Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γ΄ ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 2.4 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ε Έργο: «Εφαρμογή Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ 3 Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού «Επαγγελματολογία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» Επαγγέλματα: Ιχθυολόγος, Τουριστικός πράκτορας, Στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, Ξεναγός.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ομάδα Σ.Ε.Π. του Καραμουζείου Γυμνασίου Αστακού, με Διευθυντή τον κ. Βαρόπουλο Δημοσθένη, κλ. ΠΕ 03 και Υπεύθυνο καθηγητή Σ.Ε.Π. τον κ. Μπουραντά Ιωάννη, κλ. ΠΕ 03, που συμμετέχει στο 3ο Δίκτυο Σχολείων Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εφαρμογή Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες», μετά από σύσκεψη αποφάσισε ομόφωνα να ασχοληθεί με τις θεματικές ενότητες «Επαγγελματολογία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

3 1. Επάγγελμα: Ιχθυολόγος

4 Περιγραφή του επαγγέλματος
Η μελέτη, η εφαρμογή συστημάτων και τεχνικών προστασίας και αύξησης των υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης η άριστη οικονομική εκμετάλλευση του υδρόβιου κόσμου αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του ιχθυολόγου. Επίσης η προσπάθεια που αφορά στην οικονομική αξιοποίηση των αποθεμάτων σε υδρόβια ζώα και φυτά και την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους, για ποσοτικά και ποιοτικά αλιεύματα. Ειδικότερα ο ιχθυολόγος ασχολείται με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και την αξιοποίηση του υδάτινου περιβάλλοντος. Ασχολείται επίσης με τις διασπορές ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών σε ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες και θάλασσες με αλιευτική τεχνολογία που δεν προξενεί ζημιές στους ιχθυότοπους.

5 Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας
Οι συνθήκες εργασίας του τεχνολόγου ιχθυοκομίας και αλιείας διαφέρουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Μπορεί να εργαστεί στο γραφείο, στην ύπαιθρο, στη θάλασσα ή στους χώρους παραγωγής των ψαριών. Αναμφισβήτητα οι συνθήκες εργασίας στην ύπαιθρο και ειδικότερα στη θάλασσα, αποτελούν το δυσκολότερο μέρος των δραστηριοτήτων του.

6 Προσωπικές δεξιότητες – Ικανότητες - Ενδιαφέροντα
Ο τεχνολόγος ιχθυοκομίας και αλιείας πρέπει να είναι προσεκτικός, ακριβής, σχολαστικός και να τον διακρίνει αίσθημα ευθύνης. Πρέπει να διαθέτει εμπορικό πνεύμα και ένστικτο, να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνικές εξελίξεις του επαγγέλματός του, ώστε να βελτιώνει τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιεί. Πρέπει επίσης να έχει καλή σωματική υγεία και αντοχή, γιατί εκτίθεται στις διάφορες καιρικές συνθήκες και να αγαπάει τη φύση και το υγρό στοιχείο. Πρέπει να έχει υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πάντοτε να επιδιώκει τη σωστή χρήση και εκμετάλλευση των στοιχείων της φύσης, αποφεύγοντας τη φθορά και την καταστροφή της.

7 Σπουδές Αντικείμενο Σπουδών
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας καλύπτει το γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση – επεξεργασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων οικοσυστημάτων.

8 Σπουδές Τα Τμήματα – Η φοίτηση
Σπουδές ιχθυοκομίας και αλιείας μπορούν να γίνουν στο αντίστοιχο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και Ηπείρου. Η φοίτηση περιλαμβάνει 6 εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση. Οι πτυχιούχοι έχουν στελεχώσει υπηρεσίες Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλιείας, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, ιχθυογεννητικούς σταθμούς, οστρακοτροφεία, μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και συνεταιριστικές οργανώσεις αλιείας.

9 Σπουδές Πρακτική άσκηση
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό (Επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας, συσκευασίας, μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων, Επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας ιχθυοτροφών, Επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας διακοσμητικών ψαριών – ενυδρείων, Εργαστήρια ή Ινστιτούτα του γνωστικού αντικειμένου, γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών του κλάδου, Υπηρεσίες αλιείας του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.)

