Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ Ομιλητής: Δρ. Κ. Λασκαρίδης Τεχνικός Υπεύθυνος του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου ¨ΛΙΘΟΣ¨ / Ι.Γ.Μ.Ε. Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Προϊόντων Δομικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ Ομιλητής: Δρ. Κ. Λασκαρίδης Τεχνικός Υπεύθυνος του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου ¨ΛΙΘΟΣ¨ / Ι.Γ.Μ.Ε. Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Προϊόντων Δομικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ Ομιλητής: Δρ. Κ. Λασκαρίδης Τεχνικός Υπεύθυνος του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου ¨ΛΙΘΟΣ¨ / Ι.Γ.Μ.Ε. Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Προϊόντων Δομικών Κατασκευών του Ε.ΣΥ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2005 Οργάνωση: Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Κ. Μακεδονίας & HELEXPO Α.Ε. «Νέα Βιομηχανική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμανση CE-Έλεγχος Αγοράς»

2 « ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ “ΕΝ” - ΣΗΜΑΝΣΗ “ CE ” ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ » ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

3   Η Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά παρέχει στους παραγωγούς Διακοσμητικών πετρωμάτων τη δυνατότητα να επεκτείνουν το εμπόριό τους.   Αυτό είναι και η αιτία για νέους κανόνες και υποχρεώσεις.   Οι τεχνικοί περιορισμοί στο εμπόριο μπορεί να εξαλειφθούν μόνο εάν επιτευχθεί η εναρμόνιση των διαφορετικών τεχνικών διασαφηνίσεων και κανονισμών στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.   Συνεπώς κρίνεται απαραίτητο για τους παραγωγούς Διακοσμητικών πετρωμάτων να γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως βάση γι’ αυτή την εναρμόνιση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ •Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ “Προϊόντα Δομικών Έργων”, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων οδηγιών της Νέας Προσέγγισης και επιβάλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων: 1.με τα εθνικά πρότυπα, που αποτελούν μεταφορά των εντελλόμενων ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς και 2.με τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις.

5 ΣΤΟΧΟΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ  να επιτύχει τις βέλτιστες συνθήκες για την Εσωτερική Αγορά,  να προσφέρει πρόσβαση στην αγορά σε όσo δυνατόν περισσότερους παραγωγούς,  να εξασφαλίσει τον μεγαλύτερο κατά το δυνατόν βαθμό διαφάνειας της αγοράς και  να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων στον κατασκευαστικό κλάδο.

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ Δομικό προϊόν νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα (κτίρια και λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, τα δομικά προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ Τα δομικά προϊόντα είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, εάν έχουν χαρακτηριστικά τέτοια ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωματωθούν, να μπορεί (εφόσον έχει ορθώς σχεδιαστεί και κατασκευαστεί) να ικανοποιήσει τις εξής 6 βασικές απαιτήσεις: • Μηχανική αντοχή και ευστάθεια • Πυρασφάλεια • Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον • Ασφάλεια χρήσης • Προστασία κατά του θορύβου • Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας Οι βασικές απαιτήσεις προϋποθέτουν προβλεπτές ενέργειες επί του έργου και πρέπει να πληρούνται επί μια οικονομικώς αποδεκτής διάρκεια ζωής.

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ Eυρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην οδηγία: –εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN) –ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις (EOTA) –αναγνωρισμένες εθνικές προδιαγραφές Τα προϊόντα που συμφωνούν με μια από τις ανωτέρω προδιαγραφές φέρουν τη σήμανση

9 ΣΗΜΑΝΣΗ CE Ποιος είναι ο σκοπός της Σήμανσης ?

10 Σήμανση CE στην περίπτωση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ •Σαν Σήμανση CE στην περίπτωση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, νοείται η σήμανση που δεικνύει ότι, το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή με τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, και ότι το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης, που ορίζεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ορθώς εφαρμοστεί από τον παραγωγό. •Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά.

