Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ MSc ΦΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΛΛΑΣ - ΠΙΕΡΙΑΣ

2 Τα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών είναι σύνθετα & αλληλένδετα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Τα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών είναι σύνθετα & αλληλένδετα. Παραδοσιακή τάση των ΠΣ είναι να ομαδοποιούν ή να κατακερματίζουν τη γνώση σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Σύγχρονη τάση των ΠΣ είναι να σχεδιάζουν ενιαία ΠΣ, ώστε να προάγεται η ικανότητα των μαθητών να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ και δια μέσου των επιμέρους επιστημονικών πεδίων.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ Δίνεται έμφαση :
Στην ανάγκη καλλιέργειας της κριτικής ικανότητας. Στην ανάγκη καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την επίλυση προβλημάτων. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την προσαρμογή των νέων στα διαρκώς εξελισσόμενα εργασιακά περιβάλλοντα & τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες.

4 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η επιστημονική σκέψη διευρύνεται. Η γνώση εξελίσσεται ταχύτατα. Και τα δυο αδυνατούν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου. Α Ρ Α Η πολύτιμη γνώση Οι νοητικές ικανότητες & οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αξιοποιηθεί η γνώση εγκαθίσταται στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των συμβατικών επιστημονικών πεδίων, ΌΛΑ αυτά οδηγούν στην ανάγκη της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Οι δεξιότητες π.χ. Η χρήση πηγών και της πληροφορίας Οι διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας Ο χειρισμός των συστημάτων και της τεχνολογίας Οι νοητικές ικανότητες π.χ. Ικανότητα δημιουργικής σκέψης Η λήψη αποφάσεων Η επίλυση προβλημάτων Η γνώση του πώς να μαθαίνεις

6 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ανάπτυξη της ικανότητας για δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ: των επιστημονικών πεδίων των αλληλεξαρτώμενων συστημάτων της καθημερινότητας ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Οι μαθητές: χρησιμοποιούν ποικιλία τρόπων σκέψης & επικοινωνίας επιλύουν «επιστημονικά προβλήματα»

7 ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ; Εποικοδομητική θεωρία (constructivism)
Η μάθηση είναι «μια κοινωνικά προσδιορισμένη δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μέσα σε κατάλληλα, λειτουργικά & ενθαρρυντικά περιβάλλοντα». Παράλληλα, ενθαρρύνει την εμπλοκή των μαθητών σε διεργασίες σκέψης υψηλότερου επιπέδου με στόχο την κατάκτηση προηγμένων εννοιών και δεξιοτήτων.

8 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Καθοδηγεί την επίδοση των μαθητών Οδηγεί τους μαθητές στην ισχυρή δόμηση της γνώσης Οι μαθητές αντιμετωπίζονται σαν ενεργοί συντελεστές της μάθησης Καθίστανται υπεύθυνοι για την μάθησή τους ΕΤΣΙ η γνώση αντιμετωπίζεται ΟΛΙΣΤΙΚΑ η διαδικασία της μάθησης προϋποθέτει δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή και της γνώσης

9 Ο ΡΥΘΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Καλλιέργεια της ικανότητας για διαρκή αναδιοργάνωσης και προσαρμογής της γνώσης Άσκηση της συγκεκριμένης ικανότητας σε πραγματικές καταστάσεις προβληματισμού

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η διδασκαλία τους δεν αναιρείται, αλλά απαιτείται η ισορροπημένη και άρτια σχεδιασμένη ενσωμάτωσή τους Η μάθηση πιο σύνθετων εννοιών & δεξιοτήτων (π.χ. κατανόηση & επίλυση προβλημάτων)

11 ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΠ; Το ΑΠ υλοποιείται σε δυο διακριτά επίπεδα:
Βασικό Αναλυτικό Πρόγραμμα: Αποτελείται από τις βασικές έννοιες & τα περιεχόμενα των επιμέρους επιστημονικών πεδίων «Μετα – αναλυτικό» Πρόγραμμα: Στόχος η αφομοίωση του περιεχομένου ΒΑΠ & η ανάπτυξη κριτικής / δημιουργικής σκέψης. Αποτελείται από τις ομάδες των θεματικά οργανωμένων δεξιοτήτων & διδακτικών στρατηγικών

