Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιωάννης Χάλαρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ _ Α και Επιστημονικός υπεύθυνος έργου ΜΟΔΙΠ Κλειώ Σγουροπούλου, Αν. Καθ. ΤΕΙ _ Α, Μέλος ΕΠ έργου ΜΟΔΙΠ Msc Αναστάσιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιωάννης Χάλαρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ _ Α και Επιστημονικός υπεύθυνος έργου ΜΟΔΙΠ Κλειώ Σγουροπούλου, Αν. Καθ. ΤΕΙ _ Α, Μέλος ΕΠ έργου ΜΟΔΙΠ Msc Αναστάσιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιωάννης Χάλαρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ _ Α και Επιστημονικός υπεύθυνος έργου ΜΟΔΙΠ Κλειώ Σγουροπούλου, Αν. Καθ. ΤΕΙ _ Α, Μέλος ΕΠ έργου ΜΟΔΙΠ Msc Αναστάσιος Τσολακίδης, Στέλεχος έργου ΜΟΔΙΠ Msc Εμμανουήλ Χάλαρης, Στέλεχος έργου ΜΟΔΙΠ Υποστηρικτικές Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Στρατηγικού Management για την αναβάθμιση των διαδικασιών Αξιολόγησης ΑΕΙ Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

2 Η Ιδρυματική Έκθεση Αξιολόγησης του ΤΕΙ _ Α 2010 - 2011 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ Πλούσιο αποθετήριο δεδομένων για ακαδημαϊκή συζήτηση βελτίωσης ποιότητας των λειτουργιών του ΤΕΙ Αθήνας  Απογραφή των στοιχείων και δεικτών όλων των επί μέρους Τμημάτων και Σχολών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.ΔΙ.Π.  Απογραφή των στοιχείων και δεικτών που αφορούν στις κεντρικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος σύμφωνα με την ανάλυση που προτείνει η Α.ΔΙ.Π.  Επισήμανση των επιτευγμάτων και των αδυναμιών που παρουσιάζουν τα επί μέρους Τμήματα του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα σχόλια των εσωτερικών τους εκθέσεων αλλά και τα πορίσματα των εξωτερικών αξιολογητών, όπου έχει πραγματοποιηθεί και η εξωτερική αξιολόγηση των τμημάτων.  Σύντομο σχολιασμό και συμπεράσματα αλλά και επιμέρους προτάσεις για τυχόν παρέμβαση της Κεντρικής Διοίκησης με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας όλων των λειτουργιών του Ιδρύματος. Παρότι δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένοι ποσοτικοί ή ποιοτικοί δείκτες που να ορίζουν τι είναι το άριστο, τι είναι το πολύ καλό, το καλό ή το ανεκτό επίπεδο λειτουργίας σε σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση, εν τούτοις πρέπει να μπορούμε να απαντούμε σε ερωτήματα του τύπου: Ποιος είναι ο διδακτικός φόρτος ανά τμήμα σε σχέση με τον αριθμό των ενεργών φοιτητών Πόσοι είναι οι λιμνάζοντες (μη ενεργοί) φοιτητές Με ποιες εκπαιδευτικές δυνάμεις αντιμετωπίζεται ο απαιτούμενος εκπαιδευτικός φόρτος Ποιες οριζόντιες υποδομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου διατίθενται πως θα μειωθεί ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου διατηρώντας ή και αυξάνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης με τους ίδιους ή λιγότερους διατιθέμενους πόρους πως θα αυξηθεί ο αριθμός των πτυχιούχων και ο μέσος βαθμός απόκτησης πτυχίου ανά έτος χωρίς υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πως ελαχιστοποιείται ο αριθμός των μη ενεργών φοιτητών πως μειώνεται η κατηγορία φοιτητών > 2ν & πολλά άλλα συναφή ερωτήματα

3 Λειτουργικές διαδ.Ρόλοι Εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο Audits Εφαρμόσιμες διαδικασίες Υπηρεσίες Service Data Ακαδημαϊκά μοντέλα Δικαιώματα Χρήσης ικανοτήτων Αξιολόγηση Σχέδιασμός Εφαρμογή Στρατηγική Εκτέλεση Συστήματα διαχείρισης λειτουργικών διαδικασιών : Ολιστική Προσέγγιση Εφαρμογή μοντέλων Εφαρμογές IT-υποδομή 3

