Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι άραγε η φωτοσύνθεση και πώς γίνεται ? Ποιοι οργανισμοί κάνουν Φωτοσύνθεση ? Είναι η σύνθεση οργανικών ουσιών από ανόργανες και μετατροπή της ηλιακής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι άραγε η φωτοσύνθεση και πώς γίνεται ? Ποιοι οργανισμοί κάνουν Φωτοσύνθεση ? Είναι η σύνθεση οργανικών ουσιών από ανόργανες και μετατροπή της ηλιακής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι είναι άραγε η φωτοσύνθεση και πώς γίνεται ? Ποιοι οργανισμοί κάνουν Φωτοσύνθεση ? Είναι η σύνθεση οργανικών ουσιών από ανόργανες και μετατροπή της ηλιακής ενεργείας σε χημική 6H 2 O + 6CO 2 ----------> C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ηλ. Ενέργεια χλωροφύλλη Είναι μια πολύπλοκη σειρά χημικών αντιδράσεων στην οποία συμμετέχουν ένζυμα και άλλες ουσίες και οδηγεί στον σχηματισμό της γλυκόζης.  Η φωτοσύνθεση διεξάγεται στους χλωροπλάστες διότι εκεί υπάρχουν οι χρωστικές ουσίες.  Οι χλωροπλάστες βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα των φυτικών κυττάρων.  Χρωστικές ουσίες είναι οι ουσίες των οποίων τα μόρια απορροφούν ακτινοβολίες από το ορατό φάσμα φωτός. Είναι οι ουσίες οι οποίες απορροφούν ακτινοβολίες από το ορατό φάσμα φωτός. Οι κύριες φωτοσυνθετικές χρωστικές είναι α) χλωροφύλλη α΄ β) χλωροφύλλη β΄ Όταν το λευκό φως πέσει πάνω στην χλωροφύλλη απορροφούνται η μπλε και η κόκκινη ακτινοβολία και ανακλάται η πράσινη γι΄αυτό τα φύλλα φαίνονται πράσινα !!! Προϋποθέσεις Φωτοσύνθεσης  Διοξείδιο του άνθρακα  Νερό  Φως  Χλωροφύλλη  Θερμοκρασία  Ένζυμα ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ Αποτελείται από : Θυλακοειδή,κοκκία,ελασμάτια DNA,λιπίδια,αμυλοπλάστη, στρώμα... Ρόλος : Να κρατούν τα μόρια της χλωροφύλλης στην κατάλληλη θέση ώστε να απορροφάται το μέγιστο δυνατό ποσό φωτεινής ενέργειας. Χλωροφύλλη : Βρίσκεται στις μεμβράνες των θυλακοειδών του χλωροπλάστη μεταξύ των λιπιδίων και των πρωτεϊνών. Διαδικασία της Φωτοσύνθεσης Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης γίνεται σε δυο στάδια. 1.Κατά το πρώτο στάδιο τα μόρια της χλωροφύλλης απορροφούν φωτεινή ενέργεια, ενεργοποιούνται και αποβάλλουν ηλεκτρόνια, ιονίζονται. Ένα μέρος της ενέργειας των ενεργοποιημένων μορίων της χλωροφύλλης χρησιμοποιείται για να διασπαστούν μόρια του νερού σε Ο2 και Η2 (οξυγόνο και υδρογόνο). Η διαδικασία αυτή λέγεται φωτόλυση. Το Ο2 Ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και το Η2 δεσμεύεται στους χλωροπλάστες. 2.Κατά το δεύτερο στάδιο με μια σειρά χημικών ενώσεων παράγεται γλυκόζη, η οποία μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού. Γενικά η φωτοσύνθεση είναι μια ενδόθερμη λειτουργία των αυτότροφων οργανισμών κατά την οποία η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική. Λαμβάνει χώρα στους χλωροπλάστες και παράγονται θρεπτικά υλικά. Γίνεται στα θυλακοειδή των κοκκίων του χλωροπλάστη Απαραίτητη η παρουσία φωτός (ημέρα) Δέσμευση ηλιακής ενέργειας και μετατροπή της σε χημική (σχηματισμός ATP) Διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο Η ATP και τα υδρογόνα μεταφέρονται στο στρώμα του χλωροπλάστη Το Ο 2 αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα Απαραίτητα συστατικά για να γίνει η Φ.Φ α) ηλιακή ενέργεια β) H 2 O γ) χρωστικές δ) ADP+Pi ε) NADPH+ Προϊόντα φωτεινής φάσης Α) ATP β) NADPH γ) Ο 2 Η φωτεινή φάση της φωτοσύνθεσης χωρίζεται σε 2 στάδια ανάλογα με τα ηλεκτρόνια : Σχηματίζεται ATP από ενέργεια που ελευθερώνεται από τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από τη χλωροφύλλη (P700) και επανέρχονται σ’αυτή. Σχηματίζεται ATP από ενέργεια που ελευθερώνεται από τη μετακίνηση e- κυρίως των OH- του νερού μέσω των κυτταροχρωμάτων στο Φωτοσύστημα II (P680) στην αλυσίδα μεταφοράς e- του PII στο PI Και από εκεί στη φερεδοξίνη που τα δίνει στο NADP+ ( μέσω του Ενζύμου NADP-αναγωγάση) που μετατρέπονται σε NADPH. Γίνεται στο στρώμα του χλωροπλάστη. Το φυτό παίρνει : α) CO2 από την ατμόσφαιρα β) ATP γ) NADPH (από την Φ.Φ) Το φως δεν είναι απαραίτητο για να γίνει η Σ.Φ Η Σ.Φ επηρεάζεται από τη θερμοκρασία Μπορεί να γίνει και την νύχτα και την ημέρα αλλά συνήθως γίνεται ημέρα γιατί εξαρτάται από τα προϊόντα της Φ.Φ Προϊόντα σκοτεινής φάσης α) NADP+ β) ADP γ) Pi ΝΑΤΑΛΥ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Λανίτειο Λύκειο Β΄ Βιολογία 2008-2009 Δρ. Αντρέας Χατζηχαμπής Γ’6 ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΩΤΟΦΩΣΦΟΡΙΛΙΩΣΗ ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΩΤΟΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Τρεις σημαντικότερες αντιδράσεις κύκλου του Calvin 1.Ριβουλόζη + 2ATP  διφωσφορική ριβουλόζη + 2ADP (5C) (5C) 2. Διφωσφορική ριβουλόζη + CO2 + καρβοξυδισμουτάση  ενδιάμεσο προϊόν (ασταθές) (5C) (6C) 3. Διφωσφορογλυκερινικό οξύ + NADPH  φωσφορογλυκεριναλδεύδη + NADP + (3C) (3C) Σημαντικά μόρια στον κύκλο του Calvin Η διφωσφορική ριβουλόζη που ενεργοποιείται με 2 φωσφορικές ομάδες από το ATP και δεσμεύει το CO 2 … Το ένζυμο καρβοξυδισμουτάση που καθιστά εφικτή την πρόσληψη του CO 2 To διφωσφορογλυκερινικό οξύ λειτουργεί ως δέκτης υδρογόνου του NADPH ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : www.google.com www.cyprusbiology.com


Κατέβασμα ppt "Τι είναι άραγε η φωτοσύνθεση και πώς γίνεται ? Ποιοι οργανισμοί κάνουν Φωτοσύνθεση ? Είναι η σύνθεση οργανικών ουσιών από ανόργανες και μετατροπή της ηλιακής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google