12 ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ορίζεται «η εκπαιδευτική διαδικασία που οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαπερνά τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των περιεχομένων μάθησης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, συσχετίζοντας έτσι ποικίλες διαστάσεις του ΑΠ σε μια λογική σύνδεση, με σκοπό την εστίαση του ενδιαφέροντος σε ευρύτερους τομείς μελέτης. Συνεπώς, η μάθηση και η διδασκαλία προσεγγίζονται με έναν ολιστικό τρόπο που αντικατοπτρίζει τον πραγματικό κόσμο, ο οποίος είναι διαδραστικός»

13 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ευέλικτο προγραμματισμό Διδασκαλία σε ομάδες εργασίας
Συσχετισμός των εννοιών ή των θεμάτων Συγκερασμός των γνωστικών αντικειμένων Έμφαση στη μάθηση με βάση τα σχέδια εργασίας Χρήση θεματικών διεπιστημονικών ενοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

14 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΔΕΠΠΣ Προάγουν την κριτική μελέτη των παραμέτρων ενός θέματος Προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των εμπειριών ή των βιωμάτων των μαθητών με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων Παρέχουν κίνητρα για εμπλοκή των μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες Επιτυγχάνουν την ικανοποίηση των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών Η ίδια θεματική ενότητα μπορεί να σχεδιαστεί με σκοπό την επίτευξη των στόχων διδασκαλίας πολλών μαθημάτων Παρέχουν πολλές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία

15 ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Επιλογή θέματος Επιλογή κατάλληλης μεθόδου για την οργάνωση της εργασίας Επιλογή υλικού & δραστηριοτήτων Επιλογή κατάλληλων στρατηγικών μάθησης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

16 Μέθοδος εργασίας κατά τη διαθεματική προσέγγιση
Αυτενεργός μάθηση Δράση από το μαθητή. Παρατήρηση, σκέψη, σύγκριση, εξαγωγή συμπερασμάτων, ταξινόμηση, λύση προβλημάτων, απάντηση ερωτημάτων (Θεοφιλίδης, 1997) Εποπτική διδασκαλία Βιωματική διδασκαλία – μέθοδος σχεδίου εργασίας (project) (Θεοφιλίδης,1997) Αγωγή στην αυτομόρφωση Έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων α) σχετικών με τη λύση προβλημάτων, β) επικοινωνίας, γ) οργάνωσης και μελέτης (Θεοφιλίδης,1997)

17 Διεπιστημονικότητα ή Διαθεματικότητα
Διεπιστημονικότητα ή Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα (inter-disciplinarity) Τρόπος οργάνωσης του Α.Π.Σ., που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια επιλογής και διάταξης της σχολικής γνώσης, αλλά επιχειρεί µε ποικίλους τρόπους να συσχετίσει μεταξύ τους το περιεχόμενο των διακριτών μαθημάτων (Ματσαγγούρας, 2002) Διαθεματικότητα (cross-thematic integration) Τρόπος οργάνωσης του Α.Π.Σ., που καταργεί ως πλαίσια επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία προσεγγίζει μέσα από τη διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2002)

18 ΔΕΠΠΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΠΠΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Συγκλίνουν στην διατήρηση των ανεξάρτητων γνωστικών αντικειμένων Παρέχουν σε μεγάλο βαθμό περιθώρια αυτονομίας Το πλαίσιό τους θεωρείται ανοικτό Διαμορφώνουν αντίθετη αντίληψη με το παρελθόν Κινούνται στον ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ & ΚΑΘΕΤΟ άξονα διασύνδεσης της γνώσης (ΦΕΚ 303 & 304/ τα. Β, 13/3/2003)

19 Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους.

