Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας

2 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 2 2 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής  Δεδομένα και Πληροφορίες Υλικό υπολογιστή  Εξοικείωση με τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας  Διαχείριση μονάδων εξόδου και αποθήκευσης  Διαχείριση καταλόγων και αρχείων  Το λογισμικό και οι βασικές κατηγορίες λογισμικού

3 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 3 3 H δομή ενός υπολογιστή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΝΑΔΕΣΕΙΣΟΔΟΥΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣC.P.U.ΜΟΝΑΔΕΣΕΞΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

4 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 4 4 Το υλικό μέρος Παραδείγματα υλικού είναι:  Η οθόνη  Το ποντίκι  Το πληκτρολόγιο  Η κεντρική μονάδα  Ο εκτυπωτής

5 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 5 5 Κεντρική μονάδα συστήματος Παραδείγματα:  Μητρική κάρτα (Motherboard)  Συσκευές δίσκων (Drives)  Θύρες & κάρτες επικοινωνίας  Τροφοδοτικό

6 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 6 6 Ο επεξεργαστής (CPU = Central Processing Unit) Τα χαρακτηριστικά των επεξεργαστών είναι:  Αρχιτεκτονική - Γενιά Πλήθος δυαδικών στοιχείων (bits) που μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα  Ταχύτητα (σε Hz)  Πλήθος πυρήνων 1) Πέρνει την επόμενη εντολή από την κύρια μνήμη 2) Η εντολή αποκωδικοποιείται 3) Η εντολή εκτελείται 4) Τα αποτελέσματα στέλνονται για αποθήκευση στην μνήμη ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

7 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 7 7 Κατηγορίες Υπολογιστών  Μεγάλοι (MAIN FRAMES)  Μεσαίοι (MINI COMPUTERS)  Μικροϋπολογιστές (MICROCOMPUTERS)  Υπερ-Μικροϋπολογιστές ( SUPER MICROCOMPUTERS )

8 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 8 8 Η μνήμη  Το υλικό στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα.  Χωρίζεται σε : –Κύρια μνήμη (Κεντρική) –Περιφερειακή (Βοηθητική)  Χαρακτηριστικά:  Χωρητικότητα  Μονιμότητα αποθήκευσης πληροφοριών  Ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής

9 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 9 9 Η μνήμη ΧωρητικότηταΜονιμότητα αποθήκευσης πληροφοριών Ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής ROM < 1MBΜόνιμα Ίδια ή μικρότερη από αυτή της RAM RAM 256MB - 2GB Αλλάζουν κατά την διάρκεια λειτουργίας του Η/Υ και σβήνουν όταν κοπεί η παροχή ρεύματος Γρήγορη Σκληροί δίσκοι 40GB – 2TB Μπορούν να αλλάξουν αλλά δεν χάνονται όταν κοπεί η παροχή ρεύματος Πολύ πιο αργή από την RAM Οπτικοί δίσκοι 700MB – 50GB Ανάλογα το είδος μπορεί να αλλάζουν, αλλά δεν χάνονται όταν κοπεί η παροχή ρεύματος Αρκετά πιο αργή από τους Σκληρούς δίσκους

10 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 10 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 10 Περιφερειακή Μνήμη Υλικό που φυλάσσονται μόνιμα οι πληροφορίες:  Μαγνητικοί δίσκοι  Οπτικοί δίσκοι  Μαγνητικές ταινίες  Χαρτί  Μικροφίλμ

11 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 11 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 11 Περιφερειακές Μονάδες

12 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 12 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 12 Μονάδες Εισόδου  Εισαγωγή χαρακτήρων- εικόνας –Πληκτρολόγιο –Οπτικός αναγνώστης (scanner)  Εισαγωγή ήχου - video –Μικρόφωνο –Κασετόφωνο, CD-player –DVD, Video, Video Κάμερα

13 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 13 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 13 Μονάδες Εισόδου  Εισαγωγή σημείου θέσης -Ποντίκι (mouse) -Χειριστήριο (joystic) -Φωτογραφίδα (light pen) -Χειριστήριο με μπάλα (trackball)

14 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 14 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 14 Μονάδες εξόδου  Οθόνη  Εκτυπωτής  Σχεδιογράφος  Ηχεία  Video

15 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 15 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 15 Μονάδες εισόδου/εξόδου  Συσκευή για δισκέτες  Συσκευή οπτικού δίσκου  Fax  Modem  Οθόνη αφής (touch screen)

16 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 16 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 16 Το ποντίκι  Το ποντίκι είναι συσκευή (κατάδειξης σημείου), με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Η/Υ.  Μπορούμε να φανταστούμε ότι η συσκευή αυτή είναι η προέκταση του χεριού μας μέσα στον ηλεκτρονικό κόσμο του υπολογιστή.  Όταν το μετακινούμε ο δείκτης στην οθόνη ακολουθεί την πορεία του χεριού μας.

17 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 17 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 17 Βασικές ενέργειες με το ποντίκι  Για να δείξουμε (επιλέξουμε) ένα αντικείμενο  Για να ανοίξουμε ένα αντικείμενο (εκκινήσουμε ένα πρόγραμμα)  Για να μετακινήσουμε ένα αντικείμενο  Για πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και εντολές Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή

18 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 18 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 18 Το πληκτρολόγιο Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή

19 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 19 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 19 Αλλαγή γλώσσας  Ο συνδυασμός των αριστερών πλήκτρων + εναλλάσσει τον τρόπο γραφής του πληκτρολογίου (ελληνικά - αγγλικά, αγγλικά - ελληνικά) ή άλλες γλώσσες  Από το εικονίδιο γλώσσας που υπάρχει πάνω στη γραμμή εργασιών του Η/Υ. Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή

20 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 20 Παπαδάκης Σ. – Χατζηπέρης Ν «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» 20 Χαρακτήρες, τόνοι & διαλυτικά  ς στο W, δ στο D, φ στο F, γ στο G, ξ στο J, λ στο L, ρ στο R, υ στο Υ, θ στο U, π στο P, ψ στο C, ω στο V.  ; + φωνήεν ά, ί, ό, ύ, ώ  + ; + φωνήεν ϊ, ϋ  Δεξί + ; ΐ, ΰ Επιμορφωτής:Ονομ/νυμο Επιμορφωτή Υλικό υπολογιστή ;: ; στο Q, : στο Shift + Q


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google