Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Διατύπωση Αναπτυξιακών Ερωτημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Διατύπωση Αναπτυξιακών Ερωτημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Διατύπωση Αναπτυξιακών Ερωτημάτων
ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Διατύπωση Αναπτυξιακών Ερωτημάτων   Επιστημονική μέθοδος είναι η διαδικασία διατύπωσης ερωτημάτων και απάντησης των, με τη χρήση προσεκτικά σχεδιασμένων και ελεγχόμενων τεχνικών που περιλαμβάνουν συστηματική, οργανωμένη παρατήρηση και συλλογή δεδομένων. H επιστημονική μέθοδος αποτελείται απο τρία βασικά στάδια: (1) τον εντοπισμό ερωτημάτων που ενδιαφέρουν, (2) διαμόρφωση μιας ερμηνευτικής υπόθεσης, και (3) διεξαγωγή της έρευνας, η οποία είτε επιβεβαιώνει είτε απορρίπτει την υπόθεση. Υπόθεση λέγεται η πρόβλεψη, που διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο ωστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί (παράδειγμα απο την υπόθεση οτι η προσκόλληση είναι σημαντική για τη σχέση γονέα-παιδιού).

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Μετά τη διατύπωση της υπόθεσης, ο ερευνητης καλείται να σχεδιάσει μια ερευνητική στρατηγική, για να ελέγξει την εγκυρότητα της υπόθεσης. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες έρευνας Η συναφειακή έρευνα, επιζητεί να δείξει κατά πόσο υπάρχει συνάφεια/ συσχέτιση ανάμεσα σε δύο παράγοντες (συζήτηση με παραδείγματα), Η πειραματική έρευνα είναι έτσι σχεδιασμένη, ωστε να ανακαλύπτει αιτιώδεις σχέσεις ναάμεσα σε ποικίλους παράγοντες (συζήτηση με παραδείγματα).

3 ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Η συσχέτιση μεταξύ δύο παραγόντων δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση. Η συσχέτιση είναι πιθανόν να εμπεριέχει αιτιώδη σχέση, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει απαραίτητα (συζήτηση και παράδειγμα απο την υπόθεση που αφορά τη σχέση μεταξύ της τηλεοπτικής βίας και της εκδήλήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς).

4 Συντελεστής συνάφειας-> η ισχύς και η κατεύθυνση της συσχέτισης ανάμεσα σε δύο παράγοντες αντιπροσωπεύεται απο έναν αριθμητικό δείκτη, τον συντελεστή συνάφειας ή συσχέτισης, που κυμαίνεται μεταξύ +1 και -1. επίδοση...). Ο θετικός συντελεστής συνάφειας σημαίνει οτι όταν οι τιμές του ενός παράγοντα αυξάνουν, μπορεί να προβλεφτεί αύξηση και στις τιμές του άλλου παράγοντα (παράδειγμα με συσχέτιση «μισθού» και «ικανοποίησης»).   Ο αρνητικός δείκτης συνάφειας σημαίνει ότι όταν οι τιμές του ενός παράγοντα αυξάνουν, μπορεί να προβλεφτεί μείωση στις τιμές του άλλου παράγοντα ή το αντίστροφο (παράδειγμα με «χρόνο αποστολής s και ακαδημαική

5 ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Νατουραλιστική παρατήρηση-> η παρατήρηση της φυσικής συμπεριφοράς , χωρίς ο ερευνητής να παρεμβαίνει στις συνθήκες του φαινομένου που παρατηρεί (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αναφορά στην εθνογραφία), Μελέτες περίπτωσης-> διεξοδικές και σε βάθος συνεντεύξεις με ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων, Ημερολόγια-> ζητείται απο τους συμμετέχοντες να καταγράφουν την συμπεριφορά τους σε συστηματική βάση, Δημοσκοπικές έρευνες -> υποβάλλονται ερωτησεις για τις στάσεις, τον τρόπο σκέψης ή την συμπεριφορά μιας ομάδας ατόμων, που έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός γενικότερου πληθυσμού.

