Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 1 ο Μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 1 ο Μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 1 ο Μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 2 Η αγορά του διαδικτύου

3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 3 Υπηρεσίες του Internet WWW (World Wide Web) Ηλεκτρονικοί κόμβοι με κάθε μορφής πληροφορίες οι οποίες αλληλοσυνδέονται μέσω λέξεων - κλειδιών. E-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) Υποστηρίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ χρηστών χάρη στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του καθενός. FTP (File Transfer Protocol) Μεταφορά αρχείων από απομακρυσμένο υπολογιστή σε κάποιον τοπικό και αντίστροφα. Τtelnet Ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί σε απομακρυσμένο υπολογιστή και να εργαστεί σαν να ήταν εκεί. Δηλαδή χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του απομακρυσμένου υπολογιστή σαν να βρίσκονταν στον ίδιο φυσικό χώρο με αυτόν. Επικοινωνία πραγματικού χρόνου Ανταλλαγή μηνυμάτων κάθε μορφής σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο χρηστών που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία του Internet. Ομάδες συζητήσεων δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, να συμμετέχουν σε ανοιχτές συζητήσεις πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Αναζήτηση πληροφοριών Η μηχανή αναζήτησης είναι υπηρεσία που διαθέτει μια βάση δεδομένων με καταγεγραμμένα στοιχεία για τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Internet.

4 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 4 Διευθυνσιοδότηση υπολογιστών Δομή μιας IPv4 διεύθυνσης Μήκος 32 bit π.χ. 195.130.87.10 Το πρόβλημα του IPv4: •Περιορισμένο πλήθος διευθύνσεων •Αύξηση αποδοχής Internet •Αύξηση πληθυσμού •Mobile users (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, κλπ) •Home devices (media players, IP enabled TVs, κλπ) •Σπατάλη από ιδρύματα και μεγάλους οργανισμούς Δομή μιας IPv6 διεύθυνσης: Μήκος 128 bit π.χ. 2031:F23A:BAC6:5512:548F:8A77:1A22.B46C

5 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 5 Ποιός δίνει τις διευθύνσεις IP; Τι είναι DNS Οι διευθύνσεις IP είναι μοναδικές στον κόσμο και τις διαχειρίζεται κεντρικός φορέας διαχείρισης, (IANA/ICANN) ο οποίος μεταβιβάζει αρμοδιότητες διαχείρισης σε περιφερειακούς καταχωρητές και μέσω αυτών σε τοπικούς ή εθνικούς καταχωρητές τοπικούς Οι τελικοί απλοί ή και εταιρικοί χρήστες απευθύνονται στον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) ο οποίος τους παρέχει πρόσβαση στο Internet μαζί με τις απαιτούμενες διευθύνσεις IP, διαφορετικές κάθε φορά (δυναμικές) ή τις ίδιες πάντα (στατικές) και κατά κανόνα είναι και τοπικός καταχωρητής.

6 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 6 Βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης κόμβων Οι αρχές αυτές αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός του δικτυακού κόμβου μπορούν να συμπτυχθούν στις ακόλουθες: • Σαφήνεια στόχων • Διαφάνεια Υπηρεσιών • Πολυγλωσσία • Προσβασιμότητα • Διαλειτουργικότητα • Στόχευση στον τελικό χρήστη • Αλληλεπίδραση – Διαδραστικότητα • Συντηρησιμότητα • Διατηρησιμότητα

7 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 7 Επιχειρηματικά παραδείγματα

8 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 8 Επιχειρηματικά παραδείγματα

9 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 9 Επιχειρηματικά παραδείγματα

10 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 10 Θεσμικό πλαίσιο Το e-επιχειρείν και πολύ περισσότερο το e-εμπόριο ως νέες περιοχές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προϋποθέτουν την διαμόρφωση και εφαρμογή κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, πρέπει να είναι εναρμονισμένο και να διευκολύνει τις συναλλαγές. Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να καλύπτει θέματα που αφορούν : •Την προστασία προσωπικών δεδομένων. •Την κατοχύρωση και χρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων. •Τις διαδικασίες συναλλαγών από απόσταση •Τις ηλεκτρονικές υπογραφές •Πνευματικά δικαιώματα

11 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 11 Αρχεία δεδομένων Από τον Ν. 2472 του 1997 και σχετικός Ν.2774 ΦΕΚ 287 1999 Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα δεδομένα που αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται είτε από δημόσιο, νομικό ή και φυσικό πρόσωπο. Διασύνδεση, μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στην δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό. Στο άρθρο 5 αναφέρεται Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο. Στο άρθρο 7 αναφέρεται Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση μόνο ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις

12 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 12 Αρχεία δεδομένων (συνέχεια) Στο άρθρο 11 αναφέρεται Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: •την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του. •τον σκοπό της επεξεργασίας. •του αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων. •την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης Στο άρθρο 12 αναφέρεται Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως.