11 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  Τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση συμμόρφωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.  Υπεύθυνος για τη βεβαίωση ότι, το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις μιας τεχνικής προδιαγραφής είναι ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπός του εγκατεστημένος στην ΕΕ.  Η βεβαίωση συμμόρφωσης επιτρέπει στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του, να τοποθετήσει τη σήμανση CE στο προϊόν (ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα, ή στη συσκευασία του ή στα συνοδευτικά έγγραφα).

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 επίπεδα αξιολόγησης της συμμόρφωσης Επίπεδο 1, 1+ Επίπεδο 2, 2+: Επίπεδο 3: Επίπεδο 4: • •Δήλωση παραγωγού • •Δοκιμές δοκιμίων στο εργοστάσιο • • Δειγματοληψία από εξωτερικό εργαστήριο • • Δοκιμή παρτίδας • • Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο • • Αρχική επιθεώρηση • • Συνεχής επιτήρηση

13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που ισχύουν ή θα ισχύσουν, για τα δομικά υλικά από διακοσμητικά πετρώματα, εργάζονται τέσσερις Τεχνικές Επιτροπές (ΤC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN):  CEN/TC 246 “Φυσικοί Λίθοι”  CEN/TC178 “Στοιχεία πλακόστρωσης και κράσπεδα ”  CEN/TC128 “Προϊόντα για ασυνεχή κάλυψη επενδύσεων στεγών”  CEN/TC 125 “Τοιχοποιία”

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ CEN TC 246- ΕΛΟΤ/ΤΕ 77 “ Φυσικοί Λίθοι ” Ασχολείται κυρίως με πρότυπα προϊόντων και μεθόδων δοκιμών για φυσικούς, τεχνικούς και μωσαϊκούς λίθους (agglomerated Stones).

16 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα Η CEN/TC246 είναι δομημένη σε 3 ομάδες εργασίας: • Η πρώτη με αντικείμενο την “ορολογία και ταξινόμηση” έχει ετοιμάσει δύο πρότυπα:

17 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα τα οποία έχουν ήδη υιοθετηθεί σαν Ευρωπαϊκά πρότυπα.

18 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα •Η δεύτερη ομάδα που ασχολείται με “μεθόδους δοκιμών” έχει ετοιμάσει 22 πρότυπα, εκ των οποίων: •21 έχουν ήδη υιοθετηθεί σαν Ευρωπαϊκά πρότυπα, και •1 βρίσκεται μεταξύ αξιολόγησης και ψήφισης (prEN 14580 - Προσδιορισμός του στατικού μέτρου ελαστικότητας).

19 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα •EN 12370:1999 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κρυστάλλωση άλατος •EN 12371:2001 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντίστασης σε παγετό •EN 12372:1999/AC:2002 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη με κεντρική φόρτιση •EN 12407:2000 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Πετρογραφική εξέταση •EN 13161:2001/AC:2002 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό σταθερή ροπή

20 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα •EN 13364:2001 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός του φορτίου θραύσης στην οπή αγκύρωσης •EN 13373:2003 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός των διαστάσεων και άλλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών •EN 13755:2001/AC:2003 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της υδαταπορρόφησης σε ατμοσφαιρική πίεση •EN 13919:2002 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντίστασης σε γήρανση με επίδραση SO 2 παρουσία υγρασίας •EN 14066:2003 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντίστασης σε γήρανση με θερμικό αιφνιδιασμό

21 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα •EN 14146:2004 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός του δυναμικού μέτρου ελαστικότητας •EN 14147:2003 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντίστασης σε γήρανση με από αλατονέφωση •EN 14157:2004 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντίστασης σε τριβή •EN 14158:2004 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της ενέργειας θραύσης •EN 14205:2003 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της σκληρότητας Knoop •EN 14231:2003 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της ολισθηρότητας με τη βοήθεια συσκευής δοκιμής με εκκρεμές

