, Μεσόγειο 14 ενημερωτικές εκδηλώσεις με περισσότερους από 1250 συμμετέχοντες EKT/NCP δικτυακός τόπος EKT/NCP δικτυακός τόπος http://www.ekt.gr/fp7 : >250 σελίδες http://www.ekt.gr/fp7 : >250 σελίδες e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.500 αποδέκτες e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.500 αποδέκτες Περιοδικό «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» (HIRC), 4.500 αποδέκτες Περιοδικό «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» (HIRC), 4.500 αποδέκτες 520 αναζητήσεις συνεργασιών 520 αναζητήσεις συνεργασιών Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα Έκδοση Σύντομου Οδηγού για το 7ο ΠΠ Έκδοση Σύντομου Οδηγού για το 7ο ΠΠ Στατιστικά στοιχεία της εθνικής συμμετοχής Στατιστικά στοιχεία της εθνικής συμμετοχής Ανάπτυξη Forum συζητήσεων στο δικτυακό τόπο Ανάπτυξη Forum συζητήσεων στο δικτυακό τόπο

8 Δομή του 7 ου ΠΠ- Ειδικά Προγράμματα + Ιδέες Ικανότητες Άνθρωποι Συνεργασία Κοινό Κέντρο Ερευνών Euratom (2007-11)‏

9 Δομή του 7 ου ΠΠ- Ειδικά Προγράμματα Ικανότητες: Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Ικανοτήτων Άνθρωποι: Ποσοτική και Ποιοτική ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ευρώπη Συνεργασία: Διακρατική Συνεργασία επί θεματικών περιοχών που έχουν καθοριστεί με γνώμονα πολιτικές ανάγκες, Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων, Βιομηχανίας, Ερευνητικών Κέντρων και Δημόσιων Αρχών Ιδέες: Έρευνα και υποστήριξη της Αριστείας Έρευνα που αναπτύσσεται με βάση τις προτάσεις των ίδιων των ερευνητών ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

10 Δομή του 7 ου ΠΠ Δράσεις Συνεργατικής Έρευνας- Μηχανισμοί Υποστήριξης Συνεργατική Έρευνα Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (Joint Technology Initiatives)‏ Συντονισμός μη κοινοτικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169)‏ Συντονισμός μη κοινοτικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169)‏ Διεθνής Συνεργασία

11 Προϋπολογισμός του 7 ου ΠΠ  Κοινοτική χρηματοδότηση: 50.521 δι σ. ευρώ  Αύξηση Προϋπολογισμού του 7 ου ΠΠ – 60% σε σχέση με το 6 ο ΠΠ  Διάρκεια 7 ου ΠΠ : 7 Χρόνια  Υιοθέτηση πλειοψηφίας ελληνικών θέσεων

12 Κατανομή Προϋπολογισμού 7 ου ΠΠ

13 Κατανομή Προϋπολογισμού 7 ου ΠΠ Ειδικό Πρόγραμμα Συνεργασία  Υγεία 6,1 Beuro  Τρόφιμα, Γεωργία& Αλιεία, Βιοτεχνολογία 1,9 Beuro  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 9 Beuro  Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογία 3,47Beuro  Ενέργεια 2,35Beuro  Περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές 1,89Beuro  Μεταφορές και Αεροναυπηγική 4,1 Beuro  Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επ. 0,623Beuro  Διάστημα 1,43Beuro  Ασφάλεια 1,4 Beuro

14 Κατανομή Προϋπολογισμού 7 ου ΠΠ Ειδικό Πρόγραμμα «ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» Κατανομή Προϋπολογισμού 7 ου ΠΠ Ειδικό Πρόγραμμα «ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» Προϋπολογισμός: 4.097 εκ. ευρώ Στόχος : Να ενισχύσει τις ικανότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη και να διασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση τους Δραστηριότητες Ερευνητικές Υποδομές 1.715 εκ. ευρώ Ερευνητικές Υποδομές 1.715 εκ. ευρώ Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ 1.336 εκ.ευρώ Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ 1.336 εκ.ευρώ Περιφέρειες της Γνώσης 126 εκ ευρώ Περιφέρειες της Γνώσης 126 εκ ευρώ Ερευνητικό Δυναμικό 340 εκ.ευρώ Ερευνητικό Δυναμικό 340 εκ.ευρώ Διεθνής Συνεργασία 180 εκ.ευρώ Διεθνής Συνεργασία 180 εκ.ευρώ Επιστήμη και Κοινωνία 330 εκ ευρώ Επιστήμη και Κοινωνία 330 εκ ευρώ Υποστήριξη για συνεκτική ανάπτυξη πολιτικών έρευνας 70 εκ. Υποστήριξη για συνεκτική ανάπτυξη πολιτικών έρευνας 70 εκ.

