Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ξένια Πασσά Δικηγόρος Αθηνών Συνεργάτις του Ε.Β.Ε.Α. Μέτωνος 70, 15561 Χολαργός 210-6535596, 693-6535596

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ξένια Πασσά Δικηγόρος Αθηνών Συνεργάτις του Ε.Β.Ε.Α. Μέτωνος 70, 15561 Χολαργός 210-6535596, 693-6535596"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ξένια Πασσά Δικηγόρος Αθηνών Συνεργάτις του Ε.Β.Ε.Α. Μέτωνος 70, 15561 Χολαργός 210-6535596, 693-6535596 xenia@acci.gr

2 2 Ηλεκτρονικό εμπόριο  Εμπόριο  Διενεργείται ηλεκτρονικά  Ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνα

3 3 Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου  Επιχείρηση προς Επιχείρηση (B2B)  Επιχείρηση προς Καταναλωτή (B2C)  Επιχειρήσεις προς Δημόσιους Φορείς (B2A)  Δημόσιοι φορείς προς Πολίτες (C2A)  Δημόσιοι φορείς προς Δημοσίους φορείς (A2A)

4 4 Κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο  Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά  Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.03)

5 5 Στόχος οδηγίας: Αγορά χωρίς σύνορα  Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας  Ασφάλεια δικαίου  Προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών

6 6 Π.Δ. 131/2003  Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας Οποιαδήποτε Υπηρεσία Παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής Παροχή με ηλεκτρονικά μέσα Εξ αποστάσεως Κατόπιν ατομικού αιτήματος

7 7 Κανόνες που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς  Κανόνας της ελεύθερης πρόσβασης (άρθρο 2 παρ. 2)  Κανόνας ή αρχή του κράτους προέλευσης (country of origin principle) – (άρθρο 2 παρ. 1)  Κανόνας της απαγόρευσης επιβολής προηγούμενης άδειας (άρθρο 3)

8 8 Παροχή γενικών πληροφοριών  Επωνυμία του φορέα παροχής της υπηρεσίας.  Γεωγραφική διεύθυνση εγκατάστασης  Στοιχεία για την ταχεία επαφή και την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία  Εμπορικό μητρώο  Στοιχεία της εποπτικής αρχής

9 9 Παροχή γενικών πληροφοριών (2)  Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα την επαγγελματική ένωση, επαγγελματικό τίτλο, επαγγελματικούς κανόνες  Αν η δραστηριότητα υπόκειται σε ΦΠΑ, τον σχετικό αριθμό αναγνώρισης.  Όταν αναφέρεται η τιμή του προϊόντος, να είναι σαφές αν περιλαμβάνονται φόροι και έξοδα αποστολής.

10 10 Παροχή ειδικών πληροφοριών (1)  Τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης  Αν θα αρχειοθετηθεί ή όχι η σύμβαση και αν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν  Τα τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων ηλεκτρονικού χειρισμού  Τις γλώσσες στις οποίες μπορεί να συναφθεί η σύμβαση  Τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται, καθώς και την πρόσβαση σε αυτούς

11 11 Παροχή ειδικών πληροφοριών (2)  Ατομικοί όροι ηλεκτρονικής σύμβασης  Γενικοί Όροι Συναλλαγών  Πρόσθετες υποχρεώσεις ν. 2251/94

12 12 Εμπορικές επικοινωνίες - Διαφήμιση  Απαιτήσεις διαφάνειας Η Εμπορική επικοινωνία σαφώς αναγνωρίσιμη. Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η επικοινωνία σαφώς αναγνωρίσιμο. Προσφορές (εκπτώσεις, πριμ, δώρα), σαφώς αναγνωρίσιμες, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στους όρους Διαγωνισμοί ή διαφημιστικά παιχνίδια, σαφώς αναγνωρίσιμα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις συμμετοχής σε τυχερά παιγνίδια, τα λαχεία και τα στοιχήματα.

