Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης)

2 Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ. «Εργόραμα» Πρόοδος αναφοράς έως (Γ. Καλπουζάνης ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3 (Γ. Καλπουζάνης )

4 5.2.1.α β α α β γ α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. εγκρίσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ σύνολο Ε. Τ. Π. Α. άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη εγκρίσεις Γ.Π.Α. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

5 Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) ΑΞΟΝΑΣ – ΜΕΤΡΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΑΞΗ Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ. «Εργόραμα» Πρόοδος αναφοράς έως (Γ. Καλπουζάνης ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

6 (Γ. Καλπουζάνης )

7

8 ΕΚΠΑΚΡΗΠΑΤΡΘΕΣΘΡΑΕΜΠ ΟΠΑ ΕΑΠ ΠΚΡΗΠΑΝΤΙΟΝΧΑΡΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΑΠΘΙΩΑΝΠΕΙΡΑΙΓΑΙ ΠΕΛ ΜΑΚ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη β "Εξοπλισμός και προμήθεια Κεντρικών Βιβλιοθηκών" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

9 (Γ. Καλπουζάνης )

10 ΕΚΠΑΑΠΘΠΑΤΡΘΕΣΘΡΑΕΜΠ ΠΕΛ ΠΕΙΡ ΟΠΑ ΜΑΚΠΚΡΗΠΑΝΤΙΟΝΧΑΡΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΙΩΑΝΑΙΓΑΙΚΡΗΕΑΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη α "Κτιριακές Υποδομές Ανώτατης Εκπαίδευσης - Ά, Β΄ και Γ΄ φάση" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

11 (Γ. Καλπουζάνης )

12 ΑΠΘΚΡΗΠΑΤΡΘΕΣΘΡΑΕΜΠΠΕΛΠΕΙΡΜΑΚΠΚΡΗΠΑΝΤΙΟΝΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΕΚΠΑΙΩΑΝΑΙΓΑΙΟΠΑΕΑΠΧΑΡ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη α "Εξοπλισμός Τμημάτων Α.Ε.Ι. για υποστήριξη πράξεων Ε.Κ.Τ. - Αναβάθμιση και συμπλήρωση Εργαστηριακού και Επιστημονικού Εξοπλισμού" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

13 (Γ. Καλπουζάνης )

14

15 ΕΚΠΑΙΩΑΝΚΡΗΘΡΑΕΜΠΟΠΑΜΑΚΕΑΠΠΚΡΗΠΑΝΤΧΑΡΑΣΚΤΣΕΛΛΔΜΑΚΑΠΘΠΑΤΡΑΙΓΑΙΘΕΣΙΟΝΠΕΛΠΕΙΡ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β’ Κ.Π.Σ Β’ Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. (Ε.Τ.Π.Α.) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΓΠΑ εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις Γ.Π.Α. έως εγκρίσεις / άξονας / μέτρο / ενέργεια / πράξη γ "Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων Ε.Κ.Τ. - Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ν.Π.Μ.Σ.)" εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως εγκρίσεις Α.Ε.Ι. έως (Γ. Καλπουζάνης – 16/01/2007)

16 (Γ. Καλπουζάνης )

17 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 35 - Αθήνα


Κατέβασμα ppt "Γεωπονικό πανεπιστήμιο αθηνών (Γ. Καλπουζάνης). Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) Τομεακό Επιχειρησιακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google