15 Προς την ολοκλήρωση του 7 ου ΠΠ

16 7 ο ΠΠ: Μέσα υλοποίησης-Τύποι έργων  Συνεργατικά έργα (CP= Collaborative Projects) Μεγάλου, μεσαίου και μικρού εύρους (IP, STREP) ‏  Δίκτυα Αριστείας (NoEs)  Δράσεις Συντονισμού και Στήριξης (CA/SSA) ‏ ---------------------  Μεμονωμένα έργα (Ideas Programme) ‏  Δράσεις Marie-Curie (People Programme) ‏

17 Κανόνες Συμμετοχής (1) ‏ Τρεις ανεξάρτητες οντότητες από τρία κράτη-μέλη ή Τρεις ανεξάρτητες οντότητες από τρία κράτη-μέλη ή υποψήφια ή συνδεδεμένα κράτη (κατ’ ελάχιστο) ‏ Για τις δράσεις του ΕΣΕ (ERC) και τις υποτροφίες Για τις δράσεις του ΕΣΕ (ERC) και τις υποτροφίες Marie –Curie μια οντότητα σε κράτος- μέλος ή υποψήφιο/συνδεδεμένο κράτος Τα συνεργατικά ερευνητικά έργα που αφορούν διεθνή Τα συνεργατικά ερευνητικά έργα που αφορούν διεθνή συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 οντότητες από 2 κράτη-μέλη ή συνδεδεμένα και 2 οντότητες από 2 κράτη INCO (τρίτες χώρες) ‏ Έργα δράσεων συντονισμού και υποστήριξης μια Έργα δράσεων συντονισμού και υποστήριξης μια νομική οντότητα (κατ’ ελάχιστο) ‏

18 Κανόνες Συμμετοχής (2) ‏ Νομικά πρόσωπα από κράτη μέλη, συνδεδεμένες Νομικά πρόσωπα από κράτη μέλη, συνδεδεμένες χώρες, ή οργανισμοί που υπόκεινται στην Κοινοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβάνεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών) Διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Νομικά πρόσωπα με έδρα σε τρίτες χώρες (INCO ) Νομικά πρόσωπα με έδρα σε τρίτες χώρες (INCO ) Διεθνείς οργανισμοί, τρίτες χώρες εκτός των INCO, είτε Διεθνείς οργανισμοί, τρίτες χώρες εκτός των INCO, είτε εάν προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας ή σε συγκεκριμένη δράση, είτε εάν θεωρείται βασικό για την υλοποίηση της δράσης, είτε εάν η δυνατότητα χρηματοδότησης προβλέπεται από διμερή συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της τρίτης χώρας.

19 Υποβολή και αξιολόγηση Κανόνες για την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων Κανόνες για την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων Υποβολή 1 ή 2 σταδίων (όπου αυτό ορίζεται από το πρόγραμμα εργασιών κάθε θεματικού ή ειδικού προγράμματος) ‏ Υποβολή 1 ή 2 σταδίων (όπου αυτό ορίζεται από το πρόγραμμα εργασιών κάθε θεματικού ή ειδικού προγράμματος) ‏ Αντίστοιχη αξιολόγηση 1 ή 2 σταδίων Αντίστοιχη αξιολόγηση 1 ή 2 σταδίων Ηλεκτρονική υποβολή (EPSS) ‏ Ηλεκτρονική υποβολή (EPSS) ‏ Registration facility and LEAR (Legal Entity Appointed Representative) New Registration facility and LEAR (Legal Entity Appointed Representative) New Panel (with optional Hearings?) ‏ Consensus Individual reading Eligibility Check?

