Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας
Homework Review Ιάσονας Λαμπριανού

2 Βασικά Στάδια Διεξαγωγής μιας Εκπαιδευτικής Έρευνας
Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα Βασικά Στάδια Διεξαγωγής μιας Εκπαιδευτικής Έρευνας Μια εκπαιδευτική έρευνα: Αρχίζει με την ύπαρξη ενός θέματος/προβλήματος προς διερεύνηση Προϋποθέτει την ξεκάθαρη διατύπωση του σκοπού της έρευνας Υποδιαιρεί τον σκοπό της έρευνας σε επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις Συλλέγει και οργανώνει δεδομένα που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις Αναλύει και ερμηνεύει τα δεδομένα αυτά απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα Ιάσονας Λαμπριανού

3 Κυκλικό Μοντέλο Έρευνας
Κυκλικό Μοντέλο Έρευνας ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ/ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 Κριτήρια Επιλογής Ενός Θέματος
Ύπαρξη θέματος/προβλήματος Να είναι πραγματοποιήσιμο Εμπειρίες-γνώσεις του/της ερευνητή/τριας Ενδιαφέρον από τον/την ερευνητή/τρια (να δούμε το παράδειγμα των φυλλαδίων πού πήραν οι φοιτητές) HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής να φέρει 1 μέχρι 2 (το πολύ) ερευνητικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να τον ενδιαφέρουν για σκοπούς έρευνας στα πλαίσια του μαθήματος. Ιάσονας Λαμπριανού

5 Εξειδίκευση του Προβλήματος
Ο ερευνητής οφείλει να εμβαθύνει στο πρόβλημα διερευνώντας διάφορες πτυχές του, ώστε να μπορέσει να το εξειδικεύσει Τρόποι εμβάθυνσης είναι οι εξής: Αρχική διερεύνηση του θέματος με την έννοια της “ανεπίσημης” προκαταρκτικής - πιλοτικής έρευνας Βιβλιογραφική επισκόπηση Επαφή με ειδικούς

6 Αξία Βιβλιογραφικής Επισκόπησης
Βοηθά στον περιορισμό του θέματος Αποκαλύπτει: την εργασία άλλων ερευνητών σε παρόμοια προβλήματα μεθόδους και τεχνικές άλλων ερευνών νέες πηγές δεδομένων Πληροφορεί: για περιοχές που έχουν διερευνηθεί πλήρως για εισηγήσεις άλλων ερευνητών για αδυναμίες άλλων σχετικών ερευνών Βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση της εργασίας του ερευνητή (να δούμε το παράδειγμα των φυλλαδίων πού πήραν οι φοιτητές)

7 Πηγές αναφοράς Επιστημονικά περιοδικά Βιβλία Εκθέσεις
Επιστημονικά περιοδικά Βιβλία Εκθέσεις Πρακτικά συνεδρίων Εφημερίδες Περιλήψεις ερευνών Διαδίκτυο

8 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Αποφασίζω από την αρχή τι θέλω να ερευνήσω μέσα από τη βιβλιογραφία Εντοπίζω την ύπαρξη πηγών αναφοράς γύρω από το θέμα Επιλέγω πηγές που σχετίζονται άμεσα με το θέμα Θετικά χαρακτηριστικά: Να περιλαμβάνει μόνο τις σχετικές πληροφορίες Να περιγράφει και αξιολογεί τις πληροφορίες Να είναι σύντομη*

9 Περιορισμός του Θέματος (Παραδείγματα)
Περιορισμός του Θέματος (Παραδείγματα) Η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολείο Η επίδοση των μαθητών Οι άνεργοι πτυχιούχοι Ο διευθυντής ως παράγοντας δημιουργίας του κλίματος που επικρατεί στο σχολείο Το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας ως παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση των μαθητών Παράγοντες που ωθούν τους νέους να παρακολουθήσουν ανώτερες σπουδές Ιάσονας Λαμπριανού

10 Περιορισμός του θέματος (Παραδείγματα)
Περιορισμός του θέματος (Παραδείγματα) Ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο Σχέσεις οικογένειας και σχολείου Τι πιστεύουν οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες για την ένταξη; Ποια η σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου των γονιών και της εμπλοκής τους στη μόρφωση του παιδιού τους;

11 Περιορισμός του θέματος (Παραδείγματα)
Περιορισμός του θέματος (Παραδείγματα) HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε ένα από τα θέματα για έρευνα που θα φέρει, να παρουσιάσει μια άλλη (πιο περιορισμένη) εκδοχή-διατύπωση του θέματος.