4 Που στοχεύει το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας επιχειρεί να προεκτείνει το μοντέλο της ΑΔΙΠ εφαρμόζοντας την τεχνική Balanced Scorecard ώστε να μπορεί να απαντήσει στις προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργίας του. Το Π.Σ περιλαμβάνει 1.Διαδικασίες υποστήριξης της οργάνωσης της αξιολόγησης με δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων 2.Άντλησης δεδομένων από τα ήδη υπάρχοντα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος 3.Αξιόπιστη διαχείριση αποτελεσμάτων 4.Έκδοση εκθέσεων σε διαδικτυακό περιβάλλον και 5.Μηχανισμούς λήψεως αποφάσεων Στόχος του ΠΣΔΠ του ΤΕΙ Αθήνας είναι να οδηγήσει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στρατηγικού σχεδιασμού βασισμένου στο περιβάλλον του ιδρύματος και αποδοτικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (φοιτητές, καθηγητές, προσωπικό, κράτος, κ.λπ). Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

5 Αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήματος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ - Α Το ΠΣΔΠ αποτελείται από τρία υποσυστήματα συλλογής δεδομένων: 1.Στοιχείων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Μονάδων, το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την σύνταξη των εσωτερικών εκθέσεων αξιολόγησης των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας (απογραφικά δελτία των μελών επιστημονικού προσωπικού, ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων από σπουδαστές, κ.λπ.). 2.Υποσύστημα Καταγραφής Στοιχείων Αξιολόγησης Μονάδων Διοίκησης, το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση των κεντρικών μονάδων διοίκησης του ιδρύματος. 3.Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων και Αποθετήριο Εκθέσεων αξιολόγησης, το οποίο θα υποστηρίζει τη διαχρονική αποθήκευση, παρακολούθηση, διασταύρωση και ανταλλαγή των πάσης φύσης στοιχείων και δεικτών που καταγράφονται. Προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του ΠΣΔΠ με άλλα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύχθηκαν κατάλληλες διεπαφές, ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή δεδομένων και η βέλτιστη επίτευξη επαναχρησιμοποίησης στοιχείων. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται δυο υποσυστήματα που θα αντλούν δεδομένα από το ΠΣΔΠ προκειμένου να οδηγήσουν σε διαδικασίες λήψης στρατηγικών αποφάσεων:  Σύστημα διασύνδεσης με εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού BSC (ADOscore)  Σύστημα Διαχείρισης Ερευνητικού Έργου Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

6 Αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήματος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ - Α Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

7 Η ΤΕΧΝΙΚΗ BSC ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ Η τεχνική Balanced Scorecard είναι ένα σύγχρονο εργαλείο διοίκησης και βελτίωσης της επιχειρηματικής απόδοσης. Αποτελεί το μέσο που θα μεταφράσει το όραμα σε ένα ευδιάκριτο σύνολο στόχων. Αυτοί οι στόχοι, στη συνέχεια, μεταφράζονται σε ένα σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το οποίο συνδέει αποτελεσματικά τη στρατηγική με τον υπόλοιπο Οργανισμό. Μέσω της τεχνικής αυτής καθορίζεται το που θα πρέπει να φθάσει ο Οργανισμός και πως θα διατηρηθεί στο σημείο αυτό. Το τυπικό πλαίσιο εφαρμογής της τεχνική BSC περιλαμβάνει 4 στρατηγικούς άξονες: 1.Οικονομικός άξονας, 2.Πελατειακός άξονας, 3.Οργανωσιακός άξονας και 4.Άξονας μάθησης και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες ενός Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως είναι το ΤΕΙ Αθήνας προσαρμόστηκαν οι άξονες ως εξής: 1.Διδακτικό και ερευνητικό έργο 2.Σπουδαστές και Συνεργάτες 3.Εσωτερικές διαδικασίες 4.Ανθρώπινο δυναμικό και Οικονομικοί πόροι

