Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Διάδοση κυλινδρικού κύματος Καταγραφή σεισμού (Μ=5.9) σε διαφορετικό περιβάλλον εξασθένησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Διάδοση κυλινδρικού κύματος Καταγραφή σεισμού (Μ=5.9) σε διαφορετικό περιβάλλον εξασθένησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Διάδοση κυλινδρικού κύματος Καταγραφή σεισμού (Μ=5.9) σε διαφορετικό περιβάλλον εξασθένησης

2 Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ Ανεξάρτητη των ιδιοτήτων του μέσου διάδοσης Συνάρτηση των ιδιοτήτων του μέσου διάδοσης

3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Α: Πλάτος κύματος Ι: Ενταση Βασική αρχή: Η ενέργεια (δW) που διαπερνά τις δύο σφαιρικές επιφάνειες (πολύ κοντά στην πηγή) σε χρόνο δt θα είναι η ίδια χωρίς απώλειες Α0Α0 Α Ι0Ι0 Ι r0r0 r Πηγή

4 Α0Α0 Α Ι0Ι0 Ι r0r0 r 1η Σφαίρα 2η Σφαίρα Η Ένταση «Ι» είναι αντιστρόφως ανάλογη του (r 2 ) Σχέση Εντάσεων

5 Σχέση Πλατών Κινητική Ενέργεια Α0Α0 Α Ι0Ι0 Ι r0r0 r Πηγή

6

7 Το πλάτος «Α» είναι αντιστρόφως ανάλογη του (r)

8 ΑΠΟΣΒΕΣΗ Mέρος της ελαστικής ενέργειας απορροφάται βαθμιαία απο το μέσο διάδοσης λόγω μετατροπής σε άλλο είδος ενέργειας... (κυρίως θερμότητα) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Βαθμιαίος μηδενισμός των πλατών με την αύξηση της απόστασης Εσωτερική τριβή στα στερεά, ιξώδης τριβή στα ρευστά, πιεζοηλεκτρικά και θερμοηλεκτρικά φαινόμενα συντελούν σε σοβαρό ποσοστό στη μετατροπή της ελαστικής ενέργειας

9 Α0Α0 Α Ι0Ι0 Ι r0r0 r Πηγή Εκθετική η μεταβολή της «Ε» με την απόσταση q : Συντελεστής Απόσβεσης r : Απόσταση Συνδυασμός Απόσβεσης-Γεωμ. Διασποράς Γ.Δ.

10 Συνδυασμός Απόσβεσης-Γεωμ. Διασποράς Πειραματικά δεδομένα ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ

11 ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΡΧΗΣ HUYGENS Aπό το Α στο Δ το ελαστικό κύμα ταξιδεύει σε χρόνο t με ταχύτητα u 1 δημιουργώντας νέα πηγή κύματος στο Α ΑΔ=u 1 t Aπό το Β στο Γ το ελαστικό κύμα ταξιδεύει σε χρόνο t με ταχύτητα u 1 δημιουργώντας νέα πηγή κύματος στο Γ απειροστού πλάτους ΒΓ=u 1 t

12 ΑΔ=u 1 t ΒΓ=u 1 t Τρίγωνα ΑΒΓ & ΑΔΓ ίσα

13 u1u1 u2u2 Kάθετη Ανάκλαση Α 0 : Πλάτος προσπίπτοντος Α 1 : Πλάτος ανακλώμενου Συντελεστής Ανάκλασης “R”

14 Aκουστική Αγωγιμότητα Αντίθεση Aκουστικής Αγωγιμότητας Ο Συντελεστής Ανάκλασης εξαρτάται κατά κύριο λόγο απο την αντίθεση των ταχυτήτων της δομής

15 ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΡΧΗΣ HUYGENS Aπό το Β στο Γ το ελαστικό κύμα ταξιδεύει σε χρόνο t με ταχύτητα u 1 δημιουργώντας νέα πηγή κύματος στο Γ ΒΓ=u 1 t Aπό το Α στο Ε το ελαστικό κύμα ταξιδεύει σε χρόνο t με ταχύτητα u 2 αφού δημιούργησε νέα πηγή κύματος στο Α ΑΕ=u 2 t

16 ΒΓ=u 1 t ΑΕ=u 2 t

17 Οταν ι 2 =90 0 ι 0 =ι c Διάθλαση υπό την ορική γωνία Αν ι > ι c τότε πραγματοποιείται ολική ανάκλαση ιcιc u1u1 u2u2 ι2ι2

18 u1u1 u2u2 Kάθετη Πρόσπτωση και διάθλαση Α 0 : Πλάτος προσπίπτοντος Α 2 : Πλάτος διαθλώμενου Συντελεστής Διάδοσης “Τ”

19 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ SNELL Προσπίπτον κύμα «Ρ» η «S» Ανακλώμενα Ρ 1 S 1 Διαθλώμενα Ρ 2 S 2 α 1, α 2 Ταχύτητες Επιμήκων κυμάτων β 1, β 2 Ταχύτητες Εγκαρσίων κυμάτων

20 Διαδικασίες Ανάκλασης-Διάθλασης ισχύουν σε ομαλές δομές Ομαλές ασυνέχειες Ασυνέχειες με μικρή καμπυλότητα

21 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Πηγές κυμάτων περίθλασης 1) Άκρα Ρηγμάτων 2) Μεμονωμένα σώματα σε ομογενή στρώματα Telford et al., 1976 Θέση «Ο» Πηγή κυμάτων περίθλασης Από το «C» μέχρι το «Ο» Κάθετη ανάκλαση Συντελεστής Ανάκλασης. R=1

22 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ Οι Φάσεις περίθλασης καταγράφονται πολλές φορές στα εγγραφήματα της σεισμικής διασκόπησης και είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν από τις φάσεις ανάκλασης και διάθλασης Ανακλώμενα Περιθλώμενα Telford et al., 1976

23 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Επιμήκη κύματα Εγκάρσια κύματα λ, μ : Ελαστικές Σταθερές του Lame Πυκνότητα ρ=f(πίεσης)

24 Η μαθηματική σχέση δείχνει ότι η ταχύτητα «α» είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας «ρ», ενώ τα πραγματικά δεδομένα του σχήματος το ακριβώς αντίθετο… Παράδοξο….?? ΕΠΙΜΗΚΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ Nafe 1970

25 Ανώτερος Μανδύας της Γης Πυκνότητα 1-2.9 gr/cm 3 Tαχύτητες «α» 1.5 – 7.0 km/sec Πυκνότητα ρ>3.0 gr/cm 3 Tαχύτητες α > 7.7 km/sec Φλοιός της Γης ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ : Tαχύτητα «α» 0.2 – 6.5 km/sec ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Tαχύτητα «α» 5.5 – 8.5 km/sec

26 Σχέση Ταχύτητας ελαστικών κυμάτων «α» και πορώδους α Φ: Πορώδες α f : Ταχύτητα στο ρευστό των πόρων α m : Ταχύτητα στο συμπαγές πέτρωμα Εχει έννοια σε πετρώματα με έντονο πορώδες

27 Φλοιός της Γης ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣ 1.5-5.5 km/sec ΓΡΑΝΙΤΙΚΟ 5.5-6.4 km/sec ΒΑΣΑΛΤΙΚΟ 6.5-6.9 km/sec α=f (ηλικίας πετρώματος) Τ: ηλικία (χρόνια) z: βάθος (m) Κ = ct = 46.5 α: m/sec


Κατέβασμα ppt "ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Διάδοση κυλινδρικού κύματος Καταγραφή σεισμού (Μ=5.9) σε διαφορετικό περιβάλλον εξασθένησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google