Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Η απόδοση αιτίου αφορά την αντιληπτή αιτία ενός αποτελέσματος επίδοσης ή το πώς ο μαθητής εξηγεί τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Η απόδοση αιτίου αφορά την αντιληπτή αιτία ενός αποτελέσματος επίδοσης ή το πώς ο μαθητής εξηγεί τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Η απόδοση αιτίου αφορά την αντιληπτή αιτία ενός αποτελέσματος επίδοσης ή το πώς ο μαθητής εξηγεί τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του.

3  Όταν το άτομο βιώνει το αποτέλεσμα μιας εκτέλεσης (ειδικά εάν το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο, αρνητικό ή σημαντικό), το άτομο θα αναζητήσει τον λόγο που οδήγησε σ’ αυτό το αποτέλεσμα.

4  Ο μαθητής θα μπορούσε να αποδώσει την καλή του επίδοση στο bowling σε μια τυχερή μπάλα, στο είδος του διαδρόμου, σε έναν νέο τρόπο απελευθέρωσης της μπάλας, στη βοήθεια του εκπαιδευτικού, στην υψηλή αθλητική του ικανότητα ή στην εξάσκηση.  Ένας άλλος μαθητής θα μπορούσε να αποδώσει την κακή επίδοσή του στο μπόουλινγκ, στη χρήση ακατάλληλης μπάλας, στην κακή τύχη, στη φασαρία που προκαλούν οι άλλοι μαθητές, στην έλλειψη βοήθειας από τον εκπαιδευτικό, στην ελλιπή αθλητική ικανότητα ή στο γεγονός ότι δεν έχει ξαναπαίξει μπόουλινγκ.

5  (1) η ικανότητα,  (2) η προσπάθεια,  (3) η τύχη και  (4) η δυσκολία του έργου.

6  Η πραγματική απόδοση αιτίων είναι λιγότερο σημαντική για τη μελλοντική παρακίνηση και τη συμπεριφορά από τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες της απόδοσης αυτής.  Αιτιότητα – Σταθερότητα - Ελεγξιμότητα

7  Το σημείο της αιτιότητας αναφέρεται στο εάν η αιτία του αποτελέσματος της εκτέλεσης είναι εσωτερική ή εξωτερική σε σχέση με το άτομο.  Οι εσωτερικές αποδόσεις μπορεί να είναι η ικανότητα και η προσπάθεια, ενώ η δυσκολία του έργου και η τύχη αποτελούν εξωτερικές σε σχέση με το άτομο.

8  Στη διάσταση της σταθερότητας, τα αίτια μπορούν να θεωρηθούν σταθερά και μόνιμα χαρακτηριστικά (μπορεί να αναμένεται το ίδιο αποτέλεσμα το μέλλον) ή ασταθή και προσωρινά (είναι πιθανό στο μέλλον ένα διαφορετικό αποτέλεσμα).  Η ικανότητα και η δυσκολία του έργου θεωρούνται γενικά ως σταθερές αποδόσεις αιτίου, ενώ η προσπάθεια και η τύχη θεωρούνται συνήθως ασταθείς.

9  Το χαρακτηριστικό της ελεγξιμότητας των αποδόσεων αιτίων αναφέρεται στο κατά πόσο το άτομο πιστεύει, ότι έχει τη δύναμη να αλλάξει το αίτιο ή όχι.  Η ικανότητα και η τύχη θεωρούνται συνήθως ως μη ελέγξιμα αίτια, ενώ η προσπάθεια θεωρείται ως αίτιο που μπορεί να ελεγχθεί.  Η δυσκολία του έργου μπορεί να εκλαμβάνεται ως ασταθής και ελέγξιμη (εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να προσαρμόσει τη δυσκολία του έργου) ή σταθερή και μη ελέγξιμη (εάν το άτομο πιστεύει, ότι το έργο υπόκειται πλήρως στον έλεγχο των άλλων και δεν μπορεί να επιφέρει το ίδιο το άτομο αλλαγές στο έργο).

