Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης)

2 Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Τμήμα Προσανατολισμού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.– Π) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ. «Εργόραμα» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07)

3

4 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Κ.Τ.)(Ε.Τ.Π.Α.) (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.) ΙΩΑΝ ΘΕΣΣ ΟΠΑ ΠΚΡΗ ΙΟNI ΣTΕΡ ΚΡΗ ΕΚΠΑ ΑΙΓΑΙ ΠΑΤΡ ΕΜΠ ΜΑΚ ΕΑΠ ΠΑΝΤ ΑΣΚΤ ΔΜΑΚ ΘΡΑ ΠΕΙΡ ΑΠΘ ΧΑΡ GUnet ΠΕΛΟ ΓΠΑ εγκρίσεις (€) έργων 2000 – 2006 σύνολο έργων Β΄ εξάμηνο 2006 σύνολο έργων Β΄ εξάμηνο 2005 σύνολο έργων Α΄ εξάμηνο 2006 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

5 ΕΚΠΑ ΑΠΘ ΠΑΤΡ ΘΡΑΕΜΠΠΕΙΡ ΜΑΚ ΕΑΠ ΠΚΡΗ ΠΑΝ ΑΣΚΤ ΣΤΕΡ GUnet ΔΜΑΚ ΙΩΑ ΑΙΓΑΙ ΚΡΗ ΘΕΣ ΠΕΛ ΟΠΑ ΙΟNI ΧΑΡ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΠΑ (Ε.Κ.Τ.)(Ε.Τ.Π.Α.) (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.) σύνολο έργων 2000 - 2006 σύνολο έργων Β΄ εξάμηνο 2006 σύνολο έργων Β΄ εξάμηνο 2005 σύνολο έργων Α΄ εξάμηνο 2006 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

6 1,88 – ΠΕΙΡ 8,14 – ΕΜΠ 19,29 – ΕΚΠΑ 1,39 – ΠΑΝΤ 0,56 – ΧΑΡΟ 0,74 – GUnet 2,60 – ΟΠΑ 1,22 – ΑΣΚΤ 37,4 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. 11,5 8,4 6,5 6,8 6,0 ΕΑΠ – 2,9 2,3 2,5 - ΜΑΚΕ 1,62 – ΓΠΑ 1,6 1,1 0,4 0,4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α.Ε.Ι. (έδρες) εγκεκριμένων έργων έως 31-12-2006 100 % - Ε.Κ.Τ. + Ε.Τ.Π.Α. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 5,3 7,0 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

7 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 (Ε.Κ.Τ.)(Ε.Τ.Π.Α.) Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΕΚΠΑ ΑΠΘ ΙΩΑΝ ΑΙΓΑΙ ΠΑΤΡ ΘΡΑ ΕΜΠ ΠΕΛO ΠΕΙΡ ΜΑΚΕΕΑΠΠΚΡΗ ΠΑΝΤ ΙΟNI ΑΣΚΤ ΣTΕΡ GUnetΔΜΑΚΚΡΗ ΘΕΣΣ ΟΠΑ ΧΑΡ εγκρίσεις έργων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)Ε.Κ.Τ.Ε.Κ.Τ. Ε.Τ.Π.Α. Ε.Τ.Π.Α. Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.Ε.Τ.Π.Α. ΓΠΑ (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

8 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Κ.Τ.)(Ε.Τ.Π.Α.) (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.) 10.771.806 1.437.208 381.947 163.787 619.470 500.000 8.990.514 2.855.280 9.401.014 2.855.280 εγκρίσεις έργων Γ.Π.Α. / 2000 - 2006 15.309.650,93 € Ε.Κ.Τ.Ε.Κ.Τ. Ε.Τ.Π.Α. Ε.Τ.Π.Α. Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. Ε.Τ.Π.Α. Β΄ εξάμηνο 2005 Α΄ εξάμηνο 2006 Β΄ εξάμηνο 2006 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

9 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Κ.Τ.)(Ε.Τ.Π.Α.) (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.) εγκρίσεις έργων εγκρίσεις έργων Γ.Π.Α. / 2000 – 2006 15.309.650,93 € 89,01 3,56 ΓΠΑ % 4,16 3,27 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

10 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 35 - Αθήνα


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google