10 Τομείς απασχόλησης και Προοπτικές αγοράς εργασίας
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της Ιχθυοκομικής και αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησής τους. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν στα εξής αντικείμενα: Ιχθυοκαλλιέργειες που γίνονται από αλιευτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις. Παραγωγή και τυποποίηση πάσης φύσεως αλιευτικών προϊόντων, Ιχθυογεννητικού υλικού και ιχθυοτροφών, τον έλεγχό τους ως την καταλληλότητα, την ποιοτική και θρεπτική τους κατάσταση, καθώς και τη σύνταξη σχετικών με τα παραπάνω εκθέσεων. Συγκεντρώσεις αλιευτικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το δημόσιο.

11 Τομείς απασχόλησης και Προοπτικές αγοράς εργασίας
4. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται για διαπίστωση πάσης φύσεως της αλιευτικής παραγωγής, καθώς και τη διαπίστωση αλλοιώσεων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων. 5. Σύνταξη εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία ιχθυαγορών και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και για την αγοραπωλησία ιχθυοτροφικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων.

12 Τομείς απασχόλησης και Προοπτικές αγοράς εργασίας
6. Εμπορία αλιευτικών προϊόντων πάσης φύσεως, ιχθυοφαρμάκων, ιχθυογεννητικού υλικού, αλιευτικών εργαλείων, αλιευτικού εξοπλισμού σκαφών, καθώς και οργάνων ή εργαλείων που συντελούν στον έλεγχο της αλιευτικής παραγωγής σε όλα τα στάδια. 7. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των παραπάνω ειδών, ειδικών εργαστηρίων και κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με την Ιχθυοκομική και Αλιευτική Ανάπτυξη και την Ιχθυαλιευτική πααραγωγή.

13 Τομείς απασχόλησης και Προοπτικές αγοράς εργασίας
8. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για δημιουργία μονάδων εκτροφής ιχθύων γλυκέων, υφάλμυρων και θαλασσίων υδάτων και λοιπών ιχθυογεννητικών σταθμών, εξοπλισμού αλιευτικών σκαφών καθώς και ορθολογιστικής εκμετάλλευσης των ιχθυαποθεμάτων. 9. Πραγματοποίηση επισκέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής Ιχθυαλιευτικών έργων.

14 Τομείς απασχόλησης και Προοπτικές αγοράς εργασίας
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία των ιθχυαλιευτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, με εξέλιξη σε όλη τη διοικητική και τεχνική ιεραρχία της σχετικής με την ιχθυοκομία και αλιεία παραγωγής. Επίσης πιστοποιούν την καταλληλότητα των ιχθυαλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες ιχθυαλιευτικών έργων. Ασχολούνται με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της Ιχθυοκομίας και Αλιευτικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εργάζονται ως καθηγητές διδάσκοντας τα σχετικά μαθήματα. Απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.

15 Συνέντευξη με έναν Ιχθυολόγο
Ερωτ.: Περιγράψτε το επάγγελμα σας συνοπτικά. Απάντ: Είναι ένα άκρως ενδιαφέρον αλλά και υπεύθυνο επάγγελμα. 2. Ερωτ.:Σε ποιες συνθήκες εργασίας εργάζεστε; Απάντ.:Οι συνθήκες εργασίας ποικίλουν για έναν ιχθυολόγο, ανάλογα με τη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που εργάζεται. Εγώ, εδώ στον Αστακό, στη συγκεκριμένη εταιρεία είμαι ικανοποιημένος. 3.Ερωτ.: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος; Απάντ.: Φυσικά για να εξασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα πρέπει να το αγαπά και να έχει τις καλύτερες σχέσεις με το θαλάσσιο περιβάλλον και τον κόσμο που ζει σ’ αυτό. Ακόμη απαιτείται πτυχίο των Τ.Ε.Ι. της ομώνυμης Σχολής και, αν είναι δυνατόν, σπουδές στο εξωτερικό. 4. Ερωτ.: Ποιες είναι οι απολαβές από την άσκηση του επαγγέλματος αυτού; Απάντ.: Όσον αφορά στις υλικές αμοιβές μπορώ να πω ότι δεν είναι οι αρμόζουσες στην προσφορά του ιχθυολόγου μέσα στην ιχθυοκαλλιέργεια. Πάνω στον τομέα αυτό βέβαια πάντα υπάρχει προοπτική βελτίωσης, αλλά και δυνατότητα υπερωριακής αποζημίωσης.

