Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

2 Μεταφορές και Logistics Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μεταφορές και ΑΕΠ. Συνδυασμένες μεταφορές και πολιτικές επιλογές. 1 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα 2Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1292/τεύχος Β΄/25-7-2007 1. Έννοια. Υπηρεσία εφοδιαστικής αλυσίδας νοείται η παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες, υλικών και εμπορευμάτων (α΄ ύλες, ενδιάμεσα – τελικά προϊόντα), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας. 2. Φορείς. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 3. Προδιαγραφές. Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία νέων σύγχρονων μονάδων ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) ή στην επέκταση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών.

4 Το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη Προσδιορίζεται από τις διάφορες Συνθήκες. Δεν έχει κωδικοποιηθεί. Καλύπτει τις οδικές, σιδηροδρομικές, ναυτικές και αεροπορικές μεταφορές. Στηρίζεται στην προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Γι’ αυτό περιορίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις των Κρατικών φορέων (ΟΣΕ, Ολυμπιακή). Στοχεύει στην ασφάλεια των μεταφορών των εμπορευμάτων και των προσώπων. Αποσκοπεί στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εκπομπές βλαπτικών αερίων, αλλά και CO 2. Υποστηρίζεται από τον «Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις περιπτώσεις που παραβιάζονται οι «Συνθήκες» ή ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Επιδιώκει την αύξηση της ταχύτητας των μεταφορών και τη μείωση του κόστους. 3Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Μεταφορές και ΑΕΠ Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν ένα μέσο όρο που βρίσκεται μεταξύ του 30% και του 50% του ΑΕΠ, των χωρών που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ. Οι επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές, στις χώρες του ΟΟΣΑ, αντιπροσωπεύουν το 30% του ΑΕΠ. Οι επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου των επενδύσεων. Η απασχόληση στον τομέα των μεταφορών, αντιπροσωπεύει το διπλάσιο των εργαζομένων στην παραγωγή αγαθών. Οι δημόσιες υπηρεσίες που ρυθμίζουν και επιβλέπουν τις μεταφορές, αποτελούν το 10% του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα. 4Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Συνδυασμένες μεταφορές και πολιτικές επιλογές Έννοια: Είναι η «εν σειρά» χρήση διαφορετικών τύπων μεταφοράς προκειμένου να μεταφερθούν αντικείμενα από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Τρόποι: Μεταφόρτωση (cross dock). Εμπορευματικά Κέντρα (Logistics Centers). Διαμετακομιστικά Κέντρα (Logistics Transit Centers). 5Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Πολιτικές Επιλογές Κατασκευή λιμανιών, ως μοχλοί ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Διέλευση οδών ταχείας κυκλοφορίας, ως μέσο για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Διέλευση σιδηροδρόμων. Οι αερολιμένες ως υπόβαθρο ανάπτυξης. Τα διαμετακομιστικά κέντρα ως παράγοντες ανάπτυξης του εμπορίου και της βιομηχανίας. 6Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google