12 Θεωρητικό Πλαίσιο: γραφική ή λεκτική εξήγηση των εννοιών της έρευνας και των σχέσεων μεταξύ τους
(Παράδειγμα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φύλο Χρόνια υπηρεσίας Επίπεδο εκπαίδευσης ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ: Για την αξία και χρησιμότητα της έρευνας στην εκπαίδευση Για την εμπλοκή του/της εκπαιδευτικού στις ερευνητικές διαδικασίες Για το βαθμό ανάπτυξης της έρευνας στην κυπριακή εκπαίδευση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ Ερευνητική εμπειρία Σχετική επιμόρφωση Ιάσονας Λαμπριανού

13 Τίτλος έρευνας Ο τίτλος της έρευνας πρέπει:
Να αναφέρεται σε εξειδικευμένη πτυχή του ερευνητικού θέματος Να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του σκοπού της έρευνας Να είναι σαφής, πλήρης και συνοπτικός HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε ερευνητικό θέμα, να διατυπώσει 1 μέχρι 2 πιθανούς τίτλους για την έρευνα.

14 Διατύπωση του Σκοπού της Έρευνας και των Ερευνητικών Στόχων
Ο σκοπός της έρευνας πρέπει να είναι σαφής, απλός και περιεκτικός, χωρίς να περιλαμβάνει αχρείαστες λεπτομέρειες Το ίδιο ισχύει και για τους ερευνητικούς στόχους που πηγάζουν άμεσα από το σκοπό της έρευνας και αποτελούν την προέκτασή του, καθοδηγώντας τον/την ερευνητή/τρια στη συμπλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διατύπωση οι υπό μελέτη μεταβλητές Ιάσονας Λαμπριανού

15 Διατύπωση του Σκοπού (Παράδειγμα Ι)
Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει: Τους λόγους που ωθούν τους απόφοιτους λυκείων να συνεχίσουν σπουδές Την επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην απόφαση των αποφοίτων λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους Ιάσονας Λαμπριανού

16 Διατύπωση του Σκοπού (Παράδειγμα ΙΙ)
Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει: Το βαθμό αποδοχής της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου….. Το βαθμό ικανοποίησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες του Λυκείου…….για την ένταξή τους στο συγκεκριμένο γενικό σχολείο Ιάσονας Λαμπριανού

17 Διατύπωση του Σκοπού (Παράδειγμα ΙΙΙ)
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει κατά πόσον υπάρχουν ομοιότητες στις απόψεις των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μαθητών του Γυμνασίου μας για την εφηβεία, και συγκεκριμένα για τις σχέσεις τους με τους γονείς τους, τις σχέσεις τους με το αντίθετο φύλο, τη φιλία και την επαγγελματική αποκατάσταση Ιάσονας Λαμπριανού

18 Διατύπωση του Σκοπού (Παράδειγμα ΙΙΙ)
HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε ερευνητικό θέμα, να διατυπώσει 1 μέχρι 2 πιθανούς σκοπούς για την έρευνα. Ιάσονας Λαμπριανού

19 Εξειδίκευση Θέματος (Παράδειγμα)
Τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών στον ελεύθερο τους χρόνο Η διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών του γυμνασίου Τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών γυμνασίου κατά τον ελεύθερό τους χρόνο: Διαφορές κατά φύλο, ηλικία, και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Θέμα της έρευνας Σκοπός της έρευνας Τίτλος της έρευνας Ιάσονας Λαμπριανού

20 Σχεδιασμός της μεθοδολογίας
HomeWork: Στο επόμενο μάθημα, κάθε φοιτητής, για κάθε θέμα έρευνας, να περιγράψει τους πιο σημαντικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν το σχεδιασμό της μεθοδολογίας του. Ιάσονας Λαμπριανού

21 το HomeWork Το HomeWork θα πρεπει να είναι δακτυλογραφημένο στην MS Word ή σε άλλο ευρέως διαδεδομένο κειμενογράφο. Να δημιουργηθεί ένα portfolio το οποίο κάθε φοιτητής θα ενημερώνει με όλα τα HomeWork Πριν από κάθε μάθημα, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις, να παρουσιάσετε τη δουλειά σας και μετά στο σπίτι να τη βελτιώσετε. Επισκεφτείτε την πιο κάτω διεύθυνση για να βρείτε θέματα Ιάσονας Λαμπριανού


Κατέβασμα ppt "Στάδια διεξαγωγής εκπ/κής έρευνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google