22 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα •EN 14579:2004 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός of sound speed propagation •EN 14581:2004 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός του συντελεστή της ευθύγραμμης θερμικής διαστολής •EN 1925:1999 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της υδαταπορρόφησης μέσω τριχοειδούς •EN 1926:1999 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη •EN 1936:1999 •Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της πραγματικής και φαινόμενης πυκνότητας, και του ολικού και ανοικτού πορώδους

23 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα •Η τρίτη ομάδα με αντικείμενο “προδιαγραφές προϊόντων” έχει υποβάλλει 5 πρότυπα, προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις για τους: • ακατέργαστους όγκους & • τις ακατέργαστες πλάκες •EN 1467:2003 Φυσικοί λίθοι - Όγκοι - Απαιτήσεις •EN 1468:2003 Φυσικοί λίθοι – Ακατέργαστες πλάκες - Απαιτήσεις

24 CEN/TC246- Δημοσιευμένα Πρότυπα και τα τελικά προϊόντα (πλάκες ορθομαρμάρωσης, πλακίδια, πλάκες για δάπεδα και σκάλες). •EN 1469:2004 Προϊόντα φυσικών λίθων - Πλάκες ορθομαρμάρωσης - Απαιτήσεις •EN 12057:2004 Προϊόντα φυσικών λίθων - Πλακίδια - Απαιτήσεις •EN 12058:2004 Προϊόντα φυσικών λίθων - πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις

25 CEN/TC178- Δημοσιευμένα Πρότυπα Η TC178 είναι δομημένη με 2 ομάδες εργασίας: Η ομάδα εργασίας 2 ετοίμασε 3 πρότυπα για εξωτερικές πλακοστρώσεις, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τον Δεκέμβριο του 2001 ως εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και αναφέρονται στην επίσημη εφημερίδα της κοινότητας.

26 CEN/TC178- Δημοσιευμένα Πρότυπα

27 •Για τα προϊόντα αυτά η σήμανση CE τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2003 και έκτοτε: δεν είναι δυνατό, να κυκλοφορήσουν στην αγορά προϊόντα για εξωτερικές πλακοστρώσεις, χωρίς την σήμανση CE.

28 CEN/TC128- Δημοσιευμένα Πρότυπα Η ομάδα εργασίας 8 της CEN/TC128 ετοίμασε 1 πρότυπο με τίτλο «Προϊόντα λίθινα και σχιστολιθικά για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις», αποτελούμενο από δύο τμήματα (Μέρος 1 & 2) τα οποία έχουν υιοθετηθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες, 2004 (αναφέρεται στην επίσημη εφημερίδα της κοινότητας) και 2000 αντίστοιχα.

29 CEN/TC128- Δημοσιευμένα Πρότυπα •EN 12326-1:2004 Προϊόντα λίθινα και σχιστολιθικά για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1 - Χαρακτηριστικά προϊόντων •EN 12326-2:2000 Προϊόντα λίθινα και σχιστολιθικά για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 2 - Μέθοδοι δοκιμών

30 CEN/TC125- Δημοσιευμένα Πρότυπα Τον Ιούνιο του 2004 η CEN/TC125 ετοίμασε την τελική μορφή του προτύπου ΕΝ 771-6 με τίτλο: «Χαρακτηριστικά στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιίας φυσικών λίθων»

31 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  Η τεχνική εναρμόνιση στην Ευρώπη στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα προϊόντα δομικής κατασκευής από διακοσμητικά πετρώματα, βρίσκεται σε εξέλιξη.  Προβλέπεται ότι προς το τέλος του 2006, όλα τα προϊόντα αυτά θα είναι υποχρεωτικό να φέρουν την σήμανση CE.

32 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ •Συνεπώς οι κατασκευαστές θα πρέπει να ακολουθήσουν μία σειρά βημάτων για την εκπλήρωση των εντολών που σχετίζονται με την σήμανση CE. •Τα βήματα αυτά συνοψίζονται ακολούθως:

33 ΒΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE •Αρχική δοκιμή τύπου •Στα εναρμονισμένα πρότυπα δίνεται η λίστα των ουσιαστικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να δηλώνονται με την σήμανση CE.