13 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 13 Την κατοχύρωση και χρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων Απόφαση ΦΕΚ Β 717 2005 Η Ε.Ε.Τ.Τ. αναθέτει την διαχείριση των ονομάτων του Domain Name [.gr] στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ).ΙΠ-ΙΤΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Δικαίωμα στην καταχώριση ονομάτων κάτω από το [.GR] έχουν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή μη. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη.gr που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο. Ο φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου δεν αποκτά δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους.

14 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 14 Αγορές από απόσταση Το άρθρο 4 του Π.Δ.131 ΦΕΚ 116/2003 αναφέρει ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να προσφέρει στους αποδέκτες του εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση στις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: •επωνυμία του φορέα παροχής της υπηρεσίας, •γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστημένος, •στοιχεία που να επιτρέπουν την επαφή και την άμεση επικοινωνία. •εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραμμένος σε δημόσιο μητρώο, το οικείο μητρώο και τον αριθμό εγγραφής του σε αυτό. •εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της σχετικής εποπτικής αρχής, •όσον αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, - επαγγελματική ένωση στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και μνεία των επαγγελματικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος μέλος εγκατάστασης, καθώς και του τρόπου πρόσβασης σ' αυτούς. •εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθμό αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας κύκλου εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2859/ 2000 (Α' 248)

15 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 15 Υποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες και συμβάσεις Άρθρο 5 Οι εμπορικές επικοινωνίες οφείλουν να πληρούν τους όρους: •η εμπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη, •οι προσφορές, τα πριμ και τα δώρα, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες και οι όροι τους προσβάσιμοι. •οι διαφημιστικοί διαγωνισμοί ή παιχνίδια, επίσης να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα, με προσβάσιμους και σαφείς όρους. Άρθρο 8 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 150/2001 (Α' 125) για τις «ηλεκτρονικές υπογραφές» επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις •που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, •οι οποίες απαιτούν εκ του νόμου την προσφυγή σε δικαστήρια, δημόσιες αρχές ή επαγγέλματα που ασκούν δημόσια εξουσία, •οι οποίες εμπίπτουν στο οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο.

16 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 16 Παραγγελία Άρθρο 10 Εφόσον δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά τα συμβαλλόμενα μέρη στις παραγγελίες με τεχνολογικά μέσα, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: •ο φορέας παροχής οφείλει να αποστείλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας χωρίς καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, •η παραγγελία και το αποδεικτικό θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν τα μέρη στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σ' αυτά, •ο φορέας παροχής οφείλει να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη της υπηρεσίας κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα που θα επιτρέψουν να επισημάνει και να διορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας. Άρθρο 4 παράγραφος 8 Ν.2251 Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη σύμβασης, η παροχή οφείλεται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήψη της παραγγελίας Παράγραφος 10 ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση.

17 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 17 Διαφήμιση Άρθρο 9 παράγραφος 10 Ν.2251 Η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή επιτρέπεται μόνο αν συναινεί ρητά ο καταναλωτής. Η μετάδοση επιτρέπεται μόνο αν ο προμηθευτής κάνει χρήση στοιχείων που περιήλθαν σε αυτόν από προηγούμενες συναλλακτικές σχέσεις του με τον καταναλωτή, από γενικά προσιτές πηγές, όπως κατάλογο ή άλλα δημοσιευμένα στοιχεία, ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον ο καταναλωτής εγκρίνει ρητά τη μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων για το σκοπό της άμεσης διαφήμισης. Ο διαφημιστής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στον καταναλωτή τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν σε γνώση του τα προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή. Η άμεση διαφήμιση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προσβάλλει την ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.


Κατέβασμα ppt "Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά 1 ο Μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google