Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονικός-Μηχανικός(Η/Υ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονικός-Μηχανικός(Η/Υ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονικός-Μηχανικός(Η/Υ)
ΑΠΌ ΛΑΖΟ ΓΚΟΝΤΕ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ο τεχνικός Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων ασχολείται με την εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Εκτελεί εργασίες εγκατάστασης του software και hardware των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων. Εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες και τις δυσλειτουργίες των συστημάτων και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία τους. Αναλαμβάνει την επισκευή ή τη συντήρηση, επιτόπου ή στο εργαστήριο, των συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων κ.λπ.

3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργάζεται συνήθως στο κέντρο μηχανογράφησης και δικτύωσης διάφορων υπηρεσιών ή εταιρειών ή ακόμα και σε δικό του εργαστήριο. Ως μισθωτός έχει συνήθως κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζεται υπερωριακά για να καλύψει κάποιες έκτακτες ανάγκες. Το ωραριό του ελεύθερου επαγγελματια καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών του. Σε διάφορες περιπτώσεις (π.χ., όταν απασχολείται σε τράπεζες ή εταιρείες τηλεπικοινωνιών - internet) απαιτείται να εργάζεται σε βάρδιες

4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ο τεχνικός Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων χρειάζεται να είναι οργανωτικός, υπεύθυνος, συνεπής, παρατηρητικός, να διαθέτει αναλυτική σκέψη, πρακτικό πνεύμα, να είναι σχολαστικός, ευρηματικός και να εργάζεται με συστηματικότητα και μεθοδικότητα. Πρέπει επίσης να διαθέτει μεγάλη ευχέρεια στο χειρισμό και άριστη γνώση των αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των επικοινωνιακών δικτύων.

5 Σπουδές Σπουδές επιπέδου 3+ μεταδευτεροβάθμιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτίων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας. Η κατάρτιση διαρκεί ένα έτος (δύο εξάμηνα) για αποφοίτους ΤΕΕ Β' Κύκλου (ή ΤΕΛ) Πληροφορικής και δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα) για αποφοίτους Λυκείου και άλλων ειδικοτήτων ΕΠΑΣ (ΤΕΕ ή ΤΕΛ). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Πληροφορική, βάσεις δεδομένων,τεχνολογίες πολυμέσων, λειτουργικά συστήματα υπολογιστών, επικοινωνίες, δίκτυα, τεχνολογίες internet κ.ά. Στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική εξάσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του οργανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του υπουργείου παιδείας, απονέμεται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+ (Ν. 2009/1992), αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/ , με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), διευρύνοντας τις προοπτικές για συνέχιση των σπουδών. Οι σπουδές στο αντικείμενο αυτό αποτελούν σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο, που ανοίγει το δρόμο για την αγορά εργασίας στον τομέα της εφαρμογής της υψηλής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αναβάθμισης γνώσεων και συνέχισης σπουδών σε ανώτερο επίπεδο, κυρίως στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε χώρους εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας σε Κοινοτικά Προγράμματα Επαγγελματικής Τοποθέτησης, ενώ παράλληλα μέσω του Διαβατηρίου Ευρωκατάρτισης (EUROPASS), μπορούν να καταρτιστούν ή να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε χώρες της Ε.Ε.

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το δίπλωμα ΙΕΚ είναι απαραίτητο για διορισμό στο δημόσιο τομέα σε θέσεις της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39/ ), ενώ οι κάτοχοι του Διπλώματος ΟΕΕΚ μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α'/ ). Προς το παρόν δεν έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του ΟΕΕΚ οι προϋποθέσεις για την έκδοση ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

7 ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι τεχνικοί αυτής της ειδικότητας είναι απαραίτητα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής, μηχανογράφησης και τεχνικής υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ή τμημάτων τεχνικής υποστήριξης πελατών σε εταιρείες πληροφορικής. Εργάζονται αρχικά ως ειδικευόμενοι τεχνίτες και μπορούν να εξελιχθούν στη συνέχεια σε τεχνικούς υπεύθυνους (administrator) των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων της επιχείρησης. Παράλληλα, λόγω των ευρύτερων γνώσεων πληροφορικής που διαθέτουν, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα εφαρμογής της πληροφορικής. Οι προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται θετικές για τον αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που προσφέρει υψηλές προοπτικές εξέλιξης εφόσον ο επαγγελματίας ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και εμπλουτίζει τις γνώσεις του. Οι αποδοχές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, ενώ οι εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών συνεπάγονται μεγαλύτερες αμοιβές.


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονικός-Μηχανικός(Η/Υ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google