Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Εικόνα 1.2: Μια σκάλα μας επιτρέπει να ανεβούμε μόνο σε συγκεκριμένα ύψη, σε αντίθεση με μιαν ανηφόρα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Εικόνα 1.2: Μια σκάλα μας επιτρέπει να ανεβούμε μόνο σε συγκεκριμένα ύψη, σε αντίθεση με μιαν ανηφόρα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Εικόνα 1.2: Μια σκάλα μας επιτρέπει να ανεβούμε μόνο σε συγκεκριμένα ύψη, σε αντίθεση με μιαν ανηφόρα. Με τον όρο Ψηφιακό(Digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι Αναλογικό(Analogue), οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες. Παράδειγμα : Σε ένα ανηφορικό δρόμο το ύψος αυξάνει και παίρνει όλες τις ενδιάμεσες τιμές από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο σημείο(Αναλογικό). Αντίθετα σε μία σκάλα το ύψος αυξάνει από το χαμηλότερο στο ψηλότερο σημείο, κατά το συγκεκριμένο ύψος που έχει το σκαλοπάτι.(Ψηφιακό) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

2 περνάει ρεύμα (1) δεν περνάει ρεύμα (0) Εικόνα 1.3: Στο πρώτο τμήμα του κυκλώματος ο διακόπτης είναι ανοικτός και δεν περνάει ρεύμα. Στο δεύτερο τμήμα του κυκλώματος ο διακόπτης είναι κλειστός και περνάει ρεύμα. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Ένας Η/Υ είναι ψηφιακός, επειδή μπορεί να χειριστεί συγκεκριμένο αριθμό καταστάσεων (μόνο δύο) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

3 Στον Η/Υ χρησιμοποιούμε το Δυαδικό Σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Στην καθημέρινη μας ζωή έχουμε το Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης γιατί έχουμε 10 βασικούς αριθμούς 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Έτσι όταν έχουμε ένα νούμερο αναλύεται ως εξής : ( 300 + 40 + 6 = 346) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

4 Στον Η/Υ έχουμε το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης γιατί έχουμε 2 βασικούς αριθμούς 0,1. Έτσι όταν έχουμε ένα νούμερο στο Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης για να καταλάβουμε πιο νούμερο είναι στο Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης αναλύεται ως εξής : ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη (256 + 64 + 16 + 8 + 2 = 346) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Για να καταλάβουμε από το Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης πως συμβολίζεται ένας αριθμός στο Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης αναλύεται ως εξής : 346 / 2 = 173 0 173 / 2 = 86 1 86 / 2 = 43 0 43 / 2 = 21 1 21 / 2 = 10 1 10 / 2 = 5 0 5 / 2 = 2 1 2 / 2 = 1 0 1 / 2 = 0 1 Υπόλοιπο Άρα ο αριθμός 346 είναι ο 101011010 στο Δυαδικό Σύστημα ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

6 Μονάδες Πολλαπλασίων του Byte 1 KiloByte ή KB ισούται με 2 10 =1024 Byte ~1.000 Byte 1 MegaByte ή MB ισούται με 2 20 =1024 KB ~1.000 KB 1 GigaByte ή GB ισούται με 2 30 =1024 MB ~1.000 MB 1 TeraByte ή TB ισούται με 2 40 =1024 GB ~1.000 GB ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη 1 Byte = 8 bit Το δυαδικό ψηφίο που μπορεί να παίρνει τιμές μόνο 0 ή 1 ονομάζεται Bit ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

7 Η ανάγκη να κωδικοποιήσουμε όμοια σε όλους τους υπολογιστές το σύνολο των συμβόλων που χρησιμοποιούμε δημιούργησε τον κώδικα ASCII. Σύμφωνα με τον κώδικα ASCII 256 διαφορετικοί χαρακτήρες (λατινικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, ελληνικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, ψηφία, σημεία στίξης, αριθμητικοί τελεστές κ.λπ.) κωδικοποιούνται όμοια στους υπολογιστές αντιστοιχίζοντας έναν μοναδικό συνδυασμό από 0 και 1 σε κάθε χαρακτήρα. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.2, κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό συνδυασμό οχτώ ψηφίων από 0 και 1, δηλαδή οκτώ μπιτ (bit). Τι είναι ο κώδικας ASCII ; Πίνακας 1.2. Τμήμα του κώδικα ASCII που κωδικοποιεί τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου σε συνδυασμούς 0 ΧαρακτήραςΣυμβολισμόςΧαρακτήραςΣυμβολισμόςΧαρακτήραςΣυμβολισμόςΧαρακτήραςΣυμβολισμός A01000001H01001000O01001111V01010110 B01000010I01001001P01010000W01010111 C01000011J01001010Q01010001X01011000 D01000100K01001011R01010010Y01011001 E01000101L01001100S01010011Z01011010 F01000110M01001101T01010100 G01000111N01001110U01010101 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Εικόνα 1.2: Μια σκάλα μας επιτρέπει να ανεβούμε μόνο σε συγκεκριμένα ύψη, σε αντίθεση με μιαν ανηφόρα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google