16 Συνέντευξη με έναν Ιχθυολόγο
5. Ερωτ.: Ποιες είναι οι προοπτικές εργασίας; Απάντ.: Η αγορά εργασίας στον τομέα αυτό είναι αρκετά ανοιχτή αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή ο κλάδος διέρχεται κρίση, με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην εύρεση εργασίας. Ακόμη, ένας ιχθυολόγος δεν μπορεί να βρει σε άλλο τομέα εργασία, αφού οι γνώσεις του είναι εξειδικευμένες. Με τα σημερινά δεδομένα, το μέλλον του επαγγέλματος είναι αβέβαιο. 6. Ερωτ.: Ποια ακριβώς καθήκοντα έχετε και ποιες υπευθυνότητες; Τι παρατηρήσεις έχετε για το ωράριο εργασίας; Απάντ.: Υπάρχουν διάφορες αρμοδιότητες: η ιχθυογεννητική και η ιχθυοπαραγωγή. Δηλαδή έλεγχος της πορείας των ψαριών, της διατροφής τους, των ασθενειών που παρουσιάζονται κ.λ.π. και γενικά η καλή πορεία ανάπτυξης και πάχυνσης των ψαριών, το περιβάλλον που μεγαλώνουν (καθαριότητα, έλεγχος των διχτυών). Μετά από αυτά καταλαβαίνετε ότι δε μπορούμε να μιλάμε για κανονικό ωράριο. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται από τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά.

17 Συνέντευξη με έναν Ιχθυολόγο
7. Ερωτ.: Είναι επικίνδυνη η δουλειά σας; Απάντ.: Όχι 8. Ερωτ.: Υπάρχει συνεργασία; Απάντ.: Φυσικά, συνεργαζόμαστε με άλλους που εργάζονται στην ιχθυοκαλλιέργεια. 9. Ερωτ.: Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό το επάγγελμα; Απάντ.: Για να πω την αλήθεια, δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αφού όμως μου προέκυψε, το συνέδεσα με την αγάπη μου για τη θάλασσα, εφόσον είμαι νησιώτης.

18 2. Τουριστικά επαγγέλματα

19 Επάγγελμα: Τουριστικός πράκτορας
Α. Επάγγελμα: Τουριστικός πράκτορας

20 Περιγραφή του επαγγέλματος
Ο τουριστικός πράκτορας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των μετακινήσεων των πελατών του για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Εξασφαλίζει τα εισιτήρια, τη μεταφορά, τη διαμονή και την ασφάλεια των πελατών. Ο τουριστικός πράκτορας συζητά και ενημερώνει τους πελάτες για προγράμματα διακοπών ή μεμονωμένα ταξίδια που μπορεί να τους προσφέρει. Αν επιθυμούν να κάνουν κάποιο συγκεκριμένο ταξίδι, ψάχνει να βρει αν υπάρχουν θέσεις στο μέσο με το οποίο επιθυμούν να ταξιδεύσουν. Επίσης συμβουλεύει τους πελάτες για θέματα συναλλάγματος και πιστωτικών καρτών, το νόμισμα της χώρας που θα επισκεφθούν, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, βίζες εισόδου, διαθέσιμα ξενοδοχεία, κόστος διαμονής κ.λπ.

21 Προσωπικές δεξιότητες
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση με το επάγγελμα είναι η ικανότητα συναλλαγής με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, η κοινωνική δεξιότητα και η γνώση ξένων γλωσσών. Ο τουριστικός πράκτορας θα πρέπει να έχει διάθεση να ακούει τις ανάγκες των πελατών και να δίνει σαφείς πληροφορίες σε αυτούς. Επίσης να είναι ευγενής, υπομονετικός, με ευχάριστη διάθεση. Να διαθέτει ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, να έχει οργανωτικές, διοικητικές και συντονιστικές ικανότητες ιδιαίτερα για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν π.χ. απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων, ασθένεια ενός ταξιδιώτη. Αναγκαία είναι και η συνεχής ενημέρωση του τουριστικού πράκτορα για τις εξελίξεις και τις τάσεις στη διεθνή τουριστική αγορά.

22 Εκπαίδευση – Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος
Εκπαίδευση:Ο τουριστικός πράκτορας είναι απόφοιτος του Τμήματος Στελεχών Τουριστικών Γραφείων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων των Τ.Ε.Ι. ή δημοσίων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ανάλογης ειδικότητας. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος: Ο τουριστικός πράκτορας προκειμένου να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας είναι απαραίτητο να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ.

