Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το συμβατικό πλαίσιο του Μηχανικού. Οι συμβατικές υποχρεώσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το συμβατικό πλαίσιο του Μηχανικού. Οι συμβατικές υποχρεώσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το συμβατικό πλαίσιο του Μηχανικού. Οι συμβατικές υποχρεώσεις
Το συμβατικό πλαίσιο του Μηχανικού. Οι συμβατικές υποχρεώσεις. ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ  Κων/νος Καρατσώλης Δικηγόρος. Νομικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ε   Γρηγόρης Χατζηδημητρίου Αρχιτέκτων.   Καρατσώλης Κων/νος Δικηγόρος.Νομικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ε

2 Στόχος Εισηγήσεως ο Μηχανικός πέραν των ειδικών επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων θα πρέπει να γνωρίζει : την σημασία που απορρέει από τις συμβάσεις – συμφωνίες που συνάπτει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ενυπάρχει εκ του νόμου στις συμφωνίες του.

3 Α. Χαρακτηριστικά στοιχεία των συμφωνιών Μηχανικών.
Το έργο του Μηχανικού. Ο πελάτης του Μηχανικού Το νομικό πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης έργου (Αφορά το ελευθέριο επάγγελμα) Η ανάθεση του έργου Η Παράδοση του έργου Η Αμοιβή

4 Σημαντικές παρατηρήσεις στην σύμβαση έργου Μηχανικού
Η ανάθεση. Η Παράδοση. Η νόμιμη αμοιβή.

5 Η ανάθεση Οι επί μέρους υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο έργο που ανατίθεται στον Μηχανικό με τη μίσθωση έργου προκύπτουν, είτε από την ίδια τη σύμβαση, είτε από τον Κανονισμού περί ελαχίστων Αμοιβών του άρθρου 1 & 106 του Π.Δ. 696/74

6 Η παράδοση Κυρίως οι μελέτες , ως παραδοτέο υλικό , αποτελούν πνευματικό και επιστημονικό έργο- άυλο αγαθό, πρακτικό δεκτικής εφαρμογής. υλική παράδοση αντιγράφων κατά τις προδιαγραφές που ισχύουν. (βλ .βιβλίο δεύτερο π.δ 696/1974). ο Μηχανικός διατηρεί αρχείο από όπου ο εντολέας έχει τη δυνατότητα να ζητεί αντίγραφα.

7 Η νόμιμη αμοιβή Μηχανικών.
Γενικά, σύμφωνα με τα άρθρα 681 και 682 του ΑΚ συμφωνημένη αμοιβή είναι αναγκαίο στοιχείο της σύμβασης έργου. Η διάταξη του Π.Δ. 696/1974 σχετικά με τον καθορισμό των υποχρεωτικών κατώτατων (νομίμων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3919/2011) ορίων των αμοιβών των Μηχανικών, καθιστά το στοιχείο αυτό από συμβατικό σε στοιχείο «εκ του νόμου»(«νόμιμη αμοιβή»). Συμπέρασμα : Η σύμβαση έργου, που συνάπτουν ο Αναθέτων και ο Μηχανικός, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζει την αμοιβή. Η δε νόμιμη αμοιβή δεν είναι αόριστη- καθορίζεται σαφώς από τη νομοθεσία ανάλογα προς τα συγκεκριμένα στοιχεία του έργου.(π.δ 696/1974)

8 οι Διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.
Άρθρο 7 Ν.3919/2011. (Π.Δ ) Άρθρ 10 παρ. 20 (Β. Δ /1938) (Ν.Δ 2726/1953) (ΒΔ 30/31 Μαΐου 1956) (Π.Δ. 696/74) (Π.Δ. 515/ )

9 Το Συμβατικό πλαίσιο και οι ευθύνες των Μηχανικών.
Υφίσταται πολλές ειδικές διατάξεις που προδιαγράφουν καθήκοντα για τους Μηχανικούς (Ποινικές και Αστικές ευθύνες – παραβίαση κανόνων οικοδομικής, Επίβλεψη,Μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων,Τεχνικός ασφαλείας κ.α) σαφής προσδιορισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που καλύπτει την συμβατική υποχρέωση που έχει αναλάβει ο μηχανικός έναντι του εργοδότη του Θα πρέπει από την σύμβαση να' δύναται να διαγνωσθεί επακριβώς με τι «είδους» ‘’ευθύνη’’ είναι επιφορτισμένος, ποια δηλ. είναι κατ' ουσίαν τα. οφειλόμενα, από τον μηχανικό καθήκοντα επιμελείας του.

10 Tα στοιχεία της συμβάσεως
Περιγραφή έργου (στοιχεία αναφοράς κατά το π.δ 696/1974) Σε περίπτωση ανάθεσης μελέτης το ανατεθέν και αντιστοίχως αναληφθέν στάδιο κατά το ΠΔ 696/74. (Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής). Ανάθεση και Ανάληψη Επίβλεψης .  Προϋπολογισμός του Έργου (Εξάγεται σύμφωνα με τα παραδοθέντα στοιχεία από τον κύριο του έργου) Νόμιμη αμοιβή, για το συγκεκριμένο έργο ως προκύπτει συμφώνως με τον ‘’προεκτιμώμενο ‘’προϋπολογισμό του κατά την εφαρμογή του π.δ 696/1974. Αμοιβή που συμφωνήθηκε εγγράφως για το συγκεκριμένο έργο .(στην περίπτωση που συμφωνείται διαφορετική αμοιβή από την προκύπτουσα από το π.δ 696/1974) Οικονομικό πλαίσιο – Ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του έργου. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου αναλόγως της χρηματοδότησης του έργου.

11 Κύρια συμβατική υποχρέωση – ηθική υποχρέωση…
η προστασία του περιβάλλοντος… Το Έργο του Μηχανικού αντανακλά στην ποιότητα του περιβάλλοντός μας. Το οικιστικό περιβάλλον, ως προστατευόμενο αγαθό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου, συμπίπτει με τον υπό ευρεία έννοια ζωτικό χώρο του ανθρώπου, το σύνολο των απειράριθμων αγαθών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση, την διατήρηση της υγείας του, την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του.


Κατέβασμα ppt "Το συμβατικό πλαίσιο του Μηχανικού. Οι συμβατικές υποχρεώσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google