Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ
ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Π. Σοφράς

2 Τι πρέπει να ξέρω Τι είναι κώδικας Τι είναι κωδικοποίηση Τι είναι bit
Τι είναι byte Τι είναι ο κώδικας ASCII Σελίδες για διάβασμα

3 Τι είναι κώδικας Συνηθισμένοι κώδικες Ραβδωτός κώδικας (barcode)
Ταχυδρομικός κώδικας Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

4 Τι είναι κώδικας Κώδικα λέμε ένα σύνολο κανόνων και συμβόλων. Σε κάθε κανόνα αντιστοιχεί ένα σύμβολο και το αντίστροφο. Η διαδικασία αυτή λέγεται κωδικοποίηση. Π.χ. Κανόνας Σύμβολο Ν. Ιωνία (Ταχ. Κώδικας) Αδιέξοδο

5 Τα κυκλώματα του υπολογιστή είναι ψηφιακά (digital):
Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται 2 μόνο ψηφία για την κωδικοποίηση των πληροφοριών Όταν από το κύκλωμα περνά ρεύμα τότε θεωρούμε ότι βρίσκεται στην κατάσταση 1 Όταν από το κύκλωμα δεν περνά ρεύμα τότε θεωρούμε ότι βρίσκεται στην κατάσταση 0

6 Δυαδικό Σύστημα Το σύστημα – κώδικας στο οποίο χρησιμοποιούμε μόνο δύο διαφορετικά σύμβολα (το 0 και το 1) ονομάζεται Δυαδικό σύστημα Το 0 και το 1 είναι ένα δυαδικό ψηφίο (δυφίο) ή αλλιώς ένα bit (Binary digIT) Η ύπαρξη ή η απουσία ενός στοιχειώδους ρεύματος από ένα καλώδιο του υπολογιστή είναι ένα bit

7 Κωδικοποίηση πληροφορίας
Εμείς θα χρειαστούμε πάνω από 140 διαφορετικές πληροφορίες να κωδικοποιήσουμε γιατί έχουμε πάνω από 140 διαφορετικά σύμβολα: όλα τα αγγλικά γράμματα(26 μικρά και 26 κεφαλαία), τα ελληνικά (24 μικρά και 24 κεφαλαία), τους αριθμούς (10) και τα ειδικά σύμβολα (πχ. που είναι πάνω από 30

8 Κωδικοποίηση πληροφορίας
Από 1 καλώδιο μπορούμε να στείλουμε μόνο 2 διαφορετικές πληροφορίες 0 απουσία ρεύματος 1 παρουσία ρεύματος (Τα Μαθηματικά μας λένε ότι 21=2 διαφορετικοί συνδυασμοί)

9 Κωδικοποίηση πληροφορίας
Από 2 καλώδια μπορούμε να στείλουμε μόνο 4 διαφορετικές πληροφορίες Συνδυασμοί 4 11 (Τα Μαθηματικά μας λένε ότι 22=4 διαφορετικοί συνδυασμοί)

10 Κωδικοποίηση πληροφορίας
Από 3 καλώδια μπορούμε να στείλουμε μόνο 8 διαφορετικές πληροφορίες 000 001 010 011 100 101 110 111 (Τα Μαθηματικά μας λένε ότι 23=8 διαφορετικοί συνδυασμοί)

11 Κωδικοποίηση πληροφορίας
Με 4 καλώδια 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 (24=16)

12 Κωδικοποίηση πληροφορίας
Οπότε καταλήγουμε σε μία κωδικοποίηση 8 ψηφίων (8 καλώδια) ώστε να έχουμε 28=256 διαφορετικούς συνδυασμούς . Γιατί όταν έχω 256 συνδυασμούς μπορώ να κωδικοποιήσω όλα τα αγγλικά γράμματα(26 μικρά και 26 κεφαλαία) τα ελληνικά (24 μικρά και 24 κεφαλαία) τους αριθμούς (10) και τα ειδικά σύμβολα (πχ. που είναι πάνω από 30. Συνολικά πάνω από 140 διαφορετικά σύμβολα

13 Κωδικοποίηση πληροφορίας
Σε κάθε μία οκτάδα δυαδικών ψηφίων-bit θα αντιστοιχίσουμε ένα χαρακτήρα (γράμμα, αριθμό, σύμβολο) Αυτή την οκτάδα των 8 bit την λέμε Byte Δηλαδή 8 bit = 1 Byte

14 Κώδικας ASCII American Standard Code for Information Interchange
Είναι ο πίνακας που μας δείχνει σε ποια οκτάδα ρευμάτων (bit) κωδικοποιείται o κάθε χαρακτήρας Π.χ α m !

15 Αποθήκευση πληροφοριών
Ένα Bit είναι στοιχειώδης μονάδα που κρατάει πληροφορία. Στον ψηφιακό υπολογιστή, αυτό αντιπροσωπεύεται από την ύπαρξη ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος. Στα μαγνητικά μέσα από τη μαγνήτιση ενός στοιχειώδους σημείου, προς το βορρά ή προς το νότο). Στα οπτικά λακκούβες και σαμάρια. Το Byte είναι η βασική μονάδα που δίνει τη δυνατότητα μέτρησης στη μνήμη ενός χαρακτήρα. 1 Byte = 8 Bits BIT 1 ή (Binary DigIT)

16 Πώς και πού κρατούνται οι πληροφορίες
Αρχικά στο χαρτί (διάτρητες κάρτες) και σε μαγνητικές ταινίες. Μαγνητικοί δίσκοι Οπτικοί δίσκοι 1 ή 0

17

18 Χαρακτήρες & σύμβολα: Για κάθε χαρακτήρα, αντιστοιχεί
ένας αριθμός σύμφωνα με κάποιο κώδικα. Κώδικες που χρησιμοποιούνται σήμερα: Κώδικας ASCII (8 bit) American Standard Code for Information Interchange Κώδικας UNICODE (16 bit)

19 Bit & Byte Τα δυαδικά ψηφία 0 και 1 ονομάζονται bit
210 bytes (=1.024) = 1 Kilobyte = 1ΚΒ 220 bytes (= )=1 Megabyte=1ΜΒ 230 bytes (> )=1 Gigabyte=1GB 240 bytes (> )=1 Terabyte=1TB Το byte συμβολίζεται με B (κεφαλαίο) ενώ το bit με b (μικρό)


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google