20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι Για την διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ο ΚΦΑ οφείλει να ακολουθήσει τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ Φυσικής Αγωγής (ΦΕΚ 304/ τα. Β’) & τα νέα διδακτικά πακέτα Φυσικής Αγωγής

21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ.
εκσυγχρονίζουν το περιεχόμενο σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εισάγουν αρκετές καινοτομίες για τα δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

22 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) Περιλαμβάνει Το σκοπό διδασκαλίας του μαθήματος Τους άξονες του γνωστικού αντικειμένου Τους γενικούς στόχους διδασκαλίας της ΦΑ Ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης

23 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) ΙΙ
Περιλαμβάνει Τους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας της Τους επιμέρους στόχους για κάθε τάξη & κάθε γνωστικό αντικείμενο ΦΑ & τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των σκοπών της Το περιεχόμενο - τις θεματικές ενότητες και τον χρόνο που διατίθεται σε αυτές

24 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) ΙΙ
Ενδεικτικές δραστηριότητες για κάθε τάξη & κάθε γνωστικό αντικείμενο Στοιχεία διδακτικής μεθοδολογίας Πέντε προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας Στοιχεία αξιολόγησης των μαθητών

25 ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ; Ι Καθιερώνουν τη διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση Αντιστοιχίζουν στόχους – περιεχόμενο – διδακτικές δραστηριότητες στο επίπεδο κάθε διδακτικής ενότητας. Καθιερώνουν την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) στα πλαίσια όλων των μαθημάτων. Με τον τρόπο αυτό : (α) διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για προωθημένες διαθεματικές προσεγγίσεις (β) αναπτύσσονται στους μαθητές οι γνωστικο-κοινωνικές δεξιότητες του επιστημονικού τρόπου σκέψης.

26 ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ; ΙΙ
Καθιερώνουν την ευέλικτη ζώνη Συνδέουν οργανικά την αξιολόγηση με τις υπόλοιπες διαδικασίες της διδασκαλίας, προτείνοντας ποικίλες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης. Παραθέτουν τις παραμέτρους για τη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων, ώστε να διασφαλιστούν οι προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη βιβλιογραφία. Βελτιώνουν τον αναγνωστικό, μαθηματικό και φυσικοεπιστημονικό αλφαβητισμό.

27 Διαθεματικότητα / Φυσική Αγωγή
Στη Φ.Α. εντάσσουμε τη Διαθεματικότητα μ: Συμμετοχή στα Διαθεματικά Σχέδια Εργασίας που συμπληρώνουν εναλλακτικά τις αναφερόμενες στο Α.Π.Σ. “ενδεικτικές διαθεματικές ενότητες”, που εμπεριέχονται στα βιβλία του Εκπαιδευτικού σε κάθε ημερήσιο μάθημα (10% του χρόνου). Σύντομες ερωτήσεις στην αρχή/στη διάρκεια/τέλος του μαθήματος Το να υλοποιούνται κάποιες σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες/ Εργασία στο σπίτι (συνεργασία/υπευθυνότητα) Επισκέψεις ή εκδηλώσεις προγραμματίζονται στην αρχή του σχολικού έτους Με συμμετοχή σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγή Υγείας – Περιβαλλοντική Εκπ/ση- Πολιτιστικά προγράμματα – Καλλιπάτειρα κ.α.)

28 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Η θέση της Γυναίκας & του Παιδιού στον Αθλητισμό Η λειτουργία του Ιπποδρόμου & τα αθλητικά θεάματα κατά τους Βυζαντινούς χρόνους Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου Υγιεινές ανθυγιεινές συμπεριφορές (άθληση, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, παχυσαρκία κ.τ.λ). Δια βίου άσκηση Αθλητική συμπεριφορά (βία) Οργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων

29 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Α΄ και Β΄ ΤΑΞΕΙΣ
Στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου προγραμματίζουμε κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική του ανάπτυξη. Δημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν μόνα τους, ανά δύο ή να συμμετέχουν σε μικρές ομάδες. Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του και συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες. Είναι ανάγκη το παιδί στις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου να κινείται πολύ και ελεύθερα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας τους. Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία κατάλληλου κλίματος καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής.

