Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2000-2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ’

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2000-2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ’"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2 Οδηγίες για Πινακίδες Εργοταξίων 1/3
Η Πινακίδα αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες: 1. Επάνω Ενότητα: Γράφονται με κεφαλαία λευκά γράμματα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στο αριστερό Τμήμα της εν λόγω Ενότητας τοποθετείται η Ελληνική Σημαία

3 Οδηγίες για Πινακίδες Εργοταξίων 2/3
2. Μεσαία Ενότητα της πινακίδας όπου σημειώνονται με λευκά γράμματα: Τίτλος Έργου: Φορέας Υλοποίησης: Προϋπολογισμός Έργου: 3. Κάτω Ενότητα της πινακίδας όπου σημειώνονται με κεφαλαία κίτρινα γράμματα: ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠO ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) Στο αριστερό Τμήμα της Ενότητας αυτής τοποθετείται η σημαία της Ε.Ε.

4 Οδηγίες για Πινακίδες Εργοταξίων 3/3
Χαρακτηριστικά Πινακίδας: Η πινακίδα και στις τρεις ενότητες της έχει ενιαίο μπλε χρώμα (φόντο) όπως οι πληροφοριακές πινακίδες. Τα χρώματα πρέπει να είναι: το μπλε να είναι το «Pantone Reflex Blue» και το κίτρινο το «Pantone Yellow». (βλ. http// europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_el.htm). Η Τρίτη ενότητα καταλαμβάνει το 25% της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας. Η πινακίδα θα εφαρμοστεί σε μέταλλο Τα γράμματα δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 12 εκατοστά σε ύψος γραμματοσειράς Tahoma Παράδειγμα στην επόμενη σελίδα

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
75 % 25 % Φορέας Υλοποίησης : Φορέας Χρηματοδότησης : Περιφέρεια Β. Αιγαίου Τίτλος Έργου: Προϋπολογισμός : Ανάδοχος : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Τμήμα Προσανατολισμού (75%) ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 75 % 25 % Φορέας Υλοποίησης : Φορέας Χρηματοδότησης : Περιφέρεια Β. Αιγαίου Τίτλος Έργου: Προϋπολογισμός : Ανάδοχος : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%) ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

6 Η Πινακίδα αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/3 Η Πινακίδα αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες: Επάνω Ενότητα, όπου γράφονται με κεφαλαία λευκά γράμματα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στο αριστερό Τμήμα της εν λόγω Ενότητας τοποθετείται η Ελληνική Σημαία και στο δεξιό το σήμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 2. Μεσαία Ενότητα, όπου σημειώνονται με λευκά γράμματα: Η ΔΡΑΣΗ «ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΗΣ» ΤΟΥ «ΟΝΟΜΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2/3
3. Κάτω Ενότητα της πινακίδας όπου σημειώνονται με κεφαλαία κίτρινα γράμματα: Η ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Στο αριστερό Τμήμα της Ενότητας αυτής τοποθετείται η σημαία της Ε.Ε.

8 Παράδειγμα στην επόμενη σελίδα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3/3 Χαρακτηριστικά Πινακίδας: Η πινακίδα και στις τρις ενότητες της έχει ενιαίο μπλε χρώμα (φόντο) όπως οι πληροφοριακές πινακίδες. Τα χρώματα πρέπει να είναι: το μπλε να είναι το «Pantone Reflex Blue» και το κίτρινο το «Pantone Yellow». (βλ. http// europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_el.htm). Η Τρίτη ενότητα καταλαμβάνει το 25% της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας. Η πινακίδα θα εφαρμοστεί σε μέταλλο Παράδειγμα στην επόμενη σελίδα

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η ΔΡΑΣΗ «ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΗΣ»
75 % 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η ΔΡΑΣΗ «ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΗΣ» ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Χρηματοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Δράση συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΤΟ ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ /3 Η Πινακίδα αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες: 1. Επάνω Ενότητα: Γράφονται με κεφαλαία γράμματα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στο αριστερό Τμήμα της εν λόγω Ενότητας τοποθετείται η Ελληνική Σημαία

11 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΤΟ ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ /3 2. Μεσαία Ενότητα της πινακίδας όπου σημειώνονται: Τίτλος Έργου: Φορέας Υλοποίησης: Προϋπολογισμός Έργου: 3. Κάτω Ενότητα της πινακίδας όπου σημειώνονται : ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (εάν υπάρχουν) Στο αριστερό Τμήμα της Ενότητας αυτής τοποθετείται η σημαία της Ε.Ε.

12 Παράδειγμα στην επόμενη σελίδα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΤΟ ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ /3 Χαρακτηριστικά Πινακίδας: Η πινακίδα και στις δύο ενότητες της έχει ενιαίο λευκό χρώμα (φόντο) και τα γράμματα είναι μπλε Η πινακίδα πρέπει να έχει διαστάσεις 70 cm πλάτος και 50 cm ύψος. Η πινακίδα θα εφαρμοστεί σε μέταλλο Mε έντονα γράμματα γράφεται: α. «Τίτλος του έργου», β. «Ευρωπαϊκή Ένωση», γ. «Ελληνικό Δημόσιο», δ. όλη η Κάτω Ενότητα. Γραμματοσειρά Helvetica Παράδειγμα στην επόμενη σελίδα

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας Υλοποίησης : Φορέας Χρηματοδότησης : Περιφέρεια Β. Αιγαίου 75 % 25 % ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%) Ανάδοχος : Προϋπολογισμός : Τίτλος Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Κατέβασμα ppt "Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2000-2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ’"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google