Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρία δεσμού σθένους «σ» και «π» δεσμοί «σ» και «π» δεσμοί 1 Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρία δεσμού σθένους «σ» και «π» δεσμοί «σ» και «π» δεσμοί 1 Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρία δεσμού σθένους «σ» και «π» δεσμοί «σ» και «π» δεσμοί 1 Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης.

2 2 Θεωρία δεσμού σθένους.  Για να δημιουργήσουν δύο άτομα μεταξύ τους ομοιοπολικό δεσμό, χρησιμοποιούν μονήρη ηλεκτρόνια αντίθετου spin που ανήκουν σε ατομικά τροχιακά της στιβάδας σθένους. Βασικά σημεία θεωρίας : (1/3) π.χ. κατά την δημιουργία δεσμού μεταξύ ατόμων υδρογόνου (Η) χρησιμοποιούνται τροχιακά 1s. © Dio Kos 2005

3 3 Θεωρία δεσμού σθένους.  Όταν τα άτομα πλησιάσουν μεταξύ τους τα ηλεκτρονικά νέφη μετατοπίζονται και τελικά αλληλεπικαλύπτονται σε ορισμένο ποσοστό. Βασικά σημεία θεωρίας: (2/3)  Τα ηλεκτρόνια λόγω του αντίθετου spin δημιουργούν αντίθετα μαγνητικά πεδία και σχηματίζεται ζεύγος ηλεκτρονίων.  Τα άτομα διατηρούν τα ατομικά τους τροχιακά, αλλά το ζεύγος ηλεκτρονίων στα αλληλεπικαλυπτόμενα τροχιακά ανήκει και στα δύο άτομα. © Dio Kos 2005

4 4 Θεωρία δεσμού σθένους. Βασικά σημεία θεωρίας: (3/3)  Το (δεσμικό) ζεύγος ηλεκτρονίων, στα επικαλυπτόμενα τροχιακά, έλκει τους πυρήνες των δύο ατόμων και με αυτό τον τρόπο συνδέονται τα άτομα μεταξύ τους. Ο ομοιοπολικός δεσμός είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσης © Dio Kos 2005  Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επικάλυψης των τροχιακών τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της εύρεσης του δεσμικού ζεύγους ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο ατόμων άρα τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός.

5 5 Θεωρία δεσμού σθένους. Ενέργειακαιμήκος δεσμού :  Το μήκος του δεσμού αντιστοιχεί στην μικρότερη ενέργεια που σταθεροποιεί το σύστημα. © Dio Kos 2005

6 6 Θεωρία δεσμού σθένους.  Ανάλογα με το είδος των τροχιακών και τον τρόπο επικάλυψης οι ομοιοπολικοί δεσμοί διακρίνονται σε σ-δεσμούς και π-δεσμούς. Οι σ-δεσμοί προκύπτουν από μετωπική επικάλυψη κυρίως s-s, s-p, p-p τροχιακών Οι π-δεσμοί προκύπτουν από πλευρική επικάλυψη κυρίως p-p τροχιακών Είδη δεσμών: © Dio Kos 2005

7 7 Θεωρία δεσμού σθένους. Είδη «σ» δεσμών. (1/2) Στους "σ" δεσμούς γίνεται μετωπική επικάλυψη δηλαδή η επικάλυψη γίνεται κατά μήκος του άξονα που συνδέει τους πυρήνες των ατόμων. © Dio Kos 2005

8 8 Θεωρία δεσμού σθένους. Είδη δεσμών - « π » δεσμός. Στους «π» δεσμούς γίνεται πλευρική επικάλυψη δηλαδή η επικάλυψη γίνεται εκατέρωθεν του άξονα που συνδέει τους πυρήνες των ατόμων. © Dio Kos 2005 (2/2) (2/2)

9 9 © Dio Kos 2005 Θεωρία δεσμού σθένους. «σ» και «π» δεσμοί στον διπλό και τριπλό δεσμό.  Λόγω της γεωμετρικής διάταξης των «p» τροχιακών, στους πολλαπλούς δεσμούς ο ένας είναι «σ» δεσμός ενώ οι άλλοι είναι «π» δεσμοί. «σ» δεσμός «π» δεσμοί

10 10  Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επικάλυψης των τροχιακών τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της εύρεσης του δεσμικού ζεύγους ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο ατόμων άρα τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός.  Το ποσοστό επικάλυψης των τροχιακών είναι μεγαλύτερο στον «σ» απ’ ότι στον «π» δεσμό. Αποτέλεσμα ο «σ» είναι ισχυρότερος του «π» (ίδιας στιβάδας) © Dio Kos 2005 Θεωρία δεσμού σθένους. Ισχύς δεσμού και ποσοστό επικάλυψης. 1/3 σ (2p,2p) δεσμός ισχυρός π (2p,2p) δεσμός ασθενής

11 11  Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επικάλυψης των τροχιακών τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα της εύρεσης του δεσμικού ζεύγους ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο ατόμων άρα τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός. © Dio Kos 2005 Θεωρία δεσμού σθένους. Ισχύς δεσμού και ποσοστό επικάλυψης. 2/3  Το ποσοστό επικάλυψης των τροχιακών είναι μεγαλύτερο όσο μικρότερη είναι η στιβάδα που ανήκουν τα τροχιακά. π - 2p,2p π - 3p,3p  Ο π – 2p,2p είναι ισχυρότερος από τον π – 3p,3p.

12 12 Με βάση τα όσα αναφέραμε για την ισχύ του δεσμού δικαιολογήστε: © Dio Kos 2005 Θεωρία δεσμού σθένους. Ισχύς δεσμού και ποσοστό επικάλυψης. 3/3  Γιατί το HF είναι ασθενής ηλεκτρολύτης ενώ τα HCl, HBr, HI είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες.  Γιατί οι ακόρεστες οργανικές ενώσεις π.χ. το αιθένιο δίνουν εύκολα αντιδράσεις προσθήκης.

13 13 © Dio Kos 2005 Θεωρία δεσμού σθένους. Παράδειγμα σ δεσμών στο Η 2 S.


Κατέβασμα ppt "Θεωρία δεσμού σθένους «σ» και «π» δεσμοί «σ» και «π» δεσμοί 1 Επιμέλεια: Διογένης Κοσμόπουλος 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google