13 13 Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία  Άρθρο 6 π.δ. 131/2003 – σαφής και επακριβής αναγνώριση  Ν. 2251/94 για την προστασία του καταναλωτή – ρητή συναίνεση  Μητρώα αρνητικών επιλογών (Opt out register)  Μητρώο θετικής επιλογής (Opt in register) – Oδηγία 2002/58/ΕΚ

14 14 Ηλεκτρονικές συμβάσεις – άρθρα 8 - 10 π.δ.131/2003  Συμβάσεις που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα Εξαιρέσεις  Συμβάσεις σχετικά με εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων  Συμβάσεις όπου επιβάλλεται από το νόμο η προσφυγή στο δικαστήριο ή σε δημόσιες αρχές  Οικογενειακό δίκαιο  Κληρονομικό δίκαιο

15 15 Κατάρτιση της σύμβασης  Παραγγελία  Αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας  Χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης Όταν το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας έχει περιέλθει με ηλεκτρονικά μέσα στον πελάτη Τεκμήριο Παραλαβής: όταν τα μέρη έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα

16 16 Ευθύνη των μεσαζόντων Άρθρα 11-14 π.δ.131/2003 (1)  Απλή μετάδοση (mere conduit) – δεν υφίσταται ευθύνη: Δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης Δεν επιλέγει τον αποδέκτη Δεν επιλέγει, δεν τροποποιεί τις πληροφορίες

17 17 Ευθύνη των μεσαζόντων (2)  Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) – δεν ευθύνεται ο μεσάζων Δεν τροποποιεί τις πληροφορίες Τηρεί τους όρους πρόσβασης Τηρεί τους κανόνες σχετικά με την ενημέρωση των πληροφοριών Δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας Ενεργεί άμεσα σε περίπτωση απόσυρσης ή μη πρόσβασης ή απαγόρευσης

18 18 Ευθύνη των μεσαζόντων (3)  Φιλοξενία (Hosting) - δεν υφίσταται ευθύνη υπό όρους: Μη γνώση της παράνομης δραστηριότητας ή πληροφορίας Απόσυρση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση  Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου – άρθρο 14

19 19 Διεθνής δικαιοδοσία  Συμφωνία συμβαλλομένων  Γενικές διατάξεις Κανονισμού ΕΚ/44/2001 κατοικίας εναγομένου τόπου εκπλήρωσης παροχής  Ειδικές διατάξεις Κανονισμού ΕΚ/44/2001 σε συμβάσεις καταναλωτών

20 20 Εφαρμοστέο Δίκαιο  Συμφωνία μερών  Δίκαιο χώρας με την οποία η σύμβαση συνδέεται στενότερα Τεκμήριο τόπου εκπλήρωσης «χαρακτηριστικής παροχής» (παροχή αγαθών)  Κανόνας δικαίου της χώρας εγκατάστασης του φορέα  Καταναλωτικές συμβάσεις – προστασία καταναλωτή από κανόνες αναγκαστικού δικαίου της χώρας του

21 21 Μέσα έννομης προστασίας  Πιθανολογείται προσβολή δικαιωμάτων - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (συντηρητική κατάσχεση εξοπλισμού)  Εφαρμογή 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.  Υποχρεωτική χορήγηση προσωρινής διαταγής – άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

22 22 Εξώδικος διακανονισμός των διαφορών  Άρθρο 17 της οδηγίας – μέριμνα για τη χρήση σχετικών μηχανισμών  Άρθρο 16 π.δ.131/03 – παραπομπή στο άρθρο 11 του ν. 2251/94  EEJ –NET – Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξης - www.efpolis.grwww.efpolis.gr  Έργο eDispute – Μεσολάβηση (Mediation) Ένωσης Καταναλωτών «ΕΚΠΟΙΖΩ»

23 23 Ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Α. Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου  Δικονομικά θέματα  Ηλεκτρονικές επικοινωνίες  Ηλεκτρονική υπογραφή  Ηλεκτρονικό χρήμα  Ίντερνετ  Κοινωνία πληροφοριών  Ονόματα χώρου (Domain names)  Πνευματική Ιδιοκτησία  Προστασία Δεδομένων  Προστασία Καταναλωτή  Φορολογία http://www.acci.gr/ecomm/legal/

24 Ευχαριστώ! Ξένια Πασσά xenia@acci.gr


Κατέβασμα ppt "To Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ξένια Πασσά Δικηγόρος Αθηνών Συνεργάτις του Ε.Β.Ε.Α. Μέτωνος 70, 15561 Χολαργός 210-6535596, 693-6535596"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google