30 Γ΄ και Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σωματικά, και πνευματικά ωριμότερα από τα παιδιά της προηγούμενης ηλικίας. Προγραμματίζουμε και εδώ κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική του ανάπτυξη, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να τα εισαγάγουμε περισσότερο συστηματικά σε κινητικές δεξιότητες πού αποτελούν μέρος των καθιερωμένων αθλημάτων και αγωνισμάτων. Δημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν μόνα τους, ανά δύο ή να συμμετέχουν σε μικρές ομάδες. Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού και αυτής της ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του και συμβάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, να τηρούν και να σέβονται κανόνες. Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία κατάλληλου κλίματος καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής.

31 Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ Ο καθηγητής Φ.Α. θα πρέπει στην αρχή του χρόνου να ετοιμάσει τον ετήσιο, τριμηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό του. Στον καθηγητή επαφίεται να αποφασίσει σε ποια περίοδο του έτους θα διδάξει το κάθε αντικείμενο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του σχολείου (αθλητική υποδομή, αριθμός υπηρετούντων καθηγητών Φ.Α. κ.ά.). Όταν αρχίζει η διδασκαλία ενός αντικειμένου πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να μην διακόπτεται μέχρι να τελειώσουν τα προγραμματισμένα γι’ αυτό μαθήματα. Εάν ο καιρός είναι ακατάλληλος (βροχή, χιόνι κ.ά.) και δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για άθληση, θα πρέπει να γίνονται θεωρητικά μαθήματα σχετικά με αθλητικά θέματα. Η διδασκαλία των αθλημάτων και των αγωνισμάτων θα γίνεται τόσο στους μαθητές όσο και στις μαθήτριες χωρίς διάκριση. Όπου ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δημιουργία κατάλληλου κλίματος καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης της κατάλληλης μουσικής. Να διδάσκονται κατά προτεραιότητα οι τοπικοί χοροί και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.

32 Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ και Β΄ Θέμα: Ελληνικά Παραδοσιακά Παιχνίδια. Οργάνωση ατομικών εργασιών με καθήκον την εικαστική αποτύπωση παραδοσιακών παιχνιδιών, τις κατασκευές παραδοσιακών παιχνιδιών (μπάλας από χαρτί, κούκλας από ύφασμα ή από πηλό, κουδουνίστρας κ.ά.), τη συλλογή εικόνων, την παρουσίαση παιχνιδιών. Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, παράδοση, συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Εμείς και ο κόσμος.

33 ΤΑΞΕΙΣ Γ ΄ΚΑΙ Δ΄ Θέμα: Ομαδικά παιχνίδια και αθλήματα. Οργάνωση ομαδικών εργασιών με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών για σύγχρονα παιχνίδια της Ελλάδας και άλλων χωρών, τη συλλογή πληροφοριών με θέμα τα γνωστότερα ομαδικά αθλήματα, το κολλάζ, της κατασκευής μακέτας η οποία απεικονίζει το γήπεδο ενός ομαδικού αθλήματος, τη συλλογή φωτογραφιών με παιχνίδια ομαδικά που παίζονται στην αυλή του σχολείου ή στο πάρκο της γειτονιάς, την καταγραφή βασικών κανονισμών ομαδικών αθλημάτων, την παρουσίαση αθλημάτων και παιχνιδιών τα οποία έχουν μελετήσει οι μαθητές. Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα, τήρηση κανόνων. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Εμείς και ο κόσμος

34 TΑΞΕΙΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ Θέμα: Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί. Εκπόνηση ομαδικών και ατομικών εργασιών με αντικείμενο, τη συλλογή πληροφοριών για τους χορούς και τα τραγούδια της Ελλάδα, τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού που απεικονίζουν παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, τις συνεντεύξεις από μεγαλύτερους συγγενείς ή φίλους με θέμα τους χορούς του τόπους τους, την εκμάθηση χορών από όλη την Ελλάδα, την παρουσίαση των χορών στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, παράδοση, ήχος, συμμετρία, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα, ισορροπία, συμβολισμός, ταξινόμηση, δομή, αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα.