10 ΜΗ ΕΛΕΓΞΙΜΗ ΕΛΕΓΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΞΙΜΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΘΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΥΧΗΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

11  Η επιρροή στις προσδοκίες  Οι σταθερές αποδόσεις αιτίων στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης, οδηγούν το άτομο να προσδοκά το ίδιο αποτέλεσμα στο μέλλον.  Η επιρροή στα συναισθήματα  Οι εσωτερικές και ελεγχόμενες αποδόσεις αιτίων εξυπηρετούν την ενδυνάμωση ή την εξασθένηση των συναισθημάτων και επηρεάζουν την αυτοαξία.

12  ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ  Επιτυχία Αποτυχία Επιτυχία Αποτυχία  Εσωτερική Εξωτερική Εξωτερική Εσωτερική  Σταθερή Ασταθής Ασταθής Σταθερή  Ελέγξιμη Ελέγξιμη Μη ελέγξιμη Μη ελέγξιμη

13  Τα παιδιά δεν αναπτύσσουν ώριμη κατανόηση της ικανότητας ή των σχετικών εννοιών της αντίληψης, της τύχης και της δυσκολίας του έργου, περίπου μέχρι την ηλικία των 12 ετών.  Μετά την ηλικία των 12 τα παιδιά αρχίζουν να αποδίδουν τις πράξεις τους σε αίτια που αφορούν την προσπάθεια και την επιμονή.

14  Η επίκτητη αδυναμία είναι η πεποίθηση, ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ενεργειών ενός ατόμου και του αποτελέσματος που αυτές απέφεραν.  Το άτομο σ’ αυτή την περίπτωση, πιστεύει ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει ανεξαρτήτως του τι θα κάνει. Το άτομο δεν έχει τον έλεγχο των αρνητικών ή των θετικών αποτελεσμάτων (ελεγξιμότητα).

15  Οι μαθητές αποδίδουν συνήθως την αποτυχία στη χαμηλή ικανότητα, την οποία θεωρούν σταθερή, μη ελέγξιμη αιτία.  Έχουν την τάση να αποφεύγουν τις προκλήσεις και να τα παρατάνε εύκολα, όταν δεν έχουν άμεση επιτυχία.  Τα επιτυχή αποτελέσματα αποδίδονται σε μη ελέγξιμους αλλά εξωτερικούς παράγοντες.  Δυσκολίες στο να αποδεχθούν τις επιτυχίες τους

16  Εάν οι αποτυχίες αποδίδονται σε σταθερά αίτια, η επίκτητη αδυναμία τείνει να είναι μονιμότερη παρά όταν οι αποτυχίες αποδίδονται σε ασταθή αίτια.  Όταν μόνο τα αρνητικά αποτελέσματα αποδίδονται σε σταθερά, μη ελέγξιμα αίτια (π.χ., χαμηλή ικανότητα), τα αποτελέσματα είναι μια μόνιμη μορφή επίκτητης αδυναμίας, ειδικής για τη συγκεκριμένη κατάσταση.

17  Γονική συμπεριφορά  Προσδοκίες εκπαιδευτικών  Κοινωνικό πλαίσιο (κλίμα σχολείου και τάξης)  Κοινωνικός περίγυρος (φίλοι)

18  Χαρακτηριστικά μαθητή ◦ Ηλικία ◦ Φύλο ◦ Εθνικότητα ◦ Μαθητές με αναπηρία

19  Επιμονή και επίδοση Οι ελέγξιμοι και ασταθείς παράγοντες εμφάνισαν τα καλύτερα αποτελέσματα  Συναισθήματα ◦ Οι εσωτερικοί και σταθεροί παράγοντες συνδέονταν με θετικά συναισθήματα


Κατέβασμα ppt " Η απόδοση αιτίου αφορά την αντιληπτή αιτία ενός αποτελέσματος επίδοσης ή το πώς ο μαθητής εξηγεί τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google