Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός   Δηλαδή ο C θα έπρεπε να κάνει δύο ομοιοπολικούς δεσμούς αφού έχει 2 μονήρη e-. Ηλεκτρονιακή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός   Δηλαδή ο C θα έπρεπε να κάνει δύο ομοιοπολικούς δεσμούς αφού έχει 2 μονήρη e-. Ηλεκτρονιακή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός   Δηλαδή ο C θα έπρεπε να κάνει δύο ομοιοπολικούς δεσμούς αφού έχει 2 μονήρη e-. Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2

2 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2   Όμως ο C στις ενώσεις του, κάνει 4 ομοιοπολικούς δεσμούς…… ΓΙΑΤΙ? ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

3 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2   Την ιδιαιτερότητα αυτή εξηγεί ο ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

4 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2   Πρώτα απ΄ όλα, ένα ηλεκτρόνιο από το τροχιακό 2s προσλαμβάνει ενέργεια (ενέργεια προωθήσεως) ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

5 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2   οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

6 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2   οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p e ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

7 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 2 2p 2   οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

8 Ηλεκτρονιακή Δομή του C στη θεμελιώδη κατάσταση: 6 C: 1s 2 2s 1 2p 3   οπότε διεγείρεται και προωθείται στο κενό τροχιακό της υποστιβάδας 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

9 ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση ή αφαίρεση) ατομικών τροχιακών ενός ατόμου προς δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών τα οποία ονομάζονται υβριδικά τροχιακά. Τα υβριδικά τροχιακά ενός ατόμου επικαλύπτονται: Α) με αμιγή ατομικά τροχιακά Β) υβριδικά τροχιακά Και σχηματίζουν ομοιοπολικούς σ δεσμούς. ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

10 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp – C  C –  sp 2 > C = C <  sp 3 I - C – I ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

11 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

12 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p + ενέργεια  1s  2s  2p x  2p z  2p y ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

13 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p + ενέργεια  1s υβριδικάμη υβριδικά  2s  2p x  2p z  2p y + υβριδισμός   sp   2p z  2p y 1s

14 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? pypy pzpz pxpx 2s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

15 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? pypy pzpz pxpx 2s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

16 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? 2p y 2p z 2p x 2s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

17 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? 2p y 2p z 2p x 2s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

18 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? 2p y 2p z 2p x 2s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

19 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? 2p y 2p z 2p x sp ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

20 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Πως προκύπτει? 2p y 2p z x 180 o sp ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός + υβριδισμός  sp   2p z  2p y 1s 2 e e e e

21 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C pzpz pzpz pypy pypy sp pzpz pzpz pypy pypy C ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp πως συνδέονται 2 άτομα C με sp ?

22 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C pzpz pzpz pypy pypy sp pzpz pzpz pypy pypy C ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp  σ – δεσμός

23 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C pzpz pzpz pypy pypy sp pzpz pzpz pypy pypy C ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp  σ – δεσμός

24 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός pzpz pzpz pypy pypy σ – δεσμός C pzpz pzpz pypy pypy π – δεσμός C + υβριδισμός  sp   2p z  2p y

25 pzpz pzpz pypy pypy ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp σ – δεσμός C pzpz pzpz pypy pypy C π – δεσμός  ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

26 pzpz pzpz pypy pypy ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp C pzpz pzpz pypy pypy Δηλαδή: C  C C  ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

27 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C pzpz pzpz pypy pypy sp pzpz pzpz pypy pypy C ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp Δηλαδή: C  C sp  

28 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός C pzpz pzpz pypy pypy sp pzpz pzpz pypy pypy C ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp C  C sp   s  s  HH

29 sp pzpz pzpz pypy pypy ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp π ΗC  CΗ pzpz pzpz pypy pypy sp σ ds π CC s s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

30 sp ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp π (p z – p z ) ΗC  CΗ s s sp σ ds π (p y – p y ) CC σ σ  ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => ίδια ευθεία 

31 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp ΗC  CΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => ίδια ευθεία ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

32 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

33 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p + ενέργεια  1s  2s  2p x  2p z  2p y ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

34 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p + ενέργεια  1s υβριδικά μη υβριδικά  2s  2p x  2p z  2p y + υβριδισμός   sp 2    2p y ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός 1s

35 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 Πως προκύπτει? pypy pzpz pxpx 2s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

36 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 Πως προκύπτει? pypy pxpx 2s ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

37 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 Πως προκύπτει? pypy pzpz pxpx 2s sp 2 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

38 120 o ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 Πως προκύπτει? pypy pzpz pxpx sp 2 p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός + υβριδισμός   sp 2    2p y 1s e e e e

39 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 πως συνδέονται 2 άτομα C με sp 2 ? pzpz ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

40 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 pzpz σ – δεσμός  sp 2 p p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

41 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 pzpz σ – δεσμός sp 2 p p π – δεσμός ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

42 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός π ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 pzpz π – δεσμός σ – δεσμός     

43 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός π ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 pzpz σ – δεσμός π – δεσμός Δηλαδή: C = C

44 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός π ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 pzpz σ – δεσμός π – δεσμός CΗ 2 = CΗ 2 s s s s

45 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός π ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 pzpz CΗ 2 = CΗ 2 s s s s 120 o ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Στο ίδιο επίπεδο

46 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 2 CΗ 2 = CΗ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Στο ίδιο επίπεδο ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

47 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

48 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p + ενέργεια  1s  2s  2p x  2p z  2p y ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

49 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3   Θεμελιώδης κατάσταση 1s 2s 2p + ενέργεια  1s υβριδικά  2s  2p x  2p z  2p y + υβριδισμός   sp 3    ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός 1s

50 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3 Πως προκύπτει? pypy pzpz pxpx 2s sp 3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

51 pypy pzpz pxpx sp 3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός + υβριδισμός  1s 2 sp 3

52 sp 3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

53 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός sp 3 109,5 o s ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3 CH 4 s s s ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Τετράεδρο

54 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3 CH 4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: => Τετράεδρο

55 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3 πως συνδέονται 2 άτομα C με sp 3 ? sp 3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

56 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3 σ – δεσμός sp 3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός

57 ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ στο άτομο του C:  sp 3 CH 3 – CH 3 sp 3 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός s s s s s s σ – δεσμός

58 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός Μετά από όλα τα αυτά … μπορώ να βρω τις γεωμετρικές διατάξεις των : -> CH 2 = CH – CH = CH 2 -> CH 2 = CH – C  C – CH 3

59 CH 2 = CH – CH = CH 2 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός

60 ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός CH 2 = CH – C  C – CH 3

61 για το ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ επιμέλεια παρουσίασης : Σιάπκας Δημήτρης, Χημικός επιμέλεια γεωμετρικών διατάξεων: Μπαλτζόπουλος Αντώνης, Χημικός


Κατέβασμα ppt "Ylikonet.gr - chem4exams.blogspot.gr Σιάπκας Δημήτρης Χημικός   Δηλαδή ο C θα έπρεπε να κάνει δύο ομοιοπολικούς δεσμούς αφού έχει 2 μονήρη e-. Ηλεκτρονιακή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google