Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος
Β΄ τάξη Με τον όρο Ψηφιακό(Digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι Αναλογικό(Analogue), οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες. Παράδειγμα : Σε ένα ανηφορικό δρόμο το ύψος αυξάνει και παίρνει όλες τις ενδιάμεσες τιμές από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο σημείο(Αναλογικό). Αντίθετα σε μία σκάλα το ύψος αυξάνει από το χαμηλότερο στο ψηλότερο σημείο, κατά το συγκεκριμένο ύψος που έχει το σκαλοπάτι.(Ψηφιακό) Εικόνα 1.2: Μια σκάλα μας επιτρέπει να ανεβούμε μόνο σε συγκεκριμένα ύψη, σε αντίθεση με μιαν ανηφόρα. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

2 δεν περνάει ρεύμα (0) περνάει ρεύμα (1) Β΄ τάξη
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Ένας Η/Υ είναι ψηφιακός, επειδή μπορεί να χειριστεί συγκεκριμένο αριθμό καταστάσεων (μόνο δύο) δεν περνάει ρεύμα (0) περνάει ρεύμα (1) Εικόνα 1.3: Στο πρώτο τμήμα του κυκλώματος ο διακόπτης είναι ανοικτός και δεν περνάει ρεύμα. Στο δεύτερο τμήμα του κυκλώματος ο διακόπτης είναι κλειστός και περνάει ρεύμα. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

3 Στον Η/Υ χρησιμοποιούμε το Δυαδικό Σύστημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Στον Η/Υ χρησιμοποιούμε το Δυαδικό Σύστημα Στην καθημέρινη μας ζωή έχουμε το Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης γιατί έχουμε 10 βασικούς αριθμούς 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Έτσι όταν έχουμε ένα νούμερο αναλύεται ως εξής : ( = 346) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος
Β΄ τάξη Στον Η/Υ έχουμε το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης γιατί έχουμε 2 βασικούς αριθμούς 0,1. Έτσι όταν έχουμε ένα νούμερο στο Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης για να καταλάβουμε πιο νούμερο είναι στο Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης αναλύεται ως εξής : ( = 346) ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος
Β΄ τάξη Για να καταλάβουμε από το Δεκαδικό Σύστημα Αρίθμησης πως συμβολίζεται ένας αριθμός στο Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης αναλύεται ως εξής : Υπόλοιπο 346 / 2 = 173 / 2 = 86 / 2 = 43 / 2 = 21 / 2 = 10 / 2 = 5 / 2 = 2 / 2 = 1 / 2 = Άρα ο αριθμός είναι ο στο Δυαδικό Σύστημα ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

6 Μονάδες Πολλαπλασίων του Byte
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Β΄ τάξη Το δυαδικό ψηφίο που μπορεί να παίρνει τιμές μόνο 0 ή 1 ονομάζεται Bit 1 Byte = 8 bit Μονάδες Πολλαπλασίων του Byte 1 KiloByte ή KB ισούται με 210 =1024 Byte ~1.000 Byte 1 MegaByte ή MB ισούται με 220 =1024 KB ~1.000 KB 1 GigaByte ή GB ισούται με 230 =1024 MB ~1.000 MB 1 TeraByte ή TB ισούται με 240 =1024 GB ~1.000 GB ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20

7 Τι είναι ο κώδικας ASCII ;
Τι είναι ο κώδικας ASCII ; Η ανάγκη να κωδικοποιήσουμε όμοια σε όλους τους υπολογιστές το σύνολο των συμβόλων που χρησιμοποιούμε δημιούργησε τον κώδικα ASCII. Σύμφωνα με τον κώδικα ASCII 256 διαφορετικοί χαρακτήρες (λατινικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, ελληνικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, ψηφία, σημεία στίξης, αριθμητικοί τελεστές κ.λπ.) κωδικοποιούνται όμοια στους υπολογιστές αντιστοιχίζοντας έναν μοναδικό συνδυασμό από 0 και 1 σε κάθε χαρακτήρα. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.2, κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό συνδυασμό οχτώ ψηφίων από 0 και 1, δηλαδή οκτώ μπιτ (bit). Πίνακας 1.2. Τμήμα του κώδικα ASCII που κωδικοποιεί τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου σε συνδυασμούς 0 Χαρακτήρας Συμβολισμός A H O V B I P W C J Q X D K R Y E L S Z F M T G N U    ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ20


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google