34 ΒΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE •Εναρμονισμένο Τεχνικό πρότυπο •Ευρωπαϊκό πρότυπο + Προσάρτημα ZA •Προσάρτημα ZA επεξηγεί πως εφαρμόζεται το

35 ΒΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE •Εφαρμογή συστήματος ελέγχου παραγωγής σε εργοστάσιο •Ο κατασκευαστής θα πρέπει να καθορίσει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής που θα στηρίζεται σε κανονικές επιθεωρήσεις και δοκιμές του ακατέργαστου υλικού, της παραγωγικής διαδικασίας και των τελικών προϊόντων.

36 ΒΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE •Απόφαση για τις τιμές των ουσιαστικών χαρακτηριστικών που θα δηλώνονται •Αυτή στηρίζεται στα αποτελέσματα δοκιμών που γίνονται στα τελικά προϊόντα.

37 ΒΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE •Προετοιμασία της δήλωσης συμμόρφωσης •Με την ολοκλήρωση των βημάτων 1 έως 3 γίνεται η δήλωση συμμόρφωσης που θα πρέπει να περιέχει: • το όνομα του κατασκευαστή, •την τοποθεσία παραγωγής, •την περιγραφή του προϊόντος, •της δηλωμένες τιμές των ουσιαστικών χαρακτηριστικών και •τον αριθμό και τίτλο του εναρμονισμένου προτύπου με το οποίο συμμορφώνεται το προϊόν.

38 ΒΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE •Επισύναψη της σήμανσης CE • Η δήλωση συμμόρφωσης επιτρέπει την επισύναψη σήμανσης. • Αυτή θα πρέπει να αποτελείται από τα γράμματα CE και θα πρέπει να εμφανίζεται στη συσκευασία και / ή •στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

39 ΣΗΜΑΝΣΗ CE •CE - δεν είναι σήμανση ποιότητας αλλά:  Αποδεικνύει ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει υπόψη του όλο το νομοθετικό πλαίσιο  Σημαίνει συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις

40 ΣΗΜΑΝΣΗ CE Χωρίς την σήμανση CE και τα σωστά έγγραφα, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς, βρίσκονται άμεσα σε μειονεκτική θέση όταν ανταγωνίζονται συμμορφούμενους ανταγωνιστές. !

41 Παράδειγμα ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE •Στο τελικό σχέδιο του προτύπου EN 1469 (Ιούλιος 2004), καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι απαραίτητες μέθοδοι δοκιμής για πλάκες ορθομαρμαρώσεων, καθώς και το σύστημα ελέγχου σε εργοστάσιο παραγωγής, για εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής. •Οι πλάκες διαστασιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο ΕΝ 13373 ¨Προσδιορισμός των γεωμετρικών χαρακτηριστικών¨, κατατάσσονται σε κατηγορίες και ορίζονται οι αντίστοιχες επιτρεπόμενες ανοχές ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1469 «ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ – ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ»

42 Ανοχές στα ονομαστικά πάχη των πλακών για ορθομαρμαρώσεις

43 ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1469 •Το απαιτούμενο πάχος των πλακών ορίζεται όμως από ανάλυση της δομής του υλικού ή από παρεμφερή διαδικασία η οποία λαμβάνει υπ΄όψη τις τεχνικές και φυσικές ιδιότητες του πετρώματος και την προτεινόμενη χρήση του. •Στη συνέχεια το πρότυπο μας ορίζει τις ιδιότητες των πλακών ορθομαρμάρωσης που πρέπει να ελέγχονται. •Επίσης το πρότυπο αναφέρει ότι πρέπει να δημιουργηθεί και να τεκμηριωθεί ένα Σύστημα Ελέγχου της Εργοστασιακής Παραγωγής (Σ.Ε.Ε.Π), για εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής.

44 Ιδιότητες των πλακών ορθομαρμάρωσης που πρέπει να ελέγχονται * Η αναφορά θα γίνεται σ΄αυτά τα άρθρα ώστε να αποφασίζεται ποια χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίζονται

45 Συχνότητα ελέγχου κατά την εργοστασιακή παραγωγή

46 Δήλωση συμμόρφωσης •Όταν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαναφερθέντα βήματα, και υπάρχουν αρκετές τιμές από τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία στατιστική επεξεργασία αυτών και να δηλωθεί η κατώτερη υπολογισμένη τιμή. •Διαφορετικά είναι καλύτερα να δηλωθεί η μικρότερη ευρισκόμενη τιμή. •Κατόπιν ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπός του πρέπει να προετοιμάσει και να εξασφαλίσει την ¨Δήλωση συμμόρφωσης¨.

47 Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: •Όνομα και Διεύθυνση του παραγωγού •Περιγραφή του προϊόντος •Προσδιορισθείσες τιμές των απαραίτητων χαρακτηριστικών, καθώς και τα εναρμονισμένα πρότυπα •Όνομα και θέση του εξουσιοδοτημένου προσώπου για να υπογράψει την δήλωση •Όνομα και Διεύθυνση του αρμόδιου εργαστηρίου Δήλωση συμμόρφωσης

48 Απόδοση Σήμανσης CE Ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπός του είναι υπεύθυνος για την απόδοσή της Σήμανσης. Το σύμβολο CE για τα προϊόντα των πλακών πρέπει να εμφανίζεται στη συσκευασία ή / και στα συνοδεύοντα εμπορικά έγγραφα και πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες: • Αναφορά στο πρότυπο ΕΝ 1469 • Το όνομα ή το χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραγωγού ή του εισαγωγέα, εάν ο δεύτερος από τους αναφερόμενους είναι επιφορτισμένος να εγγυηθεί την συμμόρφωση του προϊόντος • Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο αποδόθηκε το CE • Η ταξινόμηση του προϊόντος και η τελική χρήση του • Οι ενδείξεις για να αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

49 Παράδειγμα πιστοποιητικού CE για πλάκες σε εξωτερικούς τοίχους

50

51 Χαρακτηριστικά που πρέπει να ελέγχονται για πλάκες για εξωτερικές πλακοστρώσεις

52 Παράδειγμα πιστοποιητικού CE για πλάκες για εξωτερικές πλακοστρώσεις

53 •Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι, η σήμανση CE για εξωτερικές πλακοστρώσεις, έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2003. • Για τα υπόλοιπα δομικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα, τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, έχουν πρόσφατα υιοθετηθεί και μπορούμε να προβλέψουμε τις ακόλουθες ημερομηνίες για την υλοποίηση της σήμανσης CE:  σχιστόλιθοι για οροφές: Μάιος 2006  προϊόντα για ορθομαρμάρωση και δαπεδόστρωση: Σεπτέμβριος 2006  λιθοδομικές μονάδες: τέλος του 2007. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

54 Εργαστήριο ΛΙΘΟΣ Το διαπιστευμένο Εργαστήριο ΛΙΘΟΣ θα είναι πάντα στη διάθεση όλων των απασχολούμενων στον κλάδο των φυσικών και μωσαϊκών λίθων, ώστε να συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εργοστασιακής παραγωγής, καθώς και στην προετοιμασία της δήλωσης συμμόρφωσης, ελέγχοντας τις ιδιότητες των υλικών είτε σύμφωνα με το πρότυπο EN 1469 (όσον αφορά στην παραγωγή πλακών για ορθομαρμαρώσεις) ή φυσικά, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πρότυπα για κάθε άλλη παραγωγή προϊόντων.

55 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ Ομιλητής: Δρ. Κ. Λασκαρίδης Τεχνικός Υπεύθυνος του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου ¨ΛΙΘΟΣ¨ / Ι.Γ.Μ.Ε. Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Προϊόντων Δομικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google