8 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Στρατηγική Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ Κωδικός ΣτόχουΒαρύτηταΣτόχος Κωδικός Παρ. Επιτ.Παράγοντες ΕπιτυχίαςΤιμή Δείκτες και σχετικές συναρτήσεις Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων 3.1.120% Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας 3.1.1.1 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;ΌΧΙΔιχοτομικό - Ποιοτικό (ΝΑΙ-ΌΧΙ) 3.1.1.2 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; Διχοτομικό - Ποιοτικό.. …. … … 3.1.320% Ποιότητα Εξεταστικού Συστήματος 3.1.3.1 Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; Διχοτομικό – ποιοτικά Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος(Πεδίο ΙΙ.5.1) 3.1.3.2 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοτικό Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (Πεδίο ΙΙ.5.2) 3.1.3.3 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;ΌΧΙΔιχοτομικό - ποιοτικό …. … …… … … ….

9 Το εργαλείο ADOSCORE για την εφαρμογή της τεχνικής Balanced Scorecard 7. Bestimmung von Maßnahmen zur operativen Umsetzung Καθορισμός της BSC και των σημαντικών δεικτών απόδοσης 1. VISION/Strategie 2. Erfolgsfaktoren erarbeiten 3. Aggregation zu strategischen Zielen 4. Operative Ziele ableiten 5. Definition von Kennzahlen 6. Ermittlung von Ursache-/Wirkungszusammenhängen Επικαιροποίηση των στρατηγικών στόχων και των δεικτών απόδοσης EXCEL- sheets Relational databases Manual Οπτικοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης, των δεικτών απόδοσης και του βαθμού επίτευξης των στρατηγικών στόχων Έλεγχος και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της BSC 9

10 Μονάδα Ελέγχου και Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων 10 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

11 Το πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας θα παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης των ερευνητικών πεπραγμένων κάνοντας χρήση 1. Γράφων, 2. Data Envelopment Analysis (DEA) μεθοδολογία μέτρησης αποδοτικότητας και 3. Γραφικές αναπαραστάσεις με σκοπό τη λήψη απόφασης. Το σύστημα αποτελείται από 4 επίπεδα Επίπεδο των δεδομένων (Data Collection), Επίπεδο επεξεργασίας των δεδομένων (Data Processing), Επίπεδο εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) και Επίπεδο λήψης αποφάσεων (Interactive Decision Making). 11 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ Διαχείριση Ερευνητικού Έργου Μελών ΕΠ Institutional Research Management (I.RE.MA.)

12 Αρχιτεκτονική Συστήματος (I.RE.MA.) 12 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA COLLECTION) Ερευνητικά πεπραγμένα των σχολών Scopus σαν συμπληρωματική πηγή δεδομένων. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROCESSING) Δημιουργία δικτύου CO-AUTHORING Υπολογισμός μετρικών.(Clustering Coefficient, Centralities, Eccentricity,…) ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(DATA MINING) Cluster Analysis Δημιουργία clusters κάνοντας χρήση του K-means αλγορίθμου. Μέτρηση Αποδοτικότητας (Data Envelopment Analysis) Προκειμένου να μετρήσουμε την αποδοτικότητα των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύξαμε εφαρμογή η οποία υλοποιεί την μεθοδολογία Data Envelopment Analysis (DEA). Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια μη παραμετρική μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού, η οποία υπολογίζει την αποδοτικότητας ενός συνόλου μονάδων παραγωγής. Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

13 Οι 4 κύριες λειτουργίες του συστήματος είναι : Δίκτυο Συν - Συγγραφών (co-authoring). Προβολή της συσχέτιση μεταξύ της αποδοτικότητας (DEA) και των συνεργασιών (K-means clustering) ανάμεσα στα τμήματα. Προβολή της συσχέτισης μεταξύ Ερευνητικών έργων και δημοσιεύσεων (DEA,AHP ). Διαδραστικό Clustering (Parallel coordinators). 13 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ Διαχείριση Ερευνητικού Έργου (I.RE.MA.)