20 Κριτήρια αξιολόγησης Τρία κριτήρια αξιολόγησης  Scientific and Technical quality (Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα – αρτιότητα): το περιεχόμενο, ο στόχος  Implementation (υλοποίηση) ‏  Impact (Αντίκτυπος) ‏  Score: 1-5 (περιλαμβάνεται και το 0)  Thresholds: 3  Min. Total: 10/15

21 Προετοιμασία πρότασης Προσεκτική ανάγνωση της προκήρυξης Προσεκτική ανάγνωση της προκήρυξης Συνάφεια με το θέμα της προκήρυξης Συνάφεια με το θέμα της προκήρυξης Σύνθεση κοινοπραξίας Σύνθεση κοινοπραξίας Σωστά συμπληρωμένα έντυπα και έγκαιρη υποβολή Σωστά συμπληρωμένα έντυπα και έγκαιρη υποβολή CORDIS CORDIS ΄Ολα τα απαραίτητα έντυπα – κείμενα/προκήρυξη ΄Ολα τα απαραίτητα έντυπα – κείμενα/προκήρυξη Οδηγός αξιολόγησης Οδηγός αξιολόγησης

22 Προετοιμασία πρότασης Σαφή, σύντομη περίληψη Σαφή, σύντομη περίληψη Απλά και σαφή κείμενα (οι αξιολογητές δεν είναι πάντα ειδικοί και δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους) ‏ Απλά και σαφή κείμενα (οι αξιολογητές δεν είναι πάντα ειδικοί και δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους) ‏ Προσοχή: Προσοχή: Σχετικότητα με το θέμα της προκήρυξης Σχετικότητα με το θέμα της προκήρυξης Σοβαρότητα του αντικειμένου Σοβαρότητα του αντικειμένου Πλήρης κάλυψη του θέματος με καινοτόμες – σαφείς ιδέες Πλήρης κάλυψη του θέματος με καινοτόμες – σαφείς ιδέες

23 Προετοιμασία πρότασης Καλή επεξεργασία και παρουσίαση του πλάνου εργασιών (στοχευμένο με συγκεκριμένα πακέτα εργασιών)‏ Καλή επεξεργασία και παρουσίαση του πλάνου εργασιών (στοχευμένο με συγκεκριμένα πακέτα εργασιών)‏ Το πλάνο εργασιών ακολουθεί τις φάσεις εκτέλεσης του έργου Το πλάνο εργασιών ακολουθεί τις φάσεις εκτέλεσης του έργου Αποτέλεσμα/επίδραση των δράσεων του έργου: Αποτέλεσμα/επίδραση των δράσεων του έργου: Πώς το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στους στόχους της προκήρυξης Πώς το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στους στόχους της προκήρυξης Πώς θα συμβάλλει γενικότερα στους στόχους του προγράμματος και των γενικότερων στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Πώς θα συμβάλλει γενικότερα στους στόχους του προγράμματος και των γενικότερων στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας Πώς το έργο θα συμβάλει στην υπάρχουσα κατάσταση (του τομέα) και πώς θα έχει σημαντική επίδραση στην Ευρωπαϊκή/Διεθνή οικονομία και στην κοινωνία εν γένει (κατά περίπτωση)‏ Πώς το έργο θα συμβάλει στην υπάρχουσα κατάσταση (του τομέα) και πώς θα έχει σημαντική επίδραση στην Ευρωπαϊκή/Διεθνή οικονομία και στην κοινωνία εν γένει (κατά περίπτωση)‏

24 Περιγραφή των δράσεις προώθησης και εκμετάλλευσης του έργου Περιγραφή των δράσεις προώθησης και εκμετάλλευσης του έργου ΄Αλλα σημαντικά σημεία: ΄Αλλα σημαντικά σημεία: Συμπληρωματικότητα, η Ευρωπαϊκή διάσταση και αποδεδειγμένη εμπειρία των μελών της κοινοπραξίας Συμπληρωματικότητα, η Ευρωπαϊκή διάσταση και αποδεδειγμένη εμπειρία των μελών της κοινοπραξίας Σαφής περιγραφή της κρίσιμης μάζας (συμπληρωματικότητα, δυναμικό και υποδομή)‏ Σαφής περιγραφή της κρίσιμης μάζας (συμπληρωματικότητα, δυναμικό και υποδομή)‏ Οφέλη της συνεργασίας των μελών της κοινοπραξίας Οφέλη της συνεργασίας των μελών της κοινοπραξίας Αποδείξτε ότι όλοι οι εταίροι είναι απαραίτητοι, ότι «ταιριάζουν» και ότι δεσμεύονται σε ό,τι έχουν αναλάβει Αποδείξτε ότι όλοι οι εταίροι είναι απαραίτητοι, ότι «ταιριάζουν» και ότι δεσμεύονται σε ό,τι έχουν αναλάβει Προετοιμασία πρότασης

