Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κώδικες Huffman Μέθοδος συμπίεσης δεδομένων: Μας δίνεται αρχείο με n διαφορετικούς χαρακτήρες. Θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τον κάθε χαρακτήρα σε ένα δυαδικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κώδικες Huffman Μέθοδος συμπίεσης δεδομένων: Μας δίνεται αρχείο με n διαφορετικούς χαρακτήρες. Θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τον κάθε χαρακτήρα σε ένα δυαδικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κώδικες Huffman Μέθοδος συμπίεσης δεδομένων: Μας δίνεται αρχείο με n διαφορετικούς χαρακτήρες. Θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τον κάθε χαρακτήρα σε ένα δυαδικό κωδικό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός αριθμός των bits όλου του αρχείου. Π.χ. Αρχείο που αποτελείται από τους χαρακτήρες α,β,γ,δ,ε και ζ α β γ δ ε ζ συχνότητα (  10 3 ) κώδικας σταθερού μήκους κώδικας μεταβλητού μήκους Απροθηματικός κώδικας: κανένας κωδικός δεν αποτελεί πρόθημα άλλου κωδικού

2 Κώδικες Huffman α β γ δ ε ζ συχνότητα (  10 3 ) κώδικας σταθερού μήκους κώδικας μεταβλητού μήκους 58 α:45β:13γ:12δ:16ε:9ε:9ζ: γ:12β:13δ: ζ:5ζ:5ε:9ε: α: ·100 = 3001·45 + 3·13 + 3·12 + 3·16 + 4·9 + 4·5 = 224

3 Κώδικες Huffman 58 α:45β:13γ:12δ:16ε:9ε:9ζ: γ:12β:13δ: ζ:5ζ:5ε:9ε: α: ·100 = 3001·45 + 3·13 + 3·12 + 3·16 + 4·9 + 4·5 = 224 συχνότητα του χαρακτήρα c βάθος του c στο δένδρο Τ συνολικός αριθμός bits κωδικοποίησης

4 Κώδικες Huffman α:45β:13γ:12δ:16ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα

5 Κώδικες Huffman α:45β:13γ:12δ:16ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα 14

6 Κώδικες Huffman α:45β:13γ:12δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα 14

7 Κώδικες Huffman α:45 β:13γ:12 δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα 1425

8 Κώδικες Huffman α:45 β:13γ:12 δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα 1425

9 Κώδικες Huffman α:45 β:13γ:12 δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα

10 Κώδικες Huffman α:45 β:13γ:12δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα

11 Κώδικες Huffman α:45 β:13γ:12δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα

12 Κώδικες Huffman α:45 β:13γ:12δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα

13 Κώδικες Huffman α:45 β:13γ:12δ:16 ε:9ε:9ζ:5 Κατασκευή του κώδικα Σε κάθε βήμα συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες με την ελάχιστη συχνότητα. Έστω x και y δύο τέτοιοι χαρακτήρες. Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα

14 Κώδικες Huffman Υλοποίηση με ουρά προτεραιότητας Σε κάθε βήμα : • Συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες, έστω x και y, με την ελάχιστη συχνότητα 2 εξαγωγές ελάχιστου • Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα εισαγωγή στοιχείου Πλήθος των εξαγωγών ελάχιστου = πλήθος εισαγωγών

15 Κώδικες Huffman Υλοποίηση με ουρά προτεραιότητας Σε κάθε βήμα : • Συνδυάζουμε 2 χαρακτήρες, έστω x και y, με την ελάχιστη συχνότητα 2 εξαγωγές ελάχιστου • Αντικαθιστούμε τους x και y από νέο χαρακτήρα z με συχνότητα εισαγωγή στοιχείου Πλήθος των εξαγωγών ελάχιστου = πλήθος εισαγωγών = πλήθος κόμβων του δένδρου = α:45 β:13γ:12δ:16 ε:9ε:9ζ: όπου ο αριθμός των διαφορετικών χαρακτήρων Συνολικός χρόνος κατασκευής =


Κατέβασμα ppt "Κώδικες Huffman Μέθοδος συμπίεσης δεδομένων: Μας δίνεται αρχείο με n διαφορετικούς χαρακτήρες. Θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τον κάθε χαρακτήρα σε ένα δυαδικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google