14 Οπτικές Αναπαραστάσεις I.RE.MA. Co-authoring Graph 14 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

15 Οπτικές Αναπαραστάσεις I.RE.MA. Co-authoring Graph 15 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

16 Διαχείριση Ερευνητικού Έργου. Μέτρηση Αποδοτικότητας Data envelopment analysis (DEA) DepartmentJACPChaptercitstaffRPCRPPΟΤΗΕR et 5308415200 ee 1826231929113 ma 874125001 na 4704114009 cs 162759124043 peu 111113004 tio 2141117015142 top 362917102 fy 03005000 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

17 Λειτουργίες I.RE.MA. Συσχέτιση μεταξύ της αποδοτικότητας (DEA) και των συνεργασιών (K- means clustering) 17 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

18 Λειτουργίες I.RE.MA. Συσχέτιση μεταξύ Ερευνητικών έργων και δημοσιεύσεων (DEA-AHP ) 18 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

19 Λειτουργίες I.RE.MA. THE MAP OF SCIENCE 19 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

20 Λειτουργίες I.RE.MA. THE MAP OF SCIENCE 20 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

21 Λειτουργίες I.RE.MA. Parallel Coordinators 21 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

22 Λειτουργίες I.RE.MA. Parallel Coordinators Φίλτρο :h-index [4-9] 22 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

23 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η προσπάθεια εφαρμογής ολιστικής προσέγγισης για ένα τόσο σύνθετο θέμα προφανώς υπόκειται σε μεγάλο ρίσκο αποτυχίας και προϋποθέτει στιβαρή διοίκηση, εμμονή στο στόχο (δεν έχουν όλοι οι συμμετέχοντες τις ίδιες επιδιώξεις στον τρόπο άσκησης διοίκησης), διοικητική συνέχεια, διασφάλιση χρηματοδότησης και εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων. Το μέλλον θα δείξει την εφικτότητα του εγχειρήματος μας. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι σε σχέση με αρκετά σημεία ευπάθειας του συστήματος αξιολόγησης που αποτυπώθηκαν στην Ιδρυματική Έκθεση 2010-2011, όπως: η έλλειψη υποδομής σε κάποια τμήματα να προχωρούν γρήγορα στις διαδικασίες αξιολόγησης είτε επειδή τα διατιθέμενα μέλη Ε.Π είναι πολύ λίγα είτε δεν επικρατεί απόλυτα συνεργατικό κλίμα και προσήλωση στον τιθέμενο στόχο. η ανομοιογένεια των περιεχομένων των εσωτερικών εκθέσεων και τη μη ανταπόκριση τους μερικές φορές στα πρότυπα της ΑΔΙΠ, γεγονός που αναγκάζει τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος να επιστρέφει την έκθεση στα τμήματα με υποδείξεις για βελτιωτικές ενέργειες. η έλλειψη τυποποίησης στις διαδικασίες και την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται. Οι προσπάθειες μας δίνουν ήδη καρπούς. Το παράλληλα τρέχον έργο ΕΣΠΑ της ΜΟΔΙΠ που από τη σχεδίαση του έχει προβλέψει τη θεραπεία των παραπάνω δυσλειτουργιών δημιουργεί σημαντική υποδομή σε συστήματα και διαδικασίες και εναπόκειται στη νέα Διοίκηση που θα αναδειχτεί σύντομα να την αξιοποιήσει. 23 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

24 Η αξιολόγηση όχι απλά ως (άνωθεν επιβεβλημένη) τυπική υποχρέωση αλλά ως εργαλείο διαρκούς βελτίωσης Η βασική μας στόχευση - δέσμευση 24 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ

25 Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » Συνέδριο « Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Διοίκηση και Καλές Πρακτικές » ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ. Δ. Ε. Α.- ΑΠΘ Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "Ιωάννης Χάλαρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ _ Α και Επιστημονικός υπεύθυνος έργου ΜΟΔΙΠ Κλειώ Σγουροπούλου, Αν. Καθ. ΤΕΙ _ Α, Μέλος ΕΠ έργου ΜΟΔΙΠ Msc Αναστάσιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google