25 Το υψηλό επίπεδο των ερευνητικών ομάδων πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένο, με πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόταση Το υψηλό επίπεδο των ερευνητικών ομάδων πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένο, με πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόταση Θα πρέπει να αναφέρονται οι τελικοί χρήστες και οι ΜΜΕ που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Θα πρέπει να αναφέρονται οι τελικοί χρήστες και οι ΜΜΕ που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων

26 Προετοιμασία πρότασης Διαχειριστική δομή και επάρκεια : Διαχειριστική δομή και επάρκεια : ΄Οσο μεγαλύτερο είναι το έργο και ο προϋπολογισμός του τόσο σημαντικότερη είναι η διαχείριση και ειδική η τεχνική διαχείριση ΄Οσο μεγαλύτερο είναι το έργο και ο προϋπολογισμός του τόσο σημαντικότερη είναι η διαχείριση και ειδική η τεχνική διαχείριση Περιγράψτε σαφώς και με πρακτικό τρόπο το πλάνο διαχείρισης του έργου (διαδικασίες εκτέλεσης των παραδοτέων και επικοινωνία μεταξύ εταίρων)‏ Περιγράψτε σαφώς και με πρακτικό τρόπο το πλάνο διαχείρισης του έργου (διαδικασίες εκτέλεσης των παραδοτέων και επικοινωνία μεταξύ εταίρων)‏ ΄Εμπειρες δομές διακυβέρνησης και σαφείς διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, ομάδες εργασίας με διαχειριστική εμπειρία ΄Εμπειρες δομές διακυβέρνησης και σαφείς διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, ομάδες εργασίας με διαχειριστική εμπειρία

27 Προετοιμασία πρότασης Πλάνο εκμετάλλευσης γνώσης και κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Πλάνο εκμετάλλευσης γνώσης και κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων οικονομικά θέματα και θέματα ΚΠΔ πρέπει να συμφωνηθούν εξαρχής μεταξύ των εταίρων οικονομικά θέματα και θέματα ΚΠΔ πρέπει να συμφωνηθούν εξαρχής μεταξύ των εταίρων Χρήση πόρων: Πλάνο διαχείρισης πόρων (προσωπικό, προϋπολογισμός, εξοπλισμός)‏ Χρήση πόρων: Πλάνο διαχείρισης πόρων (προσωπικό, προϋπολογισμός, εξοπλισμός)‏ Καταθέστε όλα τα έντυπα στην ώρα τους!!!! Καταθέστε όλα τα έντυπα στην ώρα τους!!!!

28 Ορολογία Associated countries: Associated countries: Χώρες εκτός ΕΕ που έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕ, συμβάλλοντας οικονομικά στο 7ο ΠΠ. Αντιμετωπίζονται όπως τα κυρίως μέλη στο πλαίσιο κοινοπραξιών Χώρες εκτός ΕΕ που έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕ, συμβάλλοντας οικονομικά στο 7ο ΠΠ. Αντιμετωπίζονται όπως τα κυρίως μέλη στο πλαίσιο κοινοπραξιών Call fiche: Call fiche: το τμήμα του προγράμματος εργασιών όπου αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης το τμήμα του προγράμματος εργασιών όπου αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης Call for proposals: Call for proposals: Ανακοίνωση, συνήθως στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένο τομέα (CORDIS = Commission Research and Development Information System)‏ Ανακοίνωση, συνήθως στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένο τομέα (CORDIS = Commission Research and Development Information System)‏

29 Ορολογία Consensus meeting: Consensus meeting: κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ειδικοί συνέρχονται για να καταλήξουν σε μία κοινή θέση ως προς μία συγκεκριμένη πρόταση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ειδικοί συνέρχονται για να καταλήξουν σε μία κοινή θέση ως προς μία συγκεκριμένη πρόταση Cut-off date: Cut-off date: Ενδιάμεση ημερομηνία υποβολής σε περίπτωση προκήρυξης με διαδικασία διαρκούς υποβολής Ενδιάμεση ημερομηνία υποβολής σε περίπτωση προκήρυξης με διαδικασία διαρκούς υποβολής Deadline Deadline Αυστηρά τηρούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης μέσω του συστήματος EPSS (Electronic Proposal Submission Services)‏ Αυστηρά τηρούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης μέσω του συστήματος EPSS (Electronic Proposal Submission Services)‏