6 Ψυχοφυσιολογικές μέθοδοι-> (γνωστική νευροεπιστήμη), εστιάζονται στη σχέση ανάμεσα σε νευροφυσιολογικές διεργασίες και τη συμπεριφορά. Οι νευροφυσιολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι οι εξής: (1) Το εγκεφαλογράφημα (EEG): παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, (2) Η αξονική τομογραφία (CAT-scan): σημαντικές πληροφορίες για τη δομή του εγκεφάλου, (3) Η μαγνητική απεικονιστική τομογραφία (fMRI): (τρισδιάσταστη εικόνα της δραστηριότητας του εγκεφάλου) ένας απο τους καλύτερους τρόπους μελέτης των εγκεφαλικών λειτουργιών καθώς μπορεί να αναγνωρίσει τις αλλαγές ακόμα και στο επίπεδο μεμονωμένων νεύρων.

7 ΠΕΙΡΑΜΑ: Καθορισμός αιτίου και αποτελέσματος
Στο πείραμα, ο ερευνητής κατά κανόνα διαμορφώνει δυο διαφορετικές συνθήκες (ή πειραματικές συνθήκες) και κατόπιν μελετά και συγκρίνει τα αποτελέσματα των υποκειμένων που έχουν εκτεθεί σε αυτές τις διαφορετικές συνθήκες με σκοπό να αξιολογήσει πως επηρεάζεται η συμπεριφορά (1. Πειραματική ομάδα ή ομάδα παρέμβασης, 2. Ομάδα ελέγχου) (παράδειγμα απο πείραμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, διερεύνησης της σχέσης κινηματογραφικής βίας και εκδήλωσης επιθετικότητας). Η Ανεξάρτητη Μεταβλητη είναι η μεταβλητή την οποία χειρίζονται ή μεταβάλλουν οι ερευνητές, Η Εξαρτημένη Μεταβλητή είναι η μεταβλητή την οποία οι ερευνητές μετρούν σε ένα πείραμα και αναμένουν την μεταβολή της , ως αποτέλεσμα του πειραματικού χειρισμού. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα ονομάζεται τυχαία τοποθέτηση (οι συμμετέχοντες τοποθετούνται στις πειραματικές ομάδες εντελώς τυχαία).

8 Επιλογή ερευνητικού πλαισίου: μελέτη πεδίου ( η διεξαγωγή πειράματος στο φυσικό περιβάλλον)-εργαστηριακή έρευνα (η διεξαγωγή πειράματος σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ειδικά σχεδιασμένο ωστε να είναι σταθερές οι περιβαλλοντικές συνθήκες).  

9 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Διαχρονικές έρευνες: Μέτρηση ατομικών αλλαγών-> αξιολογείται η συμπεριφορά ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων, σε συνάρτηση με το πέρασμα του χρόνου (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και παραδείγματα), Συγχρονικές έρευνες: άτομα διαφορετικών ηλικιών συγκρίνονται μεταξύ τους την ίδια χρονική στιγμή (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και παραδείγματα), Έρευνες επάλληλων ομάδων: (συνδυασμός της διαχρονικής και της συγχρονικής έρευνας), οι ερευνητές μελετούν διαφορετικές μεταξύ τους ηλικιακές ομάδες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

10 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ   1.Οι ερευνητές πρέπει να προστατεύουν τους συμμετέχοντες απο σωματικό και ψυχικό τραύμα, 2.Οι ερευνητές πρέπει να λάβουν συγκατάθεση έπειτα απο ενημέρωση των συμμετεχόντων, πρίν αρχίσει η έρευνα, 3. Η παραπλάνηση στην έρευνα πρέπει να είναι δικαιολογημένη και να μην προκαλεί τραύμα, 4. Πρέπει να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.


Κατέβασμα ppt "ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Διατύπωση Αναπτυξιακών Ερωτημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google