23 Τομείς απασχόλησης και Προοπτικές αγοράς εργασίας
Η αγορά εργασίας για τους τουριστικούς πράκτορες εμφανίζεται περισσότερο δυναμική στις τουριστικές περιφέρειες της χώρας, όπου όμως ο κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά συνήθως τους έξι μήνες. Ο κλάδος θεωρείται έντασης εργασίας. Για το λόγο αυτό η όποια ανοδική του εξέλιξη, είναι ευθέως ευεργετική για την απασχόληση. Οι αμοιβές των τουριστικών πρακτόρων είναι αρκετά ικανοποιητικές.

24 Περιβάλλον ενασχόλησης
Ο τουριστικός πράκτορας μπορεί να απασχοληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σε ξενοδοχεία και μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα, σε κρουαζιερόπλοια, πρακτορεία ταξιδίων και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις, όπου μπορεί να προαχθεί ως το βαθμό του διευθυντή της επιχείρησης. Επίσης μπορεί να διατηρεί δικό του ταξιδιωτικό γραφείο.

25 Επαγγελματικές συνθήκες
Ο τουριστικός πράκτορας εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, όπου υπάρχει συνήθως μεγάλη κίνηση πελατών, χειρίζεται Η/Υ, τηλέφωνο και FAX. Μερικές φορές χρειάζεται να κινείται εκτός γραφείου για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ή για συναντήσεις αναγκαίες για τη δουλειά του. Σε διάφορες περιόδους (καλοκαίρι – εορτές) η εργασία εντατικοποιείται, αφού υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός πελατών, πράγμα που συνεπάγεται μεγαλύτερη κούραση και άγχος.

26 B. Επάγγελμα: Στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων

27 Περιγραφή του επαγγέλματος
Το στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων εργάζεται σε μεγάλες τουριστικές μονάδες, γραφεία και επιχειρήσεις. Έχει την ευθύνη οργάνωσης, διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής και τουριστικά συγκροτήματα.

28 Προσωπικές δεξιότητες – Ικανότητες - Ενδιαφέροντα
Το στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων πρέπει να έχει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, να είναι επικοινωνιακός, ευέλικτος, συνεργάσιμος και ευγενικός. Επίσης με αίσθημα ευθύνης να ανταποκρίνεται στην επιθυμία των πελατών για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, όπως και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις και τις τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

29 Σπουδές Σπουδές παρέχουν τα αντίστοιχα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λαμίας, Ηπείρου (Ηγουμενίτσα). Η διάρκεια των σπουδών είναι 7 εξάμηνα και 1 εξάμηνο πρακτική εξάσκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σπουδαστών στα τμήματα αυτά είναι η γνώση μιας ξένης γλώσσας στην οποία διαγωνίζονται. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 4 και μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εισαχθούν σε αρκετά Α.Ε.Ι. της χώρας.

30 Τομείς απασχόλησης και Προοπτικές αγοράς εργασίας
Το στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του τουριστικού τομέα, σε ξενοδοχειακές μονάδες (τμήματα υποδοχής, λογιστηρίου, επισιτισμού) σε τουριστικά γραφεία, κέντρα ψυχαγωγίας, επιβατηγά πλοία, αεροσκάφη. Επίσης μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δική του επιχείρηση ή ως καθηγητής στην εκπαίδευση. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ευνοϊκές, με θετικό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας λόγω της αναμενόμενης ανάπτυξης του τουρισμού τα επόμενα χρόνια.

31 Συνθήκες εργασίας Οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται γενικά καλές. Η εργασία γίνεται σε ευχάριστους και διακοσμημένους χώρους και το αντικείμενο εργασίας προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων και δυνατότητες για ανάληψη πρωτοβουλιών. Κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής, η εργασία γίνεται κουραστική και το ωράριο διευρυμένο και ακανόνιστο.

32 Γ. Συνέντευξη με ένα ξεναγό

33 Συνέντευξη με ένα ξεναγό
1.Ερωτ.: Περιγράψτε το επάγγελμά σας. Απάντ.: Έργο του ξεναγού είναι να συνοδεύει και να ενημερώνει τους τουρίστες σχετικά με τα αξιοθέατα ή τις αρχαιότητες της περιοχής που επισκέπτονται. Ενίοτε γίνεται και ο εμψυχωτής, ο οργανωτής της ψυχαγωγίας της ομάδας των τουριστών που αναλαμβάνει. 2. Ερωτ.: Μπορείτε να μας αναλύσετε περισσότερο τις αρμοδιότητές σας; Απάντ.: Σαν ξεναγός φέρνω σε επαφή ανθρώπους διαφορετικών χωρών και πολιτισμών. Παραλαμβάνω την ομάδα από το ξενοδοχείο, στο οποίο έχουν καταλύσει και τους κατευθύνω σε συγκεκριμένους χώρους (αρχαιολογικούς, μουσεία κ.λ.π.) Εκεί τους εξηγώ τι βλέπουν, την ιστορία του συγκεκριμένου σημείου και την προσφορά του στον Πολιτισμό της Ανθρωπότητας. Επίσης τους εξηγώ τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και είμαι πάντα έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις των ξένων και να λύσω τις απορίες τους.

34 Συνέντευξη με ένα ξεναγό
3. Ερωτ.: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ασκήσει κάποιος αυτό το επάγγελμα; Απάντ.: Πρώτα πρέπει να έχει φοιτήσει στην Ανώτερη Σχολή Ξεναγών του Ε.Ο.Τ. ή σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών. Για να ασκήσει το επάγγελμα είναι απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τον Ε.Ο.Τ. Επίσης πρέπει να ξέρει άπταιστα αρκετές ξένες γλώσσες, να συμπεριφέρεται ευγενικά, με υπομονή και προθυμία. Να έχει γνώσεις στην Ιστορία, τη Γεωγραφία και τη ζωή των τόπων με τους οποίους ασχολείται.

35 Συνέντευξη με ένα ξεναγό
4. Ερωτ.: Ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγέλματος αυτού; Απάντ.: Παρουσιάζονται θετικές, αφού ο κόσμος σήμερα ταξιδεύει (λόγω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου). Έτσι και όσοι από εμάς εργάζονται στην Ελλάδα, αλλά και όσοι ξεναγούν Έλληνες σε χώρους του Εξωτερικού, έχουν λαμπρές προοπτικές. 5. Ερωτ.: Τι παρατηρήσεις κάνετε για τις υλικές απολαβές; Απάντ.: Γενικά είναι ικανοποιητικές και εξαρτώνται από την ποιότητα και τις γνώσεις του ξεναγού. 6. Ερωτ.: Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας; Απάντ.: Η δουλειά μας είναι σίγουρα κουραστική, αφού συνεχώς κινούμαστε, ταξιδεύουμε, μιλούμε. Συχνά αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε σε αργίες, να διανυκτερεύουμε μακριά από τα σπίτια μας, να ξυπνάμε νωρίς κ.λ.π. Όμως είναι τόσο ενδιαφέρουσα που όλα, πιστεύω, ξεπερνιούνται.

36 Η Ομάδα Σ. Ε. Π. με τον Υπεύθυνο καθηγητή κ
Η Ομάδα Σ.Ε.Π. με τον Υπεύθυνο καθηγητή κ. Μπουραντά Ιωάννη και την Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου κ. Τασούλη Σταυρούλα.

37 Η Ομάδα Σ. Ε. Π. με τον Υπεύθυνο καθηγητή κ
Η Ομάδα Σ.Ε.Π. με τον Υπεύθυνο καθηγητή κ. Μπουραντά Ιωάννη και το Σύμβουλο του Δικτύου κ. Θετάκη Χρήστο.

38

39

40 Ομάδες εργασίας Ομάδα για το επάγγελμα του Ιχθυολόγου
Ομάδα για τα Τουριστικά Επαγγέλματα Μπαλτίκας Φώτης Μαργώνης Σπύρος Μαργώνης Θεόδωρος Μπαρμπαρούση Χρυσούλα Κυριάκος Ιωάννης Πετρονικολός Κωνσταντίνος Σαλτογιάννη Αθανασία Ζούλα Φωτεινή-Αντωνία Καραχρήστου Ιωάννα-Δήμητρα Ντέμου Θεοδώρα Σταρίδα Βασιλική Μακρυγιάννη Σπυριδούλα Ντίνου Αναστασία Τζοβόλα Μαρία Δουρούκη Δήμητρα Πέτρου Δήμητρα.


Κατέβασμα ppt "Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google