Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπολογιστές Πως λειτουργούν. Πληροφορική μια σύγχρονη επιστήμη για την…  Διαχείριση και διάδοση πληροφοριών μέσω υπολογιστών Μελετά και αναπτύσσει θεωρίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπολογιστές Πως λειτουργούν. Πληροφορική μια σύγχρονη επιστήμη για την…  Διαχείριση και διάδοση πληροφοριών μέσω υπολογιστών Μελετά και αναπτύσσει θεωρίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπολογιστές Πως λειτουργούν

2 Πληροφορική μια σύγχρονη επιστήμη για την…  Διαχείριση και διάδοση πληροφοριών μέσω υπολογιστών Μελετά και αναπτύσσει θεωρίες και μεθόδους • συλλογή • αποθήκευση • διαχείριση • επεξεργασία • μετάδοση για με τη βοήθεια... … υπολογιστή

3 Γιατί χρησιμοποιούμε έναν Η/Υ ?  Οι υπολογιστές είναι πολύ ακριβείς.  Οι υπολογιστές μπορούν να κρατήσουν πολλές πληροφορίες σε ένα μικρό μέρος  Οι υπολογιστές μπορούν να λειτουργήσουν συνεχώς για 24 ώρες την ημέρα  Οι υπολογιστές μπορούν να κάνουν μερικές εργασίες που θα ήταν αδύνατον να γίνουν χωρίς αυτούς.

4 Η επικοινωνία με τον υπολογιστή... γίνεται μέσω εντολών

5 Κανόνες λειτουργίας Η/Υ  Εισαγωγή Ε ίσοδος εξωτερικών στοιχείων (ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) στο σύστημα.  Επεξεργασία Μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες – συνήθως σε μια μορφή κατανοητή από τον χρήστη  Έξοδος Η παρουσίαση των στοιχείων με ένα τρόπο που διευκρινίζεται από το χρήστη(πχ εκτύπωση )  Αποθήκευση Το φύλαγμα των δεδομένων ή τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους για χρήση σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία.

6 ΕισαγωγήΕπεξεργασία Αποθήκευση Έξοδος Ανατροφοδότηση Διάγραμμα λειτουργίας Η/Υ

7 Καθορισμός των δεδομένων και πληροφοριών  Τα δεδομένα είναι ακατέργαστα γεγονότα και αριθμοί.  Οι πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων. Είναι δηλαδή δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι πλέον σε μια μορφή που είναι χρήσιμη. πχ Εάν μια επιχείρηση βιβλίων καταγράφει κάθε πώληση, οι πωλήσεις που καταγράφονται είναι δεδομένα. Εάν τα συνδυάσουν σε έναν ημερήσιο ή μηνιαίο σύνολο πωλήσεων, είναι Πληροφορίες. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε αρχεία.

8 Μονάδες μέτρησης πληροφορίας Bit: Η μικρότερη πληροφορία που μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή είναι το δυαδικό ψηφίο bit (0 ή 1). Byte: Η στοιχειώδης μονάδα αποθήκευσης είναι ο χαρακτήρας Πολλαπλάσια του Byte Kilobyte(Kb) ↔ 1024 bytes Megabyte(Mb) ↔ 1024 Kbytes (1.048.576 b) Gigabyte(Gb) ↔ 1024 Mbytes (1.073.741.824 b) Terabyte(Tb) ↔ 1024 Gbytes (1.099.511.627.776 b)

9 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ CPU- ΚΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΟΔΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ

10 Όλα τα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούνται από δύο κύρια μέρη: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΥΛΙΚΟ Hardware - υλικό • Μέρη του υπολογιστή που μπορείτε να αγγίξετε και να δείτε. • Όλες οι συσκευές που αποτελούν ένα συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Software - Λογισμικό • Προγράμματα υπολογιστών που επιτρέπουν στο ΥΛΙΚΟ για να κάνει μια χρήσιμη εργασία. • Σειρά οδηγιών που λένε τον υπολογιστή τι να κάνει Είναι σημαντικό να μην συγχέουμε τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το λογισμικό με το λογισμικό το ίδιο. πχ Ένα CD είναι ένα κομμάτι του υλικού που μπορείτε να αγγίξετε και να κλωτσήσετε και μπορεί να περιέχει το λογισμικό που δεν μπορείτε να αγγίξετε. Το CD δεν είναι λογισμικό

11 Μαρία Κασαπίδη


Κατέβασμα ppt "Υπολογιστές Πως λειτουργούν. Πληροφορική μια σύγχρονη επιστήμη για την…  Διαχείριση και διάδοση πληροφοριών μέσω υπολογιστών Μελετά και αναπτύσσει θεωρίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google