30 Ορολογία Deliverable: Deliverable: παραδοτέο = αποτέλεσμα ενός έργου που μπορεί να επαληθευθεί/ελεγχθεί. Κάθε πακέτο εργασιών (WP=work package) παράγει ένα ή περισσότερα παραδοτέα. Μπορεί να έχει τη φόρμα απλής έκθεσης ή πρωτότυπου κλπ. παραδοτέο = αποτέλεσμα ενός έργου που μπορεί να επαληθευθεί/ελεγχθεί. Κάθε πακέτο εργασιών (WP=work package) παράγει ένα ή περισσότερα παραδοτέα. Μπορεί να έχει τη φόρμα απλής έκθεσης ή πρωτότυπου κλπ. Direct costs: Direct costs: Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρούνται άμεσα στο έργο και μπορούν να προσδιορισθούν και ελεγχθούν σύμφωνα με τις λογιστικές διαδικασίες και εσωτερικούς κανονισμούς τους συμμετέχοντα φορέα Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρούνται άμεσα στο έργο και μπορούν να προσδιορισθούν και ελεγχθούν σύμφωνα με τις λογιστικές διαδικασίες και εσωτερικούς κανονισμούς τους συμμετέχοντα φορέα Grant Agreement (GA): Grant Agreement (GA): Το νομικό πλαίσιο (συμφωνητικό) χρηματοδότησης έργου που υπογράφεται μεταξύ της ΕΕ και των εμπλεκόμενων φορέων εφόσον μία πρόταση κριθεί επιλέξιμη για χρηματοδότηση Το νομικό πλαίσιο (συμφωνητικό) χρηματοδότησης έργου που υπογράφεται μεταξύ της ΕΕ και των εμπλεκόμενων φορέων εφόσον μία πρόταση κριθεί επιλέξιμη για χρηματοδότηση

31 Ορολογία Hearing Hearing Υποβάλλοντες πρόταση σε ορισμένες περιπτώσεις καλούνται να δώσουν διευκρινίσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης Υποβάλλοντες πρόταση σε ορισμένες περιπτώσεις καλούνται να δώσουν διευκρινίσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης Indirect costs (overheads): Indirect costs (overheads): οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου που μπορούν να προσδιορισθούν/αιτιολογηθούν μέσω λογιστικού συστήματος ως δαπάνες συνδεόμενες με τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες (γενικά/λειτουργικά έξοδα)‏ οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου που μπορούν να προσδιορισθούν/αιτιολογηθούν μέσω λογιστικού συστήματος ως δαπάνες συνδεόμενες με τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες (γενικά/λειτουργικά έξοδα)‏ International Cooperation Partner Countries (ICPC)‏ International Cooperation Partner Countries (ICPC)‏ Λίστα χωρών χαμηλού, μέσου και ανώτερου-μέσου εισοδήματος. Οργανισμοί αυτών των χωρών μπορούν να συμμετέχουν και να χρηματοδοτηθούν από το 7ο ΠΠ, εφόσον καλύπτουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις Λίστα χωρών χαμηλού, μέσου και ανώτερου-μέσου εισοδήματος. Οργανισμοί αυτών των χωρών μπορούν να συμμετέχουν και να χρηματοδοτηθούν από το 7ο ΠΠ, εφόσον καλύπτουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις

32 Ορολογία Join Research Centre (JRC)‏ Join Research Centre (JRC)‏ Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΕΕ Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΕΕ LEAR (Legal Entity Authorised Representative)‏ LEAR (Legal Entity Authorised Representative)‏ Πρόσωπο που ορίζεται σε κάθε νομική οντότητα που συμμετέχει στο 7ο ΠΠ. Λαμβάνει ένα Participant Identification Code (PIC) από την ΕΕ ο οποίος χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του φορέα που συμμετέχουν σε έργα Πρόσωπο που ορίζεται σε κάθε νομική οντότητα που συμμετέχει στο 7ο ΠΠ. Λαμβάνει ένα Participant Identification Code (PIC) από την ΕΕ ο οποίος χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του φορέα που συμμετέχουν σε έργα Lump sum: Lump sum: δεν χρειάζεται η υποβολή οικονομικής δήλωσης, είναι καθορισμένα ποσά. Οι συμμετέχοντες από χώρες ICPC μπορούν να επιλέξουν να πληρωθούν κατ’αποκοπή ή βάσει επιλέξιμων δαπανών (και στις δύο περιπτώσεις το ποσό χρηματοδότησης της ΕΕ παραμένει το ίδιο)‏ δεν χρειάζεται η υποβολή οικονομικής δήλωσης, είναι καθορισμένα ποσά. Οι συμμετέχοντες από χώρες ICPC μπορούν να επιλέξουν να πληρωθούν κατ’αποκοπή ή βάσει επιλέξιμων δαπανών (και στις δύο περιπτώσεις το ποσό χρηματοδότησης της ΕΕ παραμένει το ίδιο)‏