35 Σημαντική Επισήμανση Τα διαθεματικά αυτά σχέδια εργασίας μπορούν να συμπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόμενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ΔΕΠΠΣ

36 Αθλοπαιδιές: Μπάσκετ Βόλεϊ Ποδόσφαιρο Χάντμπολ
Γενικοί στόχοι (γνώσεις δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης Να αναπτύξουν σύνθετες κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες κινητικές δεξιότητες. Να αναπτύξουν τις φυσικές σωματικές ικανότητες: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία. Να γνωρίσουν τους κανονισμούς των διαφόρων αθλημάτων και αγωνισμάτων. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Ολυμπιακή και Αθλητική Παράδοση. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις διατροφής, υγιεινής και πρώτων βοηθειών. Να αναπτύξουν θετική στάση για κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος. Άτομο-σύνολο, Σύστημα, Οργάνωση- ισορροπία-νόμος, Ομοιότητα-διαφορά, Ισότητα, Μεταβολή, Αλληλεπίδραση, Συνεργασία, Συλλογικότητα.

37 ΤΑΞΕΙΣ Γ ΄ΚΑΙ Δ΄ Θέμα: Ομαδικά παιχνίδια και αθλήματα.
Οργάνωση ομαδικών εργασιών με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών για σύγχρονα παιχνίδια της Ελλάδας και άλλων χωρών, τη συλλογή πληροφοριών με θέμα τα γνωστότερα ομαδικά αθλήματα, το κολλάζ, της κατασκευής μακέτας η οποία απεικονίζει το γήπεδο ενός ομαδικού αθλήματος, τη συλλογή φωτογραφιών με παιχνίδια ομαδικά που παίζονται στην αυλή του σχολείου ή στο πάρκο της γειτονιάς, την καταγραφή βασικών κανονισμών ομαδικών αθλημάτων, την παρουσίαση αθλημάτων και παιχνιδιών τα οποία έχουν μελετήσει οι μαθητές. Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισμός, συνεργασία, επικοινωνία, ομαδικότητα, τήρηση κανόνων. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), Εμείς και ο κόσμος

38 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ Ι Είναι υψηλής επιστημονικής ποιότητας σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική των Curricula. Παρουσιάζουν τη γνώση ως ενιαία και πολυπρισματική ταυτόχρονα. Θεωρούν τη μάθηση όχι μόνο ως προϊόν αλλά και ως διαδικασία αυτενέργειας και ανακάλυψης αφενός και κοινωνιογνωστικής δόμησης αφετέρου. Εμπλέκουν τους μαθητές σε βιωματικές ευκαιρίες μάθησης, συνδέοντας το σχολείο με τον προσωπικό βίο, τα ενδιαφέροντα, το είδος της νοημοσύνης και τις κλίσεις των μαθητών/τριών.

39 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΙΙ Παρέχουν ευκαιρίες και καλλιεργούν στάσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις δραστηριότητες ως εργαλείο μάθησης, επικοινωνίας και δημιουργίας. Συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην απόκτηση της γνώσης και στην αντιμετώπιση διεθνών δοκιμασιών όπως λ.χ. του PISA, TIMS και Reading Literacy IEA. Συμβάλλουν στη δημιουργία θετικότερου κλίματος μάθησης με αποτέλεσμα να αποκτούν οι μαθητές δεξιότητες για την επιτυχέστερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής.

40 Προϋποθέσεις επιτυχίας της διαθεματικής διδασκαλίας
Γνώση σκοπών, στόχων, επιδιώξεων αναλυτικού προγράμματος Επιλογή κατάλληλων περιεχομένων, εννοιών, θεμάτων, για διασύνδεση Επιλογή κατάλληλου μοντέλου διδασκαλίας Συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων Σχεδιασμός μαθημάτων Επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων, εξοπλισμού, υλικού Έμφαση στον χρόνο ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών Επιλογή κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης Προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή

41 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google