Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΟΣ SNELL  Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ 1, ρ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΟΣ SNELL  Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ 1, ρ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΟΣ SNELL  Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ 1, ρ 2 ισχύει:

2 ΝΟΜΟΣ SNELL

3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  Σκοπός της μεθόδου της ειδικής αντίστασης είναι να βρεθεί η γεωηλεκτρική δομή του υπεδάφους.  Η γνώση της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έμμεση εύρεση της γεωλογικής δομής.  Διαβιβάζεται συνεχές ηλεκτρικό έντασης Ι μέσα στη γη με δυο ηλεκτρόδια ρεύματος Α, Β και μετράται σε διάφορες θέσεις η διαφορά δυναμικού V ΜΝ μεταξύ δυο ηλεκτροδίων δυναμικού Μ,Ν.  Βρίσκεται έτσι για κάθε μέτρηση η ηλεκτρική αντίσταση R ΜΝΑΒ

4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΗΛ/ΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Επειδή η γη είναι γεωηλεκτρικά ανομοιογενής, η μετρούμενη ηλεκτρική αντίσταση είναι συνάρτηση:  της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους  της γεωμετρίας της μέτρησής μας (Θέσεις Α,Β,Μ,Ν) Για να λάβουμε υπόψη την επίδραση της γεωμετρίας εισάγεται ο όρος της : ΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ρ αΜΕΤΡΗΣΗΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

5 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Α,Β,Μ,Ν  Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαταχθούν τα 4 ηλεκτρόδια Α,Β,Μ,Ν στην επιφάνεια του εδάφους.  Έχουν προταθεί πάρα πολλές διατάξεις με σχετικά θεωρητικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στην πράξη χρησιμοποιούνται διατάξεις που έχουν εσωτερική συμμετρία και ελαχιστοποιούν τις μετρήσεις καλωδίων στο ύπαιθρο.

6 ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7

8 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

9 ΔΙΠΟΛΟΥ-ΔΙΠΟΛΟΥ ΠΟΛΟΥ-ΔΙΠΟΛΟΥ ΠΟΛΟΥ-ΠΟΛΟΥ

10 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΣΑ

11 ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ: V=V’ (r1=r2=r3=r)

12 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ ( VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING, VES) ΜΕΛΕΤH THΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΔΕΥΣΗ – ΟΡΙΖΟΝΤΙOΓΡΑΦΙΑΟΔΕΥΣΗ – ΟΡΙΖΟΝΤΙOΓΡΑΦΙΑ ( LATERAL PROFILING) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ( VERTICAL PROFILING, 2D) ΜΕΛΕΤΗ TOΣΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. ΣΥNΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ+ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

13 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

14 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

15 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ (SOUNDING)  ΑΞΟΝΑΣ Χ =ΑΒ/2 (m)  ΑΞΟΝΑΣ Υ= ΦΑΙΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (OHM-M)  5-8 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΔΕΚΑΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΒ/2: 3.2, 4, 5, 6.4, 8, 10, 16, 20, 30, 40, 64, 80, 100, 130, 160, 200, 250  ΔΙΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

16 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ (SOUNDING)

17 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ

18 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ -3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ

19 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

20 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

21 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

22 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

23 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

24 ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ = 1-3% !!! 0.05%

25 ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ log-log ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ρ 2 /ρ 1 ΑΞΟΝΑΣ Χ=(ΑΒ/2)/Ζ ΑΞΟΝΑΣ Υ=ρ α /ρ 1 ρ1ρ1 ρ2ρ2 Ζ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ μ ΑΡΧΗ ΑΞΟΝΩΝ (1,1) ΑΒ/2 ρ α ρ 2 Ζ ρ 1 ρ 1 = = 1, =μ

26 ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ραρα ΑΒ/2 ρ1ρ1 z μ= ρ 2= ρ 1 μ

27 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΒΗΜΑ 2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΒ/2 (Χ), ΦΑΙΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Υ) ΣΕ LOG-LOG ΔΙΑΦΑΝΕΣ

28 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 - ΤΑΥΤΙΣΗ 0.15

29 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΧΟΥΣ 0.15 ρ 1 =200 Ohm-m z 1 =30m ρ 2 = ρ 1. = 30 Ohm-m

30 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ 2 ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ 1 2 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ 3-4 ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ – ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!!

31 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 – ΤΑΥΤΙΣΗ 1 0.5

32 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 3 – ΤΑΥΤΙΣΗ 2 0.55

33 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΗΜΑ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΧΟΥΣ ρ 1 =20 Ohm-m z 1 =20m 5 0.5 ρ 3 = ρ 2. = 40 Ohm-m ρ 2 = 8 Ohm-m z 1 + z 2 =40m z 2= 20m

34 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΟΔΕΥΣΗ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (PROFILING)  ΟΔΕΥΣΗ Οι αποστάσεις μεταξύ των ηλεκτροδίων μένουν σταθερές (σταθερό βάθος διασκόπησης) και λαμβάνεται μια σειρά μετρήσεων με πλευρική μετακίνηση της διάταξης των ηλεκτροδίων με σταθερό βήμα – όλες οι διατάξεις:

35 ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

36 ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

37 ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

38 ΟΔΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΒΝ =ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΜ =ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ

39 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ FOUNTAINS ABBEY ΑΠΟΣΤΑΣΗ : 0.5 m 16.000 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ FOUNTAINS ABBEY ΑΠΟΣΤΑΣΗ : 0.5 m 16.000 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

40 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ : 0.5 m 20.000 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΟΣ SNELL  Λόγω της συνέχειας του δυναμικού και της κάθετης συνιστώσας της πυκνότητας του ρεύματος J στο σημείο επαφής δυο μέσων αντιστάσεων ρ 1, ρ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google