Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης)

2 Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ. «Εργόραμα» Πρόοδος αναφοράς έως 31-12-2006 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07)

4 5.2.1.α 5.2.1.β 5.2.6.α 5.2.7.α 5.2.7.β 5.2.7.γ 5.8.7.α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. εγκρίσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2000-06 σύνολο Ε. Τ. Π. Α. άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη εγκρίσεις Γ.Π.Α. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

5 Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) ΑΞΟΝΑΣ – ΜΕΤΡΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΞΗ Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ. «Εργόραμα» Πρόοδος αναφοράς έως 31-12-2006 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

6 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07)

7

8 ΕΚΠΑΚΡΗΠΑΤΡΘΕΣΘΡΑΕΜΠ ΟΠΑ ΕΑΠ ΠΚΡΗΠΑΝΤΙΟΝΧΑΡΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΑΠΘΙΩΑΝΠΕΙΡΑΙΓΑΙ ΠΕΛ ΜΑΚ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2005 εγκρίσεις 2000-06 / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη 5. 2. 1. β "Εξοπλισμός και προμήθεια Κεντρικών Βιβλιοθηκών" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2005 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

9 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07)

10 ΕΚΠΑΑΠΘΠΑΤΡΘΕΣΘΡΑΕΜΠ ΠΕΛ ΠΕΙΡ ΟΠΑ ΜΑΚΠΚΡΗΠΑΝΤΙΟΝΧΑΡΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΙΩΑΝΑΙΓΑΙΚΡΗΕΑΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2005 εγκρίσεις 2000-06 / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη 5. 2. 6. α "Κτιριακές Υποδομές Ανώτατης Εκπαίδευσης - Ά, Β΄ και Γ΄ φάση" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2005 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

11 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07)

12 ΑΠΘΚΡΗΠΑΤΡΘΕΣΘΡΑΕΜΠΠΕΛΠΕΙΡΜΑΚΠΚΡΗΠΑΝΤΙΟΝΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΕΚΠΑΙΩΑΝΑΙΓΑΙΟΠΑΕΑΠΧΑΡ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2005 εγκρίσεις 2000-06 / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη 5. 2. 7. α "Εξοπλισμός Τμημάτων Α.Ε.Ι. για υποστήριξη πράξεων Ε.Κ.Τ. - Αναβάθμιση και συμπλήρωση Εργαστηριακού και Επιστημονικού Εξοπλισμού" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2005 (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

13 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07)

14

15 ΕΚΠΑΙΩΑΝΚΡΗΘΡΑΕΜΠΟΠΑΜΑΚΕΑΠΠΚΡΗΠΑΝΤΧΑΡΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΑΠΘΠΑΤΡΑΙΓΑΙΘΕΣΙΟΝΠΕΛΠΕΙΡ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1994 - 1999 2000 - 2006 Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως 31-12-2005 εγκρίσεις 2000-06 / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη 5. 2. 7. γ "Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων Ε.Κ.Τ. - Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν.Π.Μ.Σ.)" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 30-06-2006 εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως 31-12-2005 (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

16 (Γ. Καλπουζάνης 16-01-07)

17 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 35 - Αθήνα


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google