Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ξένια Πασσά Δικηγόρος Αθηνών Συνεργάτις του Ε.Β.Ε.Α. Μέτωνος 70, Χολαργός ,

2 Ηλεκτρονικό εμπόριο Εμπόριο Διενεργείται ηλεκτρονικά
Ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνα

3 Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου
Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου Επιχείρηση προς Επιχείρηση (B2B) Επιχείρηση προς Καταναλωτή (B2C) Επιχειρήσεις προς Δημόσιους Φορείς (B2A) Δημόσιοι φορείς προς Πολίτες (C2A) Δημόσιοι φορείς προς Δημοσίους φορείς (A2A)

4 Κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο
Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/ )

5 Στόχος οδηγίας: Αγορά χωρίς σύνορα
Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας Ασφάλεια δικαίου Προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών

6 Π.Δ. 131/2003 Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας
Οποιαδήποτε Υπηρεσία Παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής Παροχή με ηλεκτρονικά μέσα Εξ αποστάσεως Κατόπιν ατομικού αιτήματος

7 Κανόνες που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
Κανόνας της ελεύθερης πρόσβασης (άρθρο 2 παρ. 2) Κανόνας ή αρχή του κράτους προέλευσης (country of origin principle) – (άρθρο 2 παρ. 1) Κανόνας της απαγόρευσης επιβολής προηγούμενης άδειας (άρθρο 3)

8 Παροχή γενικών πληροφοριών
Παροχή γενικών πληροφοριών Επωνυμία του φορέα παροχής της υπηρεσίας. Γεωγραφική διεύθυνση εγκατάστασης Στοιχεία για την ταχεία επαφή και την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία Εμπορικό μητρώο Στοιχεία της εποπτικής αρχής

9 Παροχή γενικών πληροφοριών (2)
Παροχή γενικών πληροφοριών (2) Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα την επαγγελματική ένωση, επαγγελματικό τίτλο, επαγγελματικούς κανόνες Αν η δραστηριότητα υπόκειται σε ΦΠΑ, τον σχετικό αριθμό αναγνώρισης. Όταν αναφέρεται η τιμή του προϊόντος, να είναι σαφές αν περιλαμβάνονται φόροι και έξοδα αποστολής.

10 Παροχή ειδικών πληροφοριών (1)
Παροχή ειδικών πληροφοριών (1) Τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης Αν θα αρχειοθετηθεί ή όχι η σύμβαση και αν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν Τα τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων ηλεκτρονικού χειρισμού Τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συναφθεί η σύμβαση Τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται, καθώς και την πρόσβαση σε αυτούς

11 Παροχή ειδικών πληροφοριών (2)
Ατομικοί όροι ηλεκτρονικής σύμβασης Γενικοί Όροι Συναλλαγών Πρόσθετες υποχρεώσεις ν. 2251/94

12 Εμπορικές επικοινωνίες - Διαφήμιση
Απαιτήσεις διαφάνειας Η Εμπορική επικοινωνία σαφώς αναγνωρίσιμη. Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η επικοινωνία σαφώς αναγνωρίσιμο. Προσφορές (εκπτώσεις, πριμ, δώρα), σαφώς αναγνωρίσιμες, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στους όρους Διαγωνισμοί ή διαφημιστικά παιχνίδια, σαφώς αναγνωρίσιμα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις συμμετοχής σε τυχερά παιγνίδια, τα λαχεία και τα στοιχήματα.

13 Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία
Άρθρο 6 π.δ. 131/2003 – σαφής και επακριβής αναγνώριση Ν. 2251/94 για την προστασία του καταναλωτή – ρητή συναίνεση Μητρώα αρνητικών επιλογών (Opt out register) Μητρώο θετικής επιλογής (Opt in register) – Oδηγία 2002/58/ΕΚ

14 Ηλεκτρονικές συμβάσεις – άρθρα 8 -10 π.δ.131/2003
Συμβάσεις που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα Εξαιρέσεις Συμβάσεις σχετικά με εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων Συμβάσεις όπου επιβάλλεται από το νόμο η προσφυγή στο δικαστήριο ή σε δημόσιες αρχές Οικογενειακό δίκαιο Κληρονομικό δίκαιο

15 Κατάρτιση της σύμβασης
Παραγγελία Αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας Χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης Όταν το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας έχει περιέλθει με ηλεκτρονικά μέσα στον πελάτη Τεκμήριο Παραλαβής: όταν τα μέρη έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα

16 Ευθύνη των μεσαζόντων Άρθρα 11-14 π.δ.131/2003 (1)
Ευθύνη των μεσαζόντων Άρθρα π.δ.131/2003 (1) Απλή μετάδοση (mere conduit) – δεν υφίσταται ευθύνη: Δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης Δεν επιλέγει τον αποδέκτη Δεν επιλέγει, δεν τροποποιεί τις πληροφορίες

17 Ευθύνη των μεσαζόντων (2)
Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) – δεν ευθύνεται ο μεσάζων Δεν τροποποιεί τις πληροφορίες Τηρεί τους όρους πρόσβασης Τηρεί τους κανόνες σχετικά με την ενημέρωση των πληροφοριών Δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας Ενεργεί άμεσα σε περίπτωση απόσυρσης ή μη πρόσβασης ή απαγόρευσης

18 Ευθύνη των μεσαζόντων (3)
Φιλοξενία (Hosting) - δεν υφίσταται ευθύνη υπό όρους: Μη γνώση της παράνομης δραστηριότητας ή πληροφορίας Απόσυρση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου – άρθρο 14

19 Διεθνής δικαιοδοσία Συμφωνία συμβαλλομένων
Γενικές διατάξεις Κανονισμού ΕΚ/44/2001 κατοικίας εναγομένου τόπου εκπλήρωσης παροχής Ειδικές διατάξεις Κανονισμού ΕΚ/44/2001 σε συμβάσεις καταναλωτών

20 Εφαρμοστέο Δίκαιο Συμφωνία μερών
Δίκαιο χώρας με την οποία η σύμβαση συνδέεται στενότερα Τεκμήριο τόπου εκπλήρωσης «χαρακτηριστικής παροχής» (παροχή αγαθών) Κανόνας δικαίου της χώρας εγκατάστασης του φορέα Καταναλωτικές συμβάσεις – προστασία καταναλωτή από κανόνες αναγκαστικού δικαίου της χώρας του

21 Μέσα έννομης προστασίας
Πιθανολογείται προσβολή δικαιωμάτων - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (συντηρητική κατάσχεση εξοπλισμού) Εφαρμογή 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Υποχρεωτική χορήγηση προσωρινής διαταγής – άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

22 Εξώδικος διακανονισμός των διαφορών
Άρθρο 17 της οδηγίας – μέριμνα για τη χρήση σχετικών μηχανισμών Άρθρο 16 π.δ.131/03 – παραπομπή στο άρθρο 11 του ν. 2251/94 EEJ –NET – Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξης - Έργο eDispute – Μεσολάβηση (Mediation) Ένωσης Καταναλωτών «ΕΚΠΟΙΖΩ»

23 Ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Α. Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου
Δικονομικά θέματα Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Ηλεκτρονική υπογραφή Ηλεκτρονικό χρήμα Ίντερνετ Κοινωνία πληροφοριών Ονόματα χώρου (Domain names) Πνευματική Ιδιοκτησία Προστασία Δεδομένων Προστασία Καταναλωτή Φορολογία

24 Ξένια Πασσά xenia@acci.gr
Ευχαριστώ! Ξένια Πασσά


Κατέβασμα ppt "To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google