33 Ορολογία Milestones: Milestones: κύρια σημεία στα οποία χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες φάσεις ενός έργου κύρια σημεία στα οποία χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες φάσεις ενός έργου Programme committee Programme committee Ομάδα επίσημων εθνικών εκπροσώπων που βοηθούν την ΕΕ στην εφαρμογή του ΠΠ (www.gsrt.gr)‏ Ομάδα επίσημων εθνικών εκπροσώπων που βοηθούν την ΕΕ στην εφαρμογή του ΠΠ (www.gsrt.gr)‏ Reserve list: Reserve list: λόγω περιορισμών προϋπολογισμού μπορεί να μην είναι δυνατή η χρηματοδότηση όλων των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά. Οι προτάσεις στη λίστα αυτή χρηματοδοτούνται μόνο εάν υπάρξουν διαθέσιμα κεφάλαια μετά την αξιολόγηση των προτάσεων της κύριας λίστας λόγω περιορισμών προϋπολογισμού μπορεί να μην είναι δυνατή η χρηματοδότηση όλων των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά. Οι προτάσεις στη λίστα αυτή χρηματοδοτούνται μόνο εάν υπάρξουν διαθέσιμα κεφάλαια μετά την αξιολόγηση των προτάσεων της κύριας λίστας

34 Ορολογία Risk-Sharing Finance Facility (RSFF): Risk-Sharing Finance Facility (RSFF): Νέος μηχανισμός για την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει σε έρευνα, ενισχύοντας την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να παρέχει δάνεια για Ευρωπαϊκά έργα ΕΤΑ Νέος μηχανισμός για την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει σε έρευνα, ενισχύοντας την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να παρέχει δάνεια για Ευρωπαϊκά έργα ΕΤΑ Specific International Cooperation Actions (SICA)‏ Specific International Cooperation Actions (SICA)‏ Σε ορισμένες προκηρύξεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, προβλέπονται ειδικές συνθήκες υποβολής για την προώθηση ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ Ευρωπαϊκών οργανισμών και οργανισμών που βρίσκονται σε χώρες ICPC Σε ορισμένες προκηρύξεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, προβλέπονται ειδικές συνθήκες υποβολής για την προώθηση ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ Ευρωπαϊκών οργανισμών και οργανισμών που βρίσκονται σε χώρες ICPC Thresholds Thresholds Κατώτατο όριο βαθμολόγησης μιας πρότασης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Κατώτατο όριο βαθμολόγησης μιας πρότασης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων

35 Χρηματοδότηση Διαφορές από το 6 ο στο 7 ο ΠΠ (1) Μέγιστο ύψος χρηματοδοτήσεων στο 7 ο ΠΠ Στο 6 ο ΠΠ υπήρχαν μοντέλα κόστους ≠ Στο 7 ο ΠΠ δεν υπάρχουν Στο 6 ο ΠΠ υπήρχαν μοντέλα κόστους ≠ Στο 7 ο ΠΠ δεν υπάρχουν Ε&Τ δράσεις = 50% των επιλέξιμων δαπανών (εκτός Ε&Τ δράσεις = 50% των επιλέξιμων δαπανών (εκτός από τυχόν εισροές) ‏ Δράσεις επίδειξης= 50% Δράσεις επίδειξης= 50% Για Δημόσιους φορείς = 75% Για Δημόσιους φορείς = 75% Για ΑΕΙ και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα=75% Για ΑΕΙ και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα=75% Για ερευνητικούς φορείς (μη κερδοσκοπικού Για ερευνητικούς φορείς (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) = 75% ΜΜΕ = 75% ΜΜΕ = 75%

36 Χρηματοδότηση οι διαφορές από το 6 ο στο 7 ο ΠΠ (2) Μέγιστο ύψος χρηματοδοτήσεων στο 7 ο ΠΠ Άλλες δράσεις που καλύπτουν 100% (εκτός των εισφορών) Διαχείριση (Management), Διαχείριση (Management), Δράσεις βασικής έρευνας (ERC, IDEAS) Δράσεις βασικής έρευνας (ERC, IDEAS) Δράσεις συντονισμού και στήριξης, Δράσεις συντονισμού και στήριξης, Δράσεις Marie Curie: 100% Δράσεις Marie Curie: 100% Στο 7 ο ΠΠ: καταβολή κόστους Στο 7 ο ΠΠ: καταβολή κόστους διαχείρισης έως 100% χωρίς ανώτατο όριο (διαφορά με 6 ο ΠΠ) ‏

37 Η Ελληνική συμμετοχή : 2007 % Απορρόφηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της ΕΕ στις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 7 ου ΠΠ (Πηγή: Δρ Χ. Βασιλάκος, ΜΕΑ) ‏  Υγεία1,03%  Τρόφιμα, Γεωργία& Αλιεία, Βιοτεχνολογία2,47%  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών4,8%  Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογία2,6%  Ενέργεια2,67%  Περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές2,3%  Μεταφορές και Αεροναυπηγική4,5% & 2,1%  Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστ. 1,52%  Διάστημα1,4%  Ασφάλεια 3,3%

38 Η Ελληνική συμμετοχή : 2007 % Απορρόφηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της ΕΕ στις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 7 ου ΠΠ (Πηγή: Δρ Χ. Βασιλάκος, ΜΕΑ) ‏  Ερευνητικές Υποδομές 3,6%  Έρευνα προς όφελος ΜΜΕ3,01%  Περιφέρειες της Γνώσης 8,75%  Ερευνητικό Δυναμικό 15,34%  Διεθνής Συνεργασία6%

39 Εθνικά Σημεία Επαφής 7 ου ΠΠ Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» NCP: BIONOVA SA, http://www.bionova.gr/  Υγεία  Τρόφιμα, Γεωργία& Αλιεία, Βιοτεχνολογία NCP: EKT/EIE, http://www.ekt.gr  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  Ενέργεια  Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες NCP: PRAXI-Help-Forward: http://www.help-forward.gr/  Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογία  Μεταφορές και Αεροναυπηγική  Διάστημα  Ασφάλεια NCP: ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: http://www.demokritos.gr/  Περιβάλλον και κλιματικές αλλαγές http://www.gsrt.grhttp://www.ekt.gr/fp7

40 Εθνικά Σημεία Επαφής 7 ου ΠΠ  Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες», NCP: EKT/EIE, http://www.ekt.gr Δράσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας  Ειδικό Πρόγραμμα «Άνθρωποι», ΕΙΕ, ΕΚΕΤΑ, Επ. και Τεχν. Πάρκο Κρήτης, Ινστ. Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών κατασκευών  Ειδικό Πρόγραμμα « Ικανότητες» NCP: EKT/EIE, http://www.ekt.gr Ερευνητικές Υποδομές Ερευνητικές Υποδομές Περιφέρειες της Γνώσης Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικό Δυναμικό Ερευνητικό Δυναμικό NCP: ΕΟΜΜΕΧ: http://www.eommex.gr/greek/index.htm Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ NCP: PRAXI-Help-Forward: http://www.help-forward.gr/ Διεθνής Συνεργασία Διεθνής Συνεργασία NCP: EuroScience Επιστήμη και Κοινωνία Επιστήμη και Κοινωνία Σύγκλιση των πολιτικών: ΓΓΕΤ Σύγκλιση των πολιτικών: ΓΓΕΤ

41 Χρήσιμες διευθύνσεις για το 7 ο ΠΠ http://cordis.europa.eu/ http://cordis.europa.eu/ http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html http://www.gsrt.gr http://www.gsrt.gr http://www.ekt.gr http://www.ekt.gr http://www.ekt.gr/fp7 http://www.ekt.gr/fp7 http://www.bionova.gr/ http://www.bionova.gr/ http://www.help-forward.gr/ http://www.help-forward.gr/ http://www.eommex.gr/greek/index.htm http://www.eommex.gr/greek/index.htm http://www.demokritos.gr/ http://www.demokritos.gr/ http://www.demokritos.gr/

42 EKT/EIE - Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ Συντονιστής Enterprise Europe Network – Hellas http://www.ekt.gr Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Αργυρώ Καραχάλιου


Κατέβασμα ppt "ΕΚΤ/ΕΙΕ - Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε &Τ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&Τ(2007-2013) Seventh."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google