Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συνενώνουν δυνάμεις ανθρώπων Δημιουργούν θέσεις εργασίας Στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

3 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας; Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4019/2011, συστάθηκε Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο είναι Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

4 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ και Ευρώπη Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας απασχολεί ήδη περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αριθμός που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 6% του συνόλου των εργαζομένων Σαν ορισμός από τον 18 ο αιώνα στην Γαλλία. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

5 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» Νόμος 4019/2011 αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

6 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποιοι μπορούν να είναι μέλη μιας «Κοιν.Σ.Επ» απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) Όχι ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

8 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες,  όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν  κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποια η διαδικασία σύστασης αυτών των εταιρειών  5-7 πρόσωπα υπογράφουν το καταστατικό  εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή… (καταστατικό, υπεύθυνες δηλώσεις νόμου 1599/86, αίτηση εγγραφής στο μητρώο) ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

10 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποιες είναι οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

11 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

12 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

13 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

14 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων  Δωρεές τρίτων που μειώνουν τον φόρο!  έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της  επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  την Ευρωπαϊκή Ένωση  διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α.  πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας  από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

15 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησής Εφόσον υπάρξουν κέρδη σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 26% φορολόγηση Και εάν δεν επενδυθούν μέσα στο ίδιο έτος ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

16 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων δεν διανέμονται στα μέλη της εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή  5% για το σχηματισμό αποθεματικού  35% διανέμονται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας  το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

17 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

18 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ο λόγος της δημιουργίας της πύλης Η γνώση που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια δημιουργίας της Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα δεν ανήκε μόνο σε εμάς αλλά έπρεπε να γίνει δημόσιο κτήμα και για τους επόμενους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες! ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

19 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Είναι μια υπηρεσία της Της Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα σε Συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. Εκάτη Και με την πολύτιμη συμπαράσταση και συνεργασία της κας Ματίνας Κανάκη υπ. Δημοσίων σχέσεων της πύλης μας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

20 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ημερομηνία δημιουργίας και στατιστικά 11 Δεκεμβρίου 2012 Έως σήμερα 2,543,903 προβολές Από δεκάδες χώρες ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

21 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Καθημερινή επικοινωνία από … Ενδιαφερομένους ανέργους Αναπτυξιακές συμπράξεις Εφορίες – Λογιστές Δικηγόρους – Επιμελητήρια ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

22 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Έχουμε επισκεφτεί … Θεσσαλονίκη * Δράμα * Ζάκυνθο 7/5 Πανεπιστήμιο Πάτρας 12/5 Δήμος Ιωαννίνων Και προγραμματίζουμε Άνδρο * Σαμοθράκη * Νάξο σε συνεργασία με το δίκτυο Δάφνη ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

23 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Έχουμε κληθεί για παρουσίαση από Οργανισμούς ΟΤΑ Δήμο Αλίμου Δήμο Κορυδαλλού Δήμο Θεσσαλονίκης Δίκτυο νησιώτικων δήμων Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη 7/6 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

24 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Έχουμε κληθεί για παρουσίαση από άλλους φορείς όπως … Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Κέντρο μεταναστών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ Και σε άλλες κλειστές εκδηλώσεις φορέων σε διάφορα σημεία Αναπτυξιακή σύμπραξη δήμου Αθηναίων και άλλων δήμων ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

25 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις H ενημερωτική πύλη υποστήριξε …  Εργαστήρι Κοινωνικής Οικονομίας στο ξενοδοχείο Χίλτον  Ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Σχολικό συγκρότημα Θησείου  Διάλεξη με θέμα τις Κοιν.Σ.Επ. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Μαρτίνου Φθιώτιδας  Παρουσίαση της αγροτικής επιχειρηματικότητας σε ημερίδα στην Ελασσόνα στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»  Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα ΣΤΗN ΠΡΑΞΗ σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Χίλτον  Εισήγηση και παρουσίαση του νόμου 4019 και του Δικτύου ΚοινΣΕπ στην ετήσια γενική συνέλευση του δικτύου Δάφνη των νησιωτικών δήμων Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

26 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Παρεμβάσεις σε ημερίδες και αλλού  Στην παρουσίαση του Ελληνικού δικτύου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην έδρα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα.  Στην εκδήλωση της ΕΕΔΕ στο Μουσείο Μπενάκη κατά την διάρκεια της ημερίδας για τις σχέσεις κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την παρουσία πρώην και νυν υπουργών και υφυπουργών.  Επίσης επικοινωνήσαμε κατόπιν συνεργασίας πολλές δράσεις αναπτυξιακών συμπράξεων σε όλη την Ελλάδα ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

27 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Παρεμβάσεις σε ημερίδες και αλλού  Επίσης έχουμε αναλάβει την χορηγία επικοινωνίας στο 3ημερο για την κοινωνική οικονομία στην Τεχνόπολη στο Γκάζι το 2013 και σε άλλες αξιόλογες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.  Διοργάνωση της πρώτης πανελλαδικής συνάντησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τον Αύγουστο του 2013 με 60 παρουσίες σε σύνολο 110 Κοιν.Σ.Επ.  Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με τον ειδικό επιθεωρητή κο Κρουσταλλάκη μετά τις ανακοινώσεις του κου Ρακιντζή σε ραδιοσταθμό. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

28 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Παρεμβάσεις σε ημερίδες και αλλού  Παρέμβαση με υπόμνημα στο ελεγκτικό συμβούλιο σχετικά με τις συμβάσεις ΚοινΣΕπ και οργανισμών ΟΤΑ.  Διοργάνωση της δεύτερης πανελλαδικής συνάντησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τον Απρίλιο του 2014.  Συνεργασία με το British Council Greece σε εκδηλώσεις σχετικά με την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα σε διάφορες ημερίδες. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

29 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Έχουμε αποστείλει επιστολές …  10/12/2012 προς αρμόδιους για κόστος εγγραφής σε επιμελητήριο  17/12/2012 με την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος σε 600 πρώην και νυν βουλευτές και ευρωβουλευτές  24/12/2012 προς υπουργό εργασίας για μη ενεργοποίηση κεντρικού διχασμού στήριξης των Κοιν.Σ.Επ.  07/01/2013 επιστολή προς αρμοδίους για υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο  12/01/2013 αίτηση κοινοποίησης στοιχείων Κοιν.Σ.Επ. από το υπουργείο για δημιουργία συντονιστικού οργάνου  15/01/2013 κατάθεση επερώτησης σχετικά με φορολόγηση των Κοιν.Σ.Επ.  28/04/2013 επιστολή προς Δρομοκαΐτειο για παραχώρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων  04/08/2013 επιστολή προς ΟΑΕΔ για επιδότηση μελών Κοιν.Σ.Επ. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

30 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Έχουμε αποστείλει επιστολές …  04/10/2013 επιστολή προς Υπ. Εργασίας με σχετικά αιτήματα  24/02/2014 προς υπουργείο οικονομικών σχετικά με φορολογικά θέματα  28/02/2014 επιστολή προς ΚΕΔΕ σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος  14/02/2014 κατάθεση επιστολής παρέμβασης προς Ελεγκτικό Συνέδριο  22/02/2014 επιστολή προς Υπ. Εσωτερικών σχετικά με τους σχολικούς φύλακες  18/03/2014 επιστολή προς τον γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης  30/04/2014 επιστολή προς Υπ. Οικονομικών, Εργασίας και Διοικητ. Μεταρρύθμισης σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος  12/05/2014 επιστολή προς πρωθυπουργό για θέματα φορολόγησης των Κοιν.Σ.Επ. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

31 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Έρευνες και δημοσιοποιήσεις 4 έρευνες ανάμεσα σε Κοιν.Σ.Επ. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες Συνεντεύξεις σε Ραδιόφωνο και Tv Αρθρογραφία στα Επίκαιρα Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκή έρευνα ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

32 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Προσεχώς … Δημιουργία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημιουργία ιδιωτικού φορέα Χρηματοδότησης Κοιν.Σ.Επ. 1 Φεστιβάλ Κοιν.Σ.Επ. Άνοιξη 2015 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

33 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποιες είναι οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

34 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Χαρτογράφηση Κοιν.Σ.Επ. Έως 30/04/2014 – 515 Επανένταξης – 9 Κοινωνικής Φροντίδας – 70 Παραγωγικού και Συλλογικού – 436 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

35 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Χαρτογράφηση Κοιν.Σ.Επ. Ηπείρου Έως 30/04/2014 – 4 Θεσπρωτία – 3 Άρτα – 1 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

36 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Προβλήματα … Ανενημέρωτος δημόσιος τομέας Διαφορετικές προσεγγίσεις από φορείς Έλλειψη χρηματοδοτικών προγραμμάτων Άγνοια στην διαχείριση των Επιχειρήσεων Κοστολόγηση υπηρεσιών για ανταγωνιστικότητα ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

37 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Σε ανοικτό διάλογο με … Δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Ελλάδας Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Ελλάδας Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Επενδυτικό Fund για χρημ. Μηχανισμό Συμμέτοχη σε Erasmus Plus 3 ων κρατών ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

38 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ενημέρωση Δικτύου koinsep.org koinsep.org/news koinsep.org/learning koinsep.org/directory koinsep.org/financing ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

39 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις koinsep.org ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

40 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις koinsep.org/directory ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

41 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις koinsep.org/news ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

42 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις koinsep.org/financing ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

43 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις koinsep.org/learning ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

44 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ – 85 και πλέον Δικτυωμένες Επιχειρήσεις  Συντονισμένες κινήσεις για διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων  Καλύτερες τιμές σε Νομική Λογιστική και Ασφαλιστική κάλυψη  Άμεση ενεργοποίηση σε κάθε μελλοντικό πρόβλημα κάθε φύσης που θα μπορούσε να δημιουργηθεί.  Καλύτερο συντονισμό δράσεων  Καλύτερο συντονισμό σε επαφές μας σε δημόσιους και δημοτικούς φορείς  Βοήθεια με συμβούλους στην ανάπτυξη Επενδυτικού Πλάνου για πιθανή χρηματοδότηση.  Δωρεάν συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σας.  Σύντομα αποκτούμε νομική οντότητα και θα παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες σε όσους εμπιστεύονται την ενημέρωση τους σε εμάς. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

45 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org Συνεργασίες στην περιφέρεια Μακεδονία με έδρα Θεσσαλονίκη Πελοπόννησο με έδρα Ηλεία Και σύντομα σε άλλα μέρη …

46 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται Τηλεφωνική υποστήριξη Πλήρη ενημέρωση online Συμβουλευτικές υπηρεσίες Κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων Χορηγία Επικοινωνίας σε εκδηλώσεις Newsletter άνω των 1000 παραληπτών Αγγελίες των ΚοινΣΕπ για συνεργασία Δημοσίευση δελτίων τύπου των ΚοινΣΕπ

47 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org ΑΓΡΟΖΕΥΞΗ * ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥ-ΖΗΝ * ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ * ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ * ΑΝΘΟΓΕΙΟΣ * ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ * ΑΠΟΛΛΩΝ * ΑΡΙΣΤΟΝ * ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ * ΑΥΓΩ * ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * ΓΑΙΟΚΑΡΠΟΙ * ΓΕΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ * ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ * ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ * ΕΚΑΤΗ * ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ * ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ * ΕΝ ΕΡΓΩ * ΕΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΩ * ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ * ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ * ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ * Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΤΡΙΒΙ * ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ * ΘΕΡΜΑΪΚΗ * Ιm4U * ΙNΩ * ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ * ΚΑΒΑΛΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ * ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΜΝΑ * ΚΕΚΜΕΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ * ΚΟΙΝΣΕΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ* ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ * ΜΑ…ΖΕΙ * ΜΑΙΝΑΛΟΝ * ΜΕΛΑΝΘΩ * ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ * ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ * ΝΙΚΗ * ΝΟΣΤΑΛ-ΓΑΙΑ * ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ * ΠΑΝΙΚΑΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ * ΠΑΝΔΩΡΑ * ΠΕΡΠΑΤΟ * ΠΛΕΥΣΗ * ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΡΟΔΑ * ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ * ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩ * ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ * ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ * ΣΠΑΡΤΗ-ΚΟΙΝΣΕΠ * ΣΤΕΓΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ * ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ * ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙΟ * ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ * ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ * ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΔΡΩ * ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ * ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΑ * ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ * ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ * ΦΑΡΟΣ * ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ * ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ * ΧΟΡΙΠΠΟΣ * ΨΥΧ.Υ

48 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 Η Κοιν.Σ.Επ. Εκάτη Η Ενημερωτική πύλη Koinsep.org Η Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα Διοργάνωσαν την 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση Με 40 και πλέον φυσικές παρουσίες Κοιν.Σ.Επ. και άλλες 20 συμμετοχές μέσω ζωντανής σύνδεσης όπου έγινε μια πρώτη γνωριμία μεταξύ μας και συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δημιουργία συντονιστικού οργάνου με φορέα ενημέρωσης την πύλη ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

49 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

50 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

51 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

52 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 και ανανέωση θητείας 07/04/2014 Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής Με Παρεμβάσεις σε …  Φορολογικό θέμα  Δηλώσεις Ρακιντζή  Ελεγκτικό συνέδριο  Θέμα σχολικών φυλάκων  Συνεργασία με την ΚΕΔΕ  Συζητήσεις με υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης  Σχεδιασμός Πανελλαδικής Ομοσπονδίας  Αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες  Συμμετοχή σε 3εθνη σύμπραξη Erasmus plus  Συμμετοχή σε κεντρικό χρηματοδοτικό μηχανισμό ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

53 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Διοργανωτές ήταν οι Κοιν.Σ.Επ. Αθήνας: Εκάτη, Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων, Ελλάδα Παντού, Κοινωνικός Συνδετήρας, Φροντίζω για την Ζωή. Υποστηρικτές ήταν οι Κοιν.Σ.Επ: Άριστον – Θεσσαλονίκη, Αθηνά Εργάνη – Ηλεία, Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής, Go Park – Αθήνα, ΨΥΧ.Υ – Αθήνα, Απόλλων – Λαύριο, Πολιτισμός και Ευημερία – Ηλεία, Αγροζεύξη – Θήβα, Αλλάζουμε – Αθήνα, ΣυνΔρώ – Αθήνα, Αρχιμήδης – Αθήνα, Ανθεστηρίς / Ανθόγειος – Αχαρνές, Περπατώ – Σαλαμίνα, Συστήματα Τοπικών Τροφίμων – Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

54 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Live Streaming από το κανάλι του ΕΚ ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

55 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Εκπρόσωποι από 85 ΚοινΣΕπ Εισηγήσεις από … Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Εκπρόσωπος του υπ. Εργασίας Εμπειρογνώμονας της ΕΕ Και παρευρέθησαν … Πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι Ελληνικών και Ευρωπαϊκών media Επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ΚΕΚ ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

56 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

57 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

58 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

59 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

60 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 2 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

61 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org Έδρα της Δράσης Βασιλέως Κωνσταντίνου 22, 5ος Όροφος, Κλέος ΑΕ

62 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org Τρόποι επικοινωνίας info@koinsep.org +30 693 1025 400 – Wind +30 6956 6956 66 – Vodafone +30 698 618 9465 – Cosmote +30 699 309 6717 – Q-Telecom +372 575 51857 – International +30 700 700 4678 – Fax phone +30 700 700 6397 – Voice phone

63 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org Social Media twitter.com/koinseporg facebook.com/koinsep.org facebook.com/groups/koinsep.forum

64 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

65 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

66 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org Μόνος πας γρηγορότερα. Μαζί πάμε μακρύτερα! Πάνω από 85 Κοιν.Σ.Επ. πάμε μαζί αυτόν τον δρόμο! Έλα και εσύ στην παρέα μας!

67 www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org


Κατέβασμα ppt "Www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google