Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Η επίδραση της Εξωτερικής Αξιολόγησης στα επί μέρους Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης” Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Η επίδραση της Εξωτερικής Αξιολόγησης στα επί μέρους Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης” Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Η επίδραση της Εξωτερικής Αξιολόγησης στα επί μέρους Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης” Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Ι.Καλιακάτσος, Α.Μαλάμος, Ι.Μακρής, Μ. Ταταράκης, Κ. Σαββάκης, Κ. Λουλακάκης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σταυρωμένος, Ηράκλειο, 71004 https://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/modip/index.htm

2 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης θεωρούμε την αξιολόγηση εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του ιδρύματος αλλά και εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές μας και προς τρίτους  Οι Διοικήσεις του ΤΕΙ Κρήτης έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελεί το Ίδρυμα.  Το ΤΕΙ Κρήτης ήταν ένα από τα 9 Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) που συμμετείχαν στη δράση του ΕΠΕΑΕΚ Ι «Αποτίμηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που πραγματοποιήθηκε κατά τη διετία 1998-1999 και 6 τμήματά του αξιολογήθηκαν με εξωτερικούς κριτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

3 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Α/ΑΤΜΗΜΑΠΟΛΗΜΗΝΑΣΕΤΟΣ 1ΜηχανολογίαςΗράκλειοΝοέμβριος2008 2 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΡέθυμνοΜάρτιος2010 3 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΗράκλειοΜάιος2011 4 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας ΗράκλειοΙούνιος2011 5 Φυτικής Παραγωγής ΗράκλειοΟκτώβριος2011 6 Ηλεκτρολογίας ΗράκλειοΝοέμβριος2011 7 Ηλεκτρονικής ΧανιάΙούνιος2012 8 Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΧανιάΙούνιος2012 ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

4 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Από τις εξωτερικές αξιολογήσεις των 6 τμημάτων προέκυψαν τα επόμενα: Τον Δεκέμβριο του 2011 τα συμπεράσματα και οι υποδείξεις των αξιολογητών από τα πρώτα αξιολογηθέντα τμήματα κωδικοποιήθηκαν και δόθηκαν στη διοίκηση του ιδρύματος Τα συμπεράσματα και τις υποδείξεις των αξιολογητών παρουσιάζουμε σ’ αυτή την εργασία καθώς και την επίδραση που είχαν στην λειτουργία του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων (ΕΠΠ) και στην εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Ηλεκτρονικής τον Ιούνιο του 2012

5 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Πολύ καλά προγράμματα σπουδών  Πολύ καλά βιβλία  Πολύ καλές οι σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων  Πολύ καλή βιβλιοθήκη (κυρίως ηλεκτρονική)  Πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό  Πολύ καλό γραφείο σταδιοδρομίας  Πολύ καλό γραφείο διεθνών σχέσεων  Πολύ καλές διεθνείς σχέσεις  Σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια  Πολύ καλή έρευνα (αναλογικά) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

6 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Μικρός αριθμός φοιτητών που παρακολουθεί τα θεωρητικά μαθήματα  Πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις  Πολύ μικρός αριθμός κανονικών πτυχιούχων  Χαμηλή απασχολησιμότητα έκτακτου Ε.Π.  Οι τυπικές ώρες λειτουργίας των γραμματειών για τους φοιτητές είναι λίγες  Δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των πτυχιούχων  Μικρός ο αριθμός Ε.Π. που μετέχει ενεργά στην έρευνα ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (που μπορούμε να τα βελτιώσουμε)

7 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Πολύ κακή αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων  Πολύ μεγάλος αριθμός έκτακτου προσωπικού  Απαράδεκτο η θεωρία να είναι ανεξάρτητη από το εργαστήριο  Ο φόρτος για την παρακολούθηση είναι μεγάλος για τους φοιτητές  Έκτακτο Ε.Π. συχνά χαμηλής ποιότητας  Ελάχιστοι από τα μέλη Ε.Π. κάνουν μετεκπαίδευση ή παίρνουν εκπαιδευτικές άδειες  Μικρός ο αριθμός Ε.Π. που μετέχει ενεργά στην έρευνα ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (εξαρτώμενα και από εξωτερικούς παράγοντες)

8 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (εξαρτώμενα και από εξωτερικούς παράγοντες)  Οι χώροι των αιθουσών διδασκαλίας αλλά και πολλών εργαστηρίων είναι πολύ μικροί για τον αριθμό των εκπαιδευομένων  Η καθαριότητα των χώρων δεν είναι σε καλά επίπεδα  Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός πολλών εργαστηρίων σε κακή κατάσταση και παρωχημένος  Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι λίγες

9 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ  Να βρούμε τρόπους να αυξηθεί η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων.  Η ανάθεση διδασκαλίας σε μαθήματα μικρών εξαμήνων να γίνεται σε έμπειρα μέλη Ε.Π. για να ελκύονται οι φοιτητές  Να καθορίζονται τα προαπαιτούμενα μαθήματα με ορθολογικό τρόπο για καλλίτερη ροή των φοιτητών  Να υπάρχουν τα θέματα των εξετάσεων προηγούμενων ετών στο διαδίκτυο για να φαίνεται και η ποιότητα και η δυσκολία των  Να υπάρχουν σύμβουλοι σπουδών για τους φοιτητές είτε για συγκεκριμένους φοιτητές είτε για τις ομάδες μαθημάτων

10 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ  Να καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στα τμήματα με αντικειμενικά κριτήρια καθώς και τα κριτήρια εισαγωγής  Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα φύλλα αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές  Να βελτιωθεί η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων είτε με μείωση του αριθμού των εισακτέων είτε με νέες προσλήψεις  Να αυξηθεί ο αριθμός του μόνιμου Ε.Π. με νέες προσλήψεις  Να αυξηθεί ο χρόνος απασχόλησης των εκτάκτων αναθέτοντάς τους πρόσθετα καθήκοντα

11 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Σε κάθε μικτό μάθημα θεωρία και εργαστήριο να αποτελούν μία ενότητα  Να ανασχεδιασθούν τα εργαστήρια ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για κάθε φοιτητή.  Να εξοπλισθούν με νέα όργανα και να δημιουργηθούν νέες ασκήσεις σε όσα εργαστήρια χρειάζονται ανανέωση  Να αυξηθεί το τεχνικό προσωπικό των εργαστηρίων.  Να είναι ανοικτά τα εργαστήρια όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ιδρύματος για να μπορούν οι φοιτητές να επαναλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

12 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Με βάση τις παρατηρήσεις-υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών οι απειλές έχουν να κάνουν με: Την αδιαφορία Την εσωστρέφεια Την άγνοια του διεθνούς γίγνεσθαι Την απαξίωση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από την πολιτεία αλλά και την κοινωνία

13 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Οι ευκαιρίες δίνονται από τα:  Αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων δίνονται μέσα από τα νομοθετικά πλαίσια  Διεθνοποίηση των σπουδών  Αξιοποίηση των διεθνών συνεργασιών  Δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου  Περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας  Έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών

14 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  Η αξιολόγηση έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2012 μετά από 6 άλλες εξωτερικές αξιολογήσεις  Το τμήμα δεν έχει προϊστορία σαν ΚΑΤΕΕ  Το τμήμα έχει έδρα τα Χανιά όπου λειτουργεί από το 1984 σαν Παράρτημα  Το τμήμα έχει αξιολογηθεί και στο παρελθόν  Διαθέτει προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα που ηλικιακά είναι νέο  Οι απόφοιτοι έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

15 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πριν την αξιολόγηση του στην έκθεση προς τους αξιολογητές το τμήμα φρόντισε να έχει:  Διατυπωμένα με σαφήνεια την αποστολή τους στόχους και το όραμα του τμήματος  Ενημερωμένη ιστοσελίδα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα και με το νέο νόμο 4009/11.  Αναρτημένες στο διαδίκτυο τις σημειώσεις, τις ασκήσεις και τα άλλα βοηθήματα που χρησιμοποιούσαν οι καθηγητές στις διαλέξεις τους για όλα τα μαθήματα του τμήματος ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

16 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πριν την αξιολόγηση του στην έκθεση προς τους αξιολογητές φρόντισε:  Να έχει ολοκληρωμένη διαμόρφωση νέου προγράμματος σπουδών, (που είχε συνταχθεί όπως και τα προηγούμενα, με συμμετοχή και των αποφοίτων και επιχειρήσεων από τον χώρο της ηλεκτρονικής)  Να ορίσει συμβούλους καθηγητές για την βοήθεια των φοιτητών του και να ενημερώσει τους φοιτητές για το ρόλο και την χρησιμότητά τους (Από Σεπτέμβριο 2011)  Να προβάλει τις δυνατότητες του Γραφείου Διασύνδεσης και του πληροφοριακού του υλικού. ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

17 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπεριλάβει και ένα εισαγωγικό μάθημα γενικής τεχνολογίας για να έλθουν άμεσα οι φοιτητές με τα γενικότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσει ένας ηλεκτρονικός  Οι διδάσκοντες θα πρέπει να βρουν τρόπους να βελτιώσουν την μέση βαθμολογία των αποφοίτων τους χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν.  Το τμήμα πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των εργαστηρίων για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.  Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση των υπηρεσιών από το κεντρικό ίδρυμα στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα ορισμένα διοικητικής υφής θέματα και θέματα παροχής υπηρεσιών να μην βρίσκονται στο ποιοτικό επίπεδο που θα μπορούσαν ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

18 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Το τμήμα έχει :  Σαφείς στόχους τους οποίους επιχειρεί να επιτύχει μέσα από ένα πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών, ένα ενθουσιώδες Ε.Π. και φοιτητές που σε ποσοστό τουλάχιστον 70% είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τις σπουδές τους.  Καλά δομημένο πρόγραμμα σπουδών που ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των φοιτητών, των καθηγητών, των αποφοίτων, των επιχειρήσεων και τις εξελίξεις της ηλεκτρονικής παγκοσμίως και τα προγράμματα σπουδών αντιστοίχων τμημάτων φημισμένων πανεπιστημίων.  Πολύ καλή αναλογία αποφοίτων ανά μέλος ΕΠ ανά έτος. ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

19 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Το τμήμα έχει:  Εντάξει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία  Ξεκινήσει την υποστήριξη των αποφοίτων του σε αναζήτηση εργασίας μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης  Ιδιαίτερα σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες με ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα ερευνητικά του αποτελέσματα είναι υψηλής στάθμης παρά το μεγάλο διδακτικό φόρτο του προσωπικού ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

20 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  Να καθορίζονται από το τμήμα τα κριτήρια εισαγωγής και ο αριθμός των εισακτέων  Να επιτρέπεται στους καθηγητές να καθορίζουν τα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών  Να αποκτήσει το τμήμα μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς που υπάρχει ζήτηση από την αγορά εργασίας και που θα είναι ελκυστικά για τους αποφοίτους του  Να συνεχίσει την συνεργασία με άλλα ιδρύματα για την λειτουργία διδακτορικών διπλωμάτων μέχρι να αποκτήσει τους δικούς του μεταπτυχιακούς αποφοίτους για να είναι σε θέση να λειτουργήσει αυτόνομα διδακτορικά προγράμματα

21 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Να έχει την ανεξαρτησία να κάνει ανακατανομή των πόρων που προέρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα προς όφελος του εκσυγχρονισμού των εργαστηρίων  Να θέση κάτω από την ίδια ομπρέλα τα γραφεία πρακτικής άσκησης, επιχειρηματικότητας και διασύνδεσης για να είναι ευκολότερη η απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά  Να βρει τρόπους να αξιοποιήσει επιχειρηματικά τα αποτελέσματα των ερευνητικών του έργων.  Να συνεχίσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες του ενθαρρύνοντας ολοένα και περισσότερους καθηγητές και φοιτητές να συμμετέχουν σ’ αυτές. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

22 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΠ.  Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ) αξιολογήθηκε το Μάϊο του 2011.  Το τμήμα βρίσκεται στο Ηράκλειο  Έχει ιδρυθεί το 1999  Το προσωπικό του είναι υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων  Οι απόφοιτοί του έχουν μεγάλη απορροφητικότητα από την αγορά εργασίας  Οι εισακτέοι του έχουν μεγάλη βάση εισαγωγής αλλά είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός τους

23 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΥΚΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του τμήματος γενικότερα και των μαθημάτων θα πρέπει να εναρμονισθούν περαιτέρω.  Μερική επικάλυψη ύλης μεταξύ μαθημάτων.  Υψηλός φόρτος εργασίας για τη λήψη του πτυχίου και κατ’ επέκτασης καθυστέρηση λήψης πτυχίου από τους φοιτητές.  Υψηλές απαιτήσεις μαθηματικών που το τμήμα επιβάλλει στο πρόγραμμα σπουδών και κάνει δύσκολη την παρακολούθηση του από μερίδα φοιτητών.  Η εκπαίδευση στα εργαστηριακά τμήματα από μεγάλο αριθμό ωρομίσθιου προσωπικού περιορισμένης και μερικής απασχόλησης που δεν μπορεί να μείνει αφοσιωμένο στο έργο του.

24 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ  Μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.  Μικρός αριθμός υποστηρικτικού προσωπικού εργαστηρίων και γραμματείας (5 μόνιμοι και ένας μερικής απασχόλησης) σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών (~2500 ενεργοί φοιτητές)  Κακή αναλογία διδάσκοντα προς φοιτητές ~1/40 που είναι μακριά από το 1/25 που θεωρείται διεθνώς το ελάχιστο ανεκτό.  Έλλειψη γενικότερα ενός ενιαίου τρόπου αξιολόγησης των φοιτητών και του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Ο ανομοιογενής τρόπος βαθμολόγησης των μαθημάτων που εξαρτάται έντονα από τον τρόπο προσέγγισης του διδάσκοντα.  Χαμηλός μέσος όρος (περίπου 6,8/10)  Χαμηλό ποσοστό αποφοιτούντων (αποφοιτούν 150 και εισάγονται 250 κατ’ έτος).

25 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Διόρθωση της ύλης των μαθημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επικαλύψεις.  Διόρθωση της χρονικής τοποθέτησης των προαπαιτουμένων μαθημάτων ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη ροή των φοιτητών.  Καλύτερη συσχέτιση των μαθηματικών με τα αντικείμενα του τμήματος και δρομολογείται μέσω της συγγραφής κατάλληλων εγχειριδίων από συναδέλφους των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών η απόλυτη ταύτιση.  Σταμάτησε ο πολυκερματισμός των ωρών σε πρόσωπα και πλέον το τμήμα έχει μικρό αριθμό εξωτερικών συνεργατών με πλήρες ωράριο.  Άλλαξε το σύστημα επιλογής ωρομισθίων συνεργατών και πλέον οι πρόσληψη γίνεται σε γνωστικό αντικείμενο και όχι σε μάθημα. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Το τμήμα για να καταφέρει να διεκπεραιώσει τον όγκο των απαιτήσεων με το περιορισμένο προσωπικό προχώρησε: Στην χρήση του διαδικτύου σε όλες τις λειτουργίες του τμήματος και η παροχή της δυνατότητας προς τους φοιτητές να διατυπώνουν τα αιτήματα τους προς τη γραμματεία κυρίως ηλεκτρονικά. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής των φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα και μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

27 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Τα αποτελέσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων, φαίνεται ότι βοήθησαν τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην βελτίωση τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στην παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές του.  Απομένει να δούμε αν θα υπάρξει βελτίωση και ως προς τα σημεία που έχουν τονισθεί από όλους τους εξωτερικούς αξιολογητές, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και για τα οποία απαιτούνται τόσο νομοθετικές ρυθμίσεις όσο και οικονομική ενίσχυση προς το Ίδρυμα.  Μια ποσοτική εκτίμηση για την βελτίωση ορισμένων δεικτών πριν την και μετά τις εξωτερικές αξιολογήσεις είναι απαραίτητο να γίνει και η ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση

28 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, την ΜΟΔΙΠ και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την βοήθειά τους ηθική και υλική στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Η εργασία αυτή έγινε με την συγχρηματοδότηση της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. «ΜΟΔΙΠ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ»

29 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.https://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/modip/index.htmhttps://www.teicrete.gr/tei/el/ekpaideysh/modip/index.htm 2.http://www.hqaa.gr/eks/010_TEI_CRETE_200811_EN.pdfhttp://www.hqaa.gr/eks/010_TEI_CRETE_200811_EN.pdf 3.http://www.hqaa.gr/eks/FINAL%20external_evaluation_report_hqaa_2010.pdfhttp://www.hqaa.gr/eks/FINAL%20external_evaluation_report_hqaa_2010.pdf 4.http://www.hqaa.gr/eks/EEC%20Final%20Report%20Greenhouse%20Crops%20 and%20Floriculture%20October%202011.pdfhttp://www.hqaa.gr/eks/EEC%20Final%20Report%20Greenhouse%20Crops%20 and%20Floriculture%20October%202011.pdf 5.http://www.hqaa.gr/eks/External%20Evaluation%20Report%20Hlektrologia%20 TEI%20Krhths%20-%20Final.pdfhttp://www.hqaa.gr/eks/External%20Evaluation%20Report%20Hlektrologia%20 TEI%20Krhths%20-%20Final.pdf 6.http://www.hqaa.gr/eks/ΑΙΜ_TEI_Final%20Report.pdfhttp://www.hqaa.gr/eks/ΑΙΜ_TEI_Final%20Report.pdf 7.http://www.hqaa.gr/eks/Final%20Report%20Crop%20Sciences- TEI%20Crete.pdfhttp://www.hqaa.gr/eks/Final%20Report%20Crop%20Sciences- TEI%20Crete.pdf 8.http://www.hqaa.gr/eks/External-Eval-Report-for-TEI-Electronic-Dept-Crete- FINAL-18JUL2012.pdfhttp://www.hqaa.gr/eks/External-Eval-Report-for-TEI-Electronic-Dept-Crete- FINAL-18JUL2012.pdf

30 Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και Καλές Πρακτικές»Διοίκηση και Καλές Πρακτικές» ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘΘεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012, ΚΕ.Δ.Ε.Α.-ΑΠΘ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "“Η επίδραση της Εξωτερικής Αξιολόγησης στα επί μέρους Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης” Συνέδριο «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση:Συνέδριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google