Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Movement Studies 2008-9 Γ. Κρεκούκιας MSc.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Movement Studies 2008-9 Γ. Κρεκούκιας MSc."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Movement Studies 2008-9 Γ. Κρεκούκιας MSc

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  Στοιχεία μια θετικής και μιας αρνητικής εκπαιδευτικής εμπειρίας  Περιγραφή πως διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας  Σχεδιασμός και εξέλιξη ενός προγράμματος άσκησης

3 Ο φυσικοθεραπευτής ως εκπαιδευτικός Γιατί είναι σημαντικό για τους φυσικοθεραπευτές να κατανοήσουν πως οι άνθρωποι μαθαίνουν και να έχουν γνώση των αρχών της μάθησης και εκπαίδευσης; Ποιους διδάσκουν οι φυσικοθεραπευτές; IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4 Τρόποι Μάθησης Οπτικός Ακουστικός Ανάγνωση/Γραφή Κιναισθητικός Συνδυασμένος Πως σχετίζονται με τους ασθενείς μας; IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5 Κάποιος σας ζητά πληροφορίες για να έρθει στο IST… IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Πως θα τους βοηθήσετε; Γιατί αποφασίσατε να το κάνετε με αυτό τον τρόπο; Τι δείχνει αυτό για τον τρόπο μάθησής σας; Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα με αυτήν την απάντηση;

6 Ομαδική Άσκηση 1  Τι αρετές πρέπει να έχει κάποιος καλός εκπαιδευτικός;  Σκεφθείτε κάποιες προηγούμενες καλές μαθησιακές εμπειρίες σας καθώς και εκπαιδευτικούς που σας ενέπνευσαν. Τι αρετές είχαν; IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

7 Ομαδική Άσκηση 2 Τώρα, σκεφθείτε κάποια κακή εμπειρία-τι δεν έκαναν σωστά αυτοί οι εκπαιδευτικοί; Σχετικά με το χώρο διδασκαλίας-ποιοι παράγοντες υπεισέρχονται σε μια καλή μαθησιακή εμπειρία; IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

8 Φανταστείτε πως είστε ασθενείς…  Τι μπορείτε να αισθάνεστε σε ένα περιβάλλον νοσοκομείου;  Πως αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα να δέχεστε πληροφορίες;

9 Προσωπική Εμπειρία IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σκεφθείτε στο παρελθόν όταν μαθαίνατε κάτι περίπλοκο, οδήγηση, κάποιο άθλημα ή κάποιο μουσικό όργανο: Πως μαθαίνατε; Πως το τελειοποιήσατε; Τι τρόποι απαιτούντο από τη μεριά σας και από αυτήν του δασκάλου για να διευκολυνθεί η διαδικασία;

10 Στάδια Εκμάθησης της Κίνησης  Αντίληψη  Συσχέτιση  Αυτοματοποίηση IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

11 Εκμάθηση της Κίνησης IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υπάρχουν 3 τύποι κινήσεων: 1.Μεμονωμένες—κινήσεις με σαφή αρχή και τέλος 2.Σε σειρά—πολλαπλών σταδίων πχ λήψη τροφής, μεταφορά από/σε αναπηρικό αμαξίδιο 3.Συνεχείς πχ βάδιση, ποδηλασία

12 Εκμάθηση Κίνησης IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  Οι απλές κινήσεις μαθαίνονται ως σύνολο  Οι κινήσεις σε σειρά μπορούν να τμηματοποιηθούν και να εξασκηθούν ξεχωριστά  Οι συνεχείς κινήσεις κυρίως μαθαίνονται ως σύνολο αλλά μπορούν να εξασκηθούν και τμηματικά

13 Πληροφόρηση: Εξωτερική IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  Προέρχεται από τον φυσικοθεραπευτή και μπορεί να είναι: 1.Ταυτόχρονη-κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 2.Τερματική – στο τέλος της δραστηριότητας  Αυτός ο τύπος πληροφόρησης υπάρχει όταν ο ασθενής είναι αρχάριος

14 Πληροφόρηση: Εσωτερική IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  Έρχεται απευθείας από την απόδοση είτε κατά τη διάρκεια είτε στο τέλος της δραστηριότητας  Από τις αισθήσεις πχ. Ιδιοδεκτικότητα, αφή, όραση, ακοή

15 Οδηγίες στη Άσκηση: τα βασικά  Δημιουργήστε καλή σχέση με τον ασθενή σας  Θέστε από κοινού συμφωνημένο στόχο- άτυπο συμβόλαιο  Προσδιορίστε τη στάση του ασθενή απέναντι στην άσκηση IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

16 Οδηγίες στην Άσκηση IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Περιβάλλον που δεν αποσπά την προσοχή Επιδείξτε την άσκηση, τμηματικά εάν είναι απαραίτητο, με σαφείς οδηγίες Ζητήστε από τον ασθενή να προσπαθήσει και διορθώστε εάν είναι απαραίτητο Δώστε γραπτές οδηγίες ή/και με εικόνες πλέον των προφορικών (physio-tools) Ζητήστε από τον ασθενή να πραγματοποιήσει τις ασκήσεις στην επόμενη συνεδρία για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός ο τρόπος (Kisner & Colby 2002)

17 Ομαδική Άσκηση IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σε ομάδες των 3:  Σκεφθείτε ένα πρόγραμμα άσκησης τετρακεφάλου για ένα ηλικιωμένο ασθενή  Σκεφθείτε τον καλύτερο τρόπο να διδάξετε την άσκηση  Τι τροποποιήσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν δεν δείχνει να καταλαβαίνει τις οδηγίες σας;  Πως θα κρατήσετε το ενδιαφέρον του ασθενή σας ώστε να συνεχίσει με το πρόγραμμα άσκησης;

18 Θυμηθείτε την προοδευτικότητα της άσκησης.. IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα του ηλικιωμένου ασθενή  Ορίστε αριθμό σετ και επαναλήψεων  Πως γνωρίζετε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει και με ποιο τρόπο θα προοδεύσετε το πρόγραμμα;

19 Μαθησιακά Αποτελέσματα IST/UH 2010-2011 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Τώρα θα πρέπει να μπορείτε  Να αναγνωρίσετε τα στοιχεία μια καλής και μιας κακής εκπαιδευτικής εμπειρίας  Να περιγράψετε πως διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας εφαρμόζονται στα διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας  Να σχεδιάσετε, εφαρμόσετε και προοδεύσετε ένα πρόγραμμα άσκησης


Κατέβασμα ppt "Ο ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Movement Studies 2008-9 Γ